Corydon: Konkurrencestat er ny velfærdsstat

Finansministeren kaster sig ud i et storstilet forsvar for regeringens reformer af velfærdsstaten
23. august 2013 kl. 23:15Opdateret 24. august 2013 kl. 10:54

Efter i to år at være anklaget for at føre en for stram og usolidarisk økonomisk politik af Enhedslisten og fra dele af egne rækker, tager finansminister Bjarne Corydon (S) nu til genmæle i et interview med Politiken:

S-R-SF gennemfører reformer af blandt andet kontanthjælp, førtidspension og skat, fordi regeringen mener, at de er vejen til et bedre samfund. Den såkaldte konkurrencestat er den moderne udgave af velfærdsstaten, og den er kommet for at blive, siger finansministeren, der dermed leverer et ideologisk indspark til fordel for regeringens politik:

- Sandheden er, at vi er i fuld gang med en voldsomt positiv dagsorden, der handler om at styrke og modernisere velfærdsstaten, og at resultatet af den forandring vil være et langt bedre samfund end det, vi har i dag, siger Bjarne Corydon til Politiken.

Han tager dermed afstand fra det, han kalder en »regulær forfaldsmyte« om en "uambitiøs bogholderregering, der underkaster sig markedskræfterne".

Den såkaldte konkurrencestat, som blev introduceret i Danmark af professor Ove Kaj Pedersen, har med sit fokus på effektivitet og produktivitet et ønske om at trimme velfærden frem for at øge den. Og konkurrencestaten er en modernisering af velfærdsstaten - ikke en trussel mod den, mener finansministeren.

- Jeg tror på konkurrencestaten som den moderne velfærdsstat, siger Corydon, som mener, at "hvis man skal sikre opbakning til velfærdsstaten, må man fokusere på kvaliteten af de offentlige serviceydelser frem for på overførselsindkomster".

/ritzau/

Forsiden lige nu

Anbefalinger

Kommentarer

Brugerbillede for Lise Lotte Rahbek
Brugerbillede for Flemming Scheel Andersen

Fint nok hr. Corydon, men hvordan forbindes konkurrencestaten med de sociale i dit partis navn.
Enten er socialdemokratiet falsk varebetegnelse eller dets mål konkurrencestaten ikke i overensstemmelse med dets valgløfter om at bevare velfærdsstaten.

Brugerbillede for Steffen Gliese

"Konkurrencestaten" er en kritisk analyse fra forfatterens side, der mest handler om at finde kampmidler til at stå imod.
Det er ikke et ønskværdigt samfund, finansministeren taler for, man skal vist være samfunds"videnskabeligt" uddannet for at mene det.
Tværtimod bevæger vi os med stormskidt i en helt forkert retning med denne regerings politik, der ikke engang længere kan betragtes som en nødløsning, men en i finansministerens øjne positiv vision.
En positiv vision for dette samfund er: bedre fordeling af værdierne, bedre fordeling af de nødvendige arbejdsbyrder, omstilling til vedvarende energi, og en kraftig understregning af det, der kendetegner det danske velfærdssamfund: at folk altid har ret til de ydelser, de behøver i en given situation, fordi alle familier i vores samfund på forhånd har betalt for hjælpen, som politikerne er sat til at administrere på folkets vegne.

Brugerbillede for John Rasmussen

Så fik vi det endelig fra hestens egen mule !

Jeg har nu gennem flere år skrevet at socialdemokratiet, ligesom venstre før SRSF-regeringen, forsøger at ændre velfærdsstaten som danskerne kender den til den mere asociale og liberalt orienterede konkurrencestat, men det er gentagne gange blevet benægtet, nu står Corydon så frem og proklamerer konkurrencestaten er målet. Men bemærk Corydon ikke fortæller den hele sandhed, han kalder konkurrencestaten for en moderne udgave af velfærdsstaten, hvilket er usandhed, der er store ideologiske forskelligheder som udmønter sig i enorme sociale forskelligheder. Velfærdsstaten bygger på et kollektivt samfund med stor lighed og et finmasket socialt sikkerhedsnet, velfærdsstaten er direkte årsagen til den almene danske velstand og samtidig en vigtig faktor i arbejdsmarkedets konkurrenceevne via den såkaldte flexicurity. Flexicurity sikre mobilitet på arbejdsmarkedet, arbejdsgiverne har let ved at skaffe sig af med overskydende arbejdskraft i takt med udsving i efterspørgslen, i modsætning af flere af de lande vi konkurrerer med, hvor arbejderne ikke har samme sociale sikkerhedsnet. Folk som Corydon tror tilsyneladende at de både kan beholde samme mobilitet på arbejdsmarkedet og samtidig afskaffe den sociale sikkerhed, det går vel også så længe LO er i lommen på socialdemokratiet, men efterhånden som folk vågner op og bliver utilfreds med fremadskridende forringede arbejdsforhold og afmontering at den sociale sikkerhed, vil der vokse krav om samme garanti mod vilkårlige fyringer og dermed vil Danmark på sigt få samme sløve mobilitet på arbejdsmarkedet som de lande som netop kæmper med de problemer. Konkurrencestaten betyder at samfundet skal gennemsyres af konkurrence, alt skal vejes op mod andet og intet er helligt. De syge, gamle og svækkede skal ikke lades i ro, uanset om de er funktionsdygtige på arbejdsmarkedet eller ej, så kan de bruges til at presse andre til at tage lavtlønnet arbejde. Med indrømmelse af at socialdemokratiet mål er konkurrencestaten, indrømmer socialdemokratiet også at de kun arbejder frem mod fuld beskæftigelse på skrømt, fuld beskæftigelse er ikke et mål i konkurrencestaten, fuld beskæftigelse er et problem i en konkurrencestat, det presser lønningerne i vejret og det svækker konkurrencen overfor udlandet, altså kan vi nu være 100% sikker på at socialdemokratiet ikke vil have et job til alle, men mange ledige til hver job. Folkeskolens opgave i konkurrencestaten er ikke at gøre så mange elever så dygtige som muligt, det er heller ikke den demokratiske opgave at gøre eleverne til gode kritiske samfundsborgere, nu handler det om at gøre dem arbejdsmarkedsparate, jo før des bedre. Altså arbejder socialdemokratiet ikke for bedre skoler, de arbejder for hurtigere skoler, der hurtigere kan spytte nye arbejdere ud i konkurrence på arbejdsmarkedet.

Vejen fra velfærdsstaten til konkurrencestaten er markant og der er tale om et paradigmeskift, altså en ny måde at tænke stat og samfund på. Det er jo i realiteten at sidestille med formand Mao's kulturrevolution og at man samtidig sniger konkurrencestaten ind bag om ryggen på vælgerne er i mine øjne at kuppe vælgerne, altså er magteliten på Christiansborg ved at lave et statskup, ikke mod dem selv men mod vælgerne og det lader sig kun gøre fordi både Socialdemokratiet og SF er gået over på borgerlig side og nu deler de samme borgerlige liberale idealer som de gamle borgerlige partier. Det her systemskifte er en endelig afmontering af det danske folks indflydelse og er i realiteten demokratiets død !

Brugerbillede for Alan Strandbygaard

OG HVAD MED DE DER IKKE KAN, ELLER VIL, VÆRE MED I DIN KONKURRENCESTAT, BJARNE?

Skal de anbringes på Anholt i lejre, eller er der plads til dem også?

Du er nogen af det mest frække og utiltalende jeg længe har oplevet i dansk politik.

Der er kun en eneste kamp: Kampen der foregår mellem de besiddende og de fattige. Sådan har det altid været, og sådan vil det altid være.

Uanset hvordan du pakker det ind, så betyder det stadig at der er nogen der skal pukle røven ud af bukserne for de besiddende, som skal have mere og mere. Der skal være større skel i samfundet, for ellers kan sådan et konkurrencesamfund ikke eksistere, Bjarne. Og det ved du lige så godt som jeg. Hvorfor siger du det ikke rent ud: Jeg vil indføre det samfund højrefløjen har kæmpet for i mange år, og nu lykkes det sandelig for MIG.

Vi har brug for et godt og fungerende samfund, hvor omfordeling som vi kender den, er i højsædet. Det fungerede yderst tilfredsstillende for alle, lige indtil Fogh, Løkke og du kom til. Et samfund hvor alle var meget tilfredse. Både rig og fattig.
Det drejer sig jo ikke om total lighed, men mindre ulighed. Og det kan du ikke garantere. Tværtimod.
Et stressende samfund hvor det eneste det drejer sig om er at gå i skole fra man kan kravle, og dernæst ud på arbejdsmarkedet til man er 75 år gammel. Og hvad har man så fået ud af det? Fortæl mig lige det?
Nå, kan man bare pukle ekstra hårdt for at få fritid og muligheder? Så de rige kan blive endnu rigere? Så de svage og uheldige kan blive endnu mere udstødte?
Du er simpelthen ikke rigtig klog, Bjarne. Jeg håber din æra og fantasterier hurtigt bliver glemt i tidens tåger. Gudskelov forandrer verden sig, og du bliver også en del af historien, som man ser tilbage på - ikke frem mod.

Du får ikke min støtte til et sådan menneskeligt ødelæggende samfund. Du får modstand. Du er så gruelig galt afmarcheret. Det værste er at du virkelig tror på din idé. Gud nåde os alle sammen.

Brugerbillede for Alan Strandbygaard

PS.

Ved du hvad, Bjarne?

I er jo nogle fandens karle når i holder jeres valgtaler, eller står frem på åben TV. Men at tage vare på befolkningens virkelige og ægte sundhed, det har i ikke en snus forstand på. I kører bare løs, med ordene om at "den globale udvikling kræver", økonomien skal jo, konkurrenceevne, børsnoteringer etc.
Hold nu mund med at det bavl. Find ud af hvordan vi kommer af med al det jag i stedet, og finder det nære og rare frem igen.

Vis at i virkelig er smarte og kloge, og ikke bare teknokrater der leger med tal og statistikker. Prøv at være POLITIKERE for en gangs skyld, der forsøger at gøre det godt for det folk der har valgt jer. Begynd at tænke en smule, og lad være med at lege.

Find ud af hvordan vi får vores livskvalitet tilbage igen. Find ud af hvordan vi drosler FARTEN NED, og igen kan leve et mere SIMPELT og ROLIGT LIV, uden stress og jag, uden overvågning og kontrol, nedværdigelse og stigmatisering.

Jeg er egentlig ret bedøvende ligeglad, og har slet ikke lyst til at pakke det ind i fine vendinger og tekniske problemstillinger, tilløb eller subtekniske finesser længere.

Det er tid til helt rene ord, og ikke bruge spildtid og energi på at dæmme op for al den flytten fokus og spin:

Giv de laveste indtægter flere penge og økonomisk tryghed. De der som regel er svage eller syge af en eller anden årsag. Og lad være med fortsat at at piske og nedværdige dem. Lad dem være i fred. De skal ikke yde noget til gengæld. Hjælp fra det offentlige skal være uden beregning og modydelse.
Lad være med at TVINGE dem ind på områder de ikke hører hjemme.

Politikere som dig må forstå at man ikke kan tvinge mennesker til at følge med i en kaotisk verden der kræver at man har en PhD for at blive kassedame. Der er en grænse, og den har vi nået nu. Gør du det alligevel, så ødelægger du disse mennesker.

Så enkelt kan det siges.

Der er ikke noget nyt under solen. Det er de fattiges kamp mod de besiddende og smarte. Sådan har det altid været, og sådan vil det altid være.

Vi vil IKKE have dit 'Europas Forenede Stater', Bjarne. Dit afsindig kolde og frastødende konkurrencesamfund.

"De stærkeste skuldre skal bære det tungeste læs," lød devisen nok så flot. Det var ikke andet end øregejl og honningsød tale.

Det var langt bedre at de fandt ud hvordan vi kan finde ud af at leve sådan som vi nu en gang er skabt, uden at skulle forsøge at være supermennesker.
Prøv det i stedet. Men det kan du ikke. Det rækker jeres evner tilsyneladende ikke til. Sikke en falliterklæring!

Brugerbillede for Peter Jensen

Selv CBS'ere udtaler sig svært bekymret om konkurrencestaten, hér Ove Kaj Pedersen:
"- Det er en stat, som kræver noget af den enkelte. Det er en stat, som pålægger pligter, og som hele tiden tilstræber at effektivisere sig selv, siger Ove Kaj Pedersen.

Ifølge ham er det globaliseringen, der har kastet nationerne ud i en konkurrence, hvor helt andre hensyn end velfærd spiller den væsentlige rolle."
http://www.dr.dk/P1/Krause/Udsendelser/2011/02/21152904.htm

Brugerbillede for Steffen Gliese

Det kan ikke være et problem, at en række dårligt stillede lande, hvis befolkninger lever i relativ armod forsøger at skabe bedre materielle vilkår.
Det er til gengæld et stort problem, at det alt for materielt velstillede Danmark fremturer ad samme spor.
Problemet er selvfølgelig, at den politiske diskurs ikke hænger sammen, fordi den er spundet af gode og dårlige strategier. Der er ingen tvivl om, at det skal kunne lade sig gøre for langt flere at få et gedigent fodfæste på den del af arbejdsmarkedet, der ikke kræver den store ledvogtereksamen, men masser af energi og arbejdsglæde - ikke mindst i det gedigne håndværk af høj kvalitet, der stadig fremstilles og sælges for mindre formuer verden over.
Samtidig er vejen til dette ikke at sende hovedparten af BNP til det i forvejen alt for velhavende minimale mindretal i toppen af samfundet, det fører ikke noget godt med sig, kan man vist roligt fastslå, tværtimod er midlerne bedre forbrugt blandt dem, der endnu ikke er kommet helt i vej med deres produkter.
Det er jo kendetegnende for store dele af dansk produktion, at den koncentrerer sig om humanistisk orienterede livsområder: legetøj, inventar af høj kvalitet, effektive tekniske indretninger, løsninger på forskellige typer mangelsituationer på subsistensniveau og sygdomsforebyggelse og -helbredelse. Det ligner mere en indgroet mentalitet end et tilfælde, at det er på disse områder, vi gør os gældende, og der er faktisk ikke noget i vejen for at forestille sig, at vi i endnu højere grad vil kunne gøre det i fremtiden, fordi dansk produktion netop ikke er i direkte konkurrence, men ganske unik, udfyldende en niche i den internationale handel.
Vi er ikke England, vi er ikke Polen eller Tyskland, vi er ikke engang Sverige med alle dette lands præfabrikerede elementer og dertil tillempede køretøjer.
Dansk erfaring er, at når vi vender os mod udlandet for at få noget gjort, lever det ikke op til danske normer - mest symptomatisk måske i sagen om IC3 kontra IC4.

Brugerbillede for Steffen Gliese

Faktisk begynder det samfund, vi gerne vil have, med en genopdagelse af det dansk land i al dets mangfoldighed og skønhed, vil jeg mene. Der er jo ingen afstande, vi skal ikke over pas igennem snestorme for at komme fra landsdel til landsdel, der er beboelse med mindre end tre kilometers afstand over det hele. Det er blot en ny erkendelse - og når jeg har den slags fornemmelser, er det min erfaring, at aviserne om ikke særlig lang tid vil kundgøre, at det er den nye tendens. Sådan går det altid.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for peter fonnesbech

Det hænger overhovedet ikke sammen som et meningsfuldt og sprogligt forståeligt udsagn i forhold til de sociademokratiske rødder.

Siden hvornår er det enkelte lands socialpolitik blevet en Olympisk diciplin.

På dine regneark, set det måske ud som om , at modellen her giver nogle økonomiske besparelser.

Det gør den ikke for alle de negative sideeffekter af samme model, som ikke er med i beregningerne, giver en række nye udgifter på lidt længere sigt, foruden en masse fustrationer for de involverede parter og et stort menneskeligt resourcespild.

Brugerbillede for Filo Butcher

Bjarne Corydon siger desværre intet om hvorvidt han selv mener at det er i orden at et parti går til valg med løfter om sige ét og så proklamerer et paradigmeskift efter valget.

Regering ville i dag ikke være regering hvis det Corydon her siger var blevet sagt inden folketingsvalget.

Brugerbillede for Filo Butcher

"konkurrencestat" er noget at det mest afsindige jeg længe har hørt om. Selve mentaliteten som gemmer sig bag udtrykket er simpelt hen grotesk og anakronistisk i den grad! Det vi har brug for er lige det modsatte, vi har brug for kooperation, både nationalt og internationalt.

De udfordringer kloden og menneskeheden står overfor kan ikke løses ved at konkurrere om vækst, men kun ved at finde socialt gangbare og økologisk/økonomisk bæredygtige alternativer til vækstfilosofien.

I hvilken verden lever Corydon?

Brugerbillede for Filo Butcher

Her et lille udklip af hvordan Ove Kaj Pedersen selv definerer konkurrencestaten:
Konkurrencestaten har til opgave at mobilisere alle samfundets ressourcer for, at dette samfund kan konkurrere med andre. I modsætning til velfærdssamfundet, der forsøgte at beskytte flere af produktionsfaktorerne, herunder arbejdskraften.

Det siger professor Ove Kaj Pedersen fra CBS, når han skal forklare, hvad det er for en stat, det danske samfund er på vej ind i: Konkurrencestaten. (fra DR1)

Her er der helt klar ikke tale om en "viderudvikling af velfærdsstaten" men om noget der virker nærmest diametral modsat!

Nu ved vi da i hvert fald hvor vi har Socialdemokraterne.

Brugerbillede for Richard Sørensen

Så tag dog at spille med åbne kort i sociademokratiet. Vi vælgere kan ikke stole på jer over en dørtærskel. I siger et og gør noget andet. I lyver og manipulerer og klistrer til jeres vundne magtposition. I bevilger jer selv pension mens andre skal slide...osv. I vil blive husket for bagholdet mod dagpengemodtagerne, de studerende og lærerne. I er utroværdige.

Brugerbillede for Robert  Kroll

Velfærdsstaten i sin hidtidige traditionelle form fungerer bedst i en "lukket kasse" - d v s en stat , der omgiver sig med høje toldmure for at beskytte nationale arbejdspladser, samt lukker effektivt af for indvandring , som kan "udvande" velfærdsgoderne.

I en verden med stadigt lavere told- og handelshindringer, er den "lukkede kasse" en umulighed ,og dermed er den traditionelle danske velfærdsstat på længere sigt også under et dødeligt pres.

"Konkurrencestaten" er et fornuftigt bud på hvordan man sikrer velfærd i en verden med åbne grænser .

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Steffen Gliese

Du tager helt fejl, Robert Kroll, det er netop ikke med høje toldmure og afgrænsning, at den danske velfærdsstat blomstrede op. Den var tværtimod helt afhængig af tilgængeligheden af åbne markeder og tilgængelig arbejdskraft.
Hvad der har forandret sig, er den lethed, hvormed kapital kan flyttes, og det er en helt anden snak, der kan og skal lovgives imod, fordi det er i alle staters interesse.
Konkurrencestaten fordrer jo trods alt, at der er noget at konkurrere om, og det er der ikke, der er kun noget at samarbejde om til fælles gavn.

Sider