Telegram

SF's retsordfører: Ingen strid i SF om åbenhed

Statsselskaber i konkurrence skal ikke have aktindsigt, siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt.
Telegram
2. december 2013 kl. 12:45

SF's ministre er ikke på kollisionskurs med SF's bagland, som på forårets landsmøde vedtog at "arbejde for at fjerne de dele af offentlighedsloven, som indskrænker demokratiet", når regeringen udelukker 58 statslige selskaber fra offentlighedsloven?

Det fastslår SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt.

Offentlighedsloven øger aktindsigten i kommuner og regioner, men der er en undtagelse for offentligt ejede selskaber, påpeger hun.

- Jeg bakker fuldt op om SF's landsmøde, som også ønskede mere åbenhed om offentlighed i forvaltningen. Men der er ikke noget nyt i dette. Det stod i bemærkningerne til lovforslaget, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

- Offentlighedskommissionen, som arbejdede længe med sagen, anbefalede direkte, at der skulle være en undtagelse, når det handler om konkurrenceudsatte offentligt ejede virksomheder.

Trine Pertou Mach, som sidder i SF's landsledelse, vil ikke kommentere sagen.

- Det har jeg bestemt ingen kommentarer til, siger hun.

SF's landsledelsesmedlem Poul Overlund-Sørensen anbefaler, at regeringen ikke fuldstændig fjerner aktindsigten fra selskaberne, men kun undtager områder, hvor selskaberne konkurrerer.

- Det er præcis min pointe: Man kan sagtens åbne - også i de selskaber - og samtidig respektere, at dele af det er konkurrencespørgsmål. Virksomheder som TV2, DSB og Danske Spil har en offentlig interesse, som ligger ud over det konkurrencemæssige, siger han.

Justitsminister Morten Bødskov (S) har før lagt vægt på, at man kan kigge offentligt ejede virksomheder i kortene.

- Der er overhovedet intet misforhold mellem det, jeg har sagt, og så det faktum, at der er selskaber, der bliver udtaget også efter den nye offentlighedslov, siger han til Morgenavisen Jyllands-Posten.

/ritzau/

Michael Møller

SF's fortolking er virkeligheden bliver mere og mere bizar. Troede top målet var nået da Holger K udtalte at top skattelettelser lå i direkte forlængelse af den linie som SF altid havde stået for.

Niels Engelsted

Det højt besungne samarbejde kaldet offentlig-privat er en påstand om et samarbejde mellem demokrati og marked, det vil sige mellem stemmesedlen og pengesedlen. Og det må selvfølgelig ske på pengesedlens præmisser, alt andet er jo konkurrenceforvridende og statstyranni. Ergo exit demokrati. Fjernelsen af aktindsigten fra selskaberne er bare endnu et skridt i en lang udvikling, der vil kulminere i handelsaftalen mellem USA og EU, der ligefrem vil gøre demokrati konkurrenceforvridende og både ulovligt og strafbart.

Mikael Hertig

Jeg stod bag det forslag, der i sin tid blev vedtaget på landsmødet. Med Karina Lorentzens udtalelse som afsæt og med tilsidesættelsenstraks efter vedtagelsen har SF et meget stort problem, også med resterne af baglandet, der endnu er tilbage.

På baggrund a Karina Lorentzens udtalelse må det da i høj grad overvejes at skærpe udtalelsen og få den vedtaget een gang til. Al den sniksnak er upassende. Udtalelsen var præcis nok. Karina Lorentzen kan ikke tillade sig at tilsidesætte en landsmødeudtalelse ved at bortforklare den.