Telegram

300.000 folkepensionister bliver snydt for pension

Folkepensionister bliver snydt for tillægspension, hvis de ikke selv holder nøje øje med forskudsopgørelsen.
Telegram
29. marts 2013 kl. 08:45

Omkring 300.000 pensionister bliver hvert år snydt for flere tusind kroner, når kommunerne beregner deres folkepension, skriver Ekstra Bladet.

- Jeg vil betegne det som legaliseret socialt bedrageri. De berørte pensionister får slet ikke det beløb, de er berettiget til, siger seniorkonsulent i Ældre Sagen, Claus Blendstrup til avisen.

Ifølge Claus Blendstrup kender både kommunerne og Socialministeriet til problemet, men de afviser pure at gøre noget ved det.

Den fejlagtige beregning af pensionen rammer omkring en tredjedel af landets pensionister, der har en privat pension ved siden af folkepensionen og derfor får reduceret deres tillægspension.

Systemet er sådan, at jo mere, man har ved siden af den offentlige pension, jo mindre får man i pensionstillæg. De mange fejludbetalinger skyldes, at kommunerne år efter år ansætter de private pensioner højere, end de i virkeligheden er.

Modregningen i pensionstillægget bliver derfor for høj og den udbetalte pension for lille.

Helt konkret har et ægtepar fra Lyngby ved København, Erling Jensen og Kirsten Langberg, beregnet, at de hver især har mistet mellem 312 og 103 kroner om måneden de sidste syv år.

Omregnet betyder det, at de 300.000 pensionister tilsammen bliver snydt for over 700 millioner kroner om året - eller ikke mindre end fem milliarder kroner set over de seneste syv år.

Claus Blendstrup er stærkt forarget over kommunernes praksis, fordi kun ganske få opdager fejlen.

- Når de opdager det, så er det som regel for sent, fordi der er en regel om, at man kun kan regulere pensionen seks måneder tilbage i tiden.

Socialminister Karen Hækkerup (S) afviser, at systemet skulle være tilrettelagt med henblik på bevidst at snyde folkepensionisterne:

- Men myndighederne kender ikke den faktiske udbetaling og må derfor foretage et skøn på samme måde som når Skat laver forskudsopgørelse.

I ministeriet arbejder man konkret med at ændre reglerne, så folkepensionen kan beregnes måned for måned baseret på de faktisk udbetalinger af private pensioner.

- Indtil reglerne ændres, er man desværre nødt til selv at henvende sig til Udbetaling Danmark og oplyse de korrekte indtægter på den private pension, siger Karen Hækkerup.

Martin Madsen

Hvad rager folkepensionister dog Karen Hækkerup?

Nu er det jo ikke den store videnskab at beregne disse pensionsbeløb helt korrekt. Faktisk kan enhver med bare lidt programmeringsindsigt lave små software i Ms. Excel, der går dette arbejde let og korrekt.

Men når det sker, - hvis artiklen ellers er korrekt, kan det kun skyldes bevidst bedrageri fra kommunernes side. Men det betyder også, at personalet hos kommunerne i høj grad er medskyldige i dette bedrageri.

Og alle skal vide, at når man snyder de ældre, de syge, de arbejdsløse, børnene osv., så snyder man faktisk de borgere, der betaler for driften af kommunerne.

Jette Abildgaard

Sjovt, som denne systematiske mis-administration b,liver ved at gaa igen, ikke!?

Hvis ikke vi jo ''vidste'' at disse mennesker der arbejder med disse ting, selvfoelgelig er ''kompetente'' offentligt ansatte, da kunne man jo naesten komme til at tro, at man i lille Danmark, med fuldt overlaeg oedelaegger saa meget som overhovedet muligt for de medborgere, man er ansat til at servicere*! Altsaa lidt paa samme maade, som naar samme lille land har laert alle de andre EU lande hvordan man netop mis-administrerer belobene der overfoeres mellemEU landende...her dog uendeligt meget stoerre beloeb, men det snakker vi ikke om.....det er lagt under gulvtaepperne og, pengene er jaevnt fordelt mellem de mis-administrerende.....

* Ordet 'service' eller 'serviceydelse' finder man forklaringen paa her: En service eller serviceydelse er et (til tider gratis) ikke-materielt produkt (marketing), hvilket blandt andet vil sige kundebetjening, hjælpsomhed, kulance, konsulentbistand, rådgivning mm. - tilsyneladende ikke helt denne betydning det tillaegges indenfor det Danske offentlige ''system'' :(

Niels Engelsted

Hører netop Maja Panduro, socialordfører hos Socialdemokratiet, forklare, at man har lavet systemet på den måde for at sikre, at pensionisterne fik for lidt og aldrig for meget, så de gamle ikke skulle gennem det chok at skulle betale noget tilbage. Og havde de fået for lidt, så kunne de jo bare selv regne det ud og klage inden for klagefristen, så der skulle ikke være noget problem.

Det svimler for en.

Steen Sohn, Jette Abildgaard og Mette Hansen anbefalede denne kommentar
Jette Abildgaard

Hm Niels Engelsted,

Jeg ''ser frem'' til at faa samme forklaring om, hvorfor 12 + EU lande med lille Danmark i spidsen, siden 2002 er ''kommet til'' at oedelaegge 500.000 Europaeiske menneskeliv om aaret...vi kunne jo bare have laert det ......:(:( Hvis man gaar hen og mister livet af mis-administrationen, jamen saa er det vel ''bare en fejl''!!

Aldrig har jeg oplevet et system saa raaddent som det Danske.....og, sjovt nok, saa startede det med mis administrationen af overfoersler af pensioner, dagpenge, sygeforsikringer etc. indenfor EU lige omkring et aar efter den Danske VKO regering startede i ''foregangslandet'' Danmark.......

Og, den ''gode'' Maja Panduro mener tilsynelandende stadig det er helt fint.....''brave'' lille Danmark og ''dygtige'' Maja Panduro ....man kunne faa umaadeligt lyst til at bruge ord, man ellers ikke bruger paa disse sider....;(;(

Men - skulle man gaa hen at miste livet af deres mis-administration, jamne saa er man da helt sikekrt velkommen til at klage......Modkrafts artikel fra forleden illustrerer fint, hvad der sker hos Jer indenrigs: http://modkraft.dk/blogindl%C3%A6g/tolv-gode-regler-n%C3%A5r-man-vil-beg...