Telegram

Her er hovedpunkterne i omstridt skattenotat

Der er tvivl om, hvem der er ophavsmand til omstridt notat på ni sider i Helle Thorning-Schmidts skattesag
Telegram
8. oktober 2013 kl. 07:20

Skattesagskommissionen skal kaste lys over, hvad der skete i forbindelse med Skat Københavns behandling af Helle Thorning-Schmidt og hendes mand, Stephen Kinnocks, skattesag.

Et omstridt notat på ni sider vurderer, at Stephen Kinnock med stor sandsynlighed er skattepligtig i Danmark.

Skat København afgør 16. september 2010, at Stephen Kinnock ikke er skattepligtig i Danmark. En uge før folketingsvalget september 2011 bringer BT en historie om skatteafgørelsen på baggrund af de fortrolige dokumenter. Skatteministeriet anmelder lækagen til politiet.

Redaktionschef på dagbladet BT Simon Andersen har overfor skattekommissionen sagt, at han har udarbejdet arbejdsnotatet.

En anonym person hævder imidlertid i et brev til skattekommissionen ifølge Berlingske, at notatet er udarbejdet af indehaveren af et advokatfirma i provinsen efter anmodning fra et ledende Venstre-medlem.

Her er uddrag af det omstridte notat om det nuværende statsministerpars skatteforhold:

* Meget taler for, at Stephen Kinnock vil være skattepligtig til Danmark og skattemæssigt hjemmehørende til Danmark for 2009, om end afgørelsen naturligvis baseres på et skøn.

* Stephen Kinnock har siden 2004 haft bolig i Danmark.

* Stephen Kinnock har oplyst, at "vores hjem er helt og aldeles her på Østerbro" og han har på andre lignende måder tilkendegivet, at han hører "til her."

* Helle Thorning-Schmidt har oplyst, at Stephen Kinnock har opholdt sig under 180 dage i Danmark, nemlig 33 weekender. Hvilket svarer til 132 skattedage (fredag til mandag morgen.) Skat har fastslået, at de 180 dage normalt accepteres som et maksimum, men det følger af forståelsen, at dette maksimum "kun" kan udnyttes af personer, der synes at have deres samlede livsinteresser i et andet land, og hvor der ikke er diskussion om, hvorvidt opholdet i Danmark har karakter af ferie.

* Dertil kommer, at parret ved en række lejligheder har givet udtryk for, at Stephen Kinnock har opholdt sig langt mere i Danmark end de angivne 33 weekender.

* Samlet set kan det gøres gældende, at Stephen Kinnock har bolig i Danmark, at Stephen Kinnock har sine personlige livsinteresser i Danmark, at tilknytningen til Schweiz alene er arbejdsmæssig, at Stephen Kinnocks "ophold på ferie" i Danmark ikke har midlertidig karakter, men har stået på i fem-seks år, at Stephen Kinnock har udført arbejde under sit ophold i Danmark, og at hans ophold i Danmark har været betydeligt, men ikke er dokumenteret værende ud over 180 dage, hvilket alene vil give fuld skattepligt.

Kilde: journalistforbundet.dk

Opdateret 8. oktober 2013 kl. 09:16

"Endelig har politiet fundet ud af, at den kuvert, brevet er sendt i, er poststemplet den 19. september i Østjyllands Postcenter. Dermed er det afsendt i postnummer-områderne startende med otte eller ni."

Utroligt politiarbejde! Det er godt, vi har den etat! :-)

Hans Larsen, Rasmus Kongshøj, lars abildgaard, Tue Romanow, Janus Agerbo, Lene Christensen, Benny Jensen, Henrik Rude Hvid og n n anbefalede denne kommentar

Der er vel ikke noget odiøst i at bede om et responsum i et specifikt spørgsmål. Og hvis Stephen Kinnock har udtalt sig som han citeres for, og vurderingen er at han er skattepligtig, så er det jo, set retrospektivt, den kommende statsministers troværdighed der står på spil.

Og det er vel dybest set det politiske systems indre natur at få afsløret.

At HTS så efterfølgende viste sig at være hamrende utroværdig i politiske spørgsmål, bekræfter jo bare at der måske er taget specielle hensyn i sagen.

At Løkke & Co også er hamrende utroværdige gør det ikke bedre.

Så alt-i-alt: Mudderkastning på højt niveau og stor regning til skatteborgerne.

Erik Karlsen

Måske er det Dupont & Dupond der, som følge af arbejdskraftens fri bevægelighed, er landet i Østjylland.

Hvem ved!

Torben K L Jensen, lars abildgaard, Benny Jensen og Henrik Rude Hvid anbefalede denne kommentar

"har udført arbejde under sit ophold i Danmark, og at hans ophold i Danmark har været betydeligt, men ikke er dokumenteret værende ud over 180 dage, hvilket alene vil give fuld skattepligt"

Gad vide hvor længe den slags skatteregler kommer til at eksistere i et EU med fælles arbejdsstyrke.

Eller kommer vi snart til at se ansættelser som svarende til : 100 dage i Polen, 100 dage i Tyskland, 100 dage i DK og 65 dage i Letland = nul skat!

Erik Lang,
nu var afsendelsen jo sket i Østjylland, men brevet var - så vidt jeg er informeret - ankommet til København.
Jeg kunne derfor godt forestille mig, at man har siddet der og holdt møder om, hvordan man nu skulle finde den brevskriver, der ikke eksisterer, hvorefter en kvik politielev efter en uges tid pludselig er kommet på den geniale ide, at man kunne tjekke poststemplet. :-)

Erik Karlsen

"Kvik Politielev"

Det må vist betegnes som en sproglig selvmodsigelse.

Brevet behøver jo ikke nødvendigvis afsendt i samme postdistrikt som det er forfattet.

@ Nils bøjden 08. oktober, 2013 - 10:29 siger:
".... men ikke er dokumenteret værende ud over 180 dage, hvilket alene vil give fuld skattepligt ... "

Fuld skattepligt behøver ikke betyde at personen skal betale hele eller en del
af sin skat her i DK.
Ved fuld skattepligt kan aftalen i DobbeltbeskatningsOverenskomsten indtræde.

".... = nul skat!"
Nej, læs kildeskatteloven.
Undersøg også muligheden af at bruge DobbeltbeskatningOverenskomster ( DBO )

@Ingrid Uma

Det er bare et spørgsmål om at få flyttet sine ansættelser til andre lande end Danmark. Derefter er man kun i Danmark i ferierne. Eller er udstationeret til Danmark men bor i et andet land (i det mindste officielt)

Pointen er at den kreative lønarbejder kan få flyttet sin skat til andre lande. Og det tror jeg er muligt at udføre således at der ikke betales skat i DK.

En af mine venner havde på et tidspunkt fast bopæl i UK, men arbejdede en stor del af tiden rundt omkring i Europa. Derved skulle han i UK kun svare skat svarende til det antal dage han arbejdede i UK. Og da han ikke havde fast bopæl i andre lande skulle han heller ikke svare skat der.

Hvilke andre modeller der findes for at undgå national skattebetaling ved jeg ikke, men sandsynligheden for at man kan arrangere sig med en 0 betaling er ganske stor med 25 forskellige skattesystemer. Og jeg tør vædde en ostemad på at det også er muligt at arrangere sig i Danmark uden at skulle betale skat til Danmark.

jasper bertrand

@Niels
ja hvis du arbejder flere steder i DK, kan du bare aftale at du fakturerer via et udenlandsk Aps.
Men Kinnockafgørelsen åbner også døren videre end før. Kildeskatteloven 7.1 siger:
For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.
Det er den paragraf skattevæsenets afgørelse anfører som hovedgrund til at Kinnock ikke er skattepligtig her. Og her er Kinnock den første der har fået den tolkning, at det eneste der tæller er de 180 dage, og at e-mails og hjemmearbejde er ligegyldigt.
Man må sige at hvis lovgiver havde ment 180 dage havde man vel ikke skrevet kortvarigt ophold, ferie e.l.
Så det er ikke kun i praksisvejledningen man har rettet en fejl, men faktisk i selve loven.
Man kan godt forstå at Venstre o.a. har følt trang til at spørge en skatteekspert.

@jasper bertrand

Jeg tror at alle de nationale personskattelovgivninger kommer under pres netop på grund af sådanne sager.

Jeg kender en nordmand som arbejder i danmark, og som via en snedig selskabskonstruktion endvidere kan købe danske hvidpladebiler uden dansk registreringsafgift. Og han bor i danmark og har gjort det i minimum 10 år.

jasper bertrand

@Niels
ja jeg kender faktisk også en nordmand der laver noget tilsvarende. Og Norge er jo nok et meget godt land, for det forbindes normalt ikke med skattefusk. Når man så er udstationeret for sit selskab har man også store rejsefradrag. Men Seychellerne er jo også godt, for der er ikke revisionskrav til selskaber, så selv om man trækker penge ud, er der ingen kontrol. Men efter Kinnock og Vest har skattevæsenet lammet sig selv for en tid. Vi må håbe der sker noget på internationalt plan.

@jasper bertrand

"Når man så er udstationeret for sit selskab har man også store rejsefradrag. Men Seychellerne er jo også godt"

Rejsefradrag fra Seychellerne. Ka-ching. Kan man have negativ indkomst?

jasper bertrand 08. oktober, 2013 - 15:56 siger:

" .... Kildeskatteloven 7.1 siger: For en person, der erhverver bopæl her i landet ...

Det er den paragraf skattevæsenets afgørelse anfører som hovedgrund til at Kinnock ikke er skattepligtig her. Og her er Kinnock den første der har fået den tolkning, ..."

1. Kinnock har ikke erhvervet bopæl her i landet og
2. Kinnock er ikke den første der har fået den tolkning.

Loven er fulgt.

@ jasper bertrand 08. oktober, 2013 - 16:09 siger:
"... Men efter Kinnock og Vest har skattevæsenet lammet sig selv for en tid. ..."

Ikke efter Kinnock, lovgivningen er fulgt, ingen ændring i praksis eller fortolkning af loven.

Efter Vest, Ja, der er nu en ny fortolkning som vil ha virkning på andre
tilsvarende sager

"1. Kinnock har ikke erhvervet bopæl her i landet"

Men hans bedre halvdel har. Får hun så dobbelt børnepenge når nu faderen ikke er bosiddende i Danmark?

Det kan gerne være, at vore regelsystem er uigennemskueligt, og at den afgørelse der blev truffet muligvis ikke er korrekt. Det kan også være, at den er det. Jeg er sådan set ligeglad med, om der er en synder mere eller mindre. Tænk på al det skattesnyd, der bliver lavet af folk, der er bofaste i landet. Det afgørende i denne sag er, at nogle folk i det administrative og politiske magtapparat uden nogen som helst beføjelse har søgt at påvirke sagen. Denne sag drejer sig om forsøg på magtmisbrug mere end om skattefusk.

jasper bertrand

@Ingrid Uma
Jo Kinnock har erhvervet bolig i landet. Skattevæsenet har i flere andre sammenhænge, også i ligningsvejledningen, skrevet at hvad angår bopæl ser man på de facto rådighed, ikke på formelt ejerskab. Og det ligger jo også klart i skattevæsenets svar til Kinnock, at det betragtes sådan, eller var der ingen grund til 9 sider. Og Helle har i andet skriv til myndighederne ønsket at få Kinnock på skødet, da de i den henseende var et almindeligt ægtepar.
Så det er som jeg siger, han er den første der har fået 180 dages blanko check. Men måke er det også en klarere regel, bare synd man ikke tænkte over det, da man skrev loven.

Hans Jørn Storgaard Andersen

Utroligt at der stadig er så mange, der er så misundelige på en person, der har et godt og vellønnet arbejde i et andet land i verden.

Nils bøjden er måske den mest konspiratoriske og finder på alle mulige og umulige skatteålsøvelser for at slippe for at betale skat.

Kinnock har - mig bekendt - ikke noget problem med at betale skat af sin løn. Og det siger vel sig selv, at det mest naturlige er at betale i det land, hvor lønnen udbetales - uden at jeg ved, om Schweiz har kildeskat, så det sker automatisk.

Tak til Ingrid Uma for en sober beskrivelse af dobbeltbeskatningsfænomenet. Som vel bliver mere og mere aktuel, eftersom flere arbejder et sted og bor et andet sted.

@Hans Jørn Storgaard Andersen

Jeg er fuldstændig og aldeles ligeglad med at hr. Kinnock tjener mange penge. Det er han sikker vel undt.

Mit postulat går i retning af at jo flere der får arbejde / fast ophold i andre lande mens de stadigvæk har et markant tilhørsforhold til Danmark, des flere vil undlade at betale skatter i Danmark. Ryan Air er kun forløberen for denne tendens.

Så derfor tror jeg at de nationale skattesystemer inden for de nærmeste år kommer under voldsomt pres.

Det har intet med konspiration at gøre, men er udelukkende en observation over at hvis der er forskelle i skattesystemerne, vil disse forskelle blive udfordret mere og mere. Og de vil blive udfordret via virksomhederne som vil foreslå deres medarbejdere bestemte bopæls og lønmodeller for at sikre at medarbejdernes nettoløn forbliver uændret men samtidigt med lavere lønudgifter for firmaerne til følge.

@Hans Jørn Storgaard Andersen

Et eksempel:

Når vi får en fælles europæisk patentlov med tilhørende domstole, hvor tror du så at firmaernes advokater, revisorer og ingeniører til at håndtere dette kommer til at være? I Danmark ? Eller i det land som kan tilbyde den højest mulige nettoløn for de lavest mulige bruttoudgifter?

@Hans Jørn Storgaard Andersen

Et eksempel mere:

Hvorfor tror du at SKAT og politi render (stort set forgæves) rundt på vores landeveje for at kontrollere lastbiler for cabotage kørsel? Og tror du at denne udfordring bliver større eller mindre i fremtiden?

jasper bertrand

Det har ikke noget med dobbeltbeskatning at gøre, læs afgørelsen!

@jasper bertrand

"Det har ikke noget med dobbeltbeskatning at gøre, læs afgørelsen!"

Jeg kan love dig for at det har med dobbeltbeskatning at gøre.

Har chaufførerne arbejde i Danmark eller ej? Det har i aller højeste grad med dobbeltbeskatning at gøre. Og denne dobbeltbeskatningsregel er hele grundlaget for at det overhovedet er nødvendigt at have reglerne om cabotagekørsel. Hvor tjener chaufførerne deres penge?

Og det samme med alle de ansatte inden for luftfart. Hvor tjener de deres penge? I det land de er ansat eller det land de bor elle det land de arbejder i? Hvorfor tror du at det har været nødvendigt at etablere et yderst kompliceret system for at håndtere dobbeltbeskatninger mellem Danmark og Sverige?

Alle disse områder handler lige præcist om forholdet melem arbejdsplads, ansættelsessted og bopæl. Og det er hvad reglerne om dobbeltbeskatning håndterer.

jasper bertrand

@Niels
jeg mente Kinnock afgørelsen ikke har noget med dobbeltbeskatning.det ville først blive interessant hvis han var blevet kendt skattepligtig, så skulle DK og CH diskutere hvordan rovet skulle deles.
Beklager hvis jeg forvirrede den anden diskussion.

Hans Jørn Storgaard Andersen

Fornuftig betragtning, Jasper.
Kinnock har betalt sin skat til Schweiz, fordi det er der, han arbejder 5 dage om ugen.
Så kan man diskutere, om vi skal have noget af skatten igen, fordi han er hjemme i weekend'er og ferier. Og måske belaster det danske velfærdssystem osv. osv.
Det er ikke Kinnocks problem, det er andres problem at finde denne balance.
Så hvorfor der overhovedet opstår en sag er mig ubegribeligt.
Bortset fra, at han er gift med en kendt person i Danmark.

@jasper bertrand

Grunden til at skrev om diverse faggrupper, er at disse menneskers arbejdsmodeller, sammen med sådanne afgørelser som Vest og Kinnock, med stadig tydeligere sprog beskriver at de nationale beskatningssystemer kommer under pres.

Og det mener jeg er den allervigtigste lære der kan uddrages af dette. Ikke hvorvidt Hr. Kinnock tjener 3 mio om året. Det er mig inderligt ligegyldigt. Egentligt kunne jeg godt tænke mig at der var langt flere i Danmark der tjente 3 mio om året. Men vores skattemodel gør at størstedelen af disse mennesker søger til mere skattevenlige himmelstrøg. Ligesom Hr Kinnock.

Et eksempel mere med bare et ord: Forskerordningen

Hans Jørn Storgaard Andersen

Hvor i alverden ved du dog det fra, Nils Bøjden?

Det er da en ualmindelig naiv forestilling, der siger mere om dig og dit begær end om den person, du forsøger at nedgøre.

Kinnock søger ikke et job, han bliver tilbudt mange, vil jeg tro. Og vælger det, han synes bedst om. At det så ikke kan foregå i Danmark er vel til at forstå - også for burhøns?

Hans problem - som mange andres i den situation - er den enkle, at det er med enorme menneskelige omkostninger, at man er væk så længe fra familien.

Tænk lidt over det i stedet for det sludder.

@Hans Jørn Storgaard Andersen

Øh. Hvem er det jeg forsøger at nedgøre?

Det eneste jeg skriver er at jeg ikke kan forestille mig at de nationale skattemodeller kan fortsætte som autonome systemer i et Europa hvor arbejdskraftens indtjeningssted bliver mere og mere fleksibelt.

Prøv at læse indenad. Det er fantastisk berigende engang imellem.

Og endnu et anslag mod de nationale skattemodeller

http://epn.dk/samfund/politik/ECE6149236/eu-danmark-snyder-danskerne-i-s...