Radikale: Pas og cpr skal være kønsneutrale

Torben skal nemmere kunne kalde sig Tina, mener De Radikale, der vil indføre kønsneutrale pas og cpr-numre.
9. august 2012 kl. 03:28Opdateret 9. august 2012 kl. 03:40

Livet som transseksuel skal være lettere i Danmark. Derfor skal der ifølge et udspil fra regeringspartiet De Radikale indføres kønsneutrale pas og cpr-numre.

Samtidig skal mænd uden erklæringer fra Sexologisk Klinik eller andre myndigheder kunne tage et kvindenavn - og omvendt, mener partiet ifølge Politiken.

- Transpersoner føler ofte diskrimination, i forhold til hvordan de kan agere i samfundet. De bliver puttet ind i kasser, så enten er du mand, eller også er du kvinde, lyder forklaringen fra ligestillingsordfører Sofie Carsten Nielsen (R) til Politiken.

- I dag kan man jo skifte køn (ved operation, red.) og så få et andet cpr-nummer. Men transpersoner, som ikke skifter køn, oplever det ofte som et problem, at deres cpr-nummer afslører deres biologiske køn, for det er ikke det køn, de føler sig som, tilføjer ordføreren.

I dag slutter mænds cpr-numre på et ulige nummer, mens kvinder har et lige nummer. Tilsvarende markeres det i danske pas med et M eller F, om indehaveren er mand eller kvinde.

Kun hvis du har været forbi Sexologisk Klinik og fået en diagnose, kan du få lov til at skrive X i dit pas, og ligeledes skal du have en erklæring på, at du er transseksuel, før du kan få lov at tage et fornavn fra det modsatte køn.

Og endelig skal der en kønsskifteoperation til for at få lov at ændre cpr-nummer.

Fra regeringspartneren Socialdemokraterne bakker ordfører på området Flemming Møller Mortensen op om at gøre reglerne mere fleksible for transpersoner -­ uden dog at støtte en generel kønsneutralisering af alle danske pas eller cpr-numre.

Fra Venstre ser politisk ordfører Ellen Trane Nørby til gengæld forslagene fra de radikale som "et ideologisk forsøg på ophæve kønsbetegnelsen i det danske samfund".

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

John Vedsegaard

Har politikerne virkelig ikke andet at tage sig til? Sjældent har jeg hørt noget mere naragtigt, hvad vil det for eksempel komme til at koste og hvad kunne vi have fået i stedet for.
Reelt kan det være bedøvende ligegyldigt om man kan se folks køn ud fra personnumret.

Emil Edelgart

Glimrende. Men det bør også blive langt nemmere at få en kønsskifteoperation. I dag er det under 3% af M-K og 17% af K-M ansøgerne, der får lov, med mindre de tager til udlandet og derefter får svært ved at skifte køn juridisk. Processen tager flere år og kravene er tårnhøje, altimens bliver den transkønnede behandlet som psykisk syg, der skal helbredes. Homoseksualitet blev fjernet fra håndbogen over psykiatriske diagnoser for 26 år siden, er det ikke på høje tid, at man begynder at behandle transkønnede med samme omtanke?

@John Vedsegaard
"Reelt kan det være bedøvende ligegyldigt om man kan se folks køn ud fra personnumret."

Siger du som (antager jeg) ciskønnet, heteroseksuel mand. Har du så svært ved at forstå, at der er andre perspektiver end dit eget, og at man nok burde overlade dén vurdering til de transkønnede, som påvirkes af det?

Emil Edelgart

I øvrigt behøver det ikke at koste noget. Man begynder simpelthen bare at tildele de sidste fire CPR-cifre tilfældigt for fremtiden, og fjerner kønnet fra nytrykte pas.

Niels G Madsen

Det er da en udemaerket ide, -men der er nok et enkelt problem: Hvis koennet bliver fjernet fra danske pas, saa tror jeg at mange andre lande som slet ikke vil anerkende passenes gyldighed.

Det vil dermed formentligt blive umuligt for danske statsborgere at faa visum eller indrejsetilladelse til en raekke lande.

Mon ikke en mere praktisk loesning vil vaere at anerkende transseksulle som det koen de helst vil vaere, og saa lade det fremgaa af passet?

Henrik Jensen

Om 100 år vil der helt sikkert være en historiker, der bruger denne melding som bevis på vor tids fuldkommen meningsløse politik.

Men hvad - når EU allerede har overtaget 80 pct af lovgivningen, skal politikerne jo finde andre måder at markere sig på,,,

Emil Edelgart

Det er sandelig godt, at vi har en masse ciskønnede, heteroseksuelle, hvide, kulturkristne mænd, der kan fortælle alle minoriteterne i dette land, hvad de bør tænke og føle! Sikke et ansvar!

@Niels G. Madsen
Hvorfor skulle det være anderledes end X'et, som bl.a. også Storbritannien og Australien kører med? Det er således slet ikke nødvendigt at tone rent flag ud fra den binære heteronormativitet, når man rejser udenlands. Problemet er, at du ikke må få ændret betegnelsen til det ønskede køn, før du har fået kønsskifteoperation, hvilket som nævnt ovenfor er næsten umuligt under de nuværende regler. X'et er et kompromis, og selvom det nok er at foretrække fremfor en vedholdende påmindelse om, at samfundet kun anerkender en som det køn, man fødtes med, så er det stadig en slags stempling som noget anderledes og aparte.

Niels G Madsen

@Emil Edelgart

Det med X'et var jeg ikke bekendt med, saa det lyder da som en god ide at lade det vaere op til den enkelte om man vil have det i passet. Det er ogsaa fint at det aabenbart accepteres i en raekke lande.

Det ville da ogsaa vaere fint hvis passet kunne vaere helt koensneutralt i stedet for binaert (eller tertiaert (?) med X'et). Det tror jeg tilgaendgaeld ville give problemer ved rejser til nogle lande (-som det sikkert allerede goer for folk med X'et). Man kan sige at man saa har ligestillet alle, men det paa bekostning af at alle faar det lige besvaerligt.

Lise Lotte Rahbek

Jeg siger ikke, at det ikke kan være et problem, at andre kan se i ens pas, om man er henholdsvis M eller K eller noget andet.

Men oprigtig talt, så er der mere presserende opgaver i samfundet, end at vende hele personnummer-registeret på hovedet og ryste det.

Jeg mangler sammengængen; vil de radikale gerne tiltrække flere transkønnede til Danmark med nye kønsneutrale pas?
Fint nok, men så mangler jeg stadig at vide hvorfor?

Heinrich R. Jørgensen

Det er planmæssighed i, at såkaldte "politikere" fremturer med en stadig række af forslag, der handler om det rene vås.

En naturlig, fysisk person har en fiktiv følgesvend, der kreeres ved ens fødselsregistrering og ophører når ens arv og gæld er udloddet. Denne fiktive person, er den juridiske person. Denne kreation, gøres af staten, og staten kan således skalte og valte med hvad de selv har opfundet.

Det er denne fiktion -- en persona ficti -- som stat, pengevæsen, domstole, konfiskationsmyndigheder og andre, forholder sig til, og adresserer.

Disse stråmænd er ikke de enkelte borgeres andet jeg. De er statens kreationer, opført i et statsligt register.

Signifikansen ved fødselsregistrering, CPR numre, navngivning, civilstand, dødsattest m.v., har alle relation til den statslige stråmand. Hvad angår noget af dette den naturlige person?

Enhver kan jo i almindelighed kalde sig hvad de vil, uagtet hvad stråmanden der blev oprettet ved ens fødselsregistrering betegnes som. Det er denne fiktive entitet, der har fornavne og et efternavn, betegnes "hr.", "fru", "frk." eller tilsvarende, forbindes til en naturlig person gennem et CPR nummer, og opdeler de fiktive personer i kategorierne 'M' og "F', uagtet at personaer af substansen fiktion, jura eller strå, ikke har sex.

Det er alene stråmænd, der kan opnå ejendomsret til noget. En naturlig person kan juridisk vælge at repræsentere den fiktive person staten har kreeret, hvilket kan ske når et købsdokument udfærdiges -- jer overgår ejerskabet (illusionen om at noget ejes af nogen) til en af statens stråmænd -- dén fiktive persona, der bærer det navn og nummer, folk tror er deres.

Fordringer rettes til stråmænd -- når naturlige personer møder op ved domstolene eller andre statslige "kontorer" (adminstrative enheder), når det var den fiktive der var rettet henvendelse til, skyldes der ofte at den naturlige person ikke er bevidst om at vedkommende har en ikke-korporlig dobbeltgænger. Hvis den naturlige person møder op på den fiktive persons vegne, antages den naturlige person at have 'forstå'. Et juridisk ord, der ikke handlet op at have fattet noget, men om at vedkommende vælger at forestå pva. af den fiktive persona. Alene at møde op på statslige kontorer, og lade sig hidkalde til skranken når den fiktive personas navn fremsiges, er formodentligt tilstrækkeligt til at indikere, at man "forstår".

Disse fiktive personer er juridiske konstruktioner. Der er lige så meget "realitet" bag disse, som der er bag andre papirbaserede fantasmer.

Formodentligt er flertallet nutidens medlemmer af den lovgivende forsamling dybt uvidende om "substansen" bag megen jura. Uvidenhed kan forklare og undskylde meget.