Telegram

Snowden-papir bekræfter dansk aflytningsaftale med NSA

For første gang viser et skriftligt dokument fra NSA, at Danmark har en konkret aftale i samarbejdet med USA
Telegram
19. december 2013 kl. 20:25

Danmark har en formel aftale om at være tredjepart i det amerikansk ledede aflytningssamarbejde, der kaldes "Five eyes", skriver dr.dk.

Svensk tv har fremlagt et nyt dokument, hvor aftalen fremgår. Dokumentet stammer fra den amerikanske efterretningstjeneste National Security Agency (NSA)

I dokumentet står, at Danmark er et af ni europæiske lande, der har en såkaldt tredjepartsaftale med "Five Eyes"-landene, oplyser dr.dk.

"Five Eyes" landene er ud over USA og Storbritannien, Australien, New Zealand og Canada.

 

Det er første gang, at der foreligger skriftlig dokumentation for dette samarbejde direkte fra National Security Agency, skriver dr.dk.

Det nye dokument er udleveret af journalisten Glenn Greenwald til svensk tv. Greenwald er den journalist som den tidligere amerikanske efterretningsmand Edward Snowden har lækket sine omfattende mængder af hemmelige informationer til.

Papiret er stemplet hemmeligt og har forkortelsen SI, der betyder, at indholdet er "SPECIAL INTELLIGENCE", det vil sige efterretninger, der er indhentet fra overvågning af international kommunikation.

DR.dk har bedt forsvarsminister Nicolai Wammen (S) om at fortælle, hvad det formelle samarbejde mellem Danmark og USA om aflytninger i praksis betyder.

- Jeg kan ikke kommentere nærmere på forlydender og historier om konkrete forhold vedrørende FE's arbejde, herunder samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester, skriver forsvarsminister Nicolai Wammen i en mail til dr.dk.

- Helt generelt bør det imidlertid ikke komme som en overraskelse for nogen, at FE har et samarbejde med andre landes efterretningstjenester, skriver forsvarsministeren.

Dokumentet viser ifølge DR.dk desuden, at Danmark har sendt deltagere på kurser i samarbejde med Storbritannien og de øvrige såkaldte Nine Eyes-lande.

Landene består af ud over Danmark af Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Norge, Spanien og Sverige.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) ønsker ikke at kommentere de nye oplysninger, der er kommet frem om den dansk-amerikanske aflytningsaftale.

/ritzau/

 

Opdateret 20. december 2013 kl. 08:54

Højforræderi!

Michael Madsen, Brian Pietersen, Katrine Visby, John Vedsegaard, Jens Kofoed, Gert Romme, lars abildgaard og Jette M. Abildgaard anbefalede denne kommentar

Nåmen, nu ser vi (den danske offentlighed) så de første konkrete spor af, at de seneste skiftende regeringer har accepteret, at udenlandske efterretningstjenester opererer i DK. Altså at de såkaldt 'ansvarlige' partier i folketinget (de traditionelt regeringsbærende af slagsen) har tilladt indsamling af data og formentligt tillige metadata af helt almindelige danskere. Det er alvorligt nok.

Men dermed tikker de første beviser på, at regeringerne herhjemme tillader 'invasive intrusions without consent' fra fremmede magter i storskala. Man kan derfor forudsætte, at DK's aktive udenrigspolitik er medvirkende til denne trafik. Og at den danske befolkning er udsat for terrortrusler som konsekvens heraf. De skiftende regeringer har dermed udsat sin egen befolkning for et unødvendigt faremoment. Og en spiral, som forudsætter at yderligere tiltag bliver nødvendige for at imødegå et trusselsbillede, so man selv medvirker til. Der er derfor tale om højre politisk virksomhed fra tekstbogen, når man presser egen offentlighed til det yderste. Hvorfor?

Fordi det såmænd er set før. Såvel historiestuderende som idehistoriestuderende bliver præsenteret for forholdet i løbet af studiet. Og godt det samme. For en kritisk opinion forudsætter, at man kan konsultere fortiden, når nutiden (læs politikerne) gentager fortidens dårskaber rent ud sagt. Og i denne forbindelse, utidig overvågning og samtidig krænkelse af individets samfundsmæssige rettigheder, samt politiske tiltag, der yderligere tilsidesætter samme rettigheder (også kaldet frihedsrettigheder) og som kensekvens heraf forringer retstilstanden for danske statsborgere; er der gode grunde til at medierne som offentlighedens repræsentanter gør alt for at forfølge anliggendet. Og spørger man hvorfor? er svaret ganske enkelt, at ellers er det aktive demokrati simpelthen til grin i storskala.

Man kan derfor kun håbe på, at Information og de enkelte journalister gør sig ekstra meget umage med at give offentligheden indsigt i sammenhængen. Og derfor tillige en opfordring til whistleblowers til at tiltro kildebeskyttelsen som middel imod at offentligheden gøres til det første offer for tilstande i magtapparatet herhjemme, som har fået den misopfattelse, at magtforholde kan annekteres udenom den danske offentlighed...

Med venlig hilsen

Michael Madsen, Katrine Visby, Sune Hansen, Jakob Silberbrandt, Thorsten Lind, Jette M. Abildgaard og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar

Jamen, er det ikke fantastisk! Helle har jo også hele tiden sagt, at der ikke skete ulovlig aflytning i Danmark. Nej, for al overvågningen er sgu' da solgt allerede.

Alt imens har vi hen over jul & nytår en svensk hacker varetægtsfængslet, fordi han har kunne få fat i køretøjsregisteret.

Og statens registre er i øvrigt udliciteret til et amerikansk firma, der er rigtigt meget i seng med NSA.

Jo, det går godt

Michael Madsen, Katrine Visby, Gert Romme, lars abildgaard, Janus Agerbo, Jakob Silberbrandt, Jens Overgaard Bjerre, Jette M. Abildgaard og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Georg Christensen

"Højforræderi", vel nok et lidt groft ord at bruge,men alligevel et velegnet ord at bruge overfor vores politikere i foragt for dem.

Hvem har underskrevet en sådan aftale? og hvem havde kendskab til en den?.

Den første var vist nok en socialdemokrat med venstre og de konservative i halen, alt i hemmelighed overfor befolkningen. Med andre ord sagt (femte kolonne virksomhed) i Danmark`?.

Det kan da ikke være noget, som er opstået af sig selv.

Vi trænger til et forår i dansk politik, vi trænger til et nyvalg, hvor vi først sender de gamle partier på pension uden ekstra ydelser eller (samfundsben at gnave på).

NB: Med de gamle partier,menes især S,V og K. Tre gamle partier, som allerede er i en opløsnings proces,hvor reparation ikke længe syntes mulig, så ud med dem, og lad os se lidt mere på, hvad andre partier er istand til at byde på!

Jette M. Abildgaard

Jeg sidder her og taenker paa hvem det var der skrev den bog, der - saa vidt jeg husker - blev paa 2500 kapitler og, hvor hvert enkelt kapitel slutter med ''and they repeated''......jeg mener det var en Polak, men ligegyldigt egentligt for, det vi ser i disse aar er jo netop dette...de (magthaverne) forsoeger at starte helt forfra...helt tilbage til slaveriet skal vi tilsynelandende denne gang???

Vi talte om det forleden, at det er som om, at indenfor den ene indavlede procent, der kan selve hjernevirksomheden kun naa til et vist punkt foer de er noedt til at starte forfra.....maaske det er det der nu er ved at ske og, maaske vi skal have kigget selve indavlen igennem.....de samme familier, deres boern, boerneboern, koner, maend, onkler og tanter, som jo netop bliver ved og ved og ved og ved ..... generation efter generation... i hele den Vestlige Verden...maaske ogsaa andre steder men i hvert fald her...!?

Vil vi virkelig dette?? Vil vi blev ved at finde os i at skulle starte forfra naar der jo netop er utallige muligheder for i stedet for at komme videre? Er dette den eneste loesning for at kunne genstarte kapitalismen...for det er vist det de forsoeger nu, ikke sandt? Ikke lytte, ikke aendre, ikke taenke anderledes/fremad men, udelukkende repetere, repetere, repetere i en uendelighed...ganske enkelt fordi deres hjerner ikke rummer andet og mere....og, fordi der er saa bange for at miste ders vanvittige magt og det eneste de kender og har kendt i generationer ... kapitalismen, - saa megetat de er villige til at gaa flere hundreder af aar tilbage udviklingsmaessigt og tvinge os alle med????

Nej vel??? Hvordan faar vi vanviddet stoppet...og, er et foraar nok eller, skal vi bruge alle 4 saesoner??

Michael Madsen, Brian Pietersen og Helene Nørgaard Knudsen anbefalede denne kommentar
Henrik Danstrup

Gad vide, hvor mange helt almindelige danskere, der bekymrer sig om det her !? Det elitære parnas fra Dublin, Lolland og tilknyttede regioner her i elfenbenstårnet opkaster deres forargelse med brug af ord som højforræderi, meeen Hr og Fru Danmark lader anden simre i ovnen, mens der nippes til portvinen, men det er selvfølgelig, fordi de ikke har forstået en skid af det hele :) - http://farm8.staticflickr.com/7347/11300572466_3ccb0a9f71_h.jpg

Free Gottfrid Svartholm!

Som sidder i isolation, for at have hacket, en kriminel stat i staten der kompromitterer og aflytter egne borgere.

I dag drejer det sig mere om sindelagskontrol end terrorismebekæmpelse.

Dette uvæsen startede allerede i 1954, hvor visse folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet i al hemmelighed blev personligt inviteret til at overvære A-våben-test i Nevada-ørkenen. USA´s hensigt var at opnå uformel accept på at beholde Thule-basen.

Siden har dette uvæsen udviklet sig enormt og uden ansvarlige politikeres bevågenhed. Undervejs har vi set ganske til det - f.eks.i Kejsergade-sagen i 1969, hvor det stod helt klart, at USA´s "embedesmænd" arbejdede aktivt med indenfor landets grænser.

Gennem årene har såkaldte ansvarlige politikere holdt sig væk, - man vil jo helst ikke vide noget. Derfor har tilsat en kontrolorgang, så man altid kan påstå, det sker efter landets love. Men man har også bevidst sørget for at både kontrolorgan og diverse særlige undersøgelser ikke har haft adgang til noget hemmeligt.

Så man kan nu altså udlede, at politikerne bevidst holder sig udenfor. Og derfor har en gruppe af ansatte embedesmænd i FT og specielt i PET, der har kørt dette job. Samt at jobbet har udviklet sig enormt i takt med den teknologiske udvikling.

Holger Madsen, Jette M. Abildgaard og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Danmark vælger USA frem for Europa. Det er der selvfølgelige historiske årsager til, ligesom vi i historiens løb har valgt alliancepartnere på solid afstand af vore grænser. Det går bare ikke, for vi har altså større værdifællesskab med det kontinentale Europa, det er den diskurs, vi befinder os indenfor.
Og at Henrik Danstrup mener, at det ikke interesserer almindelige danskere er kun et argument imod demokratiet og borgerens evne til at deltage ansvarligt i samfundets beslutningsprocesser.

Helene Nørgaard Knudsen

Har sagt det før men gentager gerne. De fleste frie, demokratiske rets-samfund har lovgivning der forbyder masse-overvågning af egne borgere. Jeg har endnu ikke hørt om et land der forbyder masse-overvågning af andre lande. Der er ikke nogen der gør noget som helst ulovligt. "Vi" overvåger bare hindanden.

Jeg skelner mellem masse-overvågning og overvågning af enkelt personer. Sidstnævnte kræver en dommerkendelse… Her dukker PET's "hemmelige" dommere og beviser så op i ligningen.

Brian Pietersen og Jette M. Abildgaard anbefalede denne kommentar
John Vedsegaard

Når man så hører dagens radio, taler politikerne for at også vores lægejournaler skal gøres tilgængelige for politiet herunder PET, sikkert også deres samarbejdspartner NSA, ved jeg snart ikke hvad jeg skal mene.

John Vedsegaard

Når Danmark har sådan en aftale, må der være Danskere som har været med til at indgå den. De er naturligvis landsforrædere og skal straffes som sådanne, det vil sige i fængsel og miste al pension og sådan noget.

Spørgsmålet er bare hvem de egentlig skyldige er, det er jo startet for længe siden, helt tilbage da Echelon blev etableret i Danmark.

Henrik Danstrup

@John
Skal vi lade domstolene afgøre den slags eller er din egen folkedomstol rigeligt i den sag ?

@ Henrik : Hvilken domstol er det lige du regner med der kan være upartisk i det her ? Er det ikke rimeligt nok at dem der har godkendt spionage og gået fremmede magters ærinde - får en 15-35 års isolationsfængsel for lige at vise at det lort langtfra er godkendt. Det kan være fint nok at være diplomatisk og civiliseret , men hvis din fjende ikke er det samme , så er det spild af tid... Grundlovsbrud er åbenbart kun strafbare i teorien... Og siden de fleste allerede ved hvem de skyldige er , så er det vel bare at komme igang ?

Mvh