Telegram

Undersøgelse viser laveste ledighed i tre år i Danmark

Arbejdskraftundersøgelse viser laveste ledighed i tre år. En lille god nyhed for dansk økonomi, lyder det.
Telegram
13. februar 2013 kl. 10:25

Der var gode nyheder for den danske beskæftigelse, da 2012 gik på hæld.

Ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU) faldt ledigheden i fjerde kvartal sidste år med 9000 personer i forhold til foregående kvartal, oplyser Danmarks Statistik.

- Korrigeres for studerende er arbejdsløsheden endda faldet med lidt over 10.000 personer. Dermed er AKU-ledigheden den laveste i tre år. Samtidig er beskæftigelsen vokset med 4000 personer.

Det siger senioranalytiker Erik Bjørsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en kommentar.

- Selvom der er en vis usikkerhed om udviklingen fra kvartal til kvartal er dagens tal en positiv nyhed, som forhåbentlig kan vække glæde og være med til at fjerne noget af den usikkerhed, der præger økonomien, tilføjer han.

Sammenlignet med samme kvartal året før faldt ledigheden med 16.000 personer.

Ifølge Jens Nærvig Pedersen, økonom i Danske Bank, er der tale om små bevægelser for både ledighed og beskæftigelse.

- Det er naturligvis også værd at tage med i en tid, hvor der i den grad er mangel på gode nyheder omkring dansk økonomi, siger Jens Nærvig Pedersen, som dog ikke ser det som en decideret vending på det danske arbejdsmarked:

- Men snarere en fortsættelse af den seneste tendens, hvor arbejdsmarkedet det ene kvartal har vist en smule fremgang, og det næste kvartal en anelse tilbagegang, men i det brede perspektiv ligger mere eller mindre fladt.

I alt var der i fjerde kvartal ifølge undersøgelsen 208.000 ledige personer, hvilket svarer til 7,4 procent af arbejdsstyrken. Nedgangen i ledigheden i løbet af det seneste år er især sket blandt aktiverede, der modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp.

Ifølge senioranalytiker Jan Størup Nielsen fra Nordea kommer faldet i arbejdsløsheden dog på en trist baggrund.

- Således steg antallet af personer uden for arbejdsstyrken i 4. kvartal til 784.000 personer. Det er det højeste niveau, der er målt i statistikkens historie, der går tilbage til 1996.

- Det tyder på, at et stadig større antal personer i den nuværende situation helt opgiver at få fodfæste på det danske arbejdsmarked, siger han i en kommentar.

Målingen af ledigheden i AKU er en rundspørge til et repræsentativt udsnit af befolkningen, mens data for bruttoledigheden er baseret på et register. Bruttoledigheden var 6,2 procent i december.

/ritzau/

Lise Lotte Rahbek

Det sku være så godt, og så'e det faktisk skidt.

Det burde egentlig være en god nyhed.
Men når antallet af beskæftigede samtidig falder, kan man jo ikke ligefrem påstå, de er kommet i job.

Det er jo ikke første gang, det er set, så jeg tror, at det skyldes nogle tilfældige svingninger.

Søren Roepstorff, Rasmus Kongshøj, Henrik Jensen, Bo Carlsen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

@Gert Romme,

Antallet af beskæftigede er steget med 4000, men samtidigt er antallet af personer uden for arbejdsstyrken aldrig været større.

Det er jo små udsving det her, og det kommer også efter en periode med markant faldende beskæftigelse.

Det kunne godt tyde på at vi er på bunden og ikke kommer længere ned. Så må man selv bestemme om glasset så er halvt fyldt eller halvt tomt :)

Rasmus Kongshøj, Kristian Rikard, John Vedsegaard og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Ledigheden er faldet, javel. Men har de set på hvor dem der er faldet ud af ledigheden er faldet hen? Er alle kommet i regulært lønarbejde?

Men det ser da fint ud på papiret og er lige noget politikerne kan bruge til deres sædvanlige selvros.

Martin Hansen , Steffen Gliese, Rasmus Kongshøj, John Vedsegaard, Jarl Artild, Bo Carlsen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

Mon ikke den småborgerlige regering skulle begynde at gøre noget for udbuddet af jobs?!

Philip B. Johnsen

Er der taget højde for dem der er sat helt ud af systemet, ikke modtager nogen håndsregning fra Danmark?

Ja

"Målingen af ledigheden i AKU (viser 7,4%) er en rundspørge til et repræsentativt udsnit af befolkningen, mens data for bruttoledigheden er baseret på et register. Bruttoledigheden var 6,2 procent i december."

Læs nu den artikel ordentligt. Flere af indlægene bærer præg af, at man ikke orker forholde sig til fakta, men bare skal lukke det sædvanlige pesimistiske ud.

Niels Engelsted

Ledigheden faldt med 9000 og beskæftigelsen voksede med 4000. Hvad skete der med de 5000? Døde de?

Søren Roepstorff, Steffen Gliese, Anders Reinholdt, Rasmus Kongshøj, Ib Christensen, Per Torbensen, Anders Krog, Inger Sundsvald, John Vedsegaard, Martin Hansen , Flemming Andersen, Torben Nielsen, Henrik Jensen, Philip B. Johnsen, Lise Lotte Rahbek og Tue Romanow anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@ Søren Kramer

Hvis det er rigtigt og det viser sig at der er reelt fald i ledigheden, der vil få flere i arbejde på sigt, så skal vi være glade, finde årsagen til den vending og forstærke den, vi har brug for gode nyheder men, det er ikke tid til at være lalleglade, vi er i en alvorlig situation der kræver handling, også handling, så vi ikke kommer her igen så…

Hvis noget virker for godt til at være sandt så er det sikkert det.

Christian Larsen

Så må man forsøge sig med endnu en kickstart og energirenovering af skoler .........

Før vi falder helt bagover af begejstring skal vi huske hvad det var faldet skyldtes:

Fik de arbejde ? (normalt den gode vej) eller var det fordi de ikke længere kunne få arbejdsløshedsdagpenge eller - for manges vedkommende - så heller ikke kunne få kontanthjælp ? - der tænkes først og fremmest på de vigtigste effekter.

http://www.information.dk/telegram/451049

-----

Danmarks Statistik skriver bla.:

"AKU-ledigheden falder

Ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU) faldt den sæsonkorrigerede AKU-ledighed i fjerde kvartal 2012 med 9.000 personer i forhold til foregående kvartal.

Det sæson-korrigerede antal AKU-ledige var på 208.000 personer, hvilket svarer til 7,4 pct. af arbejdsstyrken.

I forhold til samme kvartal året før faldt den faktiske AKU-ledighed med 16.000 personer.

Nedgangen i AKU-ledigheden i løbet af det seneste år er især sket blandt aktiverede, der modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp."

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR070.pdf

-----

Danmarks Statistik offentliggør både ledigheden baseret på arbejdskraftsundersøgelsen og baseret på registre.

Det er i høj grad situationsafhængigt, hvornår man bør anvende det ene ledighedsbegreb frem for det andet.

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/arbejdsloeshed.aspx?tab=om

-----

EU-27 (27 lande) havde i december 2012 i alt 25.926.000 arbejdsløse svarende til 10,7% (!) af hele arbejdsstyrken.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemploy...

Rasmus Kongshøj, Flemming Andersen, Karsten Aaen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar

Niels:

Oppe på mine matrikler er der mange, der tager job i Norge. Måske er det en del af forklaringen.

Antallet af "ledige" er jo kun relevant i henhold til de kasser, der evt. skal give ydelser til dem. Samfundsøkonomisk relevant er det derimod, hvor stor en del af befolkningen er i beskæftigelse. Og det tal falder med stadighed, hvilket jo også svarer til det, man hver dag kan læse i aviserne. -- Eller hvem har læst i de sidste par måneder, at en bank eller en industrivirksomhed skal ansætte 200 eller 300 nye medarbejdere?

Philip B. Johnsen

-De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer er uden for arbejdsstyrken-.
FRA DANMARKS STATISTIK

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR070.pdf

Hvilket får mig til at spørge, hvor mange er reelt, sat helt ud af systemet, ikke modtager nogen håndstrækning fra Danmark?

Steffen Gliese, Rasmus Kongshøj og Anders Krog anbefalede denne kommentar

Der er bestemt noget der ikke stemmer i den lille regneøvelse.

Måske er det demografien?
De sidste af de store årgange er tæt på de tres, og de har nok beholdt efterlønnen.
Min nabo og jeg fyldte tres i november, og gik på efterløn i december, så vi fylder ikke i statistikken.

Steffen Gliese, Rasmus Kongshøj, Kristian Rikard, Flemming Andersen og Jesper Wendt anbefalede denne kommentar

- Ledigheden er faldet med 9000 (AKU)
- Beskæftigelsen er vokset med 4000
- Man må formode at nogle - heriblandt en del af de 5000 - har valgt at træde helt ud af arbejdsmarkedet og opgivet at søge job
- Den formodning bakkes op af, at antallet af personer uden for arbejdsstyrken 784.000 aldrig har været højere siden 1996 hvor opgørelsen startede.

Altså:

- AKU er højere end bruttoledigheden og mange forlader arbejdsmarket. Det er udtryk for, at jobmarket er presset. Det er svært at få job.

- Der er mange der skifter job, men i sammenhæng med ovenstående fakta, må man mere tolke det som at folk er presset, end som et livligt jobmarked.

- Situationen er værre end de formelle arbejdsløshedstal viser, - de 6,2%. Det har derfor politisk været en fejl at se på de absolutte tal. I stedet havde det måske været mere aktuelt, at se på forandringen og accelerationen i forandringen. Hvis det var sket, havde vi fået en mere ekspansiv finanspolitik tidligere, og tilgengæld ville der blevet strammet mere op nu, hvor det ser ud som om, vi har nået bunden.

Arbejdsstyrken er ikke konstant.
Hvis arbejdsstyrken fx. stiger, og beskæftigelsen er konstant, stiger ledigheden.
Hvis fx. 5000 vælger at forlade arbejdsmarkedet, og beskæftigelsen stiger med 4000, ja så er der 9000 færre ledige.

I følge klassisk teori vil en øgning af arbejdsstyrken på sigt medføre en stigning i beskæftigelsen, fordi der sker reduktion i lønningerne og der tilføres kompetence som skaber jobs.

Så vidt jeg husker oppererer finansministeriet officielt med forudsætninger af ,at denne tilpasning sker over så lang en periode at det er en politisk valg, om den skal med i beregningerne.

Hvilke tal der opereres med ano 2012/13, er i dag angivet som "egne beregninger" i en fodnote, og både forudsætninger og dokumentation er ikke tilgængelig for andre.
Ikke så underligt, når finansministeriets egne undersøgelser viser at effekten af øget arbejdsudbud sker så lang frem i tiden, det er krystalkugle snak.

Styringen af dansk økonomi sejler fortsat uden styring, omend der ikke svines med pengene som i nullerne.

Thomas Bendner

Gad vide om folk der er på aktivering, jobtræning, kurser osv ikke tælles som ledige ...

Ja. Det det gør de.

Det gør de i brutto ledighedsbegrebet - de 6,2% der angives i artiklen. Og hvis de har søgt job inden for de sidste 4 uger vil de også indgå i AKU ledigheden - de 7,4%. Undtagelsen er nettoledigheden hvor aktiverede ikke indgår.

AKU er dog et reelt godt billede på antallet af arbejdsløse, fordi det basserer sig på, om folk søger arbejde og umiddelbart kan tiltræde et arbejde.

"Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsløshed (AKU-ledighed)

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og baserer sig årligt af en stikprøve på 89.000 danskere i alderen 15-74 år.

Arbejdskraftundersøgelsen er blevet offentliggjort siden 1994. Arbejdsløse (AKU-ledige) er ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen og som kan tiltræde et job inden for to uger efter referenceugen.

AKU-ledigheden baseres således på den internationalt anvendte definition.
"

Læs mere her:
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/arbejdsloeshed.aspx?tab=om

Vi kunne måske alle blive udødelige på samme måde?

Vi behøver kun at kalde de døde noget andet?

Keine Hexerei !

John Vedsegaard

Om lidt over 2 år, kan jeg få folkepension - men, jeg kræver der også er job til mig til den tid..

Niels Engelsted:

"Ledigheden faldt med 9000 og beskæftigelsen voksede med 4000. Hvad skete der med de 5000? Døde de?"

Den kommentar reddede min aften.

Kristian Rikard

Palle Jensen,
Ja og nej. Det er netop sidste år og iår at de helt store årgange 1946-47 forlader arbejdsmarkedet som 65-årige. De årgange var på cirkus 95.000.

De 5000 er selvfølgelig dem der er ikke mere får understøttelse fra a-kassen og dermed ikke tælles med som registreret arbejdsløse-tja

Steffen Gliese

Det er jo den samme umoral, som Nyrup-Jelved-regeringen brugte i 90erne - ude af øje, ude af sind, kan man kalde det.
Politikerne synes ikke at forstå, at det er dem, der har magten i vores samfund til at handle.

Georg Christensen

Lav ledighed, uden "købe eller forbrugs kraft", er kun tomme "ord" eller værdiløse "statestikker", som glemmer fortiden og kun med forfalskninger, ønsker at gå fremtiden imøde.

Georg Christensen

Lav ledighed?.Hvor blev "de ledige" ,(statistisk set) sendt hen?.

Til en eller anden "offentlig ydelse", eller i "arbejde" med offentlig tilskud (socialhjælp), som "kongehuset"?.

Arbejdet´s værdiløshed tydeliggøres med "statistiske forvrængninger", alt efter "pollitisk" behov.

@Per Torbensen
Du tager fejl.
Dem du taler om er registreret i AKU ledighedstallene. Det har ikke noget med Akasse registrering at gøre.

Måske skal vi have Kristian Rikard til at skrive en artikkel om emnet :)

Sider