Aarhus: Ingen miljøgevinst ved at sortere affald

Danskerne skal have flere affaldsspande, men det er svært at dokumentere miljøgevinsten. Aarhus Kommune opgav.
26. august 2013 kl. 12:00

Flere skraldespande. En til aviser, en til glas, en til plastik, en til farligt affald og en til kartoffelskræller og andet vådt køkkenaffald.

Regeringen vil have danskerne til at være mere omhyggelige, når de sorterer deres skrald, men opgaven er svær, viser erfaringer fra Aarhus Kommune.

Fra 2001 til 2004 var kommunens 300.000 husstande udstyret med poser til det våde køkkenaffald. Men ifølge kommunens affaldschef, Bjarne Munk Jensen, opnåede kommunen ikke den miljøgevinst, som man havde forventet.

Det konkluderede en rapport fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

- Der kunne stort set ikke dokumenteres nogen miljøeffekt af ordningen, og derfor valgte et enigt byråd at lukke den ned igen, siger Bjarne Munk Jensen til Ritzau.

Han henviser til, at det grønne affald skulle forbrændes på et biogasanlæg, men at rapporterne viste, at energieffekten i form af varme og elektricitet var lige så højt på et traditionelt forbrændingsanlæg.

- Dermed fik vi ikke noget ud af de 20 millioner kroner, som kommunen årligt brugte på systemet, siger Bjarne Munk Jensen.

På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) siger professor Thomas Astrup, institut for vand og miljøteknologi, at der generelt mangler dokumentation for miljøgevinsterne ved affaldssortering.

For eksempel kan noget af den plastik, som frasorteres, være af så dårlig kvalitet, at den slet ikke kan genbruges.

- Intentionerne både herhjemme og i EU er gode, men vi har en udfordring med at dokumentere gevinsterne, siger Thomas Astrup.

Og det er nødvendigt, hvis borgerne skal overbevises om, at de skal sortere, siger formand for Parcelhusejernes Landsforening Allan Malskær.

- Folk synes, at de i forvejen har mange containere stående og er samtidig bekymrede for, at de via ejendomsskatterne kommer til at betale endnu mere. Derfor er en større forståelse nødvendig, siger Allan Malskær.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Lise Lotte Rahbek

Det våde, ikkeforarbejdede køkkenaffald ryger direkte ud i havekomposten som orme-guf.

I Vejle er der stadig officielt affaldssortering.
I praksis bliver det hele ofte bare brændt af. Sorteringen ikke bliver håndhævet.

Sekundært, er der overvejende stor forskel på - hvordan og i hvilket omfang, der sorteres på stationerne.

Jeg spurgte til - hvordan de sammenkørte det hele, når nu, de sorterede forskelligt. -ingen kommentar.

Meget kunne løses ved, at køre en mere ensartet sortering, så borgere generelt er tilvænnet, uanset postnummer. Hvis Vestforbrændingen har 20 forskellige læs, der burde være ens, men stadig skal sorteres, så taber miljøet, og det er vi jo en del af.

Selvom dagrenovation, ikke er tilladt på genbrugsstationen. Så giver det en indikation om niveauet.

Steffen Gliese

Det handler om at høste til genanvendelse, det er rent overskud, uanset hvad Aarhus Kommune måtte mene.
Hvis man har problemer med plastics kvalitet, så er der jo en meget ligefrem vej at gå: at opsætte standarder for den plastic, der må anvendes.

Kristoffer Larsen

Er der erfaringer fra udlandet der viser det kan lade sig gøre? Forventer man, at folk rengør en plasticflaske med ketchup eller en plasbeholder med russisk salat?

Måden må være, at man regulerer på emballagen, så den kan brændes med minimal akse og følgende behov for deponering.

Michael Sørensen

DK er ca. 10 år bagefter hvad angår affaldsortering i forhold til UK. Jeg boede der i en årrække og i 2003 sorterede de: Papir, pap, glas, hård plastik, metal, batterier og elektronik. Det hele hjemmefra uden at man skulle ned til en glascontainer eller batteribeholder.
Hvor jeg bor nu, Kbh. Komm., kan jeg direkte sortere papir. That's it! Hvis jeg bevæger mig lidt i området står der to glaskontainere og EN batteribeholder til...... 662 lejemål!
Den nordiske velfærds- og miljømodel (det hænger vel ofte sammen) er rustet væk og vi lever på et gammelt, og dermed falsk, selvbillede