Telegram

Tidligere minister har aldrig hørt om kommunistlister

Fhv. udenrigsminister Kjeld Olesens far var hjemmeværnsmand, men talte ikke om DKP-lister, siger Kjeld Olesen.
Telegram
25. juli 2013 kl. 10:55

Efter krigen sad tidligere udenrigsminister Kjeld Olesens (S) far centralt i hjemmeværnet. Han talte aldrig om, at gamle modstandsfolk registrerede medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti, DKP, som beskrevet i Morgenavisen Jyllands-Posten.

Det siger Kjeld Olesen, som efter sin fars død i 1955 aflyttede DKP'erne Alfred Jensen og Ragnhild Andersen i Netværket under den gamle modstandsmand Arne Sejr.

- Min far var med i Sjællandsledelsen under krigen. Han blev forretningsfører i hjemmeværnsforeningerne lige efter krigen. Han var hjemmeværnskonsulent fra 1949 til sin død i 1955 og kendte hjemmeværnet ud og ind, siger Kjeld Olsen.

Hans far blev kontaktet, da gamle modstandsfolk oprettede et "Stay Behind"-netværk, en hemmelig undergrundshær, som skulle kæmpe videre efter en sovjetisk invasion, siger Kjeld Olesen.

- Det ønskede han ikke at deltage i. Han sagde "Vi har fået et hjemmeværn. Det skal vi koncentrere os om". Han har aldrig nogensinde fortalt noget om nogle lister.

- Jeg er helt sikker på, at han ikke ville have noget med det at gøre, hvis det var tilfældet, siger Kjeld Olesen.

Kjeld Olesen deltog også i Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC), som registrerede kommunistiske tillidsfolk i kamp med socialdemokratiske kandidater.

- Det var kampen på arbejdspladserne mellem kommunister og socialdemokrater om valg af tillidsfolk. AIC hjalp lokale grupper ude på arbejdspladserne. Man fik overblik over, hvor der var kommunister, siger Kjeld Olesen.

Der var en skærpet kamp ved storkonflikten i 1956, da arbejderne flere gange forkastede et mæglingsforslag. Det fik statsminister H.C. Hansen (S) ophøjet til lov, mens DKPs formand Aksel Larsen udnævnte tillidsfolkene til "Situationens generalstab", siger han.

/ritzau/

Vil da være glædligt om Danmark ligesom Luxenburg netop har gang i en, oparbejding af de hemlige anti kommunist papir i nato regi, og de højreoritered krafter som blev forsynede med penge og våben, via hemmlige nato lager til disse stay behind tropper.
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio#Denmark , det som kom fra i 1990erne gik ligesom i glemebogen og blev aldrig fuldt op på.

Andreas Trägårdh, Rasmus Kongshøj, Jens Overgaard Bjerre, Karsten Aaen, Peter Øgaard og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Holger Madsen

En ting er, hvad man talte om, en anden ting er, hvad man gjorde og vidste.!

Steen Sohn, lars abildgaard, Niels Mosbak og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
odd bjertnes

Ah, nej hvad nu med mit referencearkiv over inf-debattører... ?
Man kan ikke forhindre folk i at tage notater og lagre for dem hvad de måtte synes var praktiske relevante oplysninger.
Nej, jeg har ikke noget hjemmelavet ' referencearkiv over ...', men hvis jeg havde ....hva' så ?

Personerne bag "stay behind"-grupperne har været en flok us-ambassadelus, der blev beværtet et par gange om året for deres forræderiske hensigter, men der var alligevel grænser for hvem der kunne optages i kredsen:

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE5722225/dansker-opsoegte-hemmeligt-...

Jeg hygger mig indimellem over at den amerikanske ambassadør James Cain i 2008 ikke gad at deltage i Rebild-menighedsmødet bl. a. sammen med sådan en flok renegater.

Hugo Barlach

Keld Olesen er overhovedet ikke sandhedsvidne i dén sag. Listerne er derimod virkelige nok. End of discussion! Men man ønsker fortsat ikke tale herom. Det behøver imidlertid under ingen omstændigheder at fritage den form for professionel (og demokratisk usund) paranoiditet, som listerne var udtryk for, for alvorlig kritik. Ganske alvorlig. Ikke mindst det politiske ansvar. At grave et koryfæ op og forsøge at anvende ham til historieforfalskning er en provokation.

Ingen ved, hvad tjenesterne rumler med i dag. Og sådan er det. Men listerne er udtryk for en kultur i de klassifikationsstyrede tjenester, som bærer konsekvenser i
dag, som i går. Og det forhold rumsterer fortsat i magtfilosofisk forstand. Vær vis på det.

Anliggendet kan simpelthen ikke tales væk eller hen af nogen form for fortænkt spin-indsats, hverken politisk eller for tjenesternes vedkommende og dermed heller ikke,
når den oprinder indenfor i de klassifikationsmæssige sammenhænge. Snarere tværtimod. Forsøget på at springe dele af virkeligheden over, når historien gøres op, er såvel en mere end utidig skamplet på klassifikation-systemet, men tillige også et alvorligt skår i al politisk integritet.

Man skal ikke forsøge på at beklikke hverken historikeres eller idehistorikeres konkrete erfaring med listerne. Og man skal under ingen omstændigheder provokere egen offentlighed yderligere ved at påstå, at listerne aldrig har fandtes. Men det kunne jo være et rent skønmaleri, hvis socialdemokraterne kunne frikendes i sammenhængen. Men det er jo ligeså grotesk, som at hævde, at socialdemokraterne ikke forsøgte sig med egen efterretningstjeneste rettet imod især kommunisterne i 70-erne. Et problematik, som S stadig bærer efterslæbende præg af. Vi ryster på hovedet herude i offentligheden, især blandt historikere og idehistorikere. Sagen er nemlig, at der herude findes afgørende andre erfaringer på området. Men socialdemokraterne kan ikke skræmme os til at udløse materialet, førend det findes betimeligt for opgørelsen af socialdemokraternes integritive tilstand. Så med et firserhit fra Eurytmics: "It's a secret."

Tyg på den i socialdemokratiet, før man ytrer sig for bekvemt og yderligere i det anliggende. Og håb så på, at det var agurketidens ænder, der løb af med hr. Olesen i den forbindelse...

Med venlig hilsen

Hugo Barlach

Og så kunne man måske liste EL til at overkomme modstanden imod den franske filosofi? Nå, EL jeg pjatter bare...

Med venlig hilsen

Jens Overgaard Bjerre

Så vidt jeg ved, er der stadig en masse hemmeligt stemplede dokumenter fra 2'den verdenskrigs tid. Frem med dem. Og find da endeligt ud af hvad de højreorienterede grupper har konspireret om. At spørge Keld Olesen om sin fars udtalelser og hans mening om disse virker afsporende på essensen. Nemlig at se på hvordan de højreorienterede politisk forbundne grupper arbejdede, til forståelse for hvordan de arbejder i dag.

Andreas Trägårdh og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Niels Engelsted

Jens Overgaard Bjerre skriver: Find da endeligt ud af hvad de højreorienterede grupper har konspireret om.

Jo, men det får vi nok snart at se. Meningen med det nye Frihedsmuseum er jo, såvidt jeg forstår, at man ikke længere bare skal udstille frihedskæmpernes kamp mod besættelsesmagten, men mere bredt Danmarks historiske kamp for frihed mod frihedens fjender, herunder ikke mindst kommunismen.

Det vil for eksempel tillade en nyopstilling, der vil give de unge en bedre forståelse for samarbejdspolitikken, den danske regerings tilslutning til den anti-kommunistiske Anti-Komintern pagt med Tyskland og Japan, og regeringens støtte til det danske Frikorps, der blev sat ind i kampen mod Bolschevismen på østfronten.

En nyopstilling vil selvfølgelig kræve nye udstillingsgenstande, derfor er det enormt heldigt, at en række våben fra den danske afdeling af Gladio* netop er dukket op, og er blevet afleveret til Frihedsmuseet.

Også heldigt, at de anholdelseslister mod kommunister, der cirkulerede i Hjemmeværnet, også netop dukker op nu, hvor der er brug for dem.

*Gladio er den hemmelige undergrundshær, som Nato opstillede med det formål gennem sabotage og provokationer at bekæmpe et rødt opsving. Det blev aldrig nødvendigt i Danmark, men Gladio tjente sine sporer i Italien og Grækenland. Ligesom systemet med anholdelseslister er kendt fra det CIA-sponsorerede Pinochet-kup i Chile.

Anders Krog, Peter Poulsen, Bill Atkins og Jens Overgaard Bjerre anbefalede denne kommentar
Per Torbensen

Hetler fra bladet minut,kom jo til at fortale sig,selvfølgelig var der lister også dengang.

Ulrik Hermann

Der er da intet overraskende i at hjemmeværnet og andre havde lister over kommunister og beslægtede, andet ville derimod være overraskende. For kommunisterne var på den gale side i den kolde krig, for de gik det udenlandske diktaturs ærinde mod det danske demokrati. Fuldstændig ligesom de danske statsborgere der meldte sig til Waffen SS og lignende nazi korps under besættelsen var på den gale side. Det er helt paralelle situationer.

For der er vel ikke nogen der mener at kommunismen var mere demokratisk og menneskelig end nazismen/facismen. for så er man vist på vildspor

Nu er man forarget i enhedslisten, men i tilfælde af en sovjetinvasion, var mange af de gamle kommunister klar til, på bedste quislingvis, at vejlede de fjendtlige invasionsstyrker der også var politiske "brødre".
Det er da klart at man må tage sine forholdsregler, det var iøvrigt først under Hilmar Baunsgaard, at princippet om registrering af borgere p. gr.a. lovlig politisk aktivitet, blev kendt ulovligt.
Jeg mener, at det var rettidig omhu, når man havde en "Quislingliste" klar.
Det havde man ikke d.9 April 1940, og resultatet var, at det tyske mindretal fungerede som vejvisere og angivere for den tyske værnemagt til skade for Danmark.

Enhver kommunist vidste at en sovjetisk invasion i Danmark var mindre sandsynlig end en amerikansk invasion. Der var jo ikke de store chancer for at mønstre et revolutionært moment i Danmark, så kommunisterne tog det helt roligt, også da AIC’s arkiv blev gemt væk for offentligheden/overgivet til CIA?:
http://www.leksikon.org/art.php?n=25

En interessant episode i socialdemokraternes almindelige misundelse over kommunisternes stærke indflydelse på tillidsmandskorpset og på tillidsmandsarbejdet på arbejdspladserne, og DKP’s anerkendelse som Danmarks rigtige frihedskæmperparti, var da Jens Otto Krag sad på TV og fortalte at Kjeld Olesen havde tjent gode penge som meddeler til AIC af blandt andet kommunistisk orienterede medstuderende på universitetet . Ren Soap.
http://kasler-journal.lha.dk/agenter01.htm

Man kan jo også tilføje af hvis den flok forvoksede spejderdrenge i Gladio eller Stay-behind-grupperne eller hvad de kaldte sig, havde ønsket sig en borgerkrig der midt i 60'erne, i Danmarks industrialder, så kunne de sagtens have fået det. Jeg kommer selv fra en familie hvor halvdele var metalarbejdere med en baggrund i modstandsbevægelsen og den anden halvdel var tidligere cb'er og senere ejendomsfunktionærer og medlemmer af hjemmeværnet. (Vi samledes kun til begravelser.) For det første var mindst 20% af hjemmeværnets folk dengang socialister (Ekstrabladet undersøgte det), og en bevæbning af danske industriarbejderne fra Øst kunne have givet et ordentligt bråvallaslag. Men man var ikke i nærheden af et opgør, og de danske industribaroner var jo også nær ved at gå med til Økonomisk Demokrati alene gennem overenskomstforhandlingspresset.