Professor: Ingen panik over færre fødsler

Forskernes strides om betydningen af, at det danske fødselstal falder til det laveste niveau siden 1988
5. juli 2012 kl. 10:40Opdateret 5. juli 2012 kl. 10:45

Selvom danskerne sidste år fødte klart færre børn end i mange år, så er der ifølge er professor i samfundsvidenskab Bent Greve fra RUC ingen grund til panik og frygt for, at vi er ved at uddø.

Efter i mange år at have ligget i den høje ende i Europa, så faldt antallet af fødsler sidste år herhjemme til det laveste antal siden 1988. Knap 59.000 børn så dagens lys. Det er et fald fra året før på 4500 børn.

Mens professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet vurderer, at politikerne og den økonomiske krise får folk til at tøve med børn, så mener Bent Greve, at bekymringen i hvert fald foreløbig er skudt langt over målet.

- Det er en krusning på overfladen og en svagt nedadgående tendens i et enkelt år, som kan være helt tilfældig. Danmark ligger stadig højt med fødsler sammenlignet med mange andre europæiske lande, siger han til Ritzau.

Han tror ikke, at økonomien og krisen spiller den store rolle i forbindelse med om folk får børn.

- Ikke i Danmark, hvor vi har gode pasningsordninger og samtidig forholdsmæssig lav ledighed samt tradition for, at kvinden og manden begge er ude på arbejdsmarkedet, siger han.

Jørgen Goul Andersen peger på, at brugerbetaling på fertilitetsbehandling har medført op mod 1000 færre børn sidste år.

Men han mener også, at politikernes snak om loft over børnecheck og børnepenge får nogen til at holde sig tilbage.

- Jeg tror ikke, at børnecheck og børnepenge påvirker meget, for de begrænsninger, der tales om vil mest ramme de høje lønninger, og det er jo yngre mennesker, der får børn. Det er helt andre ting, som kærlighed, der får folk til at få børn, siger Bent Greve.

På sigt mener han dog, at det ville være en fordel, hvis den danske fødselsrate var lidt højere for at undgå mangel på arbejdskraft.

- Men ellers er det jo muligt gennem indvandring og integration at sikre, at vi fortsat har arbejdskraft nok, siger han.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Robert Kroll

Det er spøjst.

Når vi taler o m ressourcer, klima, sult , udviklingslande o s v, så er problemet, at vi bliver stadig flere mennesker på jorden .

Når vi så taler "lille Danmark", så er problemet at vi (måske) bliver færre mennesker ???

Egentlig ville det vel være nyttigt, hvis vi generelt ( i alle regioner) blev færre mennesker på jorden, og hvis produktiviteten pr arbejdstime kunne sættes op med mindst hvad der svare til befolkningstabet, så ville alle - incl klimaet - have det fint ??

(jeg ved godt, at man skal lave en masse politiske, moralske og økonomiske mellemregninger - men i princippet er det rigtigt)

Jorden skull ned på ca. 1/3 befolkningsmæssigt, til ca. 2 milliarder, før vi ville kunne leve et komfortabelt liv indenfor naturens rammer.

Det betyder for Danmark, at vi skulle ned på 1½-2 millioner.
Men det er ikke intelligens, der er i højsædet i beslutningsprocessen. Kun vækst på alle parametre.

Nic Pedersen

Ja, eller måske allerbedst, hvis befolkningen alle steder kunne komme ned på, hvad den var på stedet omkring år 1900.

Det sker jo så ikke i vores tid, men man kan da håbe for fremtiden.
Men panik er der ihvertfald ikke grund til på "kollektivets" vegne.

Lars R. Hansen

Robert Kroll,

der bliver ikke færre mennesker i Danmark - der bliver flere selvom danskerne ikke reproduceret sig siden 1968 - befolkningsvæksten kommer bare fra indvandring fra den tredje verden og dets efterkommere.