Telegram

Ældre løber tør for pensionsmidler efter 10 år

De populære ratepensioner er skyld i, at mange ældre har brugt pensionen efter 10 år.
Telegram
27. december 2012 kl. 06:54

En femtedel af danskerne har brændt den private pensionsopsparing af kun 10 år inde i pensionisttilværelsen, viser en ny undersøgelse fra ATP.

Og det går dårligt i spænd med den udbredte forventning om, at danskerne i fremtiden vil være langt mere afhængige af udbetalinger fra netop de private opsparinger, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten torsdag.

- Der er en betydelig andel, der har overlevet deres egne ressourcer, og det er der jo frihed til i dag.

- Men det er afgørende for samfundet, at de private pensioner er med til at forsørge folk gennem hele alderdommen, siger Ole Beier Sørensen, der er analysechef i ATP til avisen.

Det er ifølge analysechefen især de 10-årige ratepensioner, der er skyld i, at så mange er løbet tør for opsparing så kort tid efter pensioneringen.

At flere danskere vælger at få udbetalt pensionen i løbet af en kortere årrække, vil ifølge eksperterne ikke alene kunne få konsekvenser for de offentlige finanser, men også definere forholdet mellem rig og fattig i alderdommen.

- De private ordninger som arbejdsmarkedspensionerne aflaster jo statskassen, men det samfundsøkonomiske aspekt er ikke det største problem.

- Først og fremmest vil det nuværende mønster i pensionsudbetalingerne være kilde til større ulighed blandt de ældre danskere, siger Jørn Henrik Petersen, der er professor ved SDU og tidligere medlem af Velfærdskommisionen til Jyllands-Posten.

/ritzau/

Opdateret 27. december 2012 kl. 07:10

Det er særdeles velovevejet at satse sine pensionsmidler på de første år af den grå alder, hvor du endnu er førlig både for oven og for neden.

Selv om man går på pension, så er der vel inge lov imod at få pengene til at række længere end de 10 år.

Derudover har en del mennesker værdier i mursten, som kan realiseres.

Sören Tolsgaard

Tænk, for en gangs skyld er det ikke helt hen i vejret, hvad Per Nielsen skriver.

Pensionisterne har andre former for opsparing end de pensioner, som politikerne og deres venner i bestyrelserne gerne ser udvidet i det uendelige, uanset, at også disse værdier kan erodere, og i øvrigt i høj grad ender i lommen på rigeligt vellønnede direktioner. Der er ingen sikkerhed, heller ikke i mursten, og i alle tilfælde beror opsparing på en stabil udvikling, hvor investeringerne ikke gøres til genstand for uholdbar spekulation.

Herudover vil samfundet være nødt til at give de mennesker, som af forskellige grunde ikke har haft overskud til opsparing, en anstændig alderdom. Med de stramninger, som indføres for mange lavtlønnede, er der jo udsigt til, at denne gruppe vil vokse. Og det er i øvrigt dumt kun at betragte pensionsudbetalingerne som en udgift. Pensionister yder i mange tilfælde, især de mere socialt indstillede, som ikke kun tænker på egen luksustilværelse, adskilligt til samfundsøkonomien, som er upåagtet af økonomerne, når de bl.a. passer børnebørn eller varetager et ulønnet arbejde i en velgørende forening. Og for de ringere stillede pensionister går pensionen stort set tilbage i samfundsøkonomien i form af basalt forbrug som bolig og dansk producerede fødevarer.

I virkeligheden er det de hovedrige pensionister, der har travlt med at sikre maksimalt afkast af deres formuer og derfor støtter egoistiske strategier fremfor det almene hensyn, også når de går til stemmeurnen, der udgør det store problem. Store opsparede værdier kommer kun i ringe grad fællesskabet til gavn, men søges anbragt, hvor kun ejeren får fordel af dem. Den aldrende rigmand bliver dog ofte i sidste ende taget ved næsen af endnu større spekulanter.

Solidaritet, det gider vi sg'u ikke. De fattige, de er jo så dumme, ikke Poul?

Jesper Frimann Ljungberg

@Søren Tolsgaard

Selvfølgelig er folkepension m.m. en udgift. Der er jo ikke sat penge til side til disse. Det er en pukkel der er blevet skubbet foran. Og de forringelser vi ser i stor stil kommer til at ramme folk født efter 65.

// Jesper

Jeg ønsker mig en cyanid pille til når jeg bliver gammel.Hvor kan man få udleveret dem? Det er jo klart i samfundets interresse og hvad politikerne ønsker uden at sige det højt.

12 sovepiller og en flaske Johnnie Walker kan gøre det samme uden smerte. Sov godt.

Jesper Frimann Ljungberg

@Ivan Gullev.

Hvis det så absolut skal være en Johnnie Walker, så må det da være en Blue Label. Livet er for kort til dårlig whiskey.

// Jesper

Til Søren

Endnu mere sødsuppe vedr. pensionister og deres uunværelighed, så skal jeg altså have en spand.

Vi skal bibeholde folkepension og ATP. Derudover må selv spare op.

Men naturlgivs skal folkepension fastfryses i minimum 2 år sammen med alle andre overførselsindkomster

Hvad er en anstændig alderdom ???

Sören Tolsgaard

@Jesper Frimand: Selvfølgelig er folkepension en udgift for samfundet, men regner man alle faktorer med, kommer der meget retur i form af ulønnet indsats og forbrug af dansk producerede varer og tjenesteydelser.

Ser man derimod på de ekstremt rige, som naturligvis mener, de er deres eskalerende lønninger værd, så er det faktsik i høj grad disse, som både før og under tilværelsen som pensionist dræner nationaløkonomien for kapital ved at forbuge importerede luksusvarer og investere i udenlandske selskaber. Det er da meget menneskeligt, at de gør det, men ikke nogen selvfølge, at samfundet giver så stort spillerum for den slags, som tilfældet er. Det er principielt ikke meget forskelligt fra, når en bananrepublik udsuges af en magtfuld overklasse, som holder den jævne befolknings levestandard nede, mens de selv skaffer sig alverdens privilegier.

Vi kommer sikert til at leve med forringelser i levestandarden, blot kunne man håbe på, at det ikke bliver de svageste skuldre, som skal holde for, men at forringelserne skal bæres i fællesskab, og at især de rigeste i højere grad tvinges til at bidrage.

Daarligt nyt for de danske golf-klubber

Jesper Frimann Ljungberg

@Søren Tolsgaard.

Misforstå mig ikke, jeg er helt med på en solidarisk stats pension. Problemet er bare at, hvis man ser bort fra ATP, så har man ikke har sparet op til denne pension, men bare indført den.
Man har desuden fra politisk side de sidste 10 år udhulet den og gjort den mindre solidarisk, således at der er opstået lidt en generations kløft.

Mht. midlerne i samfundet, så er vi de almindelig danskere en langt langt større faktor økonomisk, opsparings mæssigt, antal mæssigt etc etc. end 'overklassen'.
Nu er det bare et spg om at vi tager den magt som vores økonomiske styrke og demokratiske antal udgør.
Således at det ikke er overklassen der kører showet, baseret på vores penge og stemmer.

Jeg tror så ikke at den der med overforbruget og øseledden kan tilskrives overklassen, der må vi nok tage i egen barm.

// Jesper

Sören Tolsgaard

@jesper Frimann:

Jo, overforbruget omfatter nok i høj grad de 2/3, som i kraft af denne madning fortsat abonnerer på rollen som stemmekvæg for de virkeligt magtfulde.

Jesper Frimann Ljungberg

@Søren Tolsgaard.

Nej, man har simpelthen tabt de fleste af arbejder vælgerne på venstrefløjen.

// Jesper

Socialdemokratiet og velfærdssamfundet hvilede på folkeoplysning og solidaritet. Det glemte soccerne i 90'erne, da verden gik af lave og blev globaliseret.
Fremmedforskrækkelse fik lov at udvikle sig til en kræftbyld i Danmark.

Jens Overgaard Bjerre

Hvad gør vi/de, som ikke har haft mulighed for at spare op til alderdommen med forsikringer og så videre? Sådan som jeg ser statsministeren og vicestatsministeren, så kunne man sende dem på Nordpolen og få standset smeltningen af isen. Så kolde og ligeglade med almindelige mennesker er de. De er fra andre planeter, mentalt. Så det bliver da et helvede for mange. Og de rige vil aldrig give noget fra sig.

Til Jens

Du har folkepension og ligesom der eksisterer bistandshjælp, så er folkepensionen til for alle. Under et sæt givne regler, hvad angår formue etc. Og sådan bør det også være fremadrettet

Om vi skal ind og lave endnu hårdere modregning, for alt, som ligger udover folkpension og ATP herunder friværdier, som med kontanthjælp, det kan vel være

Til Michael.

Nu afhænger nødvendigheden af indtægter jo meget kraftigt af ens udgifter og nej der er nok ikke alverden at slå til Søren med med kun folkepension. Men man kan dog overleve

Men klart bør man spare op om det så er i mursten eller pensioner, det er sådan set ligegyldigt.

Jesper Frimann Ljungberg

Folkepensionen er en af hjørnestenene i velfærdsstaten.
Folkepensionen bør være stor nok til at man kan leve et værdigt liv.
Folkepensionen bør være for alle.

Problemet med folkepensionen er at det ikke er en opsparet solidarisk ydelse. Men en udgift på lige fod med kontanthjælp.

Man skulle efter min mening lave en fond, administreret af ATP, totalt uden for politisk kontrol, hvor folk indbetalte til, f.eks. X% i flad skat med et arbejdsgiver bidrag også, indbetalingerne skulle være lidt større end udbetalingerne, så over tid kunne denne fond vokse sig stor og indbetalingerne kunne så til sidst helt stoppe, og den ville være selvfinansierende.

Folk skulle så kunne spare op til lidt ekstra forbrug, i tillægspensioner, lige som i dag.

// Jesper

Jesper Frimann Ljungberg

@Michael Pedersen

2.000 Milliarder til 90 mia i årlig afkast er ret konservativt, når man ser på hvordan ATP normalt forrenter :)=
Men så er der jo også plads til at man kunne investere lidt risiko betonet, f.eks. i opstarts virksomhedder.

Jeg er sådan set enig i at politikerne ville have svært ved enten direkte eller indirekte at bruge pengene.
Måske er det knap så meget Johanne man skal være bange for, hun kommer nok aldrig til at sidde på pengekassen, det er nok mere Hjorten. Han har jo afskaffet statsfonde før, og brugt pengene på 'forbrug'.
Men det burde være noget man kunne lovgive sig ud af.
Selve finansieringen, tja ja.

Man kunne starte at putte pensionsskatte indtægterne over i en sådan fond. Men dem har politikerne vist også brugt, en del af. Dem budgetterer man jo ikke med alligevel.
Jeg ville så tage penge fra erhvervsstøtten, hvis man alligevel, som sekundært formål vil bruge fonden til iværksætter kapital, så slår man jo to fluer med et smæk.
Og med hele betaling Danmark, så ville pengene jo være i ATP aligevel, og så kunne man måske score en investerings gevinst, hvis man udbetaler pengene 1/1 til ATP.
Tja ja.

// Jesper

Ideen med selvfinansierende pensions sysatem er da meget sød.

Men var det ikke det som var formålet med verdens højeste skatte og afgiftstryk ??

Vi har vel ikke brug for endnu højere skatter ??

Hvorfor lige folkepensionen som selv finansierende ??

Og som sædvanlig er løn og medaljer udbyttet fra fattige og slaver. Men fint ser det ud med alt det guld på facaden. Så pyt med at andre mangler.

Til Peter

Netop derfor bør det være frit hvor pensionsindbetalinger går hen. Så er det op til den nekelte

Jesper Frimann Ljungberg

@Per Nielsen

Nej Ideen er ikke meget sød, det er det logiske at gøre.
Igen der er mange fordele, hvis man gør det rigtigt.

Og en af de basale ideer bag en fond er jo at ændre pensionerne fra at være en skat til at være en opsparing. Og hvis man gør det rigtigt så vil det betyde en skattelettelse på 90 milliarder (hvis vi bruger Michaels tal) på sigt.

Igen hvis vi f.eks. tager dele af erhvervstøtten, det vi i dag udbetaler i pension og pensions skatten og putter i en sådan fond, vil den jo langsomt men sikkert vokse.
Hvis vi endda så investere lokalt, vil den løse det problem, som danske virksomhedder har lige nu med at rejse relativ risikovillig kapital.

Key'en her er, som Michael også påpeger, at lave en konstruktion, hvor folk som Hjorten med flere ikke kan få deres klamme hænder på vores penge.

// Jesper