Telegram

FAKTA: Det siger de om togplanen

Sådan reagerer politikere, forskere og erhvervsliv på den nye politiske aftale om en togfond til 27 mia. kr.
Telegram
1. marts 2013 kl. 16:08

* Transportminister Henrik Dam Kristensen (S):

- Regeringen vil skabe fremtidens jernbane ved at gennemføre en historisk forbedring af togtrafikken i Danmark. Står man på hovedbanegården i København, vil passagererne, når investeringerne er gennemført, kunne komme til Odense på 1 time, Aarhus på 2 timer og Aalborg på 3 timer.

* Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S):

- Det er et stort beløb (27,5 mia. kr.), og der er tale om nye penge. De rejsende vil spare tid. Trafikken vil flytte fra vej til jernbanenettet. Og klimaet vil få gavn af planen. Vi sikrer, at hele Danmark får glæde af de fælles ressourcer i Nordsøen.

* Administrerende direktør Jesper Lok, DSB:

- Det er en historisk plan for togdriften i Danmark. En kommende indførelse af timemodellen mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg vil give et betydeligt løft for kunderne, og for mange danskere gøre toget endnu mere attraktivt.

* Skatteminister Holger K. Nielsen (SF):

- Jeg glæder mig over, at overskuddet fra den øgede skat på udvinding af olie og gas i Nordsøen skal gå til den kollektive trafik og udbygning af jernbanenettet. Jeg er glad for, at det har været muligt at blive enige om at bruge så mange penge på så vigtige projekter.

* Per Højbjerre, formand for Ingeniørforeningens Teknologiudvalg:

- En realisering af timeplansmodellen kan flytte hver anden fra fly og bil til tog, så der er et enormt potentiale for en øget og klimavenlig mobilitet, som også vil gavne den hjemlige vækst.

* Per Homann Jespersen, lektor og trafikforsker på RUC:

- Det vil blive den foretrukne rejse for dem, der i dag bruger flytrafik, og for mange af dem, der bruger bil, vil toget også blive en hurtigere løsning.

* Politisk ordfører Jesper Petersen (SF):

- Det glæder SF, at eftersynet af Nordsøaftalen sikrer 27,5 milliarder kroner til grønne investeringer i kollektiv trafik. SF har længe talt for netop at føre penge fra Nordsøaftalen til den kollektive trafik.

* Trafikordfører Jonas Dahl (SF):

- Vi får kort og godt hurtigere, bedre og grønnere togtrafik. Med fonden finansierer vi elektrificeringen af det danske jernbanenet, og vi virkeliggør visionen om, at rejsetiden højst skal være en time mellem København og Odense, Odense og Aarhus og én time mellem Aarhus og Aalborg.

* Finansordfører Frank Aaen, Enhedslisten:

- Vi talte for døve øren i mange år, når vi kritiserede, at olieselskaberne løb med en alt for stor del af indtægterne fra Nordsøolien. Men nu kan vi sikre, at der i hvert fald bliver flyttet de første milliarder fra olieselskaberne til investeringer i kollektiv trafik. Så det er jeg rigtig glad for.

* Trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V):

- Det er positivt, at regeringen vil investere i infrastruktur. Det er der brug for. Men det er negativt, hvis man entydigt satser på den kollektive trafik. Der er hårdt brug for vejinvesteringer.

* Transport- og finansordfører Mike Legarth (K):

- Det er positivt, at regeringen investerer i infrastruktur, men vi mangler at få belyst, hvilke projekter der er fravalgt og hvorfor. Det må ikke ende med, at regningen sendes videre til danskerne i egenskab af højere energiafgifter.

* Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi:

- Det er den rigtige vej at gå - og på tide. El bliver grønnere og grønnere hver dag, og investeringer i en elektrificering af jernbanen vil være med til at løse en del af transportens store CO2-problem.

* Michael Svane, branchedirektør i Dansk Industri:

- Togfonden vil bidrage til at give infrastrukturen i Danmark et tiltrængt løft. En god, moderne og veludbygget infrastruktur er en af de vigtigste forudsætninger for at genskabe væksten. Et af midlerne til at nå dette mål er højere produktivitet.

* Chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv.

- Dette initiativ binder Danmark tættere sammen og giver større robusthed, det vil sige færre kolde fødder på perronerne og bedre forhold for godstransport på bane. Det styrker Danmarks internationale konkurrenceevne og gør os mere attraktive som investeringsland.

/ritzau/

Rejsekortet har på få måneder optjent 50 mio kr. på fortravlede passagerer. På sig kan der sagtens optjenes 27,5 mia kr., så Mærsk-kollegerne kan slippe.
Det er ligesom med bankerne: Hunden æder sin egen hale. - Hvad de så alligevel skal, hvis Dong kunderne må punge ud.

Nu er elektrificering i sig selv ikke grønt, en lidt pudsig fremtoning. Det kan det være, eller blive, men er nærmest undtagelsen.

Thue Janus Kristensen

Elektrificering er da sandsynligvis grøn, så længe vi holder op med at bruge kulkraft. Lige nu er togene tvunget til at køre på diesel. Med elektrificering kan de køre på grønne energikilder som kernekraft, sol, eller vind.