Regeringen vil hjælpe boligejere med flekslån

Regeringen vil give boligejere en lånesikring, så de kan opretholde lån med rentetilpasning, siger Henrik Sass
6. november 2013 kl. 16:20Opdateret 6. november 2013 kl. 16:50

Regeringen vil sikre, at boligejere med flekslån ikke rammes af store rentestigninger. Derfor fremsætter erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) et nyt lovforslag, som skal sikre flekslånenes overlevelse.

Dermed vil danskerne fortsat have adgang til de meget populære F1-lån.

- Jeg forventer, at realkreditinstitutterne med lovændringen kan opretholde de korte rentetilpasningslån, som rigtig mange danskere er glade for, siger Henrik Sass Larsen i en pressemeddelelse.

Lovforslaget bliver fremsat i lyset af de skærpede krav fra ratingbureauerne og EU til realkreditsektoren. Og det bliver positivt modtaget af BRFkredits direktør, Carsten Tirsbæk Madsen.

- Der har været en del blæst omkring F1-lånenes fremtid, men nu ser det ud som om, at regeringen sammen med Nationalbanken har fundet en løsning, som kan skabe ro for boligejerne.

- Umiddelbart er det vores vurdering, at udspillet vil kunne redde F1-lånene til glæde for rigtig mange boligejere, siger Carsten Tirsbæk i en kommentar til lovforslaget.

Samme melding kommer fra Realkreditrådet.

- Der har været nogle skrappe krav fra ratingbureauer, der sammen med EU-krav har truet F1-lånets overlevelse. Det, som regeringen siger, er, at man har fundet en løsning, så F1-lånene kan fortsætte. Det hilser vi velkommen, siger direktør Ane Arnth Jensen, Realkreditrådet.

Lovforslaget indebærer konkret, at der indføres en tvungen løbetidsforlængelse for realkreditobligationer med kortere løbetid end de bagvedliggende lån i særlige situationer.

Forlængelsen vil blive udløst, hvis renten stiger med mere end fem procentpoint ved en auktion, eller auktionen fejler.

Når forlængelsen udløses, bliver de udestående obligationer omdannet til lange konverterbare obligationer svarende til de bagvedliggende lån.

Med lovændringen vil investorerne skulle bære risikoen for en løbetidsforlængelse. Denne risiko vurderes imidlertid at være beskeden. Regeringen skønner derfor, at renten på de pågældende realkreditobligationer "ikke bliver påvirket væsentligt".

Lovændringen betyder, at danske boligejere og virksomheder fortsat vil kunne få de lånetyper, som de kender, fastslår Henrik Sass Larsen.

Det er hensigten, at loven skal træde i kraft 1. januar 2014, så der hurtigt skabes klarhed på markedet. Lovændringen har ikke virkning for de obligationslån, som skal refinansieres inden udgangen af 2013.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Det er rart med en regering, der ikke bare råber op om usolide boligejere med flekslån og fortænkte skrækscenarier om afdragsfrihed. Tankespind, som faktisk ikke har været blot nærliggende blandt private huskøbere. En regering, der forsøger at løse de faktiske problemer med F1 lån, uanset om disse mulige problemer nok kun i praksis kan opstå pga massehysteri i børskredse.

Og så måske, hvis den danske krone udsættes for så massiv spekulation, at Nationalbanken må hæve renten til noget skyhøjt. Men selv de værste sådanne tilfælde varer jo mere uger eller enkelte måneder end hele år. Alene den påbegyndte spredning af auktionerne over året vil afgørende mindske det antal lån, der bliver berørt af en valutakrise.

Langt de fleste boligejere vil fint kunne klare et enkelt år med en ganske høj rente, bare det ikke er i alle de 30 år, som lånet løber.

Alle skal jo kunne klare et fastrentelån med afdrag, for at kunne optage et realkreditlån med lavere ydelser. Det er da en helt klog teknik, at afdrage alle sine dyrere lån fx et banklån til udbetalingen på boligen eller billån, før man afdrager på de lange pantsikrede realkreditlån. Det vil enhver fornuftig bank både være enig i og utvivlsomt stille som betingelse for et lån til en udbetaling - afviklet over max 10 år.

Faren ved F1 (og de øvrige F lån) er, at man kunne tænke sig, at den årlige re-financierings auktion mislykkes. Det skete jo sidst i år 2008, da alle med penge flygtede ud af husfinanciering i USA og så røg vores lille, men hæderlige og gennemsolide realkreditmarked noget i samme båd som subprime-svindlerne i USA.
Den 2008 nov/dec holdt regeringen jo hånden under re-finansieringen af Fx lånene.

Det forekommer meget fornuftigt og for mig helt troværdigt, at en selvrisiko for boliglånerne på +5% på renten er helt rigeligt til, at de store investorer godt kan leve med faren for den forlængede løbetid på lånene.

De der faktisk har de mange penge, skal jo have dem anbragt også i krisetider.

Her skal man huske, at de sidste 30 år politiske reformer jo i høj grad har skabt en fælles fordel for de fleste danskere ved at holde økonomien i orden, renten rimelig og inflationen lav og i ro.
Der er og bliver flere gamle med private pensioner, som let udhules af inflation, der er nu kun små rentefradrag til husejerne, så høje renter er dyre*, en stærk stabil krone er godt for erhvervslivets tiltro til fremtidige indkøbs-, salgspriser og nedsætter risikoen ved nye investeringer.

Lars :)

* Tidligere betalte skatten over 70% af renterne på et privat lån, nu er det kun 33% og faldende mod kun 25%. Dengang spiste man vandgrød et par år, og så betalte inflationen og skatten resten - Det er, heldigvis, slet ikke sådan længere.