Telegram

EU giver grønt lys for amerikanske milliarder i Dong

Milliardinvestering fra Goldman Sachs i Dong Energy er godkendt af EU-Kommissionen.
Telegram
6. januar 2014 kl. 12:50

EU-Kommissionen giver grønt lys til, at den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs kan investere milliarder i den danske energigigant Dong Energy.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som EU har udsendt mandag.

Goldman Sachs investerede otte milliarder kroner i Dong Energy i forbindelse med en kapitaludvidelse i energiselskabet.

Tilsammen skød Goldman Sachs med danske ATP og PFA i alt 11 milliarder kroner i Dong. Aftalen blev underskrevet i slutningen af november, og nu har EU-Kommissionen altså også givet grønt lys.

Investeringen bragte den danske stats ejerandel i Dong Energy ned på 60 procent fra tidligere 81 procent.

Samtidig blev de eksisterende minoritetsaktionærers ejerandel reduceret til cirka 14 procent fra tidligere 19 procent.

Efter tilførslen af de 11 milliarder kroner i Dong ser ejerandelen i øvrigt således ud: Staten ejer cirka 60 procent, Goldman Sachs cirka 19 procent, ATP fem procent og PFA to procent.

/ritzau/

Det er hverken overraskende at EU skal 'godkende' den danske stats dispositioner - eller at den finder det både formålstjenligt og flot at den danske stat sælger dele af rettighederne til den danske undergrund til gribbene i Goldman Sachs. Og dét endda med særprivilegier og tabsforsikring.

Man sidder og funderer lidt over hvad Goldman Sachs egentlige agenda er i et forholdsvis lille land. Ganske vist er DK sammen med UK skødehund i forhold til USA. Mon ideen kunne være adgang til Grønland - den vej rundt?

Lasse Damgaard

- Sådan en aftale skulle være Grundlovstridig og ansvarspådragende.
Med krav om at blive stillet for en dommer og i dømt fængsel.

Den Aftale vil danne præcedens frem over - hvor kritisk infrastruktur vil komme mere og mere på spekulative psykopaters hænder.

Holger Madsen

Goldman Sachs er her for at tjene penge, - sådan lød Bjarne Corydons svar til Frank Aaen på dette spørgsmål.

Hvordan de tjener pengene i Dong Energy, det blander vi os ikke i. :-)

Dong som elselskab, set rent historisk!
Da de har for mange lig i lasten, som rent tá selv bord?
At ATP har involveret sig med danske pentionsmidler, og så på så dårligt et grundlag?
Ser man tilbage historisk, ved handler med staterne USA! ( kunstgødningskoncerner ) !
Så burde man være blevet klogere ?

Ser man på statuernes underskud, som er på lånt tid, er indsatsen rent russisk rulette , for når de nedste gang skal hæve loftet, eller går i betalingsstandsning , vil det betyde at alt er væk på et bræt?
At vi har brug for el, er der ingen tvivle om, men samtidig er der heller ikke noget i vejen med at bruge det indvendig af hovedet!!

randi christiansen

Og hvordan er det lige med fuld vetoret over besstyrelsesbeslutninger og tabsforsikringer? Hvordan kan 19% give adgang til fuld vetoret?

Holger Madsen

Milliardinvesteringen fra Goldman Sachs i Dong Energi er nu også godkendt af EU-kommissionen, men mangler stadig den endelige godkendelse i Folketinget.
Her bliver der dog ingen problemer for Goldman Sachs, idet alle partier, bortset fra Enhedslisten, synes det er en god ide, at invitere Goldman Sachs indenfor i Dong Energi.
Enhedslisten har fået udskudt den endelige afgørelse, ved at stille en masse spørgsmål til Bjarne Corydon, - men det får ingen betydning, da medierne ikke ønsker at følge spørgsmålene op, og stille dem til ja-partierne.

randi christiansen

Fuld vetoret med 19% af aktierne - må man det?