Råd til jøder: Skjul davidsstjernen og gem kalotten

Jøder risikerer at blive overfaldet verbalt og fysisk, hvis de skilter med deres religion, siger ambassadør.
12. december 2012 kl. 04:51Opdateret 12. december 2012 kl. 10:22

Hvis man er jøde i København, er det klogt at holde dét faktum inden for murene. På gaden er der risiko for chikane, siger Israels ambassadør til Jyllands-Posten.

- Vi rådgiver israelere, der kommer hertil og vil i synagogen, om, at de først skal tage kalotten på, når de er indenfor.

- De skal ikke gå med den på gaden. Selv ikke i områder, der bliver betragtet som "sikre", siger ambassadør Arthur Avnon, som også fraråder synlige davidsstjerner og højlydt hebraisk.

Mosaisk Troessamfund råder blandt andet sine unge medlemmer til at tænke sig om, før de går i byen med en halskæde med en davidsstjerne i.

Og på den jødiske privatskole Carolineskolen siger skoleleder Jan G. Hansen:

- Det er ikke noget, vi gør officielt, men hvis der er noget, der er oppe at vende, vil vi sige, at man skal tænke sig om, inden man bevæger sig i visse kvarterer i København med en kalot eller davidsstjerne.

Mosaisk Troessamfund har fået 37 anmeldelser om mulig antisemitisme i år. Der er tale om alt fra jødefjendtlige skældsord til voldelige overfald, skriver Jyllands-Posten. Der findes dog ikke nogen officiel statistik over overfald på jøder.

Flere af hændelserne er sket på Nørrebro eller ved synagogen i Indre By.

- Er der områder, hvor man godt ved, at der er konflikt og risiko for sammenstød og chikane, må man holde sig væk. Det er ærgerligt at skulle sige det, men det er nogle af de råd, vi giver, siger politikommissær Lars-Christian Borg, Københavns Politi, til Jyllands-Posten.

/ritzau/

Forsiden lige nu

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Kim Øllgaard

Det er foruroligende, men man tør nok ikke sige ligeud hvorfra truslerne kommer.
Det er utroligt, set i sammenhæng me,d at jøder i to tusinde år har kunnet indgå i samfund rundt omkring i verden uden at komme og stille krav om at blive behandlet på en speciel måde - i modsætning til muslimer, der forventer hensyntagen til de krav, deres religion stiller til dem.På mange måder minder de to religioner om hinanden, men hvor jøder har formået at indpasse sig i de samfund, de kommer til, har muslimer tværtimod grundideen at erobre de samfund,

Brugerbillede for Kasper Hviid

@Brian: Jeg kan ikke se at en konflikt mellem to andre lande på den anden side af kloden på nogen måde kan undskylde racisme herhjemme.

For øvrigt, det er ret sigende at allerede kommentar nr. 2 demonstrerer racistisk had, med udgangspunkt i den blandt ekstremistister udbredte tro på at Danmark ligger under for en invasion. Jeg syntes det er ret skræmmende så udbredte sådanne kommentarer er. Det ville være forståeligt hvis det her var et højreekstremistisk fora, men det er faktisk Informations debat.

Brugerbillede for Kim Øllgaard

Kasper.

Din kommentar er et udtryk for den naivitet, som har behersket venstrefløjen i lang tid med frygt for at fornærme de stakkels "ofre" (=muslimer).
Jeg udtrykker ikke noget had, men en opfattelse af, hvordan islam fungerer, i de samfund, hvor den får indflydelse.
Hvis jeg kritiserer rockere for deres parallelsamfund, har det heller ikke noget med had at gøre, men med en afstandstragen fra deres adfærd i forhold til resten af samfundet.
Islam har en lang tradition for at forfølge jøder - bl.a. samarbejdede ledende muslimer med Hitler for at være med til at løse "jødeproblemet".

Brugerbillede for Simon Olmo Larsen
Simon Olmo Larsen

Kim Øllgaard

Lær din Historie, jødedommen var udsat for noget nær det sammen som Islam er, i dagens Danmark

Du kan se hvad den propaganda som du udspyder fører til:

http://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8defejden_1813

http://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8defejden_1819-1820

.Sådan lyder i hvert fald Thaarups påstand. Hvis jøderne skal tolereres i staten, fastslår
Thaarup indledningsvist, så består opgaven i:
”at bevise, at dette Folks særegne religiøse Grundsætninger, som findes i dets skrifter,
ere forkastede af nærværende Slægt, læres ikke mere i dens Skoler, foredrages ikke
mere i dens Synagoger, spores ikke mere hos dens nyere og mere philosophiske
Skribentere: nemlig Ideen om en National-Gud, der udelukkende elsker den jødiske

Thaarups kritik af jøderne som en imperialistisk magt er forbundet med en autoritær
statspaternalisme. Han udviser en vedholdende vilje til på biopolitisk vis at 'beskære' den jødiske
befolkningsgruppe, så den får en form, der kan indpasses i det eksisterende samfund. Denne
politiske analysestrategi fremstår ved første øjekast som anti-tesen til en liberal politisk linje, idet
individuel selvbestemmelse og kulturel autonomi negeres i bestræbelsen på at optegne en
arkitektplan over en socialitet med blivende sammenhængskraft. Det interessante er, at denne
autoritære paternalisme for Thaarup netop er et våben til forsvaret for liberale dyder. En af
Thaarups anklager mod jøderne er fx, at jødiske mænd på kritisabel vis betragter deres kvinder med
ringeagt - eller med ”asiatiske Øjne” (Thaarup 1813, LVII)

http://ruconf.ruc.dk/index.php/norlit/norlit2011/paper/viewFile/507/75

Kritiser mennesker ikke massèr!

Brugerbillede for Kim Øllgaard

Jeg ved ikke, hvad det er for en propaganda, jeg udspyr.
Jeg har nogle holdninger baseret på, hvad jeg ser ske.
Hvad er det egentlig muslimer er udsat for i DK? Der bliver lavet særregler på en hel masse områder og accepteret, at de organiserer sig i parallelsamfund med egne regler.
At mange af dem ikke taler ordentlig dansk, eller opfører sig sådan, at de ikke får en uddannelse, er vel ikke kun samfundets skyld.
Men hvis de lader deres frustrationer gå ud over jøder (eller andre for den sags skyld) så synes jeg grænsen er nået.
Islam har en lang historie med jødeforfølgelse - det kan du ikke benægte.

Brugerbillede for Kim Øllgaard

Den forfølgelse jøder har været udsat for gennem tiden i kristne og muslimske samfund, kan overhovedet ikke sammenlignes med muslimernes situation i DK idag.
De har mulighederne for at vælge at gå ind i det samfund, de er kommet til på samfundets præmisser - ikke deres egne religiøst betingede præmisser.
Problemet er koranen, som på mange måder kan sammenlignes med et fascistisk kampskrift.
Hvis et politisk parti gik ind for mandens overherredømme i forhold til kvinder (inkl. ret til at slå dem) og håndsafhugning som straf, så tror jeg mange ville affærdige dette parti som fascistisk, når man samtidig pålægges pligt til at kæmpe for denne sag og får at vide, at man ikke må vælge venner mellem kristne og jøder.
Problemet er, at man ikke kan adskille islam fra staten, idet islam er en lovreligion.
Kig rundt i verden og find et eneste sted, hvor islam og demokrati forenes.

Brugerbillede for Simon Olmo Larsen
Simon Olmo Larsen

Kim Øllgaard

De "muslimer" du ser i det københavnske natteliv? er kultur "muslimer" og har ikke noget specielt med Islam at gøre.

Du kender ikke til grønjakkerne, der i 80'erne gjorde det til deres pligt at kæmpe imod den "muslimske" fare?

Du kender ikke til kæmpe slagsmål på Enghave plads, mellem grønjakker og udlændinge, et sammenstød, hvor danske unge iført grønjakker. gik igennem byen og udøvede brandstiftelse, hærværk og racisme mod alle som de ikke anså for at være danske?

Du kender ikke til fremskridtspartiet og Mogens Glistrup?

Du kender ikke til Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard, Mogens Camre og alle de "kristne" præster?

Du kender ikke til klassesamfund, du kender ikke til at, man ikke kunne fylde alle de sociale boligbebyggelser med danskere i 70'erne og 80'erne. så man valgte at fylde dem med udlændinge i mangel af bedre i 90'erne.

De "muslimer" du taler om, er formet af det danske samfund og ikke Islam.

Du siger “muslimer” har forfulgt “jøder” i lange tider, hmmm Kim, det har hele verden, kender du ikke til historien, læste du ikke det jeg skrev til dig før?

Kritiser nu mennesker istedet for, det andet er for let og gavner kun hadet i det Danske samfund.

Brugerbillede for Kim Øllgaard

Simon.

Hvor tror du jeg har været de sidste 63 år, siden du tror, at jeg ikke kender noget til nogen ting.
Du forholder dig ikke til, hvad jeg skriver, men hvad du betragter som standardkritikken, når det drejer sig om muslimer.
Jeg beklager, at jeg ikke kan navngive de mange, der laver ballade rundt omkring i byerne, ligesom jeg heller ikke kan navngive de fædre, som under indflydelse af de imamer, der er udsendt og uddannet af Saudiarabien, i haslvfemserne nægtede at diskutere deres børn med kvindelige lærere, men i stedet gav deres børn den opfattelse, at de var ludere (formentlig fordi de optrådte offentligt uden tildækket hår).
Muslimer har samme muligheder som andre flygtninge, der er kommet til DK i tidens løb, nemlig at gå ind i samfundet og deltage på demokratiets præmisser.
Tænk på de vietnamesere, der kom til DK og i løbet af ganske kort tid etablerede sig i samfundet uden at få særbehandling, eller de grækere, der flygtede hertil efter oberstkuppet eller de chilener, der kom hertil efter Allendes fald.
Men de kom jo heller ikke med deres religion (den eneste rigtige tænkemåde) i baglommen.

Brugerbillede for Peter Jensen

Forestil jer de demonstrationer vi ville få, hvis det det muslimske samfund var nødt til at sige give sine egne medlemmer de samme råd, som det jødiske samfund er nødt til. Jeg tør slet ikke tænke tanken til ende ...

Brugerbillede for Dennis Laursen

@Kim Øllgaard:
"Islam har en lang tradition for at forfølge jøder - bl.a. samarbejdede ledende muslimer med Hitler for at være med til at løse “jødeproblemet”."

Og i dag samarbejder nazister med zionisterne om at løse "araberproblemet".

Brugerbillede for Dennis Laursen

Racismeparagraffen bør afskaffes, og erstattes af en generel diskriminationsparagraf.
Disse i artiklen beskrevet overfald bør på ingen måder tolereres, ligesom det heller ikke bør tolereres, at politiet opfordrer jøder til at skjule deres davidsstjerner, blot fordi der findes voldsforherligende, destruktive individer, der ikke ønsker jøder (eller andre grupper af mennesker) i det danske samfund. Politiet bør naturligvis ikke bukke under fra presset fra disse destruktive og samfundsopløsende individer og grupperinger (dette er ikke Mexico), men bør i stedet have ressourcerne og beføjelserne til at slå ned på disse individer med hård hånd, og give dem en passende straf for deres folkefjendtlige og skadelige handlinger.
Det er vel ikke for meget at forlange, at politiet tjener folket, og skaber tryghed i samfundet - fremfor at modarbejde folket, og indgyde frygt?

Brugerbillede for Dennis Laursen

@Peter Jensen:
White Pride, Danish Defence League, NPD (i Tyskland)...
Der er selvfølgelig også gammelnazistiske undtagelser, som det ukrainske Jobbik.

Brugerbillede for Carsten Hansen

At tage afstand fra forfølgelse af anderledes tænkende/troende, må være en selvfølge for enhver demokratisk tænkende person.

Brugerbillede for Simon Olmo Larsen
Simon Olmo Larsen

Kim Øllgaard

Okay, skulle bare være sikker, det var ikke mig, der startede med at ligge "muslimer" for had i den her tråd.
Så forstår jeg ikke at du får det til at lyde som om, at folk ikke er imod forfølgelse af "jøder"?

Men det er stilen, at skrive til kanten, uden at rigtigt sige hvad man mener, men det står mellem linjerne.

Enten er du med os ellers også er du imod os!

Flygtninge og indvandrere fra Afrika og mellemøsten er ligeså lidt herre over deres eget liv, som vi er!

Brugerbillede for Kim Øllgaard

Udgangspunktet for debatten er en historie om jødeforfølgelse i Kbh. Inf. skriver ikke, at det er muslimer, der gør det, men det fremgår af andre medier.
Derfor er det vel rimelilgt at diskutere muslimer i den sammenhæng.
At du mener, jeg lægger muslimer for had ved at skrive om dem, kan jeg ikke gøre noget ved.
Jeg tror ikke på din udlægning, at de muslimer, der er i DK først og fremmest er formet af det danske samfund. Jeg tror, de er mere formet af islam, så der bliver vi nok aldrig enige.

Brugerbillede for Kim Øllgaard

Det er det evigt tilbagevendende problem i disse debatter, at al kritik af islam eller muslimer sidestilles med had.
Det jødiske samfund i DK har mig bekendt ikke provokeret muslimer, ja har faktisk i flere tilfælde dannet fælles front med muslimer (senest i debatten om omskæring).
Så når nogle muslimer angriber jøder, kan det for mig at se kun skyldes det indbyggede had/ringeagt, der er i islam.
Jeg kan ikke acceptere religion som udgangspunkt for noget som helst i samfundet.
Folk kan have deres private tro og dyrke den derhjemme alt det, de vil, men de skal ikke bruge den som afsæt for forfølgelse af andre eller ændring af vores verdslige samfund for at tilpasse det en overtro.

Brugerbillede for Kim Øllgaard

Simon.
Koranen siger, at muslimer skal ikke vælge venner mellem kristne og jøder. Jeg beklager, at jeg ikke kan give dig sura og versnr.herfra, hvor jeg sidder. Det betyder ikke, at alle muslimer hader jøder, men er dog med til at skabe en stemning.
Og hvis du mener, at man ikke kan opfatte muslimer, som en masse, så beder jeg dig tænke på de vilde optøjer efter Muhammer-tegningerne, hvor man i hvert fald kan tale om em masse-bevægelse blandt mange muslimske samfund.

Brugerbillede for Michael Kamp

Kim:

Dine argumenter er tynde, generaliserende og hadske. Du kan starte med at feje for egen dør først.

Intet sted nævnes det at muslimer står bag disse ting, alligevel slutter du uden at have noget belæg for det at det må være muslimer, og så kører showet fra din side(iøvrigt typisk for din slags, snestormen er nok også muslimernes skyld).

Og jo, Israel-Palæstina konflikten har absolut noget at sige når nogle vælger at lade deres frustrationer gå ud over den almene jøde, forkert er det, men forventeligt. Glemmer vi de overfald, hetz og chikane der stadig rammer muslimer, specielt efter 9/11?

Mon ikke jøder har haft det væsentligt bedre i de muslimske samfund end i vores vestlige?

Jeg mener nu ikke at det var muslimer der stod bag inkvisationen (hvor muslimer reddede spaniens jøder), eller pogromerne i Europa afsluttende med Holocaust.

Læg mærke til at det er israels ambassadør der smider benzin på bålet., for at skabe dybere kløfter mellem danske muslimer og deres medborgere.

Brugerbillede for Ditte Jensen

Al forfølgelse af anderledes-tænkende/troende skal bekæmpes. Men forfølgelse af jøder retfærdiggør på ingen måde forfølgelse af muslimer.

Et eksempel. Nogen af dem der - her i Danmark under Muhammedkrisen - råbte højest op om at muslimerne skulle integrere sig, tilpasse sig og finde sig i kritik og latterliggørelse, ja, det var såmænd visse jøder og deres støtter. Det klinger hult af dobbeltmoral. For hvad skete der dengang Politiken i 2002 bragte kritiske indlæg om den daværende Sharon-regerings politik og en kronik om jødisk omskæring. Der skete det, at jøderne og deres støtter indrykkede annoncen "Nu er det nok" i Politiken, hvor de sagde fra over for aviser der videreformidler, det de kalder; hadefulde antisemitiske holdninger. MEN muslimerne, de får bare at vide at de skal indordne sig og finde sig i alt hvad andre finder på er sjovt af hadefulde hetz. Det er hyklerisk, dobbeltmoralsk og bærer præg af at visse jøder forventer, at den danske befolkning skal beskytte et mindretal på bekostning af et andet.

Sider