Telegram

Jøder og muslimer kan fortsætte med drenge-omskæringer

Det skal være muligt for en rabbiner at omskære en dreng, hvis blot der er en læge tilstede, lyder det.
Telegram
10. april 2014 kl. 18:30

Jødiske drenge kan fortsat blive omskåret ved deres brit milah, efter at Sundhedsstyrelsen torsdag har lavet en ny vejledning, der gør omskæring af religiøse grunde muligt.

På forhånd forventede man ikke, at styrelsen ville anbefale et forbud mod omskæring af drenge af religiøse grunde.

I vejledningen skriver Sundhedsstyrelsen, at omskæring af drenge er et operativt indgreb og dermed forbeholdt læger.

Dog står der videre, at læger kan gøre brug af medhjælp, så eksempelvis en læge kan være til stede ved en brit milah, når en rabbiner omskærer en dreng.

- Brug af medhjælp ved omskæring af drenge indebærer, at lægen skal være til stede under indgrebet, lyder det.

I Danmark skønnes det, at der foretages op mod 2000 omskæringer af drenge om året af religiøse årsager hos muslimer og jøder.

Det er primært læger, der står for omskæringen af muslimer, mens jødiske drenge omskæres af en rabbiner, hvilket typisk sker, når drengen er 8 dage gammel.

Formand for Mosaisk Trossamfund, Bent Lexner, glæder sig over, at det fortsat vil være muligt at omskære drengebørn.

- Jeg er fuldt tilfreds med det, og det er i overensstemmelse med vores tanker. Det er en af de vigtigste ting i den jødiske identitet og religion, siger overrabbineren.

Der har i den seneste tid været en del debat på området, hvor blandt andet læger har kaldt omskæring af religiøse grunde for "lemlæstelse".

- Jeg kan kun beklage, at de ikke i langt højere grad har sat sig ind i tingene, og at de benytter den slags udtryk, siger Bent Lexner.

Flere politikere og partier i Folketinget er også modstandere af religiøs omskæring af drengebørn, men endnu har ingen ønsket at forbyde skikken direkte.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) har tidligere sagt, at hun betragter det som et etisk spørgsmål, og at hun støtter et forbud på længere sigt.

Sidst diskussionen var oppe på dagsorden, afviste daværende sundhedsminister Astrid Krag (SF) at lovgive mod omskæringer af religiøse årsager.

/ritzau/

Opdateret 10. april 2014 kl. 19:45

Selvfølgelig er det tale om lemlæstelse - hvad skulle det ellers være?

At man kan slippe afsted med sådanne overgreb på nyfødte børn, med henvisning til sin form for overtro, skriger til himlen. Hvad hvis en ikke-muslim eller ikke-jøde mishandler sit barn på den måde? Så er det næppe straffrit.

Steffen Gliese

Godt! Ikke alle civilisationernes meningsbærende traditioner falder for den "naturlige" primitivisme.

Tænk at man må skære i små drengebørn uden bedøvelse !

Torsten Brinch

Vejledningen 2014: "Ifølge § 17 i autorisationsloven er læger under udøvelsen af deres virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.1) Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som læger er forpligtede til at udvise i forbindelse med omskæring af drenge."

Spørgsmål 3 til sundhedsministeren 1999 ifb med Danmarks ratifikation af Bioetikkonventionen:
"Konventionens artikel 6 præciserer, at der kun må foretages intervention, hvis det er direkte til fordel for vedkommende . Hvor genfindes denne præcisering i dansk ret?"

Ministerens svar:
Artikel 6 vedrører beskyttelse af personer, der mangler evnen til at give samtykke til patientbehandling, enten på grund af patientens alder (mindreårige) eller på grund af patientens mentale tilstand. Dansk rets almindelige hovedregel for patientbehandling - der gælder uanset om patienten kan give samtykke eller ej - er lægelovens § 6, der fastsætter, at læger skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres gerning. I dette krav til lægen ligger også, at patientbehandlingen skal tilgodese patientens interesser og ikke unødigt påføre denne skader eller risiko herfor."

WTF?

Torsten Brinch

Modtaget fra Sundhedsstyrelsen 10.april 2014:
Angående din aktindsigtsanmodning

Sundhedsstyrelsen har den 6. april 2014 modtaget din anmodning om aktindsigt i akter som dokumenter, indikerer, eller sandsynliggør, at Sundhedsstyrelsen har kendskab til, og/eller i sin tilsynsvirksomhed konsekvent implementerer det generelle minimumsbeskyttelsesniveau der kommer til udtryk i Bioetik-konventionens art. 6.1, og som i dansk ret gives gyldighed gennem lovgivningens bestemmelser om lægers pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres virksomhed.
<..>
Sundhedsstyrelsen finder ikke, at din anmodning om aktindsigt opfylder identifikationskravet i offentlighedslovens § 9, stk. 1. Sundhedsstyrelsen kan hermed meddele dig afslag på din anmodning om aktindsigt. Begrundelsen for afslaget er, at der ikke fremkommer dokumenter/sager i vores elektroniske sags system ved søgning med det tema."

Henrik Darlie

Er der en læge tilstede ?