Telegram

Jurist: Ny lov giver spindoktorer frit spil

Den nye offentlighedslov er et klart tilbageskridt og udstiller Danmark med et stort demokratisk problem.
Telegram
3. oktober 2012 kl. 17:14

Den nye offentlighedslov, som regeringen onsdag forhandlede på plads med Venstre og De Konservative, er et alvorligt nederlag for demokratiet i Danmark.

Loven betyder, at risikoen for, at danskerne ikke får den fulde sandhed om de politiske beslutningsprocesser, i fremtiden bliver endnu større.

Det mener Oluf Jørgensen, forskningschef i mediejura ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Risikoen er jo stor allerede, fordi vi i forvejen har en stor lukkethed i Danmark. I forvejen er der stort set frit spil for politisk spin, fordi offentligheden ikke har ret til at få indsigt i grundlaget for ministrenes og regeringens politiske beslutninger.

- Men det bliver endnu værre nu, siger Oluf Jørgensen til Ritzau.

- Nu vil man udvide lukketheden endnu mere. Det her betyder, at medierne og offentligheden fremover må nøjes med det, som spindoktorer vælger at servere for dem.

- Det er trist. Det er meget trist, siger Oluf Jørgensen, som selv har siddet i offentlighedskommissionen.

- Jeg havde håbet, at de skandaler, der havde været de senere år omkring politisk spin, måske ville føre til et opgør mod det. Men det er der desværre intet, der tyder på, siger han.

Den nye offentlighedslov indeholder ifølge Oluf Jørgensen en række helt nødvendige tilpasninger i forhold til at matche moderne kommunikationsteknik.

Men når det handler om substansen, så fastholder offentlighedsloven en dansk tradition og kultur for lukkethed, som går helt tilbage enevældens tid, mener Oluf Jørgensen.

- Ifølge offentlighedslovens paragraf 10 nummer et og to er der i dag en fuldstændig undtagelse for indsigt i det grundlag, som regeringen og ministrene træffer beslutninger på.

- Den lukkethed bliver nu udvidet til også at omfatte folketingsmedlemmerne, siger Oluf Jørgensen.

Danmark skiller sig dermed markant negativt ud internationalt på området, mener han.

- Jeg kender ikke andre demokratiske lande, der har så ringe vilkår på det her område.

- Det er meget problematisk, og det er i den grad på kant med de grundlæggende principper om magtens tredeling, når man fedter toppen af den udøvende magt og de lovgivende magt sammen i et lukket kredsløb.

- Det er i strid med internationale konventioner, siger Oluf Jørgensen.

/ritzau/

Opdateret 3. oktober 2012 kl. 18:06

Man må håbe Information følger op på dette demokratiske nederlag.

Er realiteten ikke, at de "betændte" dele af beslutningsprocesserne hele tiden flytter længere væk ( ud i "kaffeklubber" o s v) i takt med udvidelsen af lovsikret indsigt ?

Så er det bedre , at der i et vist begrænset omfang er lukket for indsigt , så de sande motiver kan blive noterede på akterne - har man så en alvorlig sag, så kan en undersøgelseskommission eller en domstol kræve akterne udlevede og se hvad der er noteret ?

Jo mere offentlighed, jo flere "kaffeklubber" , hvor man "skærer sagerne til" motivmæssigt o s v inden man går ud og ytrer sig til notat - så er der ikke noget at "komme efter".

I visse dele af erhvervs- og organisationslivet spiser man f eks en let frokost eller løber en tur sammen for at skære tingene til - det er også sådan de dygtigste lobbyister fra NGO'er , organisationer , mediebureauer og virksomheder arbejder.

Endnu en illustration at at det danske demokrati er et paradenummer.

Jens Overgaard Bjerre

Den nye lov om offentlighed er efter Oluf Jørgensen, som selv har siddet i offentlighedskommisionen. "- Jeg kender ikke andre demokratiske lande, der har så ringe vilkår på det her område." Og: "...når det handler om substansen, så fastholder offentlighedsloven en dansk tradition og kultur for lukkethed, som går helt tilbage enevældens tid, mener Oluf Jørgensen."

Det er en rigtig fin og ny regering vi har fået. Når det kommer til substans, så er det vist hip som hap om regeringen hedder VKO eller SSFR. Det er mere glasuren eller farven på krømmelen, der er lidt anderledes. Ellers er det hele fuldstændig ens. Kunne man ikke lave en VKSSFV-regering? Den ville da kunne holde i langt tid og alle ville være enige.

Det er da også forbandet, at vi er blevet indoktrineret i skolen med, at Danmark er det mest demokratiske land i verden. Og nu også det mest lykkelige. Man frygter for det næste?

Jeg bor ikke i Danmark, og har andre referencer, og efter min mening er Danmark ved at være et demokratisk u-land.

Derfor må jo spørge sig:
- Er regeringens politikere ikke dygtige nok?
- Er de trætte af demokratiets besværligheder?
- Eller er de blot så interesserede i et samarbejde med de borgerlige partier, at de blæser på demokratiet?

Vibeke Svenningsen

Man behøves blot at kaste et blik på de sager, der aldrig ville være kommet for dagens lys, hvis offentlighedsloven havde været udformet som denne, for at vide, hvor katastrofal denne nye vedtagelse er.

En kæmpetilbageskridt for gennemsigtighed i offentlig forvaltning og magtudøvelse. Og tænk sig, vi bedømmer andre lande på deres transparency in good governance.

Michael Kongstad Nielsen

Mange kommunalbestyrelser (der også er en slags udøvende myndighed) har valgt at offentliggøre det grundlag de træffer beslutninger på. Borgerne kan simpelthen gå ind på nettet og se, hvad forvaltningen serverer af sagsfremstilling og evt. oplæg til beslutning for politikerne. Sådan burde det også være for regeringsbeslutninger.

Så er der selvfølgelig nogle sager, der omhandler personer, hvor der er nogle krav til at lukke for offentlighed.

Men Folketingets lovgivningsarbejde er fuldt ud offentligt. Man kan læse Folketingstidende og Lovtidende og følge debatter i salen osv., så jeg forstår ikke artiklens henvisning til, at lukketheden nu også omfatter folketingsmedlemmerne.

Dem der vil magten for deres egen skyld og gerne manipulerer for at få den, hader transparens.

Så den tidligere regering og denne er enige om fordelingspolitikken og afdemokratisering.

peter fonnesbech

" I Socialdemokratiet er man demokratiske eller sociale længere".

Det er vist på tide at de iværksætter en navnereform for partiet.

monarki. med demokratiske aspekter....*host* host*
:D omg det en omer hahahahahaha

hvis i ikke tror så læs grundloven.

Ole Chemnitz Larsen

Ubegræset flugtvej

Som kan bruges, når der er noget, der ikke tåler dagens lys.

Vorherre bevares.

Alle alarmklokker har bimlet længe...

Danmark bliver mere og mere totalitært...

Krigene har fremskyndet processen...

Den "frie" danske presse er en del af plottet...

Offentligheden er den store taber i det spil...

."Danmark er et dejligt land at lege med politik i."
Søs Marie Serup, tidl. spindoktor for Lars Løkke.

Mvh Th :-(

Nogen burde åbne en dansk lækage-platform.

Heinrich R. Jørgensen

Oluf Jørgensen:
"Det er meget problematisk, og det er i den grad på kant med de grundlæggende principper om magtens tredeling, når man fedter toppen af den udøvende magt og de lovgivende magt sammen i et lukket kredsløb."

Principperne om magtens tredeling, har aldrig været indarbejdet i dansk lov. Man kan argumentere for, at det har været ideal og praksis i det danske rige, men i løbet af det 20. århundredes er både ideal og praksis borteroderet. Praksis har længe været et fusionsvælde, hvor lovgivende og udøvende magt og myndighed er tæt sammenvævede.

Michael Kongstad Nielsen

Øh, Heinrich R. Jørgensen.
hvad så med Grundlovens § 3:
"§ 3
Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene."

Flemming Andersen

Vendekåberne gider ikke engang skjule at vi er til grin nu.

”Men det bliver endnu værre nu, siger Oluf Jørgensen til Ritzau.” …

At det politiske system lukker sig om sig selv er helt i tråd med udviklingen – primært efterligninger af, hvad de demokratifremmede og markedskonforme strukturer nede på fastlandet er i fuld gang med at etablere for næsen af os alle, der til stadighed bliver bedraget og misinformeret, mens det meste af den hjemlige provinsielle politiske elite, med udsigten til fremtidige lukrative positioner, frekventerer de bonede gulve dernede i en lind strøm, stiletter eller ej – vi har nu også ligefrem fået en hel minister, der holder øje med bøsseparader …

I stedet for ihærdigt at diskutere, hvem der nu herhjemme skal være formand for et inderligt overflødigt politisk parti, som er kørt ud på et sidespor og udviklingen er løbet fra, burde man hellere diskutere og gøre opmærksom på, hvad denne antidemokratiske og totalitaristiske udvikling - genereret af den sædvanlige elitære flomme-europæiske neo-klasse med staten i ryggen - bærer i sig af fremtidens problemer, også for beboere i et land som vores – kik på Grækenland og bliv vis - de små eurofisk er på alles menu – også herhjemme efter nytår - en ren anomali …

Ja, det bliver endnu værre …

Michael Kongstad Nielsen

Jeg er enig i en del af det, Jan Weis udgyder, men vil på det bestemteste holde fast i, at Danmark har nogle gode forvaltningsretlige principper og traditioner, og nogle gode domstole, der kan fange de værste svipsere. Jf. f. eks. Højesteretsdommen i 1999 om Tvindloven, der blev kendt ulovlig.

Om nogen prøver at nedbryde disse traditioner, skal de få kam til deres hår. I EU sammenhæng er forsøgene på at afkoble demokratiet mere udtryk for desperation end velovervejet strategi, så lad os nu se til, mens euroen stille og roligt går i sig selv igen.

Jeg havde håbet, at de skandaler, der havde været de senere år omkring politisk spin, måske ville føre til et opgør mod det. Men det er der desværre intet, der tyder på, siger han.

Det er vel i virkeligheden disse skandaler der er årsagen til den øgede lukkethed.

Folketingspolitikerne er ellers meget opsatte på åbenhed og kontrol af andre ud fra devisen "har du intet gjort, har du intet at frygte". Gad vide hvad det er vores politikere frygter.

Michael- en enlig svale gør som bekendt ingen sommer - men forøvrigt er jeg fuld af beundring for dit gå-på-mod ...

Heinrich R. Jørgensen

Michael Kongstad Nielsen:
"hvad så med Grundlovens § 3"

Paragraffens ordlyd har rod i 1849 grundloven, og udtrykker at Kongens magt forfatningsmæssigt begrænses. Kongen står for den udøvende magt, som hidtil. Folketinget (oprindeligt Rigsdagen) står for at vedtage love, som Kongen dog kan nedlægge veto mod. Kongens muligheden for at fungere dømmende myndighed, ophører.

Uanset hvor ofte mantraet om GRL § 3 som udtryk for magtens tredeling gentages, forbliver det en ahistorisk skrøne.

Grundlovens tilblivelseshistorie er der referater til, og der er et par talere der taler om en tredeling; der taler om en tredeling af den lovgivende magt/myndighen, som bestod af to kamre samt Kongen. Ingen anden tredeling omtales!

Flere taler om "tvedeling" -- i alle tilfælde, gælder udtrykket det forhold at Rigsdagen var opdelt i to kamre (ting).

Michael Kongstad Nielsen

Kære Heinrich - du kan ikke fornægter, at Grundlovens §3 i sin gammeldags, men klare ordlyd, taler om tre forskellige statsmagter:
- den lovgivende, den udøvende og den dømmende.

Om den forskel, og om Grundlovens moderne fortolkning i det hele taget, er der skrevet tykke bøger. Og der undervises i det i stride strømme på vores fine universiteter. Man kunne gerne skrive Grundloven om, men det er jo lidt svært at få vedtaget.

Heinrich R. Jørgensen

Michael Kongstad Nielsen:
"Kære Heinrich - du kan ikke fornægter, at Grundlovens §3 i sin gammeldags, men klare ordlyd, taler om tre forskellige statsmagter:
- den lovgivende, den udøvende og den dømmende."

Paragraffens ordlyd angår disse tre "magter", men motiverne bag paragraffen handlede næppe om "magtens tredeling". Kilderne til grundlovens tilblivelsesproces understøtter ikke den udlægning. Værket der detaljeret refererer forhandlingerne i 1848-1849, er på 2071 sider. Ikke én gang omtales Montesquieu, som er personen vi primært forbinder med magtens tredeling. Magtens tredeling omtales, men i en ganske anden betydning.

Endelig foreslog Montesquieu ikke en tredeling, der var så simpel, at den kunne beskrives som lovgivende, udøvende og dømmene myndighed, udmøntet som Rigsdag, Konge og domstole. Montesquieu beskriver en tredeling, men den er knyttet til et parlamentarisk to-kammersystem (som to af tre myndigheder), og den udøvende magt som tredje myndighed. De ordinære domstole, der tager sig af strafferet og civilret, er blot en del af den udøvende magts apparat. Det er ikke disse domstole, der i forfatningsmæssig sammenhæng er synderligt interessante. Det er til gengæld de domstole, der kunne tage sig af sager om ministeransvar og anløbne embedsmænd. De var "domstole", som Montesquieu mente burde henhører under det højere kammer i parlamentet.

Ak ja, de fine universiteter, og det vrøvl de prakker andre på ;-)

http://da.wikipedia.org/wiki/Jacob_Jacobsen_Dampe

Michael Kongstad tror du selv på 3 magts fordelingen? mangler du ikke den 4? lige her hvor du skriver...medierne.

Heinrich R. Jørgensen

Medierne som den fjerde statsmagt?

Det er en myte, der flittigt kolporteres af medierne.

Tankerne bag den konstruktion, er tvivlsomme. At medierne ikke lever op til den opgave de hævder at have, er til gengæld hinsides al tvivl.

Peter Pedersen

"Det er meget problematisk, og det er i den grad på kant med de grundlæggende principper om magtens tredeling, når man fedter toppen af den udøvende magt og de lovgivende magt sammen i et lukket kredsløb.

- Det er i strid med internationale konventioner, siger Oluf Jørgensen."

Vi har jo endnu ikke set lovforslaget, og det er da muligt, det er "meget problematisk", men hvilke internationale konventioner, som forlanger en tredeling af magten, skylder oraklet fra Journalsthøjskolen, da en vældig god forklaring på.

@ Heinrich R.

Jojo! den med den 4. statsmagt er skam god nok.
Det er jo derfor EB føler sig forpligtet til dagligt at bringe annoncer, der medvirker til rufferi,
samt at Billedbladet og Se & Hør føler sig tvunget til så ihærdigt at overvåge prinsesse Marie og Marys tøj- og hattestil, ..øøh eller noget.. ??!

Men seriøst, hvis det var tilfældet burde vi i høj grad kunne forlange væsentligt større grad af ansvarsfølelse mod at holde sig til sandheden fra Poul Madsen, Skaaning og deres kollegers side.

Sider