Telegram

Nyt våben tages i brug for at opsnuse sociale bedragere

Kontrollen med offentlige ydelser skærpes. Nu er Big Brother for alvorlig ankommet, siger kritiker.
Telegram
9. februar 2013 kl. 04:15

Regeringen vil stramme kontrollen med offentlige ydelser, og det får flere jurister til at advare imod et "kontrolregime" på velfærdsområdet ifølge Berlingske.

Fra 1. marts vil den statslige myndighed Udbetaling Danmark begynde at krydstjekke oplysninger fra flere registre om knap to millioner danskere.

Er der tegn på uregelmæssigheder i oplysningerne om indkomster, bopæl eller samlivsforhold, som kunne tyde på snyd, havner personen på en såkaldt "undringsliste".

Fra den 1. marts overtager Udbetaling Danmark ansvaret for boligstøtte og folke- og førtidspension. Dermed står den selvejende institution for udbetalingen af 180 milliarder kroner i sociale ydelser.

Samtidig får den adgang til en række registre og indleder en sammenkøring af modtagernes personlige oplysninger, der kan afsløre tegn på socialt bedrageri eller forkert sagsbehandling.

Kommunerne begyndte allerede i 2011 at krydstjekke informationer om borgerne på denne måde. Flere eksperter betegnede det dengang som "elektronisk dyneløfteri".

Og nu udvides overvågningen med den øgede registerkontrol hos Udbetaling Danmark.

- Lidt populært kan man sige, at hvis ikke Big Brother var kommet, så er han her nu, siger Peter Blume, professor og dr.jur. ved Københavns Universitet, til Berlingske.

Chefjurist i tænketanken Cepos, Jacob McHangama er også bekymret.

- Offentlige myndigheder har på mange måder mere vidtgående beføjelser i forhold til almindelige borgere, end PET har over for terrorister, siger han til Berlingske.

Nina Von Hielmcrone, jurist og lektor ved Aalborg Universitet er enig. Hun mener velfærdsområdet hærges af et kontrolregime.

Socialminister Karen Hækkerup (S) afviser juristernes bekymringer. Hun mener ikke, der er tale om øget overvågning af borgerne.

/ritzau/

Helge Rasmussen

Når bare de får knaldet alle de enlige mødre som sociale bedragere, bliver der råd til flere bankpakker og skattelettelser til de velhavende

Mette Olesen, Dan Jensen, Torben Nielsen, Jens Falkesgaard, n n, Søren 2 Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Politikerne mener, at de køber sig adgang til borgernes liv; men det er moralsk forkasteligt! Sagen er den, at politikerne er ansat af borgerne, ikke til at styre disse, men til at styre på vegne af disse, altså først og fremmest sikre på helhedens vegne, at tingene fungerer hensigtsmæssigt.
Hensigtsmæssigt i vores samfund er, at der altid er en rimelig indtægt i en husstand, f.eks. Dette kunne man jo opnå ved at give folk muligheder for at vælge sig et andet job, hvis den virksomhed, man arbejder i, ophører, eller man bliver træt af at være i den.

Bill Atkins, Lise Lotte Rahbek, n n og Claus Jørgensen anbefalede denne kommentar
Søren 2 Jensen

Hvornår bliver det et krav at man skal gå med elektronisk fodlænke for at modtage udelser fra det offentlige?

Mette Olesen, Dan Jensen og Peter Taitto anbefalede denne kommentar
Søren 2 Jensen

udelser=ydelser

Fiflere kan tage det helt roligt et par år, for it-teknikken vil starte op med at bryde sammen; til gengæld kan igen regne med at få, hvad de forventer.

Glimrende. Så kan vi bruge lidt flere mia på offentlige IT-projekter, hvor de ansvarlige alligevel ikke kan stilles for en domstol.

En dag melder jeg mig selv til en af de anonyme sladderhanke på kommunernes hjemmesider - blot for, at se resultatet.

Problemet er at når Udbetaling Danmark skal kontrollere borgerne, hvem skal så kontrollere Udbetaling Danmark.

Igen ser vi et projekt der unddrager sig borgernes kontrol. Opgaven er lagt ud til et privat firma med CVR nummeret 33236239 og branchekode 843000/Lovpligtig socialsikring mv. Virksomhedsformen 280, dækker over juridiske enheder, der ikke har kunnet indplaceres under de øvrige virksomhedsformer.

En række spørgsmål melder sig:

Er Udbetaling Danmark omfattet af Offentlighedsloven?
Hvem skal man anke en afgørelse til hvis man mener der er sket fejl?
Kan man søge aktindsigt?

Registertilsynet har godkendt følgende om Udbetaling Danmark:
1. Arbejdsgiveren: anmodning om barselsdagpenge.
2. SKAT: vedrørende indkomst og formue, herunder landsdækkende adgang til oplysninger om ejendomsvurdering til belysning af husstandsmedlemmernes formue 3. Kommuner
4. Læger/sygehuslæger: ved vurdering af helbredsforhold i forhold til sager om boligsikring og –ydelse samt ret til orlov og barselsdagpenge.
5. Domstole: Tingbogsoplysninger
6. Ejere af ejendomme med lejligheder, hvortil der er ansøgt om boligstøtte
7. Udlejere, der indberetter husleje elektronisk
8. Boligforeninger, hvis lejeren har givet tilladelse. Der overføres følgende oplysninger: identifikation af boligselskabet, ansøgers personnummer, navn og adresse, husleje, øvrige oplysninger om boligen og eventuelt lån/garanti (lånets størrelse og låner/hæfter) samt oplysninger om indbetalinger på lån.
9. Regioner
10. Andre offentlige myndigheder til brug for oplysninger om bolig og udenlandske pensionsforhold.
Der vil blive foretaget samkøring/sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed

Hele godkendelsen kan læses på:
https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&...

I en tid hvor der diskuteres FRI-Komuner, vil jeg gerne vide hvor jeg kan søge om at blive FRI-Borger.

Samfundet har taget magten fra borgerne.

Mette Olesen, Jens Falkesgaard, Lise Lotte Rahbek og Sören Tolsgaard anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeg kan kun sige, at politikerne siden indførelsen af cpr-registret systematisk har løjet, fordi løfterne om ALDRIG at samkøre registre er blevet brudt mere og mere.
Samtidig er det politikerne, der har indført ordninger, som de så selv efterfølgende har ment behøvede kontrol.
Der tales om borgernes krav til velfærdssamfundet, men det er ikke noget, de finder på selv - det er den løbende udvidelse af statens tilbud til borgerne, uden at disse har ytret det mindste pip. Til gengæld for alt muligt, som politikerne selv har fundet på at tage initiativ til, undergraves det, som borgerne faktisk ønsker: en sikkerhed for en kompensation ved sygdom og arbejdsløshed, behandling af sygdom og et undervisningssystem, der hjælper den enkelte til at indfri sine ønsker og sine evner.

Torben Nielsen, Lise Lotte Rahbek og n n anbefalede denne kommentar

Hvis dette ikke får folk på gaderne, så gør intet.

Registersamkørsel -

Peter Hansen har ganske ret. Hvad bliver det næste register vi møder på glidebanen?

Jeg kunne forstille mig:

Forsikringsoplysninger
Kontoudtog
Indkøbsbon'er
Dankortkvitteringer
Obligatorisk blodprøve for rusmidler (Alkohol)
GPS tracking

Der er nok at tage fat på.

Spørgsmålet er stadig: Hvem kontrollerer den der kontrollerer borgerne?, og skal vi have endnu en "stat i staten"

Michael Kongstad Nielsen

Nej, det skal vi ikke.

Måske skal vi vende os til at blive antastet af nogle offentlige kontrollanter der klapper ridestøvlerne sammen og råber: Papieren - Bitte!

Det gør "vi" allerede, Erik, som skrevet mange gange, så er grænserne blevet overskredet i mange år.

Det er et mindretal det går ud over, og de vægtes ikke til at skulle have forhold grundloven kan acceptere.

At pressen sover, er ingen nyhed, de er alle ude efter kunder i butikken, og da kunderne vil underholdes, så gør de det.

@ Klara Liske

Der var tale om en stærk underdrivelse af sarkastisk tilsnit.

Læs mit indlæg 09. februar, 2013 - 22:22 og 23:05

Borgeren er skyldig indtil han har bevist sin uskyld - det må nu antages at være stilen.

Erik, jeg ved hvor du står, det er sammenholdt formuleret desperation i forlængelse af den virkelighed som ingen vil se i øjnene.

Reelt opleves det således:

En lang liste af eder.

Der bliver løjet og fordrejet uden ende, af småtbegavede politikere, som får alt for meget i løn.

Men de værste i det her, er de mennesker der møder op på et arbejde der godtager at behandle andre på den måde, for ussel mammon - uden at nedlægge deres arbejde i protest.

Det er lavt.

Mette Olesen, Torben Nielsen, n n og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

@ Erik Lang: Jeg foreslår at "bitte" udelades (vi skulle jo helst ikke blive for lige) :-)

Vi har brug for en Borgerrettighedsbevægelse, ellers forsvinder Danmark som sand mellem fingrerne.

Lise Lotte Rahbek

Vi har brug for en borgerrettighedsbevægelse. !

Hvad pokker sker der?
Hvorfor opretter samfundet (?) selvejende institutioner, som kan og skal samkøre registre over borgernes personlige data - om de nu også har fået et barn, når de har været på barsel, om det nu også er rigtigt, at fru Jensen havde haft en brækket arm da hun udeblev fra arbejde i en længere periode, eller om et barnebarn ofte spiser hos sin bedstemor, og om det kunne være et tegn på en sag for kommunen?
Det er jo i den grad en indtrængen og snagen i borgernes privatliv.

Men det er måske ikke længere meningen, at der skal være nogen skelnen mellem offentligt og privat?
Og hvad med de tilfælde (oh, kættersk tanke) at det er Udbetaling Danmark som ikke har udbetalt, hvad borgeren har ret til? Skal vi så forvente, at der dumper en NemKontoindbetaling ind sådan lige pludselig.. det tror jeg næppe.

Jeg finder denne udvikling overordentligt bekymrende!
Hvis man først har fået skabt mulighed for og senere præcedens for, at myndighederne har ret til at undersøge borgernes privatliv i detaljerne,
så er det for sent at dække hullet til igen. Den glidebane er alt for velkendt.

Hvad blev der af den tillid,
som Danmark sådan har det med at gå og prale med?

Det er beskæmmende for vores samfund i den grad at mistænkeliggøre borgere fordi de er til.

Det må der laves om på for vores alles skyld. Det er enhvers pligt at sætte sig ind i borgerlønsproblematikken. Man kan starte her:

Basisindkomst kan løse aktivering
http://www.information.dk/274806

Borgerløn og skattetryk
http://www.information.dk/242845

Lighed - en betingelse for forskellighed
http://www.information.dk/152764

Solidaritet Af: Rune Lykkeberg
http://www.information.dk/265945

Skraldemandsmodellen - fordeling af arbejdet
http://tidsskrift.dk/index.php/nationaloekonomisktidsskrift/article/view...

http://da.wikipedia.org/wiki/Borgerl%C3%B8n
http://www.leksikon.org/art.php?m=1&n=5067

Man bør ikke snyde sig selv for de beregninger der foretages i 'Lighed - en betingelse for forskellighed':
http://www.information.dk/comment/11601#comment-11601

Michael, der er flere måder at skabe en retfærdig omfordeling på. Her prioriteret efter civilisationsgrad:

Det frie marked - en umulighed under kapitalismen
Folkets overtagelse af produktionsmidlerne - den krigspådragende metode
Faglige overenskomster - den retfærdige måde
Skatteopkrævede socialydelser - den nødvendige metode
Almisser - den utilstrækkelig og nedværdigende metode
Kriminalitet - den brutale og uciviliserede metode

Du lægger med din kommentar an til den sidste metode.(

Sagt mange gange, stadig ikke indfriet, og skal derfor gentages indtil det er en kendsgerning.

Forfatningsdomstol.

Fra Den Store Danske:

forfatningsdomstol, domstol, hvis sager angår evt. forfatningsstridig, grundlovsstridig, lov eller praksis i den offentlige forvaltning. Visse lande, fx Tyskland, har en egentlig forfatningsdomstol, mens andre lande, fx USA, behandler forfatningsspørgsmål ved den højeste domstol i det almindelige domstolssystem. I Danmark behandles spørgsmål om evt. forfatningsstridighed af de almindelige domstole; sager, der vedrører grundlovsfortolkning, vil dog normalt begynde ved landsretten, hvorfra der er appel direkte til Højesteret.

Sørgelig relevant, da man ikke formår at overholde grundloven, og de borgere der er i nettet bliver behandlet som svin.

Torben Nielsen

Problemet er blot at Danmark ikke har en forfatning.

Gert Villadsen

Det fandens er blot, at kontrollen igen og igen viser, at alt for mange fifler og "stjæler" af den fælles kasse ved at have en lempfældig omgang med sandheden overfor de sociale myndigheder.
Det er dog vanskeligt at sige, hvor kontrolniveauet skal ligge ----- men jeg gider ikke pukle og betale 3-400.000 i skat om året, hvis andre så klør sig i røven og ubrettiget tilraner sig offentlig bistand. Lad folk få det, som de lovformeligt har ret til....men heller ikke mere.

Hvis du har indsigelser, Gert, så kan du kontakte politiet.

Socialforvaltningen skal ingen beføjelser have i den retning. Hvis socialforvaltningen finder at noget er galt, kan de kontakte politiet.

Klara, hvad er forskellen på politiet og socialforvaltningen - politikerene vil forlange samme ydelse uanset hvem der udfører opgaven.

Politiet vil forlange dokumentation, der beviser påstanden, og skulle meget gerne følge de retsforhold som vi alle skulle beskyttes under.

Hvis ikke er det at borgeren skal have forfatningsdomstolen som sidste udvej, for at beskytte sig mod en korrupt regering.

PS

Og regering yderligere forstået som i, korrupt regeret.

Torben, nej vi har ikke en forfatning endnu, men vi har en grundlov.

Så på nuværende tidspunkt, indtil en forfatning er på plads, ville det hedde en Grundlovsdomstol.

Tiden vi lever i går ud fra de løse rygtes domstol.

Det kunne godt være
Jeg er ret sikker på
Jeg føler at de tænker
Jeg mener at have ret i

O.S.V

Køkkendemokratiet

Sider