Telegram

Patentdomstol får lokalafdeling i Danmark

Danske virksomheder vil kunne føre sager om patenter på dansk, hvis danskerne stemmer ja til patentdomstol.
Telegram
21. februar 2014 kl. 13:05

Hvis danskerne ved den kommende folkeafstemning siger ja til en fælleseuropæisk patentdomstol, så får domstolen et kontor i Danmark.

Det ligger fast, efter at SR-regeringen har indgået en politisk aftale med Venstre, De Konservative, Liberal Alliance og SF om oprettelsen af en lokal afdeling af patentdomstolen i København.

Dermed vil danske virksomheder, der fører sager i Danmark, altid have mulighed for at føre sagen på dansk, og der vil altid være én dansk dommer.

De Radikales spidskandidat til Europaparlamentet, Morten Helveg Petersen, mener at et af de væsentligste argumenter for Dansk Folkepartis modstand mod domstolen dermed falder bort.

- Det tager luften ud af de myter, som Dansk Folkeparti forsøger at skabe, nemlig at det kommer til at være en bulgarsk domstol, hvor alting foregår på bulgarsk.

- Nu får vi en lokal domstol i København, så danske virksomheder kan føre sager på dansk, siger Morten Helveg Petersen.

Sproget ved den lokale afdeling af patentdomstolen vil være både dansk og engelsk, så virksomhederne har mulighed for at vælge det sprog, de ønsker.

Afdelingen vil have en fast dansk dommer i dommerpanelet, der består af tre dommere i alt. De øvrige dommere kommer fra den centrale dommerpulje, der etableres i forbindelse med patentdomstolen.

Det europæiske enhedspatent skal sammen med den nye domstol gøre det muligt at sende én ansøgning og få patent i 25 lande.

- Patentdomstolen vil betyde millionbesparelser for danske virksomheder, og derfor er det oplagt en god idé, at vi tilslutter os, mener Morten Helveg Petersen.

Dansk Folkeparti har til gengæld slået på, at der er stor usikkerhed forbundet med, hvordan domstolen kommer til at fungere i praksis.

EU's patentdomstol får eneret til at træffe afgørelser i tvister om patenter. Afgørelserne får virkning for alle de deltagende lande. Justitsministeriet har på den baggrund konkluderet, at dansk tilslutning til patentdomstolen betyder afgivelse af suverænitet.

Derfor skulle fem-sjettedele af Folketinget stemme ja til forslaget, ellers skal det til folkeafstemning. Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten har imidlertid afvist at stemme for lovforslaget om domstolen, og derfor skal danskerne stemmen om den 25. maj.

/ritzau/

Flemming Scheel Andersen

Ikke mere EU til mig, tak.

Karsten Aaen, Torben Nielsen og Dan Johannesson anbefalede denne kommentar
Dan Johannesson

Hørt.

Lokke lokke - true true!

Flemming Scheel Andersen, Karsten Aaen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Vibeke Rasmussen

Håber, at der snart kommer gang i en seriøs og omfattende debat om dette!

Ellers ender det nok bare med, at der bliver stemt per "mavefornemmelse". For der er næppe mange, der i øjeblikket kan gennemskue fordele og ulemper.

Ole Vedel Villumsen

Seriøs debat findes, man skal lede lidt efter den. Prøv f.eks. her:
http://oletange.wordpress.com/2013/12/22/konsekvenser-ved-at-sta-uden-fo...

Karsten Aaen, Vibeke Rasmussen og Anders Feder anbefalede denne kommentar

Jeg vil igen igen bare lige gøre opmærksom på at 30% af samtlige cirka 4 millioner vælgere skal stemme nej - og udgøre et flertal af de vælgere der stemmer den 25. maj. Det er ikke nok at f.eks. 52% af vælgerne stemmer nej - cirka 1.4 millioner skal også stemme nej!

---

Og ja, det er fint at der kommer en lokalafdeling i Danmark hvor danske firmaer og virksomheder kan vøre sager mod andre producenter mv. som krænker ens patent eller ophavsret eller varemærke mv. Jeg er nu ganskle sikker på at hvis et tysk firma som f.eks. Siemens lige synes at f.eks. en dansk virksomhed som Vestas krænker et eller andet som Siemens mener de har patent på, f.eks. en lille dims til vindmøller mv. - ja, så skal Vestas altså bevæge sig ned i Tyskland et sted...

Lene Timmermann

For én gangs skyld er jeg uenig med Enhedslisten. Hvorfor skal de forene sig med de horisontsnævre DF'ere er ubegribeligt. Patentsystemet, som det kører i dag, er utroligt bøvlet og kostbart. En fælleseuropæisk patentdomstol er en god løsning, hvad enten man er EU-tilhænger eller modstander.

Lene Timmermann: Læs venligst den side Ole Villumsen linker til. Vi får - ligesom alle andre lande i verden - adgang til den fælleseuropæiske patentdomstol uanset hvad der stemmes! Ved et nej slipper vi bare for underkaste os de monopoler den udsteder til diverse multinationale selskaber.

God lille artikel der giver Helveg svar på tiltale - og gør det simpelt. Stem NEJ - og bevar alle fordele.
http://www.b.dk/politiko/helveg-misinformerer