Telegram

Nye tal: 32.500 ledige risikerer dagpengene

De arbejdsløse er fortabte, hvis dagpengereglerne ikke lempes, mener direktør for A-kasse.
Telegram
11. oktober 2012 kl. 04:40

32.598.

Så mange danskere står til at miste dagpengene inden for det næste halve år, hvis de ikke finder et job.

Det viser nye tal for konsekvenserne af dagpengeperiodens forkortelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, skriver Avisen.dk.

- Det er et voldsomt antal mennesker, som bliver ramt, konstaterer Verner Sand Kirk, der er direktør for A-kassernes Samvirke til Avisen.dk.

De over 32.000 ledige har modtaget det brev, som bliver udsendt i forbindelse med akutpakken. Her bliver de gjort opmærksom på deres situation og tilbudt et afklarende møde i a-kassen.

Men a-kasse-direktøren tror simpelthen ikke på, at man kan finde job til alle de mange ledige, uanset de fine intentioner.

- Det vil være fuldstændig umuligt at redde de her mennesker, hvis der ikke bliver lavet en kombination af nogle lempelser af dagpengereglerne og en indsats for at skaffe folk job, siger Verner Sand Kirk.

Samtidig angriber han tal fra Beskæftigelsesministeriet, som anslår, at kun 9000 til 15.000 mister dagpengene i 2013.

- De forekommer temmelig optimistiske i lyset af, hvor mange breve, der nu er sendt ud, siger han, og tilføjer, at tallet af ledige i farezonen vil stige.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, Christian Juhl, er rystet over, hvor mange der egentlig bliver ramt af den kortere dagpengeperiode og kaldet antallet "overraskende højt".

Enhedslisten tror dog fortsat på, at partiet i forbindelse med finanslovforhandlingerne kommer igennem med kravet om, at genoptjeningsperioden for dagpengene igen skal være et halvt år.

Hos socialdemokraterne er man "desværre ikke overrasket" over, at så mange står til at ryge ud af dagpengene.

- Der har været mange gisninger om hvor mange, som bliver ramt. Derfor har vi af gode grunde ikke gættet på det.

- Nu ser vi så, at det er over 32.000. Det understreger den problemstilling, som vi skal tage hånd om, siger formanden for Folketingets beskæftigelsesudvalg, Lennart Damsbo-Andersen (S).

Socialdemokraten holder dog fast i, at man bliver nødt til at give akutpakken yderligere tid til at virke.

/ritzau/

Opdateret 11. oktober 2012 kl. 04:55

Det er den lediges problem.

" Sådan er det jo "

Mvh

Margrete Vestager

Rasmus Kongshøj

Nej hvor dejligt med alle de desperate ledige, der kommer ud af det. Så kan vi rigtigt få trykket lønningerne til gavn for erhvervslivet og profitten. Mon ikke der bliver en lille gavecheck fra Dansk Industri til de Radikale ud af det, som tak for vel udført arbejde?

Alle vinder - undtagen almindelige danske lønmodtagere, der mister flere rettigheder og mere tryghed.

Socialdemokraterne:
"Der har været mange gisninger om hvor mange, som bliver ramt. Derfor har vi af gode grunde ikke gættet på det."

Hvad er det for gode grunde?

Hvis ikke en regering skal prøve at estimere og have overblik over antallet der mister forsørgelsesgrundlaget - hvem skal så?

Rasmus Kongshøj

Wer hat uns verraten?
- Die Sozialdemokraten!
Wer war mit dabei?
- Sozialistische Volkspartei!

Dette er simpelt hen en skandale for Socialdemokratiet.

Selvfølgelig har SF ikke medvirket til at skabe det moderne velfærdssamfund, - partiet er simpelt hen ikke gammelt nok.

Men det har socialdemokratiet. Det var samlingspunktet for fagbevægelsen, hvor man kæmpede, og blev fængslet for enhver lille bitte forbedring for den arbejdende del af befolkningen. Og er man i tvivl om partiets store rolle i samfundet, kan man kigge ind på arbejdermuseeet.

Sådan er det ikke mere. Partiet har simpelt hen ingen vision for borgerne eller samfundet. Og samtidig ledes partiet af nogle levebrødspolitikere, der aldrig rigtigt har været på det rå arbejdsmarked, og totalt mangler evne og vilje til at sætte sig ind i forholdene.

Lise Lotte Rahbek

Det bliver næppe lettere for den enkelte arbejdsløse,
at der står 31499 ligesom h*n, og skal overleve for ingenting eller småpenge.

Men hvis de mennesker slutter sig sammen,
så fylder 32000 - eller bare det halve, 16000 personer temmelig meget på Christiansborg Slotsplads, når de vil fortælle Margrethe Vestager hvor hun kan arkivere sit 'sådan er det bare'.

Beklager folkens, men det er tid at stille op og råbe op. Politikerne kan ikke se problemet, og vil hellere end gerne konvertere kontanthjælp om til erhvervs-støtteordninger i en reform, og se om det kan hjælpe på 'væksten'.

Politikerne må ud af den fejltagelse det var at halvere dagpengeperioden fra 4 til 2 år midt i vor tids største Europæiske og danske økonomiske krise af lavvækst og massearbejdsløshed der nu kører på 5. år - det er svært at gøre dette uden at tabe ansigt :

I EU-27 (27 lande) var der i august 2012 i alt 25.466.000 arbejdsløse (10,5% af hele den europæiske arbejdsstyrke) (Eurostat) og i Danmark 229.000 arbejdsløse (8,0%) (Danmarks Statistik, AKU-ledigheden, 2. kvt. 2012 / Eurostat).

-----

End This Depression Now!

A call-to-arms from Nobel Prize–winning economist and best-selling author Paul Krugman. The Great Recession is more than four years old—and counting.

http://www.amazon.com/End-This-Depression-Paul-Krugman/dp/0393088774

-----

http://www.information.dk/telegram/313541

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemploy...

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcod...

http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/Emneopdelt.aspx?psi=125

Hvis over 32.000 forsikrede ryger ud over afgrunden det næste halve år, ja så kommer arbejdsløshedstallet til at se bedre ud.

Kan I forestille jer, hvilken kamp det bliver at få argumenteret mod politikere, der vil fortælle os, at arbejdsløshedskurven 'er knækket'.

Og regeringen og de andre borgerlige kan så koncentrere sig om at forringe kontanthjælpen, for nu går det jo den rigtige vej med beskæftigelsen.

Fascist-demokratiet, undskyld socialdemokratiet ryger under 10% ved næste valg.

Forslag til kompromis:

Hvad med at strække forkortelsen af dagpengeperioden ud over længere tid, så det ikke er så mange, der bruger dagpengene op på en gang? Det vil gøre det lettere for de berørte at få arbejde, og ville for mig at se være en god måde at mildne konsekvenserne af dagpengereformen.

Eksempel:

1. januar 2013 sættes dagpengeperioden ned til 3½ år

1. juli 2013 sættes dagpengeperioden ned til 3 år

1. januar 2014 sættes dagpengeperioden ned til 2½ år

1. juli 2014 sættes dagpengeperioden ned til 2 år

Til Lars

Kunne være en god ide.

Men det bør naturligvis være en del af en meget større genopretningsplan. Hvor de off. udgifter barberes med 100 mia i samme periode. Skatter og afgifter sænkes markant, totalt sindsyge ting som fjernelse af 33 A og tages af bordet.

Andet forslag til kompromis:

Hvad med at indføre et system med større variationer i taksterne?

Eksempel:

De første 6 måneder kan man få en lidt højere sats end i dag, dog højest 80% af ens tidligere løn.

De næste 6 måneder kan man få samme sats som i dag.

De næste 12 måneder kan man få højest 80% af den nuværende sats

De næste 12 måneder kan man få højest 60% af den nuværende sats

Så er man sikret dagpenge i op til 3 år, men der er kraftige økonomiske incitamenter til at sørge for ikke at bruge hele dagpengeperioden op, og disse bliver større, jo længere hen i dagpengeforløbet man kommer.

Til Lars

Som sagt gode forslag. Men de bør kun implementeres iforbindelse med en gigantisk genopretningsplan for dansk økonomi

Steffen Gliese

Lars Hansen, i virkeligheden handler det ikke om forbedring af finanserne, det handler om politikeres mulighed for at smyge ansvaret af sig. Det nuværende dagpengeniveau er allerede stærkt forringet end det, man havde råd til, da økonomien for alvor sejlede, og arbejdsløsheden var enorm.
Derfor er det vigtigt at genskabe en reel sikring imod at fortabe sit forsørgelsesgrundlag, fordi det alene kan tvinge politikerne til at leve op til deres ansvar overfor borgerne. Det er ikke økonomi, det er magt.

Flemming Andersen

Tja, de sidste 30 år har vi jo hørt på alt det der ikke er råd til, altså det almindelige mennesker skal bruge, og tab af rettigheder.
Istedet for fornuftige indsats stedet, som sundhedsvæsen, ordensvæsen og undervisning og ældreforsorg, er pengene blevet brugt i vid udstrækning til at please de bedrestillede og sørge for de for solidaritetens skyld fik deres bid af kagen.

Hvis denne manøvre ikke havde været nødvendig, børnepenge til højere indkomster, fradrag til renteudgifter til båden, sommerhuset, svømmepølen, men der havde været tale om ægte solidaritet og ønske om et velfungerende samfund fra de rigeste, så havde vi også idag muligheden for at indrette samfundet efter en mere fri skabelon end tilfældet er nu.

Så som sædvanlig skal de bedrestillede have pengene flere gange, først i form af højere løn, bagefter sugerøret i de offentlige kasser og til sidst når de nederste skal arbejde billigere for at tilfredstille argumetet om at være tilstrækkelige billige til at de rige vil købe deres arbejskraft istedet for en indført billigere.

Hykleri af værste skuffe

Leopold Galicki

I aften har Clement Kjærsgård haft en række politikere til en debat om bl.a. de 32 500 danskere, der snart mister deres ret til dagpenge.

Det Radikale Venstres repræsentant klimaminister Martin Lidegaard slynger ud, at arbejdsløshedsprocenten i Danmark er på 4,5 procent. Samtidig nævner han, at arbejdsløshedstallet i andre OECD lande er gennemsnitligt på 8 procent.

Han bruger således det danske procenttal på det påståede 4,5% til at styrke sin argumenation om, at hvis der ryger 20 000 eller 30 000 danskere ud af dagpengesystemet er dette ikke så slemt. Fordi de andre lande har bare jo en dobbelt så høj arbejdsløshed. Det bliver nok ret nemt igen at give dem, der ryger ud af dagpengesystemet, arbejde. Landet har jo ikke ret mange arbejdsløse.

Er det virkelig lige meget, hvorvidt arbejdsløshedsprocenten er 4,5 % eller 6,2%? Det sidste tal er hentet fra Danmarks Statistisk og vedrører antallet af arbejdsløshed i august 2012. Arbejdsløshedstallet er dog aktuelt måske endnu højere;

Jarl Artild nævner ( # 11. oktober 2012 kl. 10:46)

"I Danmark 229.000 arbejdsløse (8,0%) (Danmarks Statistik, AKU-ledigheden, 2. kvt. 2012 / Eurostat)."

Jeg tror ikke, at det her drejer sig om en bevidst svindel med tal, men skyldes en ignorance. Nå ja, 10 000 eller 20 000 flere arbejdsløse. Hvad så? Vi skal gennemføre vores økonomiske politik.

Om der nu er flere eller færre i fare for at miste dagpengeretten, om flere eller færre mister dagpengeretten, det er jo underordnet.

Det værste af det hele er, at det radikale minister ikke bliver stoppet i sin talforvildelse, hverken af Clement Kjærsgaard eller de andre, og hele debatten kører på den præmis, at arbejdsløsheden i Danmark er halv så høj som i resten af OCED.

Herregud da, kun 32.598 borgere - det svarer bare til, at et sted som Hørsholm med samt indbyggere slettes af landkortet, eller Slagelse, eller …

Det kan umuligt gøre indtryk på radikale fantaster – men det mest bemærkelsesværdige er, at det kun var Johanne S-N, der talte deres sag …

Ja, herregud da – hver dag dør flere end 35.000 børn overalt på Jorden - ikke p.g.a. naturkatastrofer, men udryddet af banale civilisationssygdomme, børn som relativt nemt ville kunne være blevet helbredt - på to dage dør der flere børn, end der blev skudt amerikanere under hele Vietnamkrigen …

De neoliberale har sejret – nationalstaten er tømt (abgeräumt), socialstaten er en ruinhob (Trümmerstätte), og alligevel hersker der ikke en ikke-orden …

I stedet for de nationalstatslige magt- og retsordninger er trådt mangeartede, tvivlsomme herredømmer, som afsondrer sig og bekæmper national- og socialstaterne – den 2012 nobelprisbelønnede ”Moloch” EU er et enkelt glimrende eksempel, de multinationale selskaber andre – derimellem hersker retsligt og normativt ingenmands-landzoner …

Frit efter: Ulrich Beck: ”Was ist Globalisierung?”. Suhrkamp, Frankfurt, 1997.