Vismænd: Danmarks konkurrenceevne skranter ikke

De økonomiske vismænd afviser dårlig dansk konkurrenceevne set i forhold til andre lande.
28. maj 2013 kl. 16:20

Det er en myte, at Danmark har en dårligere konkurrenceevne end de lande, vi normalt sammenligner os med.

Det fastslår overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen i forbindelse med forårsrapporten fra vismændene, Det økonomiske Råds formandskab. Analysen punkterer hovedpunktet i regeringens økonomiske politik, som skal forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.

- Vi har grundlæggende den vurdering, at man kan ikke på et ædrueligt økonomisk grundlag sige, at den danske konkurrenceevne er meget dårlig. Det er ikke nogen grund til ikke at ønske den bedre, siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Vismændene påpeger, at Danmark har et solidt overskud på betalingsbalancen. Det var i 2012 på 4,4 procent af bruttonationalproduktet, BNP. Vismændene er ikke bekymret over, at danske virksomheder flytter til Tyskland og Sverige med lavere løn.

- Ser man på den danske økonomiske udvikling. Siden 2. verdenskrig har der været en konstant udflytning af visse dele af erhvervslivet Det kan være en meget smertefuld proces for den enkelte virksomhed, siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

- Men man kan ikke meningsfuldt sige, at man har en dårlig konkurrenceevne, fordi den proces foregår.

Vismand Claus Thustrup Kreiner påpeger en kæmpegevinst for danske virksomheder af outsourcing, hvor opgaver flyttes til udlandet.

- Så længe arbejdsløsheden ikke begynder at ræse deropad, ser det meget fornuftigt ud, siger han.

Hvis danske virksomheder ikke måtte lukke, ville Danmark stadig have mange tv-producenter og talrige skibsværfter, men det er ikke ønskværdigt, mener Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

/ritzau/

Anbefalinger

  • Henrik Klausen
  • Kristian Rikard
  • Anders Feder
Henrik Klausen, Kristian Rikard og Anders Feder anbefalede denne artikel

Kommentarer

John Vedsegaard

Hvilket vil sige at partierne på den sort/blå side af Dansk politik og CEPOS, hele tiden har været fyldt med løgn.

Ikke fordi jeg er overrasket, det er nok ikke ret mange brugere af Information som ikke er klar over dette, nu kommer historien bare fra såkaldte "vismænd", mon de har kikket brugerne af information.dk over skulderen, det er jo hvad de fleste af os hele tiden har sagt..

Jens Kofoed, Anne Eriksen, Lene Christensen, Rasmus Kongshøj, Brian Pietersen, Henrik Klausen, Søren List, Mette Hansen, Kim Houmøller, morten Hansen og Henriette Bøhne anbefalede denne kommentar

Måske skulle vi begynde at tage op til overvejelse hvorvidt vi overhovedet ønsker at konkurrere med nogen om noget. Er det ikke på tide med et opgør med denne økonomiske darwinisme, som længe har været taget for givet?

Vi kunne jo f.eks. begynde at samarbejde i stedet.

Jens Kofoed, Anne Eriksen, Carsten Mortensen, Morten Lind, Rasmus Kongshøj, Michael Madsen, Henrik Klausen, Carsten Søndergaard, Mette Hansen, Ib Christensen, Søren Bro, Peter Nielsen, morten Hansen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

jamen SÅ må erhvervslivet da snart skulle have nogle flere skattelettelser - fordi sådan er det jo.

(hvem sagde klassekamp..?)

John S. Hansen, Lene Christensen, Morten Lind, Rasmus Kongshøj, Henrik Klausen og Johann A anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

Jeg skal bestemt ikke afvise at de vise mænd og deres overmænd har ret i at vi nok skal klare den, men det forekommer mig en smule morsomt at lige under denne artikel på forsiden, finder vi en artikel der sætter spørgsmålstegn ved økonomers pålidelighed og forklaringsevner. ("Det frie marked eksisterer ikke"). ;-)

Morten Lind, Michael Madsen, Brian Pietersen, Henrik Klausen, Carsten Søndergaard, Tue Romanow og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Ole Brockdorff

For nogle år siden havde TV 2 et følelsesladet interview med nogle grædende afskedigede kvindelige medarbejdere fra et lille medicinalfirma på Fyn, der ikke kunne forstå, at ejeren ville flytte sin virksomhed og produktion til Letland, i stedet for at blive herhjemme i Danmark og være med til at bibeholde danske arbejdspladser, hvortil virksomhedslederen meget klart svarede:

- En fagligt organiseret dansk arbejder eller funktionær koster i gennemsnit 180,00 kroner i timen inklusive feriepenge, men i Letland kan jeg få de samme dygtige medarbejdere til 40,00 kroner i timen inklusive feriepenge, og derfor er jeg nødt til at flytte produktionen til Baltikum, hvis jeg ønsker at overleve i den hårde globale konkurrence, fordi de store internationale medicinalfirmaer får produceret deres varer i blandt andet Asien.

For at understrege denne triste kendsgerning med det høje lønniveau i Danmark i forhold til andre lande, kan så tilføjes det kedelige faktum, som ingen politikere eller medier herhjemme taler højt om, nemlig at danske virksomheder gennem de sidste tre år har oprettet mere end 59.000 nye arbejdspladser inden for produktion af varer. Men bare ikke i Danmark på grund af det høje lønniveau, som gør det umuligt at producere ret meget til konkurrencedygtige priser.

2,2 millioner borgere lever i dag af overførselsindkomster fra statskassen, og 800.000 offentlige ansatte modtager hver måned høj løn, ferie og pension, indtjent af de få hundredtusinde virksomhedsejere og lønmodtagere, som er tilbage i dansk erhvervsliv, og så skal man høre en overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen fortælle befolkningen, at han overhovedet ikke er bekymret for, at danske virksomheder flytter til Sverige og Tyskland på grund af lavere løn.

Goddag, mand, økseskaft …

Lene Christensen, Christian Pedersen og Per Andersen anbefalede denne kommentar
Peter Jensen

Det næstværste, regeringen har gjort, er at have hjulpet kapitalen og borgerskabet med at bilde det meste af Danmark ind at udbudsøkonomien og budgetnultolerance er nødvendigt for rigets overlevelse. Det allerværste er at man har drevet endnu flere danske vælgere direkte i armene på højrefløjen, som når tid er, vil vide at misbruge dette til alleryderste håndsbredde.

Eller også er det omvendt; hvad der egentligt er værst er (vel) næsten ikke længere værd at vide.

Jørn Sonny Chabert, Anne Eriksen, Lene Christensen, Morten Lind, Rasmus Kongshøj, Brian Pietersen, Henrik Klausen, Ib Christensen, Søren Bro og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Hvis vi er heldige, når det vestlige politiske system at falde fra hinanden inden næste folketingsvalg. Så vidt jeg ved bliver den nuværende boble blot større og større og mere og mere skrøbelig. Det er bestemt ikke sikkert at det nuværende system holder til den næste såkaldte "finans"-krise. Og gud ske tak og lov for det.

Lad os finde på noget bedre i stedet.

Carsten Mortensen, Michael Madsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

"2,2 millioner borgere lever i dag af overførselsindkomster fra statskassen, og 800.000 offentlige ansatte modtager hver måned høj løn, ferie og pension, "

Iflg. seneste økonomiske redegørelse er knap 1.950.000 i privat beskæftigelse.
http://oim.dk/media/494104/Økonomisk%20Redegørelse%20maj%202013.pdf figur 2.1.
Er der kun 550.000 børn i Danmark? Danmark Statistiks seneste tal viser 1,04 mio. børn på 0-15 år.

Dansk Industri har i øvrigt glemt, at det var bl.a. deres egne medlemmer, der valgte at tiltrække de bedste medarbejdere fra hinanden med høje lønninger i 00'erne for at undgå oplæring af ansøgere med lavere lønkrav, og den strategi stadig benyttes ved ansættelse af topledere og specialister. De har også glemt de høje omkostninger til markedsføring og konsulentbistand. Sandheden er nok, at den vigtigste grund til, nogle danske virksomheder ikke er konkurrencedygtige, er, at deres ledelser ikke er dygtige og risikovillige nok.

Jens Kofoed, Lene Christensen, Morten Lind, Rasmus Kongshøj, Ib Christensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Nic Pedersen

"Hvis danske virksomheder ikke måtte lukke, ville Danmark stadig have mange tv-producenter og talrige skibsværfter, men det er ikke ønskværdigt, mener Hans Jørgen Whitta-Jacobsen."

Nå, gør han det?

(det ER vist nemmere at kaldes "Vismand" end at være det?)

Per Andersen

Hr Vismand,
Hvad er der galt med at have tv-producenter og skibsværfter i Danmark? Hvorfor er det ikke ønskværdigt ?

Kristoffer Larsen

Ole Brockdorff

Det hedder samhandel. Danske virksomheder vil jo også gerne eksportere til de østeuropæiske lande og man kan ikke have overskud med handel med alle lande år efter år. Ser man på markedsandele så har Danmark faktisk klaret sig godt i forhold til f.eks. Finland og Sverige og naturligvis vil lande i Europa relativt tave velstand overfor lande er catcher op økonomisk på samme måde som Danmark ikke er så fattigt overfor USA som vi var i 50'erne.

Endvidere er finanspolitikken holdbar og de kommende ældre har store pensioner så de bliver i stigende grad selvforsørgende.

Som Det Økonomiske Råd skriver, kan det dog godt i en periode med forringet lønkonkurrenceevne være rigtigt at gøre noget for virksomhederne, men det er ikke et universalmiddel på samme måde som fremrykkede offentlige investeringer heller ikke er jobbooster.

Lavere selskabsskat vil ligeledes på sigt give højere produktivtet og vækst, men det er marginale forbedringer.

Per Andersen

Du kan da godt forsøge dig med produktion af tv enheder i Danmark, men i betragtning af at de fleste japanske producenter kører med mia. tab tror jeg ikke du vil finde en investor.

Kristoffer Larsen

Korrektion;

"vil lande i Europa relativt tabe velstand overfor lande der catcher op"

Danmark er f,eks. mere velstående end den gang der blev produceret Carmen Curlers og Rank Arena radioer og en dag vil der ikke længere være kyllingslagterier med kolonne arbejdere.

Nic Pedersen

Ja, det er godt med jer og teorierne.

Der er bare ikke taget højde for fiat-penges pludseligt forgængelige købekraft!
Når det for alvor viser sig, hvilket det vil gøre, så skal værdien af den fysiske besiddelse af det nødvendige produktionsapparat nok vise sig.
(men tro ikke på os sortseere, drøm blot videre....)

Henrik Klausen

Vismændene har opdaget, at Danmark eksporterer mere, end vi importerer, og at der derfor ikke er problemer med konkurrenceevnen.

No shit Sherlock.

I mellemtiden kan vi prøve at overbevise regeringen og folk som Ole Brockdorff og Nic Pedersen, at det ikke nødvendigvis er ønskværdigt at være det land, der laver t-shirts og hårnåle til andre lande. Der er en del afprogrammering at gå i gang med.

Kristoffer Larsen

Læser man rapporten fra Produktivitetskommissionen konkluderes også, at dansk industri klarer sig relativt godt i forhold til Tyskland og Sverige og kun lidt dårligere end USA's m.h.t. produktivitet. Det er de hjemmebaserede erhverv der ikke klarer sig godt - måske p.g.a. manglende konkurrence.

Det var en konklusion DI ikke kunne genkende ......

Bemærk også, at Venstre ikke har noget alternativ til regeringens politik ud over at jamre og beklage.

Læren fra Det Økonomiske Råd m. fl. er at det er begrænset hvad man kan gøre, når forbrugerne og virksomhederne er forsigtige, men at på sigt kommer beskæftigelsen og velstanden vil stige.

Ellers skal politikerne sørge for en velkvalificeret arbejdsstyrke, forskning og gode rammevilkår.

En anden overraskende konklusion var, at finanspolitikken nu var næsten var overholdbar og at de heller ikke mener, at dagpengeperioden skal forkortes yderligere. Problemet med de udfaldstruede var, at der var en stor "klump" i indfasningsfasen, men at det kun var et engangsfænomen.

Nic Pedersen

Henrik Klausen,

du og de andre tulipanhandlere (+ vi andre desværre) har nok en del til gode, som "vismændene" ikke helt har regnet med i modellerne.
Men det skal nok blive tydeligere med tiden, bare rolig!

Morten Lind

Lad os indføre en regulering som forholder sig til en styrbar mindsteløn, og en begrænsende højesteløn (inkl. optioner og bonuser) på 200% eller 300% af den til enhver tid gældende mindsteløn. Så tror jeg de meget højtbetalte finansfolk og direktører ville holde op med at klage over det høje lønniveau i DK.

Lars Hareskov

Det er korrekt at Danmark har overskud på handelsbalancen, til gengæld viste betalingsbalancen et minus på 1,3 mia. i marts. Den offentlige gæld er på 650 mia. og underskuddet i 2012 blev på 125 mia. Det kan være svært at få armene ned.