Telegram

Folketinget danner ny alliance mod velfærdsturisme

Nationale parlamentsmedlemmer fra 14 EU-lande mødes for at lægge pres på EU i sager om velfærdsturisme.
Telegram
21. oktober 2013 kl. 11:55

De nationale parlamenter skal gøre fælles front for at få EU-Kommissionen til at tage problemerne med velfærdsturisme mere alvorligt.

Det er tanken bag et særligt interparlamentarisk møde i Folketinget mandag med deltagere fra 14 forskellige EU-lande.

Folketingets Europaudvalg har inviteret til mødet, som ifølge formanden for udvalget, Eva Kjer Hansen (V), skal øge presset for reelle politiske initiativer.

- Jeg håber at få klarhed over, om det er sammenlignelige problemer, man slås med i de forskellige lande, og så vil jeg især gerne drøfte, hvilke initiativer, vi synes, der må foretages på EU-plan, siger hun.

I Danmark har der især været fokus på, hvordan udenlandske EU-borgere nemt kan få adgang til sociale ydelser som børnepenge og SU. Men også i andre EU-lande fylder den såkaldte velfærdsturisme meget.

Fire medlemslande - Storbritannien, Tyskland, Østrig og Holland - har sendt et fælles brev til EU-Kommissionen for at påpege problemerne med svig og svindel med sociale goder.

EU-Kommissionen har omvendt i sidste uge fremlagt en ny rapport, som konkluderer, at problemerne med velfærdsturisme er minimale, og at langt størstedelen af de EU-borgere, der benytter sig af den fri bevægelighed, flytter til et andet EU-land for at arbejde.

Men det er endnu et tegn på, at EU-Kommissionen ikke kan eller vil indse det politiske problem omkring velfærdsturismen, mener Eva Kjer Hansen.

- Jeg oplever, at kommissionen fejer det her af bordet og siger, at der jo ikke er særligt mange, der benytter sig af den fri bevægelighed.

- Men for mig at se er det ikke antallet, det drejer sig om. Det handler om, hvorvidt man kan få snablen ned i de her forskellige sociale kasser, uden at man har gjort sig fortjent til det, siger hun.

Det er første gang, at repræsentanter fra de nationale parlamenter i EU-landene mødes på denne måde for at diskutere enkeltstående politiske problemstillinger.

/ritzau/

Steffen Gliese

Danmark står i en helt særlig situation, fordi vi fordeler alt til alle indenfor landets grænser. Det er af vital betydning, at vi kan fortsætte med det, hvis Danmark skal bestå som selvstændigt land - og at ingen andre end de, der har fast ophold, kan nyde godt af det.

Kenneth Wilson

Konklusionen er at problemerne med velfærdsturisme indenfor EU er minimale. Det er heller ikke noget nævneværdigt problem at vi i Norden frit kan bosætte os og tage arbejde i hinandens lande. Det vil klæde forkvinden for Folketingets Europaudvalg at anerkende disse oplysninger, i stedet for fortsat at råbe op om folk der har snablen nede i de sociale kasser.

Eksemplerne på velfærdsturisme er få - det formentlig eneste tilfælde i millionklassen står hendes egen partiformand for.

randi christiansen

Det må da være indlysende for selv den mest velmenende globalist, at de kummerlige vilkår, som størstedelen af verdens befolkning lever under, naturligvis ligefrem proportionalt medfører et pres på EU´s ydre og indre grænser.

Så hvad enten det drejer sig om legal eller illegal indvandring og intern folkevandring, er det nødvendigt med fokus på problemet og et effektivt beredskab. Det vigtigste er naturligvis at fjerne motivationen for flugt fra fattigdom og krig - hvis det ikke lader sig gøre, må anden hjælp foranstaltes, hvis selvrespekten skal bevares.