Telegram

Kloden bliver 4 grader varmere i 2060

Temperaturen i verden stiger med fire grader over de kommende 50 år, forudser Verdensbanken i en ny analyse.
Telegram
19. november 2012 kl. 11:14

Kloden er på vej mod en temperaturstigning på hele fire grader frem til 2060 eller dobbelt så stor en stigning som det mål, der blev fastlagt under klimatopmødet i København for bare tre år siden.

Konsekvenserne af en sådan temperaturstigning er enorme og kan få katastrofale følger for menneskeheden. Især fattige og befolkninger i byer, der ligger langs kyster.

Det advarer Verdensbanken om i en ny rapport.

- Dette sker på meget kort tid. Verden må håndtere den globale opvarmning meget mere aggressivt, siger Verdensbankens chef, Jim Yong Kim, ved et pressemøde i Washington, hvor rapporten blev lagt frem.

- Fattigdom vil aldrig blive bekæmpet, hvis vi ikke klarer klimaændringerne. Det er den vigtigste enkelte udfordring i forhold til social retfærdighed, føjer han til.

Selv om verdens lande holder de nuværende løfter om at begrænse udledningen af drivhusgasser, er der 20 procent risiko for, at temperaturen i verden vil stige med fire grader frem til 2100.

Verdens lande har sat sig for, at temperaturen ikke må stige med mere end to grader, og det mener klimaeksperter, er muligt at gennemføre. Det var også det mål, som blev accepteret under klimatopmødet i København i 2009.

- Men en fire graders stigning må og skal forhindres. Vi skal holde os under to grader, siger Jim Yong Kim.

Stiger temperaturen med fire grader, får det meget negative - ja direkte katastrofale - følger over hele kloden, selv om regioner og verdensdele bliver ramt meget forskelligt, fremgår det af Verdensbankens analyse.

De seneste års varmebølger i Rusland bliver hverdagskost, og sommertemperaturer omkring Middelhavet kan stige med hele ni grader.

Vandstaden i verdenshavene vil stige kraftigt, og oversvømmelser vil ramme så godt som alle lavtliggende områder. Mange menneskeliv vil gå tabt, fremgår det af rapporten.

/ritzau/

Opdateret 19. november 2012 kl. 11:42

Niels Engelsted

Når Verdensbanken, Pentagon og forsikringsselskaberne siger det, må det vel for pokker til sidst sive ind hos politikerne også, at det haster--meget!

Flemming Andersen

Og hvis det så er moder Jord der ønsker forandringerne, så har vi brugt mulighederne for at rette op på de værste konsekvenser.

Der er heldigvis længe til 2060, så det bliver ikke mit problem.

Lise Lotte Rahbek

Holger Madsen

Heh. Meget pragmatisk. Mon ikke der er et par politikere eller 3, som synger samme sang. ;-)

Verdensbanken, Pentagon og forsikringsselskaberne.

Hvem tror på hvad de siger i de her dage..

Men Holger bliver ikke betalt for at synge.

Det værste ved denne slags langsigtede konsekvenser er, at det ikke har ret meget med næste valg at gøre .

Dagens politikere synes at glemme, at det altid er de nuværende generationers størst største forpligtigelse at efterlade verden intakt til de næste generationer.

Verdensbanken er et aktieselskab. Verdensbanken skal, som alle banker, tjene penge. Verdensbanken ønsker derfor vækst. Vil Jim Yong Kim mon tage et opgør med det? Hvis ikke, så synes jeg bare, at han skal holde sin kæft. Det er komplet retarderet.

Den beskrevne udvikling er jo turbo på verdens (læs kapitalismens) BNP-beregningsmetode...

En ulykke er sjældent så katastrofal at den ikke god for nogen.

@ Bill Atkins

Så, det bliver klimaet, og ikke proletarerne, der til sidst slukker og lukker for kapitalismen.!
Den havde Marx nok ikke lige set. :-)

Jeg er allerede begyndt med at hamstre palmefrø, fordi snart kan vi plante oliepalmer også her i Danmark!

Det er det Jim Yong Kim prøver at fortælle os, fjolser!

Endnu engang tages det for givet, at vores samfund stadigvæk eksisterer om halvtreds år...

Jeg har ingen børn og lever nok ikke 20 år mere så lad bare hele kloden svømme over eller tørre ind.
Menmneskenes egen griskhed er årsagen så fred være med det.

Galgenhumor er et andet ord for opgivelse.

John Fredsted, du vil gerne tages alvorligt. Så må du tage ham Kim alvorligt. Hvem er det ellers, der er retarderet.

Undskyld mig, men den der med at ’om tyve år er jeg her ikke, så hvad angår det mig?’ er altså afstumpet.
Den svarer til denne her: ’Nu har jeg set pyramiderne, så nu kan de godt rive dem ned.’ – blot i 20’ende potens!

Set i bakspejlet efter sidste valg, så er fortjenesten helt på ændres hænder.

Så først fører man en god del af befolkningen bag lyset, siger det er deres egen fejl... Nå ja, og lad os da se om det ikke lykkedes næste gang... Så hvis der er nogen der melder fra, så har jeg fuld forståelse for det.

Det skal tilføjes at jeg ikke var sf den opfattelse inden sidste valg, men demokratiet har fået alvorlige ridser i lakken.

@Leo Nygaard: Bemærk venligst, at jeg siger "Det er komplet retarderet", ikke "Han er komplet retarderet". Der er trods alt en forskel.

Ok - Det han siger. Ikke ham selv - Hm !
Altså ikke dig, men det du siger !
Beklager, ren polemik. :-)

En dybt forvrøvlet artikel, der læner sig op ad betegnelsen 'svindel'.
Ifølge artiklen selv, er der 80 procent chance for, at temperaturen holder sig under en stigning på 4 grader.

Michael Kongstad Nielsen

Verdensbanken er først og fremmest en bank.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,pagePK:50004410~p...
Den drives som en bank, der låner penge ud, og skal have renter og afdrag tilbage. I dag fokuserer den efter egne oplysninger på fattigdomsbekæmpelse og udviklingsprojekter i svage stater. Når Verdensbankens nye leder går ud her og råber op om de fire graders temperaturstigning, skal det måske ses i lyset af, at følgerne vil gå værst ud over de fattige og svage lavlandsområder. Det giver logik, at Verdensbanken råber op om, at dens indsats vil gå til spille, hvis de fire grader bliver en realitet.

Man kan så sige, at fattigdomsbekæmpelse også er en slags vækst, og at det vil bidrage til temperaturstigningen, men der synes jeg nu, helt ærligt, vi kan ikke tillade os at forhindre udvikling i de fattiges rækker under henvisning til klimatruslen.

Gaderummet Regnbuen

Der foresvæver mig en vis pessimisme i indlæggene om den kommende sauna, allerede år 2060. Men tænk ….

- at være udvalgt, udvalgt blandt millioner og milliarder af mennesker. Tænk endelig at være i fuld kontakt med menneskeheden, måske for første, men så i hvert fald også for sidste gang. Og hvor alle fortidens synder bliver til intet. Tænk at være den udvalgte ene, og sammen med alle generationer, der kan skimte verdens ende, men stadig kan trække vejret uden at det skal foregå maskinelt gennem nedkølede rum mv.
Tænk at det tekniske fix, som kloden har levet af siden etableringen for et par tusind år siden af det første slavesamfund i Antikken og i det Asiatiske slavesamfund, stadig kan sikre liv, måske ikke for kommende generationer (i det fri), men for de udvalgte, der med kapital kan købe sig til egen overlevelses-pram –
og tænk hvad DE ikke videre kan drive det til, måske kan DE sætte sig ind som masteren over Big Bang, og fra denne position, sætte en backup ind, så vi alle kan starte forfra, fra dengang, før det alt sammen gik galt.
Og tænk egentlig også, at det er selveste Verdensbanken, der siger dette, samme bank, der med sin neoliberalistiske politik, i menneskealdre har subsumeret den ene nationaløkonomi efter den anden ind i den fold, hvor snart også luft og isklumper må kapitalsættes, så finanskapitalen kan fortsætte sin fremmarch til vores fælles bedste.

Det er vist det fænomen, som Marx har beskrevet gennem skabelsen af den ”uopdragelige opdrager”, som så i dag sidder på det hele. På den måde må jeg give pessimisterne - eller realisterne eller de demokratiske reformister - medhold i, at tingene jo går deres vante gang, ikke til at ændre. Men er dette ikke bare den kapitalistiske karaktertype, for at bruge den økonomiske betegnelse om mennesket af i dag, og som har sneget sig ind og ned i vores naturgrundlag som ”uopdragelig”; - Og hvor det er herfra alle snakker; og hvor det vil gå hver hin enkelte ligesom med fabrikken, der råbruger sine omgivelser og arbejdskraft, uden omtanke for naturen selv, og kun ud fra tanke på sig selv, smelter ned, efterladende sig en kloak.

Det ligner, at kapitalismen har udhulet menneskets eget naturgrundlag så meget, at det er blevet sin egen økonomiske karaktertype – og nærmest kun denne.

Det må være svært at vælge uddannelse i dag!

Kalle

@Michael Kongstad Nielsen: "Man kan så sige, at fattigdomsbekæmpelse også er en slags vækst, og at det vil bidrage til temperaturstigningen, men der synes jeg nu, helt ærligt, vi kan ikke tillade os at forhindre udvikling i de fattiges rækker under henvisning til klimatruslen."

Jeg ved ikke, hvorvidt dette er en kommentar til min kommentar herover, men bare for en sikkerheds skyld så følgende for at undgå enhver misforståelse:

Jeg mener ikke, at de fattige lande ikke har lov til at have vækst. Det har de selvsagt lige så længe, at svælget i levestandard mellem dem og os er så kolossal. Det, jeg opponerer imod, er tankegangen om, at såkaldt hjælp ydes som lån, der skal betales tilbage med renter/afkast. Hvorfor kunne man ikke bare donere nogle penge kvit og frit, eller i det mindste bare yde et rentefrit lån, spørger jeg mig selv. Se for i øvrigt (tredje afsnit) i min kommentar i anden tråd.