Telegram

Danmarks natur bliver kvalt af luftforurening

100 procent af Danmarks naturareal er belastet af forurening, viser ny rapport fra EU's miljøagentur.
Telegram
19. juli 2014 kl. 23:10

Dyre- og plantelivet risikerer på sigt at ændre sig i Danmark, fordi luftforureningen i Danmark er alt for høj.

Det viser en ny rapport fra EU's Miljøagentur (EEA), som giver Danmark en kedelig topplacering, når det kommer til at have noget af Europas mest forurenede natur.

Det skriver Politiken søndag.

I 2010 var grænsen for økosystemernes tolerance for næringsstoffer overskredet på alle danske naturområder, fastslår rapporten. Dermed var 100 procent af vores naturareal belastet af forurening.

- Problemet i Danmark er, at et meget stort areal af økosystemerne - faktisk det hele - er udsat for forskellige grader af eutrofiering (overgødskning, red.), som ligger over de anbefalede niveauer, siger Martin Adams, projektleder i EEA, til Politiken.

- Det vil på sigt ændre balancen i de dyre- og plantearter, som naturligt findes rundt omkring i landet, fortæller han.

Årsagen til forureningen er især et alt for højt indhold af kvælstof i naturen.

Men for meget kvælstof er ikke kun et problem for de danske farvande - det falder også ned fra luften som gødning og gavner dermed bestemte planter, som udkonkurrerer andre planter, der ikke er lige så afhængige af gødning.

I nogle områder af Danmark regner der årligt mere end 40 kilogram kvælstof ned fra luften per hektar, og fremskrivninger i rapporten fra EU’s Miljøagentur viser, at i 2020 og 2030 vil 99 procent af det samlede danske areal stadig vil overskride økosystemernes tolerance for næring.

Det er meget bekymrende, mener Danmarks Naturfredningsforening.

- Rapporten understøtter, at naturen i Danmark aldrig har været i så ringe en tilstand som i dag, hvilket desværre ikke er overraskende for os, siger direktør i foreningen, Ella Maria Bisschop-Larsen, til Politiken.

Trods en massiv luftforurening fra landbrug, industri og biler kommer størstedelen af kvælstofforureningen i Danmark fra udlandet.

/ritzau/

Morten Balling

Faktisk er det meget værre. Hele 78% af atmosfæren består af kvælstof. Det er jo sygt...

Mht. kunstgødning, kan vi i store træk takke den for at der ikke længere er hungersnød i Europa, hvis vejret har været dårligt et par somre i træk. Her kan man sige at udtrykket "No such thing as a free lunch" giver mening på en helt ny måde.

http://en.wikipedia.org/wiki/Famine#Europe

Lise Lotte Rahbek

Jeg synes det er pænt problemtisk overhovedet at snakke om dansk natur.
Der er vel næppe mange km2, som ikke er kultiverede i en eller anden grad.
Forurenet er det hele så også.
Det er deprimerende.

Hvad gør vi ved det?

Peter Hansen, Tue Romanow, Morten Lind, Christel Gruner-Olesen, lars abildgaard, Estermarie Mandelquist, Alan Strandbygaard og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Alan Strandbygaard

JESUS! Det må vi have gjort noget ved i en fart!
Alle mand til pumperne! Saml Folketinget! Så går vi i gang!

Vi skal bare lige have lidt mere vækst først...

Morten Lind, Anne Eriksen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Mikael Nielsen

Lise Lotte Rahbek
Vi gør intet. nedsætter nogen udvalg og fonde der umuligt kan løfte opgaven på grund af elendig finansiering og rådgivning bare som udslag af "politisk vilje ".kommunal selvtægt overruler DN som står som sidste bolværk mod dårskaben. Og ingen lægger mærke til noget som helst for i sidste ende nytter intet. og alt ender i vækstfremmende tiltag for at løfte velfærden og landbruget mens vi andre mentalt drukner i gylle og bilernes udstødningsgasser.

Peter Hansen, Morten Lind, Anne Eriksen, Brian Pietersen, Britta Hansen og Alan Strandbygaard anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Rolig nu, Mikael Nielsen
Det kan være, regeringen vil nedsætte en kommission.. ;-)

Da vi efterhånden har erfaret, at det er meget vigtigere for mere eller mindre samtlige politikere i dette land at finde på vækst-pakker og gode undskyldninger for at sænke skat og afgifter for virksomheder og de borgere, som har rigeligt af alt,
hvad kan VI, borgerne, så gøre?

Peter Hansen, Morten Lind, Rune Petersen og lars abildgaard anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Marianne Bjerg
Kvæstof er såmænd bare nitrogen - med et andet ord.
Et grundstof som findes helt naturligt i... ja, natur. Men når der er for meget nitrogen, så fortykker balancen sig i jord og vand.

Telegrammet er ikke særligt fyldstgørende, hvad angår information.

Mikael Nielsen

Lise Lotte Rahbek
fik lige luft, men når man færdes som ivrig og engageret feltornitolog er det frustrerende at se Slagelse kommune og Storestrøms amt med flere se højt og flot på fredninger og miljø hensyn til især lodsejere.
Nielstrup sø var en perle med hensyn til fugle og den er en død sø nu på grund af kommunal laden stå til og ligegyldighed. At EU med de seneste handelsaftaler selv bekræfter deres eget rod er så meget mere komisk,især på bekostning af mine og dine penge.

Kim Houmøller, Anne Eriksen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Tjah, Marianne Bjerg, nu skal man jo omgås info på nettet med varsomhed, men dette wikipedia-opslag er faktisk interessant,
hvis man nu som jeg var lidt for hormonstyret til at følge med i fysik/kemi i folkeskolen: http://da.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A6lstof

Mikael Nielsen
Ventiler du bare løs. :)

Brian Pietersen, Morten Balling og Mikael Nielsen anbefalede denne kommentar
Morten Balling

Som sædvanlig når Ritzay citerer en Politiken journalist som ikke rigtigt ved noget om emnet, og som igen citerer en forsker, sniger der sig lidt misforståelser ind undervejs. Det er meget værre når formiddagsbladene citerer Videnskab.dk, som har citeret en anden pop videnskabelig hjemmeside, som har historien fra en tredie pop vidensk...

Kvælstof/Nitrogen er et grundstof. Det vil sige at der er x antal kvælstof atomer her på kloden. Der bliver ikke flere eller færre. Kvælstof er en 100% harmløs, lugtfri gas. Når du trækker vejret består ca 4/5 af den luft du indånder af kvælstof. Kom man til Jorden i en flyvende tallerken, ville man formentlig have større problemer med ilten i atmosfæren. Den udgør ca den sidste femtedel, og er noget hidsigt reaktivt stads. Det er reaktionen med ilt som får bilen til at ruste, eller juledekorationen til at futte af.

Kvælstof findes f.eks. også i naturgas (natur-gas! ;), olie og benzin. Når kvælstof her forbrændes, reagerer det med ilt og derved skabes de såkaldte NOx forbindelser. Det er ligesom kul, som når det brænder laver CO2. NOx gasser er noget skidt. De kan opløses i vand, f.eks i regn, og NOx+vand -> syre. Af samme grund "vasker" man røgen fra et kraftværk ved at lade den passere en kæmpestor bruser (en scrubber).

Ordet Natur er noget mennesker har fundet på. Alt er praktisk talt natur. Når en flok hvepse laver et hvepsebo er det natur. Natur stilles normalt overfor ordet Kultur. Når mennesker bygger en by kaldes det oftest kultur, men i virkeligheden er det også natur. Det hænger sammen med at vi mennesker helst ikke vil opfatte os som en del af naturen, da vi så samtidig skal erkende at vi bare er skaldede aber ;)

Lars Bo Jensen

Når man taler om kvælstof i forbindelse med forurening, mener man kvælstof forbindelser. Når det er luftforurening er det ammoniak (NH4) man mener, ved udvaskning fra overgødskning er det nitrat (NO3-) man mener. At 80% af vores atmosfære så består af nitrogen (N2) har det intet med de ovennævnte problematikker at gøre Morten Balling.
Man kunne dog ønske sig at artiklen havde været lidt klarere på det punkt.

Brian Pietersen og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
Brian Pietersen

hvordan står det til med den ørige forurening ???
undersøger de nu for alle giftstoffer...eller bliver biologer mv. tvunget til kun at undersøge for nogle typer gift ???

husk alt det vi smider i vandet...der ryger hovedparten lige i hovedet på os igen da de er i vanddampene fra hav, søer, fjorde mv, her tænker jeg specielt på odense fjord hvor der er nogle kraftige forureningskilder, fx Lindø hvor der nu males skibe som søsættes ofte da det nu er reperationsværft, og ophuggeren inde i odense kanal, som har svinet vand og luft gennem årtier, så er der en fantastisk lodseplads som de gud hjælpe mig har gjort til et udflugtssted...... det kører bare det her :-)

Lars Bo Jensen

Og Morten Balling, naturgas består næsten udelukkende af methan (CH4) og indeholder så godt som intet kvælstof. Du har dog ret i at der findes mindre mængder kvælstof i olie, men NOx fremkommer helt overvejende på grund af en dårlig forbrænding, hvor der dannes forbindelser med noget af luftens nitrogen.

Brian Pietersen

PS: vil tilføje at værftet fra Fredericia som er flyttet ud på Lindø gjorde det under tvang, hvilke er helt horibelt da der er meget større gennemstrømning i Lillebælt end odense fjord. Nu hører jeg rygter om at borgmesteren gerne vil ha værftet tilbage da de ikke kan bruge grunden til noget pga. forurening..... jeg tænker...hva er det for en forsamling klaphatte jeg bor sammen med.... kommunerne har for meget magt når de kan lave sådanne tiltag mod al sund fornuft... og hvordan kan man have erhverv der forurener så meget...helt generelt.
Hvad angår ophuggeren H.J.Hansen, der hugger de op inde i odense kanal og transporterer det ud til Lindø..hvor de så smider det op på land..og så ned i større skibe.... det forurener så odense fjord endnu mere med al det lort der ryger af hver gang kranen tager fat i skrottet.... hvorfor hjælper man så ikke H.J.Hansen til at ligge ved fx Fredericia eller Nyborg hvor der er mere vand og i det hele taget bedre skibsforhold ???

Det er vel fordi odense kommune vil ha penge i kommune kassen.... hvilke igen er i mod al sund fornuft.... her burde der gribes ind fra statens side igen.

Lise Lotte Rahbek, Anne Eriksen og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Morten Balling

@Lars

Ja problemerne opstår fordi vi mennesker laver kvælstof forbindelser. Både ammoniak og NOx gasser.

Det er også vigtigt at huske på at f.eks. NOx gasser dannes ved produktion af energi ud fra fossile brændstoffer. Det er selvfølgelig noget værre noget, men energien vil vi alle have. Man glemmer nogen gange at den fæle forurenende industri, er baseret på efterspørgsel fra os allesammen. Energi er så vidt jeg ved stadig verdens største deløkonomi. (Med våben som #2 og euforiserende stoffer som #3).

Samtidig har vi også et ønske om at købe energien så billigt som muligt, og med det vi kalder Fri Konkurrence, vil en energiproducent ikke være specielt fokuseret på hvor mange NOx gasser de udleder, med mindre vi stiller krav til dem. Det var lige præcis det der skete for snart en del år siden.

Ammoniakudledning er også noget skidt, men som jeg skriver ovenfor hænger den i høj grad sammen med kunstgødning. Som barn i 70'erne lærte jeg at hade kunstgødning og pesticider som pesten, men jeg har siden fået et mere nuanceret billede af Verden. Så længe vi insisterer på at spise ting som kommer fra højt i fødekæden, og samtidig insisterer på at leve længere, går det kun i retning af endnu mere gødning (og ammoniak til fiskene).

Min pointe er lidt, at hvis vi vil undgå at udrydde os selv, skal vi til at forstå at vi også er natur. Vi kunne starte med at droppe ordet kultur i en periode. Men så skal vi også erkende at vi er dyr. Det kommer formentlig ikke til at ske, da det er rimeligt åbenlyst at alle de andre dyr bare er et led i noget evolution, at de næppe kommer i himlen når de dør, og at der ikke er nogen der bekymrer sig synderligt over et fladmast pindsvin i vejkanten.

Morten Balling

Og: Jeg ved af erfaring at min ironi ofte misforstås, så min sarkasme er helt kulsort ;)

Michael Kongstad Nielsen

Der må være tale om fordampede rester af landbrugets N-kunstgødning (ammoniak), samt fordampning fra u-overdækkede gylletanke m.v., der flyver i luften indtil det rammes af en regnbyge. Det vil sige, at også økologiske marker bliver ramt, samt hele den "rigtige" natur.
Der er vel ikke andet at gøre, end at udvide økologien (som det også er regeringens målsætning), og regulere brugen af gødning.
Ps. - svært ved at se, at det skulle komme til os udefra, for hvorfor skulle Danmark så ligge højere i eutrofiering end hele resten af Europa?

Anne Eriksen, Brian Pietersen og randi christiansen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Endnu et eksempel på, at konsekvenserne af en lineær vækst-og konkurrencestat ikke integreres adekvat i de regnestykker, som det økonomiske råd, politikere, erhvervsliv o.a. ignoranter ikke blot terroriserer os alle med, men ved gud også prøver at bilde os ind legitimerer verserende påstande om 'den nødvendige politik'. Hvad sagde man i desperation, da man var et uskyldigt barn på legepladsen? Gå hjem og vug din mor i en teske. Men se om det hjalp.

Anne Eriksen

Udover den "nødvendige politik", så tager landbruget og kommunerne deres del af slæbet.

Er omgivet af fræsende landbrugsmaskiner lige nu, men til foråret slæber de beholdere med ammoniak hertil og stiller dem op i nærheden. Så er det rarest indendørs!

Michael Kongstad Nielsen

DN foreslår, at folketinget vedtager at benytte sig af den af EU vedtagne mulighed for at reservere 1 mia. kr. ud af de 7 mia. kr., dansk landbrug hvert får i EU-støtte, til naturopretning eller -forbedring, så det samlede agerland på ca. 60 % af Danmark reduceres en smule.
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=41955
God idé!

Morten Balling

Her er en uddybende artikel om kvælstof og gødning:

http://ngm.nationalgeographic.com/2013/05/fertilized-world/charles-text

Michael Kongstad Nielsen

Desværre ser det ud til, at "ikke en frø, ikke en fugl" er ved at få en renæssance, de herskende politiske kræfter på tinge er bedøvende ligeglade med biodiversiteten, når bare indtjeningen i landbruget er i orden.

Lars Bo Jensen

Ked af at være på tværs randi christiansen, men det er altså ikke liniær vækst der er problemet, kunne vi bare nøjes med det. Det vi har og som ønskes fortsat er eksponentiel vækst, hvilket er et helt andet og større problem.

randi christiansen

Det skal du ikke være lars bo - du får bare svar på tiltale. Når jeg anvender termen 'lineær' vækst, er det som modsætning til en 'cirkulær' forståelse af vækstbegrebet. At konkurrencestatens lineære vækstbegreb ydermere er underlagt eksponentiel dynamik, gør kun situationen værre og mere sprængfarlig på alle miljø-og socioøkonomiske parametre.

Anne Eriksen, Morten Balling, Michael Kongstad Nielsen og Lars Bo Jensen anbefalede denne kommentar