WWF revser politikere: Lad Grønland bestemme over uran

Det er ikke en dansk opgave at styre Grønlands udvikling, mener WWF Verdensnaturfonden efter uran-udmeldinger.
28. januar 2013 kl. 15:40

Et flertal i det danske Folketing er parat til at gøre op med den såkaldte nultolerance over for uran, men de danske politikere bør på nuværende tidspunkt blande sig helt uden om spørgsmålet.

Det mener Gitte Seeberg, som er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden. Hun fastslår, at man fra dansk side bør tage den med ro, indtil Grønland faktisk har besluttet, om man vil udvinde uran.

Udmeldingen kommer efter, at det største grønlandske regeringsparti, Inuit Ataqatigiit (IA), efter et landsmøde har meldt ud, at man fastholder nultolerance-politikken, fordi der ikke er fremkommet nye oplysninger, der kan ændre holdningen.

- Det er ikke en dansk opgave at styre Grønlands udvikling. Hvis Grønland gør alvor af sine ambitioner, og hvis den nødvendige kapital bliver rejst, er det også Grønlands egen opgave at sikre, at udviklingen sker på den bedst mulige måde.

- Her i weekenden fastholdt regeringspartiet Inuit Ataqatigiit (IA), der samtidig er Grønlands største parti, jo netop nultolerancen mod uran, siger generalsekretær Gitte Seeberg.

Lige nu er den danske og grønlandske regering i gang med at gennemgå internationale konventioner om uran.

Og til foråret afleverer det grønlandske råstofdirektorat en redegørelse, der skal fastslå en eventuel uranbrydnings påvirkning af blandt andet folkesundheden og miljøet. Den kan danne grundlag for en ændret grønlandsk beslutning.

Hvis uranbrydning skal tillades kræver det dog i sidste ende, at både Danmark og Grønland gør op med nultolerancen, da der er tale om et sikkerhedspolitisk spørgsmål.

Diskussionen om uran har ligget stille i en lang årrække, men er blusset op igen, efter at et australskejet mineselskab har fundet store forekomster af uran og sjældne jordarter i det sydlige Grønland ved byen Narsaq.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

John Vedsegaard

Jeg har lidt svært ved at se Grønland gå enegang i de forhandlinger.

Der er rigtigt mange spørgsmål som skal belyses, har nogen for eksempel tænkt på hvilke flytyper der må være stationeret på de 3 flypladser Kineserne vil bygge på Grønland.

Jeg skal ikke gøre mig klog på uran, men det lyder giftigt, at udvinde sådan noget i et af de mest sårbare områder i verden.

Jairus Lyberth

John Vedsegaard: Grønland kommer ikke til at gå enegang hvad det angår. Som der står: "Lige nu er den danske og grønlandske regering i gang med at gennemgå internationale konventioner om uran." - ligesom, at der også pågår bl.a. undersøgelser omkring folkesundhed- og miljøområdet i øjeblikket.
Trafikstyrelsen som har det overordnede ansvar omkring luftfart i Danmark, Grønland og Færøerne, skal give tilladelse til beflyvning af dansk/grønlandsk/færøsk luftrum og dér får man i forvejen ansøgning om start- og landingstilladelser af enhver art. Den del har man styr på i forvejen til mindste detalje. Der vil givetvis også blive foretaget inspektioner - ligesom f.eks., Fødevarestyrelsen, Sikkerhedstyrelsen og andre styrelser også gør, så sandsynligheden for, at de kommer "i nattens mulm og mørke" er nærmest ikke eksisterende.
Uran, som jo er et grundstof, og som naturligt indgår i de eftertragtede sjældne jordarter, kan efter sigende udskilles og sælges separat som atomart materiale til forskellige formål, deriblandt atomvåben.
Men som sagt, da Uran indgår naturligt i de jordarter man vil bryde, kan man ikke undgå at få det med, og da der er marked for Uran i andre dele af verden, frygter man, at det kommer i "forkerte" hænder. Det er så dér, at det bliver problematisk.
Min tekniske viden er meget meget begrænset, men man kan nok læse lidt mere om det i bl.a. Greenland Minerals- and Energy (GME A/S) hjemmeside, eller helt andre hjemmesider.
Men igen, lad os se hvad de undersøgelser viser om nogle få måneder, så bliver vi allesammen nok lidt klogere.