Telegram

Kvalitetsudvalgets bud på nyt uddannelsessystem

Kvalitetsudvalget har fremlagt en række anbefalinger til ny uddannelsesstruktur for videregående uddannelser
Telegram
3. april 2014 kl. 12:25

Kvalitetsudvalget har fremlagt en række anbefalinger til ny uddannelsesstruktur for videregående uddannelser:

De akademiske bacheloruddannelser gøres fireårige med indbyggede muligheder for i slutningen af studiet at fokusere enten på fagets praktiske anvendelsesmuligheder eller fagets mere forskningsorienterede teoretiske og metodiske aspekter.

Retskravet på at fortsætte direkte fra bachelorgrad til kandidatstudier ophæves, og i stedet indføres to sæt af kriterier for optagelse på en kandidatuddannelse:

1. Karakter på bacheloruddannelsen - evt. kombineret med optagelsessamtale. Primært møntet på de studerende, der ønsker at gå direkte på en teoretisk og forskningsorienteret kandidatuddannelse og/eller ph.d.-uddannelse.

2. Relevant bachelorgrad og erhvervserfaring eller -tilknytning. Primært møntet på de studerende, der ønsker en mere praksis- og anvendelsesorienteret kandidatuddannelse i tæt sammenspil med arbejdsmarkedet.

Et mindre antal universitetsuddannelser - primært autorisationsuddannelser - udelades fra den nye uddannelsesstruktur.

Udvalget anbefaler, at omkring en tredjedel af bachelorerne i gennemsnit kan fortsætte

direkte på kandidatuddannelsen, men med variation fra uddannelse til uddannelse.

En mindre andel af professionsbachelorerne skal kunne kvalificere sig til optag på en toårig kandidatuddannelse på universiteterne.

Der sker en begrænsning af dimittender fra erhvervsakademiuddannelsernes direkte adgang til overbygningsuddannelse til professionsbachelor (top-up-uddannelser). Der indføres på tilsvarende vis to sæt af kriterier for optagelse på en top-up-uddannelse:

1. Karakter på erhvervsakademiuddannelsen - evt. kombineret med optagelsessamtale.

2. Relevant erhvervsakademiuddannelse og erhvervserfaring eller -tilknytning.

Det bliver uddannelsesinstitutionernes ansvar at tilrettelægge den studerendes uddannelsesforløb, så institutionerne lever op til de politiske målsætninger om at nedbringe den gennemsnitlige studietid.

Kilde: Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

Opdateret 3. april 2014 kl. 13:46