Telegram

Dansk våbensalg viser tegn på milliardfald

EU og USA er de største aftagere af danske våbendele, men eksporten ser ud til at styrtdykke.
Telegram
25. september 2012 kl. 13:20

Den danske eksport af våben og våbendele ser ud til at være faldet med mere end en tredjedel fra 2010 til 2011, hvis man måler på værdien af de eksporttilladelser, der er givet fra myndighederne.

Det viser den årlige rapport om udførsel af våben og våbendele, som Udenrigsministeriet står bag.

I alt blev der givet tilladelser til eksport af våben for 1,78 milliarder kroner i 2011. Det er cirka en milliard kroner mindre end året før.

De største aftagere af danske våben og våbendele er EU-landene, primært Storbritannien, Holland, Sverige og Tyskland. EU-landene fik tilsammen lov at købe danske våben for 742 millioner kroner.

Til USA blev der givet tilladelse til eksport af våben og dele, der kan bruges til våben, for 725 millioner kroner.

Udenrigsministeriet gør opmærksom på, at man ikke kan vide, om alle tilladelserne er blevet udnyttet fuldt ud, hvorfor opgørelsen ikke giver et sikkert billede af den faktiske danske våbeneksport

Opgørelsen viser også, at Terma ud for Aarhus er Danmarks suverænt førende eksportør af forsvarsmateriel. Virksomheden fik 190 tilladelser til at udføre våben eller våbendele i 2011 ud af de i alt 527 tilladelser, der blev givet.

Da det især er EU- og Nato-lande, danske virksomheder sælger våben til, bliver der givet relativt få afslag.

- Danmark fører en tilbageholdende politik med hensyn til våbeneksport, forsikrer Udenrigsministeriet i rapporten.

Der er blandt andet givet afslag på ansøgninger om våbeneksport til Thailand, Taiwan og Israel.

Afslagene til Israel og Thailand er blandt andet begrundet med landenes respekt for den humanitære folkeret og menneskerettighederne.

Afslagene til Taiwan er blandt andet begrundet med risikoen for væbnet konflikt med et andet land - i dette tilfælde underforstået Kina - og risiko for at påvirke den regionale stabilitet negativt.

/ritzau/

Opdateret 25. september 2012 kl. 13:25

Verden er ved at blive et fredeligere sted.

Jette Abildgaard

''EU og USA er de største aftagere af danske våbendele, men eksporten ser ud til at styrtdykke.''

Tak.....lad os haabe den falder til et stort nul!!!

Hvis verden er blevet fredeligere, er det måske fordi, man ikke har råd til våben.