Sådan vil regeringen finansiere vækstpakken

Cerutter, Storebælt og gamle puljer skal være med til at samle 10 milliarder sammen til ny vækstpakke
8. maj 2014 kl. 11:20Opdateret 8. maj 2014 kl. 11:50

Tiltagene i regeringens vækstpakke koster i alt cirka 10 milliarder kroner i perioden 2014-20.

Her er regeringens udspil til finansieringen:

* Regeringen foreslår at udmønte puljen fra aftaler om Vækstplan DK på i alt 1 mia. kr. til voksen- og efteruddannelse. Puljen foreslås udmøntet til en række konkrete initiativer, som skal bidrage til at styrke og forbedre voksen- og efteruddannelsesindsatsen.

* Regeringen foreslår at udmønte den del af forskningsreserven, der vedrører provenuet fra FØP/fleksaftalen på cirka 240 mio. kr. i 2015, til Danmarks Innovationsfond for at styrke strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation.

* Regeringen foreslår at udmønte rammen fra aftaler om Vækstplan DK til målrettede forbedringer af rammevilkårene for dansk erhvervsliv. Rammen udgør 150 mio. kr. i 2017, 500 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 850 mio. kr. i 2020.

* Regeringen foreslår i sammenhæng med de foreslåede PSO-lempelser at omprioritere en række puljer, som vurderes at kunne omdisponeres. Regeringen vil tage initiativ til at drøfte disse omdisponeringer med de relevante aftaleparter.

* Regeringen foreslår at nedsætte statens årlige tilskud til A/S Storebælt med 200 mio. kr. årligt fra 2015 og frem. En sådan reduktion af jernbanebetalingen vil ikke have betydning for bilisternes eller togenes takster på Storebælt.

* Regeringen foreslår som led i initiativet om at skabe øget konkurrence i taxibranchen at harmonisere afgiftsreglerne for taxier m.fl. herunder at afskaffe reglerne for frikørsel for taxier og limousiner, så der fremover skal betales registreringsafgift ved videresalg. Dermed gøres afgiftsreglerne ens for alle personbiler til erhvervsmæssig befordring.

* Regeringen foreslår, at der som led i finansieringen af reformen af international rekruttering gennemføres en begrænsning af internationale dimittenders ret til dagpenge på dimittendvilkår.

* Regeringen foreslår at forhøje afgiften på cigarillos, cigarer og cerutter mv. svarende til en prismæssig ligestilling med cigaretter. Endvidere foreslås afgiften indekseret med 1,8 pct. pr. år i perioden 2015-20.

* Regeringen foreslår, at der med henblik på implementering af et EU-direktiv foretages ændringer i momsloven, så der bl.a. fra 1. januar 2015 skal svares moms i kundens land i stedet for som i dag i sælgers land for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private i EU-lande. Samtidig indføres en one-stop-shop for moms. Der udmøntes provenu fra det fremsatte forslag.

* Som led i finansieringen af Vækstpakke 2014 vurderes det endvidere muligt at tilvejebringe et merprovenu inden for skatteområdet, der udmøntes til lempelser i vækstpakken, som samlet set vurderes at være strukturforbedrende.

/ritzau/

Anbefalinger

  • Martin Haun
Martin Haun anbefalede denne artikel

Kommentarer

Morten Balling

Gid det var så enkelt, at Danmarks problemer kunne løses med en ekstra afgift på cerutter :D

Steffen Gliese

Nu må det snart være slut med de broafgifter!!! Hvor mange gange skal folk betale for deres egen ejendom?