Telegram

Domstol: Ok at sige at landbruget forurener

Grøn forening må gerne sige, at landbrugets forurening er skyld i lukning af hundredvis af vandboringer.
Telegram
5. november 2012 kl. 13:38

Det er i orden at sige, at landbrugets forurening er skyld i, at der hvert år lukkes i hundredvis af drikkevandsboringer.

Det slår retten i Roskilde fast i en usædvanlig sag, som landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug har ført mod Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforenings (DN) tidligere direktør, René la Cour Sell, er i retten frikendt for injurier.

Han slipper dermed for at skulle berigtige en udtalelse om, at "der er lukket 400 drikkevandsboringer de senere år - eller måske er det 300 - på grund af landbrugets sprøjtegifte."

Udtalelsen om de 300-400 vandboringer, der er lukket på grund af landbrugets brug af sprøjtegifte, faldt i marts 2010, da René la Cour Sell blev interviewet af Landbrugsavisen.

Artiklen fik Bæredygtigt Landbrug til at lægge sag an mod ham.

Bæredygtigt Landbrug mente, at udtalelsen var krænkende og skadelig for dansk landbrugs omdømme.

Foreningen krævede udtalelsen trukket tilbage, hvilket DN nægtede med henvisning til, at vandværkerne i snit lukker omkring 100 drikkevandsvandboringer om året. Der er rester af sprøjtegifte, som blandt andet landbruget bruger, i en stor del af de boringer, som lukkes.

- Landbruget anvender 90 procent af de sprøjtemidler, som bliver solgt i Danmark.

- Selvom det kan være umuligt at påvise præcis, hvor giften i den enkelte forurening kommer fra, så er der ingen tvivl om, at landbrugets sprøjtegift er med til at forurene det danske grundvand og drikkevand, siger jurist og vicedirektør i Danmarks Naturfredningsforening Michael Vendelbo i en kommentar til dommen og fortsætter:

- Dommen er en kæmpe sejr for os som forening, for miljøsagen og for ytringsfriheden.

- Det er afgørende, at vi som samfund kan have en åben debat om landbrugets miljøbelastning, og at man som debattør, ikke behøver at bekymre sig, om man ender med at blive slæbt for retten, hvis man kommer til at sige noget, som krænker landbrugets ære.

Selvom René la Cour Sell i foråret 2012 fratrådte sin stilling i Danmarks Naturfredningsforening har Bæredygtigt Landbrug valgt at opretholde stævningen. De er dog ikke tilfredse med afgørelsen, som man straks vil anke.

- Når det har så store konsekvenser for vores erhverv, at nogle kommer med udokumenterede påstande, er man også nødt til at stå på mål for dem efterfølgende og dokumentere dem. Vi har fået pålagt begrænsninger på baggrund af hans udtalelser, siger direktør Vagn Lundsteen.

/ritzau/

Opdateret 5. november 2012 kl. 14:50

Mon ikke dommen ankes?

Hvad mon Flemming Fuglede Jørgensen ind til videre har lært af sine tidligere skråsikre udtalelser, omkring hvad andre må sige i forhold til landbrugets fraskrivelse af ansvar overfor omgivelser og samfund?

Søren Kristensen

Hvis man må sige det er der sikkert også noget om det, for ellers er der jo ingen fidus i at gå rundt og sige det.

Heinrich R. Jørgensen

Hvordan kan det pågældende udsagn være injurierende? Hensigten var næppe forhånelse, men at sige hvad der må antages at være faktuelt korrekt -- at landbrugets anvendelse af sprøjtegifte leder til at hundredevis af brøndboringer lukkes over en årrække.

Måske bønderne blot burde glæde sig over, at Jyske Lov er blevet afløst af andre bestemmelser?

"BæreUdygtigt LandMISbrug" herefter

Heinrich R. Jørgensen

At en forening af nogle landbrugere, vælger at indlede en injuriesag pga. et udsagn der handler en landbrugere en bloc, indikerer noget om at BL er klar over at skoen trykker. Desuden indikerer det noget om, at BL gerne gør brug af juridiske bøllemetoder.

Det er interessant at Ritzau tilsyneladende mener, at udtalelsen skulle kunne "berigtiges", hvilket må siges at være et ladet ord - selvom dommen netop sagde, at der ikke var noget forkert i udtalelsen at berigtige.

Heinrich R. Jørgensen

Ved en injuriersag skal den anklagede ikke berigtige noget. Om den anklagede kan dokumentere sandhedsværdien af sin påstand, er end ikke (altid) afgørende.

BL kunne have forfattet en kronik med dokumentation for at DN-direktørens udsagn var usandt; hvis dette kunne dokumenteres eller sandsynliggøres, vel at mærke...

Heinrich

>>>[Ved en injuriersag skal den anklagede ikke berigtige noget. Om den anklagede kan dokumentere sandhedsværdien af sin påstand, er end ikke (altid) afgørende.]<<<

Jo, det skal den anklagede, hvis retten giver modparten ret. Men det gjorde retten selvindlysende ikke i dette tilfælde, hvor der (GEUS og andre) er målt pesticidrester i det åbne land, og forhåbentlig er der også fremført overfor retten, at Bæredygtigt Landbrug burde føre bevis for, at det der er puttet ud på jorden i tidens løb, og som i nogle tilfælde kan måles i grundvandet efterfølgende, ikke skulle stamme fra landbruget, når det hele er forgået i det åbne land.

Det er ikke første gang at nogen trues med injuriesager, når de udtaler sig om landbrugets mest uheldige sider.

Men første gang, at man har sendt sagen til domstolene.

Jeg er flere gange blevet truet med advokater og injuriesage, dog uden at det har ført til andet en telefonunderholdning.

De er godt nok meget følsomme de kære godsejere.

Heinrich R. Jørgensen

Jens,

du har selvfølgelig ret i, at en person dømt for injurier, bliver bedt om at æde sine ord igen i offentlighed.

Jeg mener det er polemisk forvrøvlet, når Ritzau skriver, at DN's direktør slipper for at berigtige sit udsagn. Det har ikke været situationen, at en sådan pligt forelå, men at den anklagede ved domstolens mellemkomst er sluppet af krogen.

DN's direktør blev heller ikke pålagt 20 års hårdt straffearbejde i Sibirien, en tortgodtgørelse på 5 millioner kroner og en studsning i guillotinen. Det ville være fjoget at nævne, hvad der er dybt irrelevant og spekulativt.

Hvad bliver det næste, Ritzau orkestrerer? At en frifindelse af en mordanklaget, slap for 12 års fængsel?

Heinrich,
siden hvordan handler dette pludselig om Ritzau? Er det et led i den sædvanlige smædekampagne, hvor man leder med lys og lygte efter alt ritzausk, der kan sættes det yderste led af en lillefinger på?
Det er vel klart, at hvis René la Cour Sell frikendes for injurier, så slipper han for at berigtige den udtalelse, der førte til anmeldelsen for injurier.

Carsten Mortensen

Det ser ud til at "Bæredygtigt landbrug" er de eneste som ikke har set at det er DEM som er skadelige for det rummelige begreb "dansk landbrug".

Heinrich R. Jørgensen

Erik,

en injuriesag er speciel. Teknisk set hører den den under Straffeloven, med anklagemyndigheden kører i sagen (pånær i særlige tilfælde). Tiltale sker ved privat tiltale.

At tale om nogen "frikendes", kan teknisk set være korrekt når det gælder selve domstolsprøvelsen. Men vedkommende var aldrig "tiltalt", således som dette normalt forstås (tiltalt af anklagemyndigheden), og det er ligeledes at strække ordenes eksplicitte og implicitte betydninger, når der tales om "frifindelse".

Når anklagemyndigheden er den der står for tiltale, foreligger der et krav om, at de skal være temmeligt sikre på, at sagen holder og vil kunne lede til domfældelse. Undgår en tiltalt fra at blive kendt skyldig da, er der rimelighed at tale om "frifindelse".

"Bæredygtigt landbrug" er en manifestering af alt, der er galt med samfundet

For mig at se er det »Bæredygtigt Landbrug« der er forsøger at forplumre debatten og begreberne om bæredygtighed. Ud fra navnet tror man det er en slags økologisk forening, men det er det, efter diverse udtalelser og denne retsag at dømme, på ingen måde.
De er ude i et politisk ærinde – hvidvaskning af industriel drift og brug af pesticider.

Med fare for at få en sag på halsen vil jeg påstå at »Bæredygtigt Landbrug« er falsk varebetegnelse. De har lært for meget Orwellsk Newspeak.
Det næste bliver vel at jagtforeningerne begynder at kalde sig dyrevelfærdsforeninger.

Jeg ihukommer en Mikael Witte-plakat fra min ungdom: »Danske svin er sunde, de strutter af penicillin«. Dengang forsøgte dele af dansk landbrug også, via fogedforbud, at imødegå budskabet. Også dengang vandt fornuften og ytringsfriheden.

Godsejerforeningen BL kører en strategi hvor de via domstolene vil ødelægge NGO'er, universiteter og ministeriet. Om de taber eller vinder er ligegyldigt, formålet er at lamme modstanderne og binde dem til en uendelige række af retssager.

Jens Overgaard Bjerre

Forurener dieselos? Og lugter lort? Det kan da kun være som Søren Lom siger.
Venstre skal aldrig glemmes som det parti, der ødelagde vores grundvand, ligesom Socialdemokraterne, som det parti, der forurenede det ellers velfungerende velfærdssamfund. De kan gå sammen og kalde sig SV...