Telegram

EU-parlamentarikere støtter kompromis om klimakvoter

Europaparlamentets miljøudvalg støtter ny version af redningsplan for Connie Hedegaards forureningskvoter.
Telegram
19. juni 2013 kl. 18:10

Europaparlamentets miljøudvalg har onsdag taget første skridt mod et nyt forsøg på at redde EU's system for handel med forureningskvoter.

Der er tale om et kompromis, der er noget ændret i forhold til den redningsplan, der som et stort nederlag for den danske klimakommissær, Connie Hedegaard, blev stemt ned i det samlede parlament i april.

Kompromisset går ud på, at der over tre år, begyndende i 2014, kan fjernes op til 900 millioner ton CO2-kvoter fra kvotemarkedet - såkaldt "backloading". Samtidig åbnes der for, at man kan føre nye kvoter ind på markedet igen allerede fra 2016.

Desuden understreges det, at indefrysningen af handel med kvoterne er en engangsforeteelse, og at kommissionen skal lave en mere omfattende plan for en langsigtet redning af kvotesystemet.

Miljøudvalgets ordfører, den tyske socialdemokrat Matthias Groote, giver i en pressemeddelelse udtryk for tro på, at det denne gang vil lykkes at få forslaget stemt igennem i det samlede parlament.

- Vi har nu mere bred opbakning til en løsning, der vil gøre det muligt for kvotehandelssystemet at leve op til sit formål og støtte innovation med henblik på at håndtere klimaforandringerne.

- Som jeg altid har sagt, så er backloading en hurtig, midlertidig løsning.

- Det skal følges op af en strukturel reform af vores kvotehandelssystem for at sikre, at det fortsat kan være hjørnestenen i EU's klimapolitik til inspiration for andre rundt i verden, siger Groote.

Den økonomiske krise har været medvirkende til, at systemet for handel med CO2-kvoter mellem kraftværker og andre forurenende virksomheder er ved at bryde sammen.

Den dalende økonomiske aktivitet har drevet prisen på kvoter så langt ned, at det ikke længere er så dyrt at forurene, at virksomhederne bliver ansporet til at investere i renere produktionsmetoder.

Efter vedtagelsen i miljøudvalget onsdag skal kompromisforslaget nu til afstemning under parlamentets plenarsamling i Strasbourg 3. juli. Hvis det bliver godkendt der, går det videre til forhandling med EU's medlemslande.

/ritzau/