Krav om forsørgelse kan være ulovligt

Professor: Nye kontanthjælpsregler, der ligestiller samlevende med ægtepar, kan være i strid med grundloven.
18. marts 2013 kl. 07:35

Regeringens krav om at arbejdsløse samboende kærestepar skal forsørge hinanden kan være i strid med Grundloven.

Landets førende ekspert i socialret, professor Kirsten Ketscher siger til Ritzau, at det er vanskeligt at få det til at stemme overens med Grundloven, hvis samlevende, i lighed med gifte, skal forsørge hinanden.

- Det bliver meget svært at ændre reglerne uden at handle mod Grundloven. Den siger, at den der ikke kan forsørge sig selv, og hvis forsørgelse ikke påhviler andre, har ret til hjælp fra det offentlige, siger Kirsten Ketscher.

I dag kan gifte ikke få kontanthjælp, hvis deres ægtefælle tjener mere end 23.000 kroner om måneden. Det er den regel, som regeringen den kommende uge forhandler med de borgerlige partier om at ændre, så det også kommer til at gælde par, der bor sammen.

Men det retslige faktum, som ligger i ægteskabet, kan ifølge Kirsten Ketscher ikke uden videre overføres til samboende. Når regeringen alligevel vil gøre det, betyder det, at samboende i realiteten "tvangsgiftes":

- Folk har jo netop ikke giftet sig, og derfor er der ikke et entydigt retligt kriterium, som man kan lægge vægt på, siger Kirsten Ketscher.

Også i Foreningen af Socialchefer møder lovændringen modstand. Formand Ole Pass siger, at forsørgelsespligten er en forældet tanke - både når folk er samboende og ægtefæller:

- Den pligt går 50 år tilbage i tiden, hvor manden ofte forsørgede kvinden. Men det passer ikke på et moderne liv, hvor begge parter har en indtægt, som de baserer deres tilværelse på, siger Ole Pass.

Han frygter desuden, at kommunerne skal bruge flere ressourcer på at kontrollere borgerne. I forvejen har de fleste kommuner ansat medarbejdere til at kontrollere, om enlige snyder med for eksempel boligydelser og forhøjet børnebidrag.

/ritzau/

Anbefalinger

  • Alan Strandbygaard
Alan Strandbygaard anbefalede denne artikel

Kommentarer

Mon ikke også de fleste hurtigt kan finde et andet sted at bo, hvis alternativet er, at deres kæreste mister kontanthjælpen? Så konsekvensen bliver nok mest, at de pågældende får større boligudgifter, og ikke at kommunerne sparer penge, som det ellers var hensigten. Man kan altså bo ret godt for en kontanthjælp.

Og herefter skal kommunerne så ud og løfte dyner for at undersøge, om parret nu overnatter så meget i hinandens lejligheder, at de reelt bor der. Jo det bliver festligt.........

PS. Desuden stiger kontanthjælpsmodtagerens boligudgifter, hvis der ikke længere er en kæreste at dele dem med, og som reglerne for kontanthjælp er skruet sammen i dag, havner det meste af den regning hos kommunerne. Så det virker ærlig talt ikke særlig gennemtænkt fra regeringens side.

Steffen Gliese, Eddie Pier og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
brian fritzner

- Den pligt går 50 år tilbage i tiden, hvor manden ofte forsørgede kvinden. Men det passer ikke på et moderne liv, hvor begge parter har en indtægt, som de baserer deres tilværelse på, siger Ole Pass.

Tværtimod, den passer glimrende til vores nyliberale regerings knæfald for globale mørke kræfter. Vi ser kun begyndelsen på afmonteringen af de universalistiske principper Danmark var så stolt af indtil for få år siden. En massiv pressehetz fra den det mest ensidige pressekorps i Europa, har formået at indoktrinere befolkningen til stor undren, thi inden længe vil selv indædte fortalere være i risikozonen for manglende forsørgelse.

Den nuværende regering er en større skandale end den forrige der var forudsigelig uduelig, og den kommer snart tilbage for fuld udblæsning. Velbekommen!

Asger Harlung, Steffen Gliese, Benjamin Bach, Anders Krog, Eddie Pier, Henrik Rude Hvid, Janus Agerbo, Alan Strandbygaard, Dan Jensen, Jack Jönsson, Søren Pedersen, Tor Brandt, Carsten Mortensen, Simon Hansen, Jens Falkesgaard, Sabine Behrmann og Henrik Jensen anbefalede denne kommentar
Henrik Jensen

Jeg var forbløffet, da forslaget kom på banen. Dengang, jeg blev gift. satte jeg mig faktisk ned og så på, hvad det betød - sådan rent juridisk.

At regeringen nu ønsker at gennemføre tvangsægteskaber....det er forbløffende.

Selv nogle af de mest konservatime amerikanske republikanere har altid holdt fast i, at staten skal holde sig ude af borgernes soveværelser.

Behøver vi virkelig at tage den kamp i Danmark - igen!

Asger Harlung, Benjamin Bach, Anders Krog, Henrik Rude Hvid, Janus Agerbo, Alan Strandbygaard, Slettet Profil, Jens Falkesgaard, Ebbe Pedersen, Rune Petersen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Selvfølgelig er det ulovligt at sidestille samboende med ægtefolk. Regeringen besidder ikke længere de skarpeste knive i skuffen. Forslaget er ikke gennemtænkt, da det vil sidestille borgere, som ingen fælles økonomi har. Må være udtænkt i en "rus".

Steffen Gliese, Eddie Pier, Janus Agerbo og Carsten Hansen anbefalede denne kommentar

Kan det være rigtigt, at det ikke er en persons civilretslige stilling, men den mere tilfældige boligstatus, der afgør hvem vedkommende har forsørgerpligt overfor? Hvordan ser det ud i landene omkring os?, hvor vi kun har forsørgelsespligt til børn indtil de bliver atten og ikke overfor forældre, så er det vist anderledes i andre lande i EU?

Else Damsgaard

Syns hele den kontanthjælpsreform virker rodet. Man må gerne være samboende, hvis man ikke er kærester, og så får man fuld kontanthjælp. Det er noget rod. Og hvem skal vurderer det ???? Kommunens emsige kontrollanter, der siger og gør så alt vil falde ud til kommunens fordel.
Hvorfor kan man ikke bare behandle folk med anstændighed.
Og hvorfor skal kontanthjælpsmodtager tvinges til at tage en uddannelse, som de måske ikke er interesseret i, på SU-løn. Så må regeringen også sidestille dem med de "rigtige" studerende, så de kan bo på kollegier osv.

Steffen Gliese, Karsten Aaen, Janus Agerbo og Benny Larsen anbefalede denne kommentar

Egentlig bør men vel konsekvent i hele lovgivningen lægge den linje, at voksne mennesker er økonomisk selvstændige individer uanset om de er gifte , bor sammen eller ej.

D v s, at fuldstændigt særeje bør være hovedreglen medmindre de pågældende ved ægtepagt / samlivskontrakt beslutter noget andet.

Steffen Gliese, Eddie Pier, Janus Agerbo, Sabine Behrmann, Slettet Profil og Jens Falkesgaard anbefalede denne kommentar
Søren Pedersen

Det lyder til at være en gang besynderligt makværk, ministeren er ved at sætte i gang.
Uden at have studeret det nærmere har jeg endnu ikke set, om der stilles krav til den samboendes køn: Hvad med 2 samboende af samme køn? Skal kommunernes dyneløftere ud og tjekke, hvorvidt der er tale om bøsser/lesbiske?
Det er ikke ualmindeligt at ejerlejligheder udbydes som velegnede til delebolig.
Bliver man så lige pludselig forsørgerpligtig bare fordi man deler lejlighed, og igen hvad indflydelse har det med kønssammensætningen?
Er det lige så syndigt, hvis man har lejet et eller flere værelser ud?
Det er da rimeligt nok - ligesom ved beregning af invalide- og folkepension - at der tages højde for, at der bor flere på adressen: Det halverer huslejen og øvrige faste boligudgifter, hvorfor de maksimale pensionsbeløb vist nok er kr. 2000,00 mindre for ikke eneboende, meeen det giver da ikke automatisk forsørgerpligt.
Jeg kan heller ikke mindes at have set noget om, hvorvidt skattelovene er eller vil blive ændret, således at den forsørgende kan få overført ubenyttede fradrag, eller om samboende i det hele taget kan lade sig sambeskatte, som ægtefæller jo kan.

Karsten Aaen, Anders Krog, Sabine Behrmann, Jens Falkesgaard, Lone Christensen og Henrik Jensen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Den nuværende regering kopierer alt hvad VKO fandt på.
Samlivsforsørgerpligt er et af Venstres påfund, jeg mener fra 2010 eller fra 2011.

Det drejer sig dybest set om at frakende Underdanmark retten til et privatliv just som i de gode gamle dage. Kommunale kontrolteams, overvågning på Facebook, dom uden retssag, frakendelse af indkomst, omvendt bevisførelse langt ind i borgernes privatssfære, hvor de skal bevise deres uskyld overfor myndighedernes mistanker.
Det er ækelt.
Skræmmende.
Modbydelige fremtidsperspektiver.

Steffen Gliese, Susse Hansen, Vivi Rindom, Benjamin Bach, Karsten Aaen, Anders Krog, Eddie Pier, Henrik Rude Hvid, Janus Agerbo, Alan Strandbygaard, Slettet Profil, Jens Falkesgaard, Jack Jönsson, Martin Madsen og Inger Sundsvald anbefalede denne kommentar
Inger Sundsvald

VKO måtte opgive at indføre gensidig forsørgelsespligt for samboende, bl.a. fordi der kom spørgsmålet om gensidig arveret ind i billedet, og fordi det ville være umuligt at kontrollere..

Steffen Gliese, Karsten Aaen, Peter Brynildsen, Janus Agerbo, Alan Strandbygaard og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Ret interessant at regler som f.eks. førtidspensionister har været udsat for i årevis, nu skal indføres på kontanthjælpområdet (de regler skal ikke indføres, de er indført ! )

Gad vide om grundloven har været trådt under fode i alle de år hvor førtidspensionister har forsøgt at overbevise kommunen om at samlevende ikke har en lovbestemt gensidig forsørgelsespligt ! Kommunen har altid svaret: visse vasse lad være med at brokke dig, sådan er det - vi er klogere end dig !

@ Dan 14:54
De par der samlever hvor en eller begge er førtidspensionist/er er ikke "underlagt" gensidig forsørgelsespligt.
Gifte har gensidig forsørgelsespligt og dette påvirker ikke præmissen for at få tilerkendt førtidspension.
De førtidspensionister der er enlige dvs. de der ikke bor sammen med nogen,
har Pensionstillæg til enlig, da faste husstandsudgifter ikke deles med nogen ( husleje, varme, el, forsikringer, licens, indbo, ev. bil etc )

Marianne Abeille

Selvfølgelig er det ulovligt. Hvis man bare tager forpligtelsen og ikke giver rettigheden (brug af skattefradrag) så stiller man jo borgerne dårligere end ægteviede.
Men mon det ikke var intentionen fra regeringens side når alt kommer til alt? For så senere at stille dem der havde papir på hinanden lige så dårligt som dem som ikke har?

Vi har siden regeringen kom til været offer for den mest inhumane radigale tankegang. Desværre ser det ud til at der er en masse nyttige såkaldte idioter der støtter op om det parti, et parti der om nogen er ansvarlig for, at vores danske velfærdssamfund er under afvikling.

@ Dan Jensen
Fra Ritzau:
"I dag kan gifte ikke få kontanthjælp, hvis deres ægtefælle tjener mere end 23.000 kroner om måneden."
- og eventuelt fremover for samlevende ifølge forslag som er til diskussion nu

Lignende = gensidig førsørgelsespligt for gifte ( og samlevende ) gælder ikke som begrundelse at ikke tilerkende førtidspension, også "ny førtidspension"
- som det gør som begrundelse for en person der er gift at ikke få tilerkendt kontanthjælp da ægtefællen har en bestemt indtægt

Du har ret, jeg redegjorde for "gammel førtidspension". "Ny førtidspension" varierer i beløb også i forhold til ægtefælle / samlevers indtægt og ikke kun i forhold til personens egen anden indtægt udover pensionen. Dog medregnes ikke ægtefælles / samlevers indtægt som begrundelse at få eller ikke få tilerkendt førtidspension, som det gør ved kontanthjælp, og heri er forskellen som jeg ser den, det er min pointe.

Så lad os da får egentlig ligestilling mellem samliv og ægteskab

Hvis man vil ligestille ægtskabets formue forhold er der nok at se til - Mon regeringen så udvover at ligestille på kontanthælpsormrådet også giver mulighed for en skattemæssig ligestilling mellem samboende og folk i ægteskaber?

I dag kan den en part i et ægteksab helt eller delvist bruge personfradraget/bundfradraget og fradrag fra underskud - fra ægtefællen, hvis denne ikke selv kan udnytte dette. f.eks.

Hvis den ene er uden indtægter, vil en vielsesattest bevirke, at samleveren sparer mange penge i skat om året. Som ægtefælle får vedkommende automatisk overført det personfradrag, den anden ikke har kunnet bruge. En sådan overførsel sker ikke i de papirløse forhold.

Hvor den ene har skattemæssigt underskud - f. eks. i forbindelse med sin selvstændige virksomhed:
Hvis den ene har negativ indkomst - for eksempel fordi den selvstændige virksomhed giver underskud - kan der være rigtig mange sparede skattekroner i et ægteskab. Den anden ætefælle får nemlig automatisk overført hele underskuddet til et fradrag i sin indkomst, og det kan måske udløse et "frikort" til ægtefællen. Overførsel af underskud kan ikke ske til en papirløs samlever.

En anden situation gælder især de mange unge, der køber bolig, og hvor den ene af dem ikke kan udnytte sit fradrag:
Hvis man ønsker at købe en ejerlejlighed eller et hus sammen med sin livspartner, men uden at partneren har mulighed for at udnytte det skattemæssige fradrag, får den anden automatisk overført et sådant uudnyttet fradrag. Men det er der ingen mulighed for i det papirløse forhold.

Og hvis der sker en sådan skattemæssig ligestilling vil det selvføgelig nok også blive sådan med gæld til det offentlige at den også kan inddrives hos en samlever - i dag er det sådan at i tilfælde af at den ene ægtefælle oparbejder en større skattegæld, har skattevæsenet ret til at foretage udlæg i den anden ægtefælles værdier - og herunder i ægtefællens eventuelle særeje. Skattevæsenet kan derimod ikke foretage udlæg i den anden papirløse samlevers værdier for en sådan skattegæld!

Så der er nok at gøre hvis det er ligestilling der ønskes - nu er den siddende regering ikke kendetegnet for at ville lighed - snarere kun for at tage fra dem der har mindst og give til dem der har mest - så det sker nok ikke - må vores forældede grundlov redde os!

Søren Pedersen, Karsten Aaen, Inger Sundsvald, Lise Lotte Rahbek og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

Den juridske forsørgelsespligt i samlivsforhold hviler grundlæggende på en gammeldags kønsrollefordeling. Før i tiden arbejde manden ude og skulle ved sit arbejde forsørge hele familien med 1 indtægt, mens kvinden typisk var hjemmegående og tog sig af børnene og det huslige, og således ulønnet bidrog til familiens tarv.
Moderne samlivsforhold er ofte uden for ægteskab. Og ikke nødvendigvis bare imellem mand og kvinde. Et samlivsforhold i dag, er ikke imellem en svag og en stærk part, men er som udgangspunkt et forhold imellem 2 ligeværdige mennesker i en ligeværdi rollefordeling.
Forsørgelsespligten imellem samlevende er en anakronisme. Det er besynderligt, at den bestående og utidssvarende forsørgelsespligt imellem ægtefæller skal udvides, til at omfatte samboende uden for ægteskab.
Er eksempelvis 2 venner samboende, således at den ene har forsørgelsespligt over for hinanden i tilfælde af arbejdsløshed? Bliver 2 piger automatisk betragtet som værende i et lesbisk samlivsforhold fordi de bor i længere tid sammen – eller gælder det kun hvis der er tale mennesker af forskelligt køn? Er hjælpsomhed over for ung boligløs student nok til at etablere en forsørgelsespligt!?
Retten til offentlig forsørgelse, som før var en grundlovssikret ret, gøres nu i endnu højere til et privat anliggende. Mennesker som af forskellige årsager og af nød har valgt at have bopæl sammen bliver nu mistænkeliggjort at staten. Hvilket måske medfører at offentlig ansatte igen skal ud og løfte dyner for at tilfredsstillende statens nidkære kontrol med sine borgere.
Der er tale om en underminering af helt basale og grundlovssikrede sociale rettigheder i velfærdsstaten. Og desuden er der faktisk også tale om et subtilt angreb på selve familien som en struktur i samfundet. For hvem tør nu bo sammen før alle forhold med staten og økonomien er afklarede og de nødvendige forholdsregler taget? Det er bizart!
Mindre vanvittigt bliver det ikke, alene af det faktum, at det er en såkaldt socialistisk regering som går foran i afviklingen af velfærdsstaten.

http://rabarber.dk/18/03/2013/bizar-forsorgelsespligt/

Steffen Gliese, Dan Jensen, Søren Pedersen, Karsten Aaen, Anders Krog, Inger Sundsvald, Lise Lotte Rahbek og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

Den eneste måde Damnark kan konkurrere med den tredje verden på er at afmontere alle sociale ydelser og sætte landet 125 år tilbage i tiden. Det er uden tvivl hensigten, men det er vanskeligt sådan at føre ud i livet på een gang.

Det skulle man vel nok kunne have forudset dengang man begyndte at give ulandshjælp, og senere at flytte virksomheder ud. Det er slet ikke i vestlige befolkningers interesse, at folk i den tredie verden lever rimeligt. Det ville være meget mere hensigsmæssigt om man med mellemrum bombede dem tilbage til stenalderen, så alle vestlige privilegier ufortrødent kunne opretholdes.
Selvfølgelig er det kun fordi den vestlige verden har udnyttet disse lande i 150 år, og fordi der i disse år forekommer en kapitalkoncentration uden lige i historien at vi har problemet, men nu hvor ressourcerne er ved at være brugt op, og planeten ikke kan klare forureningen må man se i øjnene at det forbrugsniveau som har været gældende de sidste 50 år ikke længere kan opretholdes. Så først må man tage hvad man kan fra dem der intet har, blot for at sætte tonen, og hvis det går godt, så kommer turen til middelklassen lidt ad gangen, indtil vi har med danmark som tredjeverdensland at gøre.
Det er sådan set nødvendigt at ende der, hvis man virkelig mener det alvortligt med at skære ned på forbruget for planetens skyld, og det ville være meget nemmere at acceptere hvis det ikke var at de rige aldrig har skovlet mere ind end de gør nu.

Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér

Baseret på hvor de højeste boligudgifter er og derfor er flest, der deler lejlighed, konkluderer jeg følgende mål med indsatsen: Fattigrøvene ud af København.

Danske regeringer har længe modarbejdet det, der er demokratiets egentlige mål: en progression skridt for skridt henimod stadig større frihed og stadig større muligheder for den enkelte i staten.
Danmark skal ikke ligne resten af verden, Danmark skal være et eksempel for resten af verden, når det gælder effektueringen af ovenstående mål. Men det er, som om regeringerne mener, at de har en moralsk forpligtelse til at indrette Danmark på en måde, der er lige så dårlig som de lande, vi burde afstå fra at sammenligne os med.

Er det så også slut med annocer i dagspressen: Værelse til leje med adgang til køkken og bad?

Vedkommende der lejer værelset er på kontanthjælp, men får samme adresse. Er vedkommende så samboende?

Hvad med studerende der lejer værelse, hos en enlig?

Hvis reglerne ikke gælder for dem, så er det bare om at få lavet en lejekontrakt, hvis ikke man er gift.

Først laves en lov imod tvangsægteskaber, så laves en lov der tvangsægter/tvangsforsørger hvis man bor på samme adresse.