Minister vil hjælpe syge krigsveteraner

Undersøgelser tyder på, at der går mere end seks måneder, inden veteraner får symptomer på psykiske lidelser
23. oktober 2012 kl. 08:18Opdateret 23. oktober 2012 kl. 08:30

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) vil have klart svar på, om posttraumatisk stress hos krigsveteraner kan dukke op flere år efter hjemsendelsen.

Hun har derfor bedt Arbejdsskadestyrelsen om at få eksterne forskere til at lave en udredning af den nyeste forskning på området.

Nye undersøgelser tyder nemlig på, at der kan gå længere tid, inden symptomerne viser sig, end de seks måneder, som i dag er kravet for at få erstatning.

- Hvis der viser sig at være lægefagligt belæg for at ændre praksis for at anerkende posttraumatisk stress efter arbejdsskadereglerne, vil det kunne give anledning til at genoptage afgjorte sager, så de bliver afgjort efter den nye praksis, siger hun.

Danske soldater, som kommer hjem fra udsendelser i udlandet, skal være diagnosticeret med posttraumatisk stress inden for seks måneder, efter de er vendt hjem, for at de kan få lidelsen anerkendt og få erstatning.

Men symptomerne dukker for manges vedkommende først op efter endnu længere tid, og så må de klare sig selv.

Mette Frederiksen bad allerede for nogen tid siden Arbejdsskadestyrelsen om at holde et møde med Sundhedsstyrelsen for at sikre, at seksmåneders-kravet stadig er korrekt.

Her kom det frem, at kravet fortsat er det gældende lægefaglige kriterium, men at nyere undersøgelser tyder på, at der kan gå længere tid inden symptomerne viser sig.

Problemet er tidligere i år blevet belyst i rapporten "Danske Hjemvendte Soldater" fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

Rapporten viser, at hver sjette soldat, siden udsendelsen enten har fået en psykiatrisk diagnose, medicin mod psykiske sygdomme eller behandling for stofmisbrug.

De danske krigsveteraner går gennem København i protest mod reglerne tirsdag klokken 12.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

"Rapporten viser, at hver sjette soldat, siden udsendelsen enten har fået en psykiatrisk diagnose, medicin mod psykiske sygdomme eller behandling for stofmisbrug."

Og hvordan er tallene for resten af befolkningen?

"De danske krigsveteraner går gennem København i protest mod reglerne tirsdag klokken 12"

Positivt kunne man sige at det er godt at have noget at kæmpe for.

Peter Pedersen

Vældigt fint, at ministeren endelig får taget sig sammen til at ændre den vanvittige, ensidige danske praksis, at en psykisk kampskade skal være fuldt diagnosticeret indenfor 6 måneder efter at personen har været udsat for de traumatiserende begivenheder.

Som de fleste andre lande, vi samarbejder med militært for mange år siden erkendt, er virkeligheden, at et meget stort antal personer med psykiske skader kan være velfungerende i en årrække, hvorefter helt andre hjemlige begivenheder, kan bevirke, at hun eller han får udviklet en invaliderende psykisk skade fuldt ud.

Det har hidtil bevirket, at man efter de danske regler ikke vil anerkende skaden som arbejdsrelateret, hvilket for soldater gør en forskel i million-klassen, i den erstatning, de bliver snydt for, udelukkende pga. det danske arbejdsskaderetlige embedsmandsvælde.

I øvrigt er formuleringen i artiklen "de danske krigsveteraner" vildt overdrevet. Tallet for danske soldater og politifolk, der har været udsendt i krigszoner for længst har overskredet de 110.000 danskere - hvoraf der alene siden 1990 har været udsendt i omegnen af 30.0000.

"hvilket for soldater gør en forskel i million-klassen, i den erstatning, de bliver snydt for, udelukkende pga. det danske arbejdsskaderetlige embedsmandsvælde"

Måske de burde have taget kampen op andre steder end i udlandet så. Om de er blevet snydt? Tja, sikkert på mere end én måde.

Peter Pedersen

Darlie

Ingen soldat kan tage på mission i udlandet, uden det er et flertal i Folketinget, der har bestemt at de skal afsted
Dermed er alle og enhver blevet udsendt på vegne af dig og mig, som medansvarlige vælgere her i landet - uanset, om du kan lide det eller ej.

Derfor er det også embedsværkets ubetingede pligt at sørge for, at der udbetales den særlige erstatning, som det selvsamme Folketing har fastsat for de soldater, der bliver skadet i tjenesten i udlandet,-
såfremt erstatningsgrundlaget foreligger.

Det sker ikke nu, fordi der arbitrært er fastsat en særdeles restriktiv praksis, - primært med det formål at spare penge, og dels på baggrund af smålig misundelse.
Men den slags magtfordrejning bekymrer jo ikke nyhedsmedierne i denne middelmådigt begavede bureaukrat-styrede småstat.

Man tager r.... på de unge mennesker - de bliver sendt af sted på håbløse tabte missioner, og når de så naturligt nok pådrager sig PTSD skal de inden for 6 mdr. være udredt og tildelt en diagnose og ellers er det bare ærgerligt.

Man behøver ikke at lave undersøgelser - de findes allerede, og erfaringer fra England viser, at der i gennemsnit går 13.1 år inden en veteran henvender sig med problemer.
Og det bygger på en statistik der løber over 100 år - så Mette Frederiksen kan såmænd blot gå ind på hjemmesiden og undersøge sagen.

http://www.combatstress.org.uk/pages/find_out_more.html