Telegram

Fakta: Her er folkeskole-lockouten i tal

Forårets lockout berørte tusindvis af lærere og elever og medførte millioner af aflyste timer
Telegram
12. august 2013 kl. 06:15

Der var både menneskelige og økonomiske konsekvenser ved forårets lockout mellem landets folkeskolelærere og kommuner:

* Lockouten varede fra 2. april 2013 frem til 26. april.

* Omkring 875.000 elever og kursister blev ramt - heraf 557.000 elever i folkeskolen.

* Lockouten berørte 67.000 overenskomstansatte lærere på eksempelvis folkeskoler, ungdomsskoler og produktionsskoler.

* Landets folkeskoler aflyste i omegnen af 2,2 millioner lektioner som konsekvens af lockouten.

* De 557.000 folkeskoleelever fik stærkt begrænset undervisning i perioden, da der kun var de tjenestemandsansatte lærere til at undervise, suppleret af de forholdsvis få lærere, der ikke var medlemmer af fagforeningerne under Lærernes Centralorganisation.

* Under lockouten sparede kommunerne 1,3 milliarder ved ikke at udbetale løn i de dage, som konflikten varede.

* Ikke alle kommuner har fundet ud af, om de sparede penge skal sendes tilbage til skoleområdet skal øremærkes andre kommunale opgaver.

* Lockouten sluttede, da et flertal i Folketinget vedtog et lovindgreb, baseret på et udspil den nuværende regering havde fremlagt dagen før.

Kilde: Danmarks Lærerforening og folkeskolen.dk

/ritzau/