Ny-Dansk Ungdomsråd nedlægger sig selv

En kontroversiel sharia-professor blev dyrt bekendtskab for Ny-Dansk Ungdomsråd. Nu nedlægger rådet sig selv.
12. april 2013 kl. 17:20

Det er slut med Ny-Dansk Ungdomsråd.

Torsdag aften besluttede et flertal i rådet at nedlægge sig selv, efter rådet mistede bevillingen til sit arbejde tidligere på måneden. Det oplyser Ny-Dansk Ungdomsråd i en pressemeddelelse.

- Vi har selvfølgelig set frem til fortsat at arbejde for at engagere unge i det danske samfund og demokrati, og vi ærgrer os over at indstille indsatsen, skriver rådets afgående formandskab, Seyma Altay, Barkad Mohamoud og Zelle Sheikh.

- Uden langsigtede midler vil indsatsen være perspektivløs. Derfor må vi desværre tage konsekvensen og indstille til at nedlægge os selv, tilføjer de.

Bevillingen på en million kroner fra den såkaldte satspulje mistede Ny-Dansk Ungdomsråd, efter man inviterede sharia-professor Muhammed Tahir-ul-Qadri fra Pakistan til at tale på en konference 11. september sidste år.

Konferencen på årsdagen for terrorangrebet på USA handlede om ekstremisme, og ul-Qadri var inviteret på grund af sin såkaldte "fatwa mod terror". Men han er også stifter af den islamiske organisation Minhaj-ul-Quran.

Derudover spillede ul-Qadri en stor rolle i indførelsen af Pakistans blasfemilove, som kan give dødsstraf til modstandere af islam.

Som følge af konferencen lykkedes det Dansk Folkeparti at få gennemført, at rådet ikke længere skal have en bevilling fra satspuljen, hvorfra alle partier på nær Enhedslisten fordeler en årlig millionpulje.

Ny-Dansk Ungdomsråd hæfter sig dog ved de positive resultater, det har opnået siden stiftelsen i 2010.

- Vi er både stolte og tilfredse med de flotte resultater, rådet har opnået i sin levetid, skriver formandskabet og tilføjer:

- Vi er nået ud til mere end 3000 unge hvert år med for eksempel Nudansk Grundlovsdag og kampagnen 'Vores Land, Vores Valg', der skulle få flere unge til at stemme ved folketingsvalget.

Ny-Dansk Ungdomsråd blev stiftet af Social- og Integrationsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd. Rådet har arbejdet aktivt for at engagere unge i foreningslivet og demokratiet.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Lars R. Hansen

Ja - der er jo så mange andre nydanske foreninger - så mon ikke det går uden denne?

P.S.

Når religiøse-politiske ledere som Muhammed Tahir-ul-Qadri - udsteder en fatwa mod terror - er det værd at bemærke, hvorledes pågældende definerer terror.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Så meget for den højt hellige ytringsfrihed, hvis i tillader jer at invitere en der ytre noget vi ikke kan lide, så lukker vi kassen.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Ja det mener jeg, når man begrunder at man ikke længere vil støtte foreningen, grundet en navngiven taler, så ja.

Jeg har ikke stor sympati for visse af hans holdninger, lige som jeg ikke har stor sympati for Hedegaards, Wilders eller Obamas holdninger, det ændre dog ikke på at man ikke bør straffe dem som tillader dem at fremsætte deres ytringer. Hvilket jo er hvad man her har gjort.

Ytringsfrihed er vel først noget værd, når man tillader dem man ikke er enig med, at ytre sig, hvilket jo også må indebære at man ikke straffer dem som giver dem muligheden for dette. Acceptere man ikke dem man ikke er enige med må ytre sig, så er det vel censur. Her gennemført ved at fratage en forening den støtte de har behov for, for at gennemføre deres arbejde, som man samtidig roser, hvilket meget specifikt peger på netop en straf for at tillade ytringer.

Lars R. Hansen

Der hvor jeg ser problemet - er at de fik en million til at begynde med - ikke at man nu har valgt at bruge den million skattekroner på noget andet.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Det kan man så debattere, men hvorvidt man her undertrykker ytringsfriheden er vel særdeles klart. Den ytringsfrihed, som under ingen omstændigheder må gradbøjes, som ikke kan stilles under noget, den eksistere ikke, når man handler på denne måde.

Lars R. Hansen

Igen - ingen har fået frataget deres ytringsfrihed - denne foreningens medlemmer og evt. gæster kan fortsat sige hvad de vil under loven - et politisk flertal har blot fundet - på baggrund af deres hidtidige virke - at de ikke er værd at støtte med skattekroner frem over - hvad på ingen måde udgør en indskrænkelse af deres ytringsfrihed.

Din fortsatte påstand om det modsatte udtrykker en forvrænget forståelse af hvad ytringsfrihed er - og endvidere - en trættende tendens til at offergøre folk, der indtil fornylig fik en million skattekoner at lege med.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Nej og der ligger heller ikke noget signal om at hvis man tillader folk at ytre sig som det gode selvskab ikke kan lide, så straffer vi jer økonomisk. Du er her for langt ude i benægtelsen Lars R. Hansen.

Havde DF som var udslagsgivende valgt at kritisere foreningens arbejde og brugt dette til at fratage dem deres støtte, ja så havde du ret, men når deres kritik er at de inviterede en navngiven person, som årsag, så kæder de selv pengene sammen med ytringen. Derved gør de sagen til et spørgsmål om ytringsfrihed. Kort og godt.
De siger det jo meget direkte, at foreningen inviterede denne person til at tale, er årsagen til at de ikke kan støtte den forening med penge. Hvorledes er dette ikke knyttet sammen med ytringsfriheden.

Lars R. Hansen

Nej, nej, nej, ikke ytringsfrihed, men hvilke ytringer det politiske flertal vil give millionstøtte - alle dem, hvis ytringer det politiske flertal ikke vil give millionstøtte, har ikke fået deres ytringsfrihed indskrænket - det brude sgu ikke være så svært at fatte.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Du nægter at tage virkeligheden ind i dine overvejelser, netop den virkelighed at begrundelsen til ikke længere at give støtten netop er en navngiven taler. Det og alene det knytter dette sammen med ytringsfriheden.

Havde man frataget dem støtten med argumenter i deres arbejde, kunne du have ret i dine argumenter, men når fratagelsen af støtte understøttes med argumenter om at de har haft en taler man finder uønsket, så bliver det til et angreb på ytringsfriheden. En stærk advarsel overfor andre foreninger om ikke at invitere folk til at tale, som ikke er velset af det etablerede Danmark.
Glæder mig til at se en forening blive frataget støtte for at invitere Obama til at tale.

Lars R. Hansen

Din påstand er forrykt - at man standser millionstøtten til denne forening fordi samme forening fremmer ytringer det politiske flertal ikke finder støtteværdigt - er sgu ikke en indskrænkelse af nogens ytringsfrihed.

Det er så virkelighedsnært som det kan blive.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Du prøver og prøver, men kan jo ikke selv forklare dig ud af sammenhænget, tvært om bekræfter du det jo selv i sidste kommentar.

En forening får penge til støtte af deres arbejde, et arbejde som ellers bliver rost. De invitere en person til at tale, der bla. taler om det forkerte i terror, som han har udstedt en fatwa imod. Visse folk kan ikke lide hvad manden siger, og hvad han står for, med begrundelse i at man har inviteret netop denne person, fratages støtten. Det er da at signalere at man ikke ønsker disse ytringer, at andre foreninger, der er afhængig af støtte skal passe på hvem de lader tale. Altså en begrænsning af ytringsfriheden. I to lag, første, direkte økonomisk straf, fratagelse af støtte, argumenteret med netop at man invitere en bestemt person, næste lag, at man som skrevet signalere at ingen andre foreninger der modtager støtte, skal tillade sig at lade talerstolen bruges af personer, som politikerne ikke ønsker at hører.

Dette er det som er virkelighedsnært, det er hvad der skete, og det signal der nu klart er sendt.

Lars R. Hansen

At det politiske flertal ikke ønsker at give millionstøtte til fremme af visse ytringer - betyder ikke foreninger eller folk, der ytre sådanne ytringer har fået indskrænket deres ytringsfrihed - det betyder bare de ikke får millionstøtte til det.

Og så kommer vi det vist ikke nærmere.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Hvis en avis efter en bestemt artikel fik fjernet deres momsfritagelse, som jo egentligt kan sidestilles med statstilskud, er jeg 100% sikker på at de ville mene ytringsfriheden var krænket. Særligt hvis den beslutning støttes med argumenter der henviser til artiklen.

Dog giver jeg dig ret, i din forsøg på at argumentere for det modsatte kan du nok ikke komme nærmere, da du jo klart tager fejl.

Lars R. Hansen

Så din påstand er altså - at alle andre end lige denne forening fortsat får millionstøtte, men lige denne ene forening har mistet sin millionstøtte - eller giver din sammenligning ikke mening.

Hvis et politik flertal målrettet tager en avis dens momsfritagelse - uden andre sammenlignelige aviser får frataget deres momsfritagelse - da ville det naturligvis være et overgreb på pressefriheden.

Men når det politisk flertal - vælger at støtte visse foreinger, som de mener er støtteværdige, og fratager eller undlader at støtte visse andre foreinger, som de ikke mener er støtteværdige - så er der ikke tale om overgreb på ytringsfriheden.

Du kan eller vil ikke fatte det - at dette nydanske ungdomsråd ikke længere får millionstøtte - udgøre ikke et overgreb på deres ytringsfrihed.

Lige så lidt om det udgør et overgreb på min ytringsfrihed - at det politiske flertal ikke ønsker at støtte mine offentlige ytringer med millioner - forstå det hvem som kan.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Og du vil eller kan ikke forstå, at når man netop bruger argumentet at de invitere en bestemt taler som årsag til at fratage dem deres støtte, så bevæger man sig ind på ytringsfrihedens område.
Havde de frataget dem støtten, fordi man ikke længer mente at have behov for foreningens arbejde, så havde du ret, men når man netop argumentere fratagelsen med netop en taler, bevæger man sig ind på ytringsfriheden.

"Martin Henriksen henviser til den pakistanske professor Muhammad Tahir-ul-Qadri, som sidste år deltog i en konference om radikalisering arrangeret af Ny-Dansk Ungdomsråd. I hjemlandet er Tahir-ul-Qadri fortaler for indførelse af sharia-lovgivning, og derfor hører det ingen steder hjemme at lade ham tale ved en dansk konference, mener DF-ordføreren.

»Man kan sagtens finde elementer ved Ny-Dansk Ungdomsråd, der ser fornuftige ud på papiret, men folk skal dømmes på deres handlinger. Her inviterede man en taler, der har rost sig selv for at være med til at indføre dødsstraf til kritikere af islam. Det er uforligneligt med dansk folkestyre, og det burde man have tænkt på,« siger Martin Henriksen.

Desuden

Det Radikale Venstre er også med i satspuljeforliget og har som sådan været med til at fratage Ny-Dansk Ungdomsråd tilskuddet. Alligevel ærgrer integrationsordfører Liv Holm Andersen (R) sig over, at rådet nu nedlægges.

»Jeg har haft et rigtig godt samarbejde med Ny-Dansk Ungdomsråd. Jeg har blandt andet deltaget i Nydansk Grundlovsdag og De Overhørtes Parlament, og jeg har også holdt møder og drøftet integration med dem på Christiansborg. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at de nu tvinges til at lukke på grund af et enkelt arrangement,« siger hun.

Når de Radikale alligevel accepterede at fjerne tilskuddet, skyldes det ifølge Liv Holm Andersen, at Dansk Folkeparti var »forhippet« på, at det skulle ske.>/i>

Netop dette knytter det sammen med arrangementet, og med at der blev stillet talestol til professor Muhammad Tahir-ul-Qadri. Gør at vi taler om ytringsfrihed.
Man har været tilfreds med deres arbejde, men grundet netop dette ene arrangement stopper man støtten, det er uden tvivl tale om at man fjerner støtten grundet en persons ytringer, ikke engang de ytringer han fremførte der, men dem han står for.

Lars R. Hansen

Præcis - det politiske flertal ville ikke give millionstøtte til visse ytringer - det betyder ikke dem som kommer med sådanne ytringer mister deres ytringsfrihed.

Sådan er det.

Lars R. Hansen

Hvis en forening ønsker at invitere en taler som Muhammad Tahir-ul-Qadri - så er den velkommen til det - ingen har taget foreningens eller Muhammad Tahir-ul-Qadris ytringsfrihed ved det politiske flertal, på den baggrund, ikke længere ønsker at give millionstøtte til påglædende forening.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Og igen ser du helt bort fra virkeligheden. At man straffer dem for at have haft manden på besøg, de var gode nok før, nu efter besøget er de det ikke mere... Jo det er angreb på ytringsfriheden.

Selvfølgelig er det de folkevalgte helt frit at støtte eller undlade at støtte en forening, den ret har jeg intet imod, men når man fravælger at fortsætte støtten grundet at foreningen har givet talestol til nogen, så bliver det sammenkædet med ytringsfrihed.

Havde man fravalgt foreningen som støtteberettiget grundet deres arbejde, så helt i orden, men når man specifikt fravælger at give støtte til foreningen, fordi de har haft en bestemt taler, så kan du hoppe og danske lige så meget du vil, det er ytringen man straffer, og derfor et angreb på ytringsfriheden.

Det kunne sidestilles med at man fratager en forening sin støtte, fordi de har inviteret Obama, idet han jo støtter tortur, dødsstraf og tilfældige drab på uskyldige.

Lars R. Hansen

Hvortil man først må påpege - at det ikke er en straf ikke at modtage yderligere millonstøtte til ens forening - det er igen din evige offertænkning, der er så udbredt i disse kredse.

Den nævnte millionstøtte - modtog foreningen af det politiske flertal, da det politiske flertal troede foreningen ville fremme demokratiske værdier i samfundet - efter det så viste sig, at foreningen i stedet søgte at udbrede Muhammad Tahir-ul-Qadris islamistiske ideer - fandt det politiske flertal, at den tildelte millionstøtte var tildelt på et fejlagtigt grundlag - hvorfor den selvsagt ophørte.

Det er ikke et overgreb på nogens ytringsfrihed - at det politiske flertal har standset millionstøtten til denne forening efter samme afholdt et arrangement med Muhammad Tahir-ul-Qadri - det betyder blot, at det politiske flertal, i dette tilfælde, ikke ønsker at tildele sådan en forening, der afholder arrangementer Muhammad Tahir-ul-Qadri og folk som ham, millionstøtte - hvad er det politiske flertals gode ret.

Men hvis foreingen - hvad den i modsætning til dig vist ikke er forrykt nok til at mene - mener at dens ytringsfrihed er blevet krænket, da står domstolene jo til deres rådighed - i modsætning til fx. Muhammad Tahir-ul-Qadris sharialove - sikrer grundloven ytringsfriheden i Danmark.

Lars R. Hansen

Prøver igen:

Kære Abdullah Jensen

Du har ganske enkelt ikke forstået - hvad ytringsfrihed er for en grundlæggende frihedsrettighed - og hvad ytringsfrihed ikke er.

Nuvel - du skrev nok engang:

"At man straffer dem for at have haft manden på besøg, de var gode nok før, nu efter besøget er de det ikke mere... Jo det er angreb på ytringsfriheden."

Hvortil man først må påpege - at det ikke er en straf ikke at modtage yderligere millonstøtte til ens forening - det er igen din evige offertænkning, der er så udbredt i disse kredse.

Den nævnte millionstøtte - modtog foreningen af det politiske flertal, da det politiske flertal troede foreningen ville fremme demokratiske værdier i samfundet - efter det så viste sig, at foreningen i stedet søgte at udbrede Muhammad Tahir-ul-Qadris islamistiske ideer - fandt det politiske flertal, at den tildelte millionstøtte var tildelt på et fejlagtigt grundlag - hvorfor den selvsagt ophørte.

Det er ikke et overgreb på nogens ytringsfrihed - at det politiske flertal har standset millionstøtten til denne forening efter samme afholdt et arrangement med Muhammad Tahir-ul-Qadri - det betyder blot, at det politiske flertal, i dette tilfælde, ikke ønsker at tildele sådan en forening, der afholder arrangementer Muhammad Tahir-ul-Qadri og folk som ham, millionstøtte - hvad er det politiske flertals gode ret.

Men hvis foreingen - hvad den i modsætning til dig vist ikke er forrykt nok til at mene - mener at dens ytringsfrihed er blevet krænket, da står domstolene jo til deres rådighed - i modsætning til fx. Muhammad Tahir-ul-Qadris sharialove - sikre grundloven ytringsfriheden i Danmark.