Se hovedpunkter i EU-Kommissionens finansskats forslag

Handler med aktier og obligationer skal beskattes med 0,1 procent - men der er grænser for, hvem der omfattes.
14. februar 2013 kl. 13:05Opdateret 14. februar 2013 kl. 15:10

EU's skattekommissær, Algirdas Semeta, fremlægger torsdag et forslag til en skat på finansielle transaktioner, som skal gælde i de 11 EU-lande, der selv har meldt deres interesse i at deltage.

Dette er hovedtrækkene i kommissionens forslag:

* Handel med aktier og obligationer beskattes med 0,1 procent af deres værdi, mens derivater beskattes med 0,01 procent. Både køber og sælger skal betale skatten.

* Alle finanshandler med "en etableret forbindelse" til de 11 lande, der deltager i finansskatten, skal beskattes.

* Udgangspunktet er det såkaldte "residensprincip". Det betyder, at en handel er skattepligtig, hvis en af de handlende parter hører hjemme i et af de 11 deltagende lande. Det gælder også, hvis en transaktion foregår via en mellemhandler.

* Som yderligere garanti mod skatteunddragelse skal også gælde et "udstedelsesprincip". Det betyder, at ethvert finansprodukt udstedt i et af de 11 deltagende lande vil være skattepligtigt - også hvis de handlende parter er uden for zonen.

* Finansskatten omfatter ikke almindelige, daglige finansaktiviteter som lån, afdrag, forsikringer, opsparinger foretaget af private og virksomheder, ligesom traditionelle investeringsaktiviteter som led i kapitalrejsning og omstruktureringer er fritaget.

* Fritaget fra skatten er også handler, der er del af offentlig refinansiering, valutapolitik og håndtering af offentlig gæld. Det betyder, at de europæiske nationalbanker, Den Europæiske Centralbank, redningsfondene EFSF og ESM samt EU selv ikke er omfattet.

* Kommissionen regner med, at skatten vil indbringe de deltagende EU-lande mellem 30 og 35 milliarder euro om året, svarende til 224-261 milliarder kroner.

* Ifølge kommissionens forslag kan en del af provenuet gå til EU's fællesbudget. Det vil betyde, at deltagerlandene får nedsat deres årlige indbetaling til EU. Resten kan landene selv råde over, men kommissionen har flere forslag til, hvordan de kan bruge pengene.

* De 11 lande, der vil være med under EU's særlige regler for forstærket samarbejde, er Frankrig, Tyskland, Belgien, Østrig, Slovenien, Portugal, Grækenland, Slovakiet, Italien, Spanien og Estland.

* Kommissionens forslag skal nu diskuteres blandt samtlige 27 EU-landes økonomi- og finansministre. Det er dog kun de 11 deltagende lande, der kan være med til at stemme om forslaget, der skal vedtages i enstemmighed.

* Hvis det lykkes de 11 lande at blive enige, skal forslaget derefter forhandles endeligt på plads med EU-Parlamentet.

* Kommissionen håber, at den nye skat er klar til brug 1. januar 2014.

/ritzau/

Anbefalinger

  • Arne Thomsen
Arne Thomsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Tak for lidt fakta.
Lidt latterligt at offentlig finansiering ikke er underlagt samme betingelser.
Vi har fx tidligere set at Frederikshavn Kommune godt kan tjene penge på at spekulere mod det britiske pund, så her missede man selvfølgeligt en oplagt mulighed.
Vi mangler lidt svar på hvordan indtægterne bruges? - taler vi om flere EU projekter og støtteordninger eller hvad?
Er det her bare en skat for at holde EU kørende?

Flemming Andersen

Lyder umiddelbart som et tiltalende skatteforslag, som det er svært at have noget imod.
Hvis man altså ikke har aktier eller andre interesser at pleje i en dansk bank??