Østergaard vil stoppe negativ spiral på universiteter

Niveauet er dalende på universiteterne, lyder det. Regeringen nedsætter ekspertudvalg, der skal løse problemet
30. oktober 2013 kl. 01:45Opdateret 30. oktober 2013 kl. 08:32

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) vil løfte kvaliteten på landets uddannelser.

Derfor præsenterer han onsdag et hurtigt arbejdende ekspertudvalg, der skal kulegrave de videregående uddannelser og komme med anbefalinger, der skal løfte de studerendes niveau og sikre større relevans for erhvervslivet. Det skriver Berlingske.

- Vi underpræsterer i dag. Vi kan udfordre de dygtigste mere og hæve gennemsnittet for, hvor dygtig man bliver, hvis vi er indstillet på det, og hvis vi har fokus på det, siger Morten Østergaard til Berlingske.

- Det er en negativ spiral, som vi er nødt til at vende, tilføjer uddannelsesministeren.

Morten Østergaard vil på trods af milliardinvesteringer og rekordoptag på de videregående uddannelser give universiteterne en overhaling, da han får samme kritik fra både studerende, erhvervsliv og censorer: Kvaliteten på uddannelserne falder.

Ekspertudvalget skal aflevere de første anbefalinger hos Morten Østergaard i marts næste år, skriver avisen.

De videregående uddannelser er positive over for regeringens ekspertudvalg. Formand for Danske Universiteter, rektor Jens Oddershede fra Syddansk Universitet, mener dog også, at eksperterne skal undersøge universiteternes rammebetingelser.

- Er vi gået for langt i vores krav om, at de studerende skal igennem så hurtigt som muligt? Vi er efterhånden et af de OECD-lande, hvor de studerende er hurtigst om at blive færdige. Fremmer det kvaliteten, spørger Jens Oddershede i Berlingske.

- Og fremmer det kvaliteten, at det nu er muligt at gå direkte fra en professionsbachelor eller fra et erhvervsakademi til at læse til kandidat? Alt det er meget vigtigt at få undersøgt, lyder det fra rektorformanden.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Marianne Rasmussen

Surprise! Surprise!

Viden, erfaring og indsigt kan desværre ikke installeres i menneskehjerner som anden software. Det må jo være det regeringens euforiske forhåbninger går ud på, eftersom der skal spares på alt.

Morten Lind, Carsten Munk, Claus Jørgensen, Jens Illum, Simon Trøjgaard Jepsen, Steffen Gliese, Tue Romanow, Lise Lotte Rahbek og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Jørgen M. Mollerup

Afskaf taxameterordningen.

Morten Lind, Olav Bo Hessellund, Gry W. Nielsen, Henrik Klausen, Gert Romme, Niki Dan Berthelsen, Steffen Gliese, Flemming Scheel Andersen, Lise Lotte Rahbek og Marianne Rasmussen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Ekspertudvalget skal aflevere de første anbefalinger hos Morten Østergaard i marts næste år, skriver avisen.

For helvede, hvor er det dumt!
Man optager flere studerende på universiteterne,
undlader at opdatere rammerne for uddannelserne,
bruger færre timer på undervisning men mere tid på at 'bygge bro' til erhvervslivet,
tilskynder de studerende på alle mulige måder til at komme hurtigt igennem,
og så har man (*sorte eder og forbandelser*) brug for et EXPERTPANEL for at hitte ud af, hvor det går galt.

Morten Østergaard er en katastrofe.
Fyr ham!

Morten Lind, Mihail Larsen, Hans Larsen, Karsten Aaen, Henrik Klausen, Carsten Munk, Niki Dan Berthelsen, Claus Jørgensen, Michael Kongstad Nielsen, Jens Illum, Simon Trøjgaard Jepsen, Steffen Gliese, Tue Romanow, Sebastian Giese og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

"Det er en negativ spiral, som vi er nødt til at vende, tilføjer uddannelsesministeren"

Er det ikke hele vort uddannelsessystem der er gået i spin, Hr uddannelsesminister??

Morten Lind, Henrik Klausen, Carsten Munk, Claus Jørgensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Det er en skinger omgang. Og som det allerede er blevet fremhævet så er det tydeligt, hvor nogle af problemerne er. Et andet problem er, at underviserne ikke bliver ansat, men må hutle sig igennem som undervisningsassistenter eller eksterne lektorer eller lidt bedre som post.doc'ere inden de endelig kommer ind i strukturerede ansættelsesforløb - et adjunktur.
Pointen er, at det tager al for lang tid at ansætte personale - typisk 10 års. I den periode gennemløbes stillinger som undervisningsassistent, ph.d., ekstern lektor, post.poc før aspiranterne måske bliver adjunkter - først herefter (gerne 3 år) kan de blive lektorer. Et ansættelsesforløb på 10 år er således reglen og dette er ikke et ukendt fænomen.
Hvis ansættelsesforløbne gik langt hurtigere og var langt sikrere, så kunne underviserne i langt højere grad fokusere på deres arbejdsområder til fordel for både undervisning og forskning.

Så udover det mest iøjnefaldene - bevillinger og rammebetingelser - så hører elendige, uklare og meget meget lange ansættelsesforløb også med til puljen over, hvad der påvirker kvaliteten negativt. Det højner ikke konkurrencen at være i så lange forløb. Det tvinger derimod de implicerede til at fokusere i alle retninger på samme tid og mere eller mindre halvhjertet gå ind i projekter og varetage undervisning som de dybest set ikke har kvalifikationer til.
Så lav langt bedre og målrettede ansættelsesforløb, hvor aspiranterne ikke skal være med i alt og følgende udvande sin viden ved overfladisk at deltage i alle mulige og umulige områder i håb om at finde den åbning, som kan give dem mulighed for at arbejde med deres interesseområder.

Morten Lind, Karsten Aaen, Simon Trøjgaard Jepsen, Marianne Rasmussen og Thomas Larsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Måske skulle man bare rulle universitetsloven fra 2003 tilbage. Enhver kan begå fejl, og én af dem var universitetsloven, der gjorde universiteterne til koncerner, der styres af bestyrelser med flertal af folk hentet udefra, herunder fra erhvervslivet.
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=145366
På Københavns Universitet er bestyrelsen bl.a. bemandet med koncerndirektør i Novo Nordisk, Mads Krogsgaard Thomsen, og forhenværende præsident i Landbrugsraadet, Peter Gæmelke, - formanden er administrerende direktør i Seruminstituttet.
http://bestyrelse.ku.dk/medlemmer/

Morten Lind, Karsten Aaen, Henrik Klausen, Carsten Munk og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Mads Kjærgård

Når man hele tiden prøver at forbedre noget, så ender det næsten altid med at det ikke virker! Skal vi satse på at det hele ender med at man øger kravet til de studerende og kravet om dokumentation fra de ansatte uden at der følger ekstra midler med. Så vidt jeg kan forstå, så er det netop dokumentationskravet der sænker niveauet, underviserne bruger alt deres tid på indberetninger og administration, satte man universiteterne fri og lod dem gøre det, de primært burde gøre, nemlig undervise, så kunne det være, det fungerede bedre! Udover det, så er der, så universiteterne ledes som små firmaer alt for mange højtlønnede chefer, som ikke tjener noget formål!

Morten Østergaard i politikkere er sku selv ansvarlig, for den offentlige sektors nedslidning og mangel på kvalitet. Siden 1980erne, har i skåret og skåret de offentlig institutioner ned til sokkeholderne. I har ikke styrker fællesskabet i samfundet, tværtimod er i ved at øger konkurrencen mellem borgerne. Normeringerne i skoler og daginstitutionerne, uddannelses institutioner og universiteter,er ikke god, der skal press flere og flere igennem systemet, det er jo klart at kvaliteten ikke er i orden, i dag.
Vi er nu igang med store ændringer igen, hvor en masse gode værdier bliver skyllet ud med badevandet.

Per Ulrik Hansen

Det er da ligetil.

Da jeg begyndte var S/L (Studerende/lærer) forholdet 1/5. Nu er den 1/18.

Nu er vi på kurser for at forstå paradoksets natur. Som at man kan give bedre kvalitet for mindre og så videre ....................

Morten Lind, Mihail Larsen, Karsten Aaen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Jeppe Hemdorff Nissen

Hvad med at ansætte nogle flere undervisere og forskere i stedet for at bruge penge på et ekspertudvalg?

Hvorfor udsætte løsningen på problemet i stedet for at løse det med det samme?

Karsten Aaen, Lise Lotte Rahbek og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Hvis ministeren virkelig mener det alvorligt, når han vil tage fat på problemerne med kvalitetsniveauet, vil det formentlig reelt betyde, at han skal gøre op med det meste af alt hvad han selv har stået for. Alene af den grund skal man nok ikke være for optimistisk, omkring hvad der vil komme ud af denne indsats.

"sikre større relevans for erhvervslivet".

Udover de andre grunde, som allerede er nævnt ovenfor, så oplever jeg at problemet i høj grad hænger sammen med netop denne tankegang.

Universiteterne burde frem for alt skulle skabe og formidle grundlæggende viden, samt udvikle de studerendes evner til at bruge, skabe og skaffe sig ny viden. Selv om den problemorienterede undervisning har været kendt i årtier med meget gode resultater, så ser man stadig indsigtsløse tiltag i modsatte retninger.

Når de studerende kommer ud med høj viden og udviklede arbejdsmetoder i rygsækken, så er de meget mere værd end de, der er formede i det eksisterende erhvervslivs billede.

En dobbeltdækker

Østergaard gør lige som Sander. Han præsenterer en plan med to elementer. Det første lyder fint nok: uddannelse og forskning i verdensklasse; det andet element var større erhvervsretning. (Og det hele naturligvis for relativt faldende bevillinger: Mere for mindre.)

Nu lover Østergaard det samme. Der skal rettes op på universiteternes faglige niveau – og bygges bro til erhvervslivet på alle fronter. Man kan i hans tankegang åbenbart ikke få det ene uden det andet.

Man få indtrykket af, at hver gang regeringen vil være flink ved uddannelsessektoren stikker der noget helt andet bag ved, nemlig en yderligere erhvervsorientering. Som en anden børnelokker lover regeringen slik til de naive universitetetsrektorer for at få dem med på noget ganske andet ....

Hvorfor ikke nedlægge forskningsministeriet og overføre dets aktiviteter til erhvervsministeriet. Bevillingerne ligner alligevel mere og mere erhvervsstøtte.

Her har vi så ekspertpanelet:

Tidligere direktør for SFI, Jørgen Søndergaard, - uddannet økonom
professor Nina Smith, Aarhus Universitet, - professor i nationaløkonomi
professor Jakob Roland Munch, Københavns Universitet, - uddannet økonom
direktør Birgitte Nauntofte, Novo Nordisk Fonden, - tjaa
direktør Nikolaj Lubanski, Copenhagen Capacity, - tjaa
direktør Mette Vestergaard, Mannaz, - tjaa
professor Ivar Bleiklie, Universitetet i Bergen. - utdannet cand.polit. med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap

Stort tillykke Morten Østergaard

Christian Meyer Nielsen

Det er da en sjov prioritering man har i ministeriet. Lad os spare nogle penge ved at lade flere studerende deles om færre timer. På den måde har vi flere penge til at undersøge hvorfor det går dårligt på universiteterne. Lidt det samme som når man fyrer en læge så man har råd til at hyre en djøf'er til at forklare at man mangler en læge.

Det er en stribe hardlinere,

der har gjort sig bemærkede som økonomer og administratorer, men uden forsknings- og uddannelsesvisioner. Vi kan trække resultatet af deres arbejde i automaten: Endnu mere erhvervsstyring.