Telegram

DF vil satse stort på skifergas i Udkantsdanmark

Mens EL frygter for grundvandet og øget CO2-udslip, så foreslår DF en massiv satsning på skifergas.
Telegram
20. september 2014 kl. 12:10

- Der er store muligheder i udvinding af skifergas i Danmark. Både hvis vi tænker på, at vi skal være selvforsynende med energi, men også i forhold til de store indtægter og nye arbejdspladser, som udvinding af skifergas kan give os.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, som på partiets årsmøde i Herning lægger op til et dansk skifergaseventyr.

- Vi skal tænke nyt og handle resolut på de områder, hvor der kan være store gevinster at hente. Her tænker jeg for eksempel på udvinding af skifergas, siger Kristian Thulesen Dahl og tilføjer:

- Selvfølgelig skal vi sikre, at det kommer til at ske under miljømæssigt forsvarlige forhold, så de borgere, der bor tæt på udvindingen, kan føle sig trygge, det siger sig selv. Men derfor kan vi jo godt se på, om der er muligheder for at sætte lidt mere fart på processen.

På Christiansborg har alle partier minus Enhedslisten afvist at forbyde efterforskning og udvinding af skifergas. Enhedslisten er bekymret for grundvandet og for øget CO2-udslip ved udvinding af skifergas.

Eksperter og miljøforkæmpere er uenige om risikoen ved udvindingen af skifergas. Flere miljøforkæmpere har kritiseret den såkaldte fracking-metode, der går ud på at sende væske ned i undergrunden under højt tryk, så skiferen slås i stykker, og gassen frigives.

Metoden kræver store mængder vand og kemikalier, og den bevirker ifølge modstanderne, at metangas og giftstoffer siver ud i grundvandet.

Kristian Thulesen Dahl lægger op til, at de danske myndigheder skal sikre en forsvarlig udvinding. Lykkes det, vil det ifølge Thulesen Dahl kunne skabe tiltrængte job til de op mod én million danskere, der bor i områder langt fra hovedstaden.

Men skifergassen kan få betydning for hele Danmark:

- Vi må jo sige, at vi har fået god gavn af Nordsøolien. Mildt sagt.

- Og kan skifergas sikre Danmark, så vi i mange år fremover kan være selvforsynende med energi og måske fortsat eksportere energi, har vi skabt et særdeles godt grundlag for dansk økonomi i mange år fremover, siger Kristian Thulesen Dahl.

/ritzau/

Philip B. Johnsen

"The game is up"

Skybrud bliver meget almindelige i fremtiden, det har konsekvenser for alle, fordi forsikringsselskaberne betaler ikke omkostningerne, for en udvikling politikkere selv vælger.

Når grundvandsspejlet, er i et med vandmætningen af overfladejorden, har vandet ingen mulighed for, at forsvinde og kan ikke pumpes væk.

Forsikringsbranchen vil ikke forsikre huse, der gentagende gange oversvømmes ved skybrud, hvilket man vel ikke kan fortænke dem i når regeringen samtidig siger, at "ØKONOMIEN ALENE" vil afgøre, om der skal produceres skifergas i Danmark og derved forøge klimaforandringernes intensitet.

"The game is up"

" Selvfølgelig skal vi sikre, at det kommer til at ske under miljømæssigt forsvarlige forhold, så de borgere, der bor tæt på udvindingen, kan føle sig trygge, det siger sig selv. "

Miljømæssigt forsvarlige forhold? Er manden klar over, at det han taler om er fracking? Er han klar over, at en del lande har forbudt fracking pga. de uoverskuelige konsekvenser for miljø og grundvand?

Max Hansen, Flemming Berger, Lise Lotte Rahbek, Anne-Marie Krogsbøll, Niels Duus Nielsen, Lars Jorgensen, Holger Madsen, lars abildgaard, Per Torbensen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Nej tak, Kristian Thulesen Dahl.

Skal udkantsdanmark nu også til at være affaldsdanmark??

Flemming Berger, Torben Nielsen, Per Torbensen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar

Et fransk olieselskab skal bore efter skifergas i Danmark.
I Frankrig er fracking forbudt.
I USA har udvinding af skifergas store miljømæssige konsekvenser.
Mange stater i USA ønsker ikke udvinding af skifergas.
Under udvinding af skifergas ledes store mængder methan direkte ud i atmosfæren.
Methan bidrager mange mere til klimaforandringer end CO2.
Men naturligvis har DF ingen moralske skrupler.
Som de jo aldrig har.

Max Hansen, marina falck Nielsen, Karsten Aaen, Flemming Berger, Anne-Marie Krogsbøll, Torben Nielsen, Lars Jorgensen, Holger Madsen og Henrik Leffers anbefalede denne kommentar
Torben Nielsen

Okay! Men så skal der også være massiv efterforskning i nordsjælland. Fra Kalundborg til Strandvejen. Vi må udnytte gasresourcernes ordentlig og sprede forureningen ligeligt!

Anne-Marie Krogsbøll

Huskede de at fortælle deres vælgere dette i valgkampen?

Herefter må jeg konstatere, at valgkampen blev for kort og for amputeret, - og at jeg ikke har fulgt med i energidebatten - , for hvad i alverden er meningen med at udsætte grundvandet for nogen risiko, når der er masser af sol- og vindenergi og isoleringsmuligheder på ground zero.

Torben Nielsen, Flemming Berger og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Torben R. Jensen

Det er vist kun de konservative stemmer, der kan forhindre det.

Flemming Berger

Ifølge artiklen har samtlige partier på Christiansborg - dog på nær Enhedslisten - afvist at forbyde efterforskning af skifergas;det tolker jeg som åbenhed over for en eventuel udvinding af samme.
Hvilket igen må betyde,at en meget stor del af de folkevalgte er totalt blottet for indsigt i de kendte miljømæssige konsekvenser af skifergasudvinding.
Er de mennesker dumme? eller ligeglade? eller...?

Philip B. Johnsen

Fra link: fra 14. maj 2013 kl. 12:55
Efter mandagens teknologiske topmøde om skifergas står det klart, at "økonomien alene" vil afgøre, om der skal produceres skifergas i Danmark.

Link: http://ing.dk/artikel/analyse-derfor-siger-danmark-ja-til-skifergas-158705

Philip B. Johnsen

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) siger følgende:
Fra link.
»Omstillingen sker jo ikke fra den ene dag til den anden. Og hvis vi ikke selv bliver bedre til at udvinde olie og gas, så bliver vi jo nødt til at købe det andre steder, for vi har stadigvæk brug for det. Det er en helt bred erkendelse, og derfor synes jeg heller ikke, at der er noget i vejen for, at man forsker i, hvordan en større andel af olien og gassen kan indvindes. Det synes jeg ikke, at jeg skal sætte begrænsninger for.«
Fra link:
"Danske universiteter har modtaget mindst 275 millioner kroner af olieindustrien fra 2009 til 2014."
Link: http://ing.dk/artikel/olieindustrien-betaler-danske-universiteter-finde-...

IPCC 'prøver' at forklare danske politikkere, at 80% af verdens kendte, også 'de danske olie, gas og kul reserver', skal blive i jorden, for ikke klimaet skal tage, en dramatisk drejning mod kraftigere katastrofer.

Nogen bør spørge vores kære politikkere, hvad problemet er, hvorfor er det, så svært at forstå, hvad blive i jorden betyder.

Det betyder, at Danmark ikke må søge nye reserver, vores nuværende fossilbrændstof reserver 'er rigelig store til, at bringe Danmark frem til 2050', hvor Danmark efter planer skal være fossil frit.

Fra link:
"Energisikkerhedsstrategien er en del af EU’s plan om en fælles europæisk energiunion.
At udbygge infrastrukturen til egen produktion og import af sorte energiformer, såsom skifergas, atomkraft, kul og biobrændsel, er åbenbart den sikre vej mod, at nå dette mål."

Link: http://puls.politiko.dk/endnu-en-sort-dag-for-klimaet/

The Climate Change Performance Index

"Results 2015"

Fra link:

This year, the Climate Change Performance Index shows a new “record” in global energy related CO2 emissions. Similar records have been reported almost every year since the Index was started ten years ago. In the coming years, the atmospheric CO2 concentration is also set to exceed the 400-ppm benchmark.

Link: https://germanwatch.org/en/download/10407.pdf

Steffen Nielsen

Måske Kristian Thulesen Dahl og de andre folketingspolitkere skulle snakke lidt med deres lokalvalgte heroppe i Nordjylland, her er en liste over lokalpolikerenes holdning til Skifergas http://www.tv2nord.dk/artikel/354431:FV15--Inden-du-stemmer--Se-kandidat...