Telegram

Vestager varsler opgør med rige pensionister

Hver tredje pensionist har en formue på mindst en million kroner. De Radikale varsler opgør mod gratis glæder.
Telegram
20. december 2013 kl. 23:55

Pensionisters pengepunge bliver tungere og tungere. Således er ældres disponible indkomster vokset med 26 procent i løbet af de seneste 10 år.

Det er mere end alle andre aldersgruppers indkomster, og formuerne hos de gamle er også større end hos resten af danskerne, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten lørdag.

Ifølge avisen har hver tredje pensionist en formue på mindst en million kroner ud over pensionsopsparingen. Det fremgår af en ny analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som kaster lys over danske pensionisters økonomi.

I analysen tegner der sig et billede af en generation, som ikke har høje indkomster, men som alligevel har flere penge til rådighed efter skat, end 25-34-årige for eksempel har.

Den større formue hos pensionister får De Radikales leder Margrethe Vestager til at varsle et opgør med de ældres gratis glæder og aldersbetingede tillæg fra statskassen.

- Du er ikke nødvendigvis fattig og nedslidt, selv om du er pensionist. Tværtimod har nogle pensionister disponible indkomster, som ligner andre lønmodtageres.

- Derfor bør vi i stedet se på, om du har et behov og ikke kun på, om du er fyldt 65 år, når vi indretter vores ydelser, siger økonomi- og indenrigsministeren.

Den opfattelse deler regeringsmakkeren SF imidlertid ikke.

Partiets formand, Annette Vilhelmsen, er nemlig lodret uenig i Vestagers budskab.

- Margrethe Vestager må mene, hvad hun vil, men det er ikke regeringens politik at forringe de ældres vilkår, siger socialministeren til Jyllands-Posten.

/ritzau/

Opdateret 21. december 2013 kl. 08:55

Jern-damen

Hvis der ude i verden er samfund der ønskes nedlagt - så sender vi Vestager med posten

Love ingen hindring

Keld Sandkvist, Carsten Mortensen, Else Damsgaard, Gert Romme, Rune Petersen og Lars F. Jensen anbefalede denne kommentar

Det er kun de gratis glæder, Margaret Vestager varsler oprør mod, skriver Ritzau, - ikke de dyre glæder. :-)

Else Marie Arevad

Nej, man er ikke nødvendigvis fattig, bare fordi man er pensionist. Nogle pensionister har en rigtig god økonomi,- sikkert bedre end mange unge børnefamilier - fordi de har gode pensioner og opsparing i egen bolig. Det ville være rimeligt, at de betalte selv på lige fod med alle andre. Men man er på den anden side ikke rig, bare fordi man er pensionist, det kan jeg selv skrive under på!

Else Marie Arevad

Det undrer mig, at Annette Vilhelmsen har så travlt med at frede de velhavende pensionister - er det virkelig SF's politik? Men selvfølgelig skal alle politikere passe på, at de ikke mister deres vælgere ;-)

@Else Marie Arevad

"Det undrer mig, at Annette Vilhelmsen har så travlt med at frede de velhavende pensionister - er det virkelig SF's politik?"

Det er fordi dette indeholder 2 forskellige punkter som SF ikke er interesseret i:

1. Det betyder i praksis en forhøjelse af skatterne for visse pensionister. Hvis man pludselig får mindre i tilskud hvis man har formue (bemærk formue kan dække over selv ganske små mængder penge. I bistandsloven ned til 10.000) er dette dels en fjernelse af incitamentet til opsparing, dels vil det i praksis fungere som en forhøjelse af skatterne for de der har foretaget en opsparing. SF ønsker ikke at stå som partier der forøger skatterne for pensionister.

2. Det fjerner den globale model, hvorefter alle ydelser i den offentlige tilskudsmodel kommer til diskussion. I praksis vil dette med 100% sikkerhed føre til en fjernelse af en del offentlige ydelser, hvad SF ikke ønsker der skal være debat om.

Ved Margrethe III ikke, at med alderen sker det et drastisk fald i indtægterne, at 80 pct. af pensionisterne har en husstandsindkomst på ca. 200.000 kr. eller derunder, og at kun 3 pct. tjener over 250.000 kr.

Fordi hun har sit på det tørre, så burde hun qua jobbet vide, at to trediedele af alle pensionister fx ikke har bil. Forringes mimrekortsordningen vil det ramme de, der har busser og tog og cykel som eneste transportmiddel. Mange, der ikke magter de høje billetpriser, vil blive bundet til deres bolig, med social isolation til følge.

Det er ikke første gang, at aldersbetingede rabatter udsættes for angreb fra beslutningstagerne. Det har i flere år været ét af Venstres faste numre at påstå, at pensionisterne har fået det bedre end nogensinde (hvad ingen benægter), og at det er urimeligt, at de skal have så store rabatter i den kollektive trafik.

For lige at få på plads, hvor meget det drejer sig om, så udbetaler staten årligt 30 mio kr. til trafikselskaberne i hovedstadsområdet, og 110 mio kr. til togtrafikken på landsplan. Næppe noget, der vælter samfundsøkonomien.

Med et stigende antal ældre, der heldigvis ikke har tænkt sig at blive hjemme og nyde deres otium, men vil ud og opleve noget, så vil samfundets udgifter til mimrekortene stige, og det samme vil kravene om ”reformer” (læs: forringelser). Vi kan forvente at høre, at i hvert fald de velstillede pensionister selv skal betale, men der er jo ingen, der tvinger dem til at tage imod de billige billetter. Og der er da vist heller ingen af de velstillede pensionister, der kan søge boligydelse og varmetilskud, thi de ydelser er indtægtsbestemte.

Vestager er ikke ene om at pege på at de velstillede pensionister truer samfunds-økonomien. Løbende kommer der forslag fra ledende sosser, senest var det Erik Nielsen, KL og Bent Hansen, Danske Regioner, at samfundet ikke havde råd til at så ødsle gaver til et stigende antal rige ældre.

Skal 65-rabatter indskrænkes til blot at omfatte de fattigste pensionister, så skal disse vel udstyres med et særligt almissekort. Det kan nemt blive dyrt at forvalte ordningen, måske kan det endda koste mere, end der spares.

Selvm forslaget flugter fint med de radikales neoliberalisme, er det vel ikke forbudt at tænke sig om, inden man farer i medierne med sine asociale forslag.

Kim Houmøller, Randi Solvang og Claus Jørgensen anbefalede denne kommentar

Skatten må jo bare sættes op, det er sådan udligningen i samfundet er tilrettelagt. Man bidrager efter evne og modtager efter behov.

"- Margrethe Vestager må mene, hvad hun vil, men det er ikke regeringens politik at forringe de ældres vilkår, siger socialministeren til Jyllands-Posten."
Vilhelmsen er forhåbentlig forkert refereret. I modsat fald fatter hun jo intet. Hun generaliserer jo og det her drejer sig om nuancering.

Vestager udvider bare det princip, vi har i forvejen og er man ikke enig med hende, må man mene, at eksempelvis alle folkepensionister skal ha` samme pension uden nogen form for indtægts- og formueregulering. ??

Emnet er besværligt, fordi der er tale om forhold, der er livslangt. En påholdende person opsparer - om muligt - til senere på baggrund af en livsholdning om ikke at lægge samfundet - de andre - til last, når vedkommende kan klare sig selv. Vore bedsteforældre anså det for nedværdigende at modtage socialhjælp.
Dette er slet ikke tidsånden nu, og så opstår konflikten. Livslønnen !

Næste problem er - definition af indtægt. Bruger en pensionist af sin formue, uanset at den er bundet i fast ejendom, regnes den som indtægt. Man spiser mursten. Det kunne også være salg af værdipapirer. Naturligvis lønindkomst og diverse pensioner.

Næste problem er - hvem betaler ? En mindrebemidlet betaler skat og deltager på betalingstidspunktet til betaling af ydelser til millionærer.

Næste problem er - pengecirkulationen. Mellem 60 og 80 % af skatteyderne betaler tilbage til sig selv. Samlet set. Men pengemængden er reduceret med administrationsomkostningen til den enorme skare af offentlig ansatte.

Næste problem er - Hvad er ydelser ? Kontante udbetalinger, beskattede ydelser, gratis forbrugsmuligheder, skattebetalte socialydelser og dagpenge, gratis sygdomsbehandling, pens.rabatter, fradrag i indkomsten i skattesystemet, og meget mere.
Alle kategorier er gennemsyret af betragtninger om socialretfærdighed, planlagt af de skiftende politiske flertal. Derfor en uigennemskuelig jungle af systemer, som ingen kan gennemskue retfærdigheden i.

Er der noget at sige til, at en stillingtagen er besværlig.

Ja, Leo Nygaard, man skal bare sikre, at hver voksen dansker har et rådighedsbeløb efter skat på mellem 200.000 og 350.000. Det er en fin forskel mellem dem, der yder, og dem, der nyder.

Et sådant forslag vil være en bombe under den politik, der er ført i snart 30 år: folk vil ophøre med at spare op til alderdommen!

Flemming Nielsen

Sund fornuft at de bredeste skuldre skal bære mest. hvorfor er det SF ikke vil bruge det princip over for de ældste borger? Det er da dem der har nydt godt af vældfærds samfundet længst tid.
Peter Hansen og så skal de nøjes med de ca. 120.000 om året man får som pensionist uden anden indkomst, fordi de er blevet sure?. Pensions opsparingen er og en del af overenskomsten.

Jeg ser frem til en detaljeret mening fra Vestager.
Det kan jo spænde fra små justeringer af det nuværende system, begrænset til folkepensionisterne - til totale systemændringer, som indbefatter Basisindkomst og en stor skattereform.
Det er som om et opgør med curlingstaten ligger og ulmer.

@Peter Hansen

"Et sådant forslag vil være en bombe under den politik, der er ført i snart 30 år: folk vil ophøre med at spare op til alderdommen!"

Selvfølgelig vil de ikke det. Derimod vil opsparinger flytte fra aktive penge (pensionsopsparinger) over til passive penge (kunst, bankboks, antikviteter) som ikke står registreret som formue. Og det er uhensigtsmæssigt.

"Rådighedsbeløbet", jeg har, består 1) af den del jeg selv har (hvis jer har noget) og 2) den del jeg modtager fra fællesskabet, minus 3) den del jeg yder til fællesskabet (hvis jeg yder noget). Vestagers problem er, at søge en retfærdigheden i denne ligning.
R = 1 + 2 - 3.
Øvelsen er :
- at sætte en nedre grænse - fattigdomsgrænsen.
- at fastsætte kriterier for at regulere 2).
- at fastsætte kriterier for at opkræve 3).
- at afklare hvor stor en del af 3), der skal indeholdes i 2).
- At afklare hvor stor en del af 1), der skal begrænse 2).

Politik sat på formel. Undskyld, fuldstændig indlysende, overflødige betragtninger.

@Else Marie Arevad 21. december, 2013 - 02:56 #
"Det undrer mig, at Annette Vilhelmsen har så travlt med at frede de velhavende pensionister" -

Hvem er velhavende i dine øjene?

Lad os tage udgangspunkt i en enlig kvindelig folkepensionist - Hanne, der har en formue over 100.000 kr og kan derfor ikke få ældrecheck eller helbredstilskud.
Hanne har i 2014 en folkepension på 144.540 kr og måske en ATP på omkring 15.000 kr/år - i alt ca 160.000 kr/år før skat eller 116.000 kr/år efter skat.

Hvor stor ekstra indtægt skal Hanne have før andre kontante tilskud skal nedsættes? eller stoppes ?

Hvilke beløb skal der modregnes i ?

Hvis Hanne har opsparet til en ratepension, der giver 10.000 kr/år. hvor meget skal Hanne så have ekstra udbetalt efter skat og modregninger?

Hvor stor ekstra indtægt skal Hanne have før mimrekortet skal ryge og museumsbesøg koste mere ? eller fuld pris ?

Hvor stor formue skal Hanne have før der skal modregnes i ydelser og mimrekortet skal ryge?

Det kan ikke nytte at sige 'de rige' uden også at angive hvad man forstår ved de rige og hvor hårdt man vil behandle disse 'rige'.

Lars :)

PS! Hanne kan forvente at leve i gennemsnit ca 20 år som pensionist, men ganske mange lever længere.

Man bør tværtimod udvide billig transport til mange flere grupper - f.eks. de studerende/voksne elever, der burde have de samme vilkår for offentlig transport som de værnepligtige, da det jo sådan set er det, de er blevet med undervisningspålæggene.

Vi er et af verdens rigeste samfund, det er vi blevet i kraft en overskudsagtig og generøs fordeling via samfundets mekanismer. Desværre har det så fået den stik modsatte effekt i løbet af de seneste 20 år, hvor man i stedet for at hjælpe den enkelte til selvrealisation, frihed og indflydelse på eget liv trækker dette tilbage, uden at der er reelle årsager til det. Der bliver ikke mangel på arbejdskraft, og vi er ovre det punkt, hvor antallet af hænder på arbejdsmarkedet har nogen som helst betydning for vores BNP, som jo i øvrigt er en forestilling, der i bund og grund måler på luftige og irrelevante parametre.
Al erfaring viser, at folk er ganske fornuftige og indretter sig efter de muligheder, der gives i samfundet. Ellers var det ikke gået så godt så længe. Først når man begynder at lave numre med at fodre hunden med dens egen hale og på den måde forrykker den fornuftige balance mellem dem, der har, og dem, der ikke har, går det helt forrygende galt. Jo før, vi kan komme tilbage til det velstandsniveau, vi skulle have haft i 2004 uden stigningerne på boligpriser, er vi tilbage i et leje, der passer dansk mentalitet: "at få har for meget, og færre for lidt".

Måske er det hensigtsmæssigt allerede nu, at foretage de nødvendige skridt til at undgå den totale udplyndring af de få midler, man allerede har. Banken er et usikkert sted med 0 i rente. Store sedler i bankboks og en mindre guldbeholdning der passende kan sælges drypvis efter behov. Kunst på væggene er jo dejlige at se på, og giver mange gode timer. Kreativiteten har uanede muligheder, i takt med at tilliden til de tyvagtige politikere øges.

Hvem sagde i øvrigt skattelettelser?