Telegram

Ny vikingeborg er dukket op ved Køge

Historiebøgerne må skrives om, efter at arkæologerne har fundet en ny vikingeringborg ved Køge.
Telegram
4. september 2014 kl. 23:30

En ny vikingeringborg er dukket op på en mark, der tilhører godset Vallø Stift vest for Køge. Det skriver Politiken fredag. Det er første gang i mere end 60 år, at man gør et fund af en vikingeborg.

Hidtil har man troet, der fandtes fire vikingeborge, men nu må historiebøgerne skrives om.

- Det er en stor nyhed. Vikingetiden deler vi med andre lande, men trelleborgene er unikke for Danmark, og mange havde opgivet håbet om, at der var flere tilbage, siger vikingetidshistoriker Lasse C.A. Sonne fra Saxo Instituttet på Københavns Universitet til avisen.

På marken, der ligger tæt op ad den larmende Sydmotorvej, viser geofysiske målinger og de første arkæologiske udgravninger, at her har været en befæstning med en 10-11 meter bred vold omkranset af en palisade.

Området har været forbundet via en lille fjord med Køge Bugt. For over 1000 år siden har de sjællandske vikinger kunnet sejle ud i fjorden og videre ud i bugten og Øresund.

- Seks timer senere har de kunnet være i Skåne. Det har kunnet gøres på en dagsrejse, siger museumsinspektør Nanna Holm fra Danmarks Borgcenter til Politiken.

Det er hende, der i samarbejde med professor i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet Søren Michael Sindbæk har fundet vikingeborgen.

Vallø Borgring, som den nu er døbt, måler 145 meter i diameter og er dermed den tredjestørste af de fem danske trelleborge.

De fire andre trelleborge er blevet dateret til Harald Blåtands regeringstid i slutningen af 900-tallet, og lige nu ventes der på dateringsresultatet af den ny borg.

/ritzau/

Peter Ole Kvint

Harald Blåtands regeringstid er ikke særligt godt kendt. Så måske markere borgene at Sven Tveskæg blev konge.

Det er ellers en ufravigelig kendsgerning, at trelleborgene allesammen er konstrueret efter en stram romersk geometrisk plan-model, og at de er målt op i romerske fod, hvilket er et stærkt bevis på, at de er opført af den romerske (tyske) kejser.
De er formentlig blevet brugt som fæstning for kejserens krigserstatnings og skatteopkrævningsgarnisoner i de mindre end tyve år kejseren holdt Danmark besat.
Forsøget på at gøre dem til danske vikingeborge er uden sagligt grundlag. Det er pseudovedenskabeligt jubel-idioti, der uden videre er blevet rygklapper-konsensus i hele den danske skatteborgerfinancerede oldtidsvidenskab, der stort set kun består jubel-idioter, der fylder os med deres tåbeligheder og idiotiske løgne.
.
"- Det er en stor nyhed. Vikingetiden deler vi med andre lande, men trelleborgene er unikke for Danmark, og mange havde opgivet håbet om, at der var flere tilbage, siger vikingetidshistoriker Lasse C.A. Sonne fra Saxo Instituttet på Københavns Universitet til avisen."
.
Og nej, trelleborgene er bestemt ikke unikke for Danmark. Der findes tilsvarende ringborge i romerriget/Frankerriget, feks. Oost-Souburg på Walcheren.

Jesper Hansen:

Det kræver ikke meget indsigt i verdenshistorien for at indse at militærteknologi er den eneste gren af den menneskelige viden, som til alle tider er blevet behandlet yderst videnskabeligt, selv lang tid før begrebet "videnskab" opstod. Det har simpelthen været så vigtigt for menneskesamfundene at man ubevidst har anlagt en videnskabelig tilgang i den tilsyneladende evige kamp for at opfinde og udvikle det bedste militær.

Det vil sige at militær teknologi og viden har bevæget sig meget frit over grænserne og oplevet en udveksling og forfinelse ulig alt andet i de pre-videnskabelige samfund. Kombinerer du det med det faktum at Danmark til alle tider har modtaget impulser og strømninger sydfra, ikke mindst via personer som har fungeret som soldater i de forskellige statskonstellationer sydpå, noget som vi med sikkerhed ved er sket siden romersk jernalder, så det er altså ikke svært at regne ud af det også er hvad der har været på spil her.

Din påstand om at de skulle være "den romerske kejser" er således ret langt ude, især når den kombineres med manglen på arkæologiske enkeltfund som en sådan tysk-romersk tilstedeværelse på alle andre områder ville have efterladt sig, samt med den stadig voksende viden vi har om at hvad der ligner en relativt set ret magtfuld statsdannelse i Danmark siden romersk Jernalder.

Men hvor er det dog superheldigt, at vikingernes "kongebyer" og alle disse "vikingeborge" altid ligger ude på åben mark, og f.eks. aldrig under herregårdene. Hvor er det heldigt og fordelagtigt, at vi kan "bosætte" vikingerne på åbent land i Lejre, Jelling og nu Vallø så vi dermed kan friholde de rige jordejeres gårde fra arkæologernes og offentlighedens fokus og undersøgelser. Ikke mindst når godsejere anlægger kæmpe grusgrave, som f.eks. på Ørumgård ved Hedensted. Det skal de da have lov til.
Så tør man vel også håbe, at de rige godsejere kan få lov til at udvide deres golfbaner i fred, helt uden indblanding fra myndighederne.

Sune Olsen: "Det kræver ikke meget indsigt i verdenshistorien for at indse at militærteknologi er den eneste gren af den menneskelige viden, som til alle tider er blevet behandlet yderst videnskabeligt, selv lang tid før begrebet "videnskab" opstod."

Sune, der er tilsyneladende beviser for at Trelleborgene ikke skal ses som et udtryk for at "militærteknologi er blevet behandlet videnskabeligt". F.eks. dikterer militærteknologien, at der kun er én port, - ikke fire porte, som på Trelleborg og Oost-Souburg, og stort set alle romerske lejre gennem tiderne.
Det kan altså kun forklares som et for vikingerne mærkværdigt kulturelt kendetegn, der er helt i modstrid med "vikingernes" borg-arkitektur (se jungshoved, sø-spærringen er dateret til 300-tallet) og iøvrigt deres unikke form for projekteret geometri (se gademønstre i slagelse, svendborg osv.).
Trelleborgene er kultur-arkitektonisk helt unikke i Danmark, alene ved det faktum at de er opmåldt i romerske fod. og kun anvendt i de få år, hvor Danmark var besat af den tyske kejser.
Men det er selvfølgelig rigtigt, at de ikke nødvendigvis har haft garnisoner indenfor volden. Det er rimeligt at antage, at de kan være kejserens told-depot eller stadtholder-ladegård.

Undskyld, jeg skal prøve at være mere konsekvent og bruge den neutrale betegnelse "nordboere", da begrebet "vikingetid" jo er en opfindelse fra 1700-tallet.

Er det virkelig at kræve noget langt over de skattebergerfinanserede videnskabsmænds (m/k) niveau og ekspertice, hvis man forventer at de også formår at angive koordinaterne, når de offentliggør et så vigtigt fund?

Jesper Hansen:

Dine indvendinger kan lige så godt være et resultat af at den danske konge har haft mænd i sin sold som havde deres militære eskpertise sydpå, som det kunne være et resultat af en tysk-romersk invasion.

Som nævnt før, så er det faktisk langt sandsynligere, idet vi har viden om at dette har været normal praksis i Danmark i århundreder før (og efter), samt at vi ikke har nogen tegn på en invasion og besættelse sydfra i denne periode. Snarere tværtimod, vi har tegn på dansk ekspansion og en væsentlig konsolidering af den danske kongemagt.

Peter Ole Kvint

Jesper Hansen: "Det er ellers en ufravigelig kendsgerning, at trelleborgene allesammen er konstrueret efter en stram romersk geometrisk plan-model, og at de er målt op i romerske fod, hvilket er et stærkt bevis på, at de er opført af den romerske (tyske) kejser."

Hvis den tyskromerske kejser var indblandet, så var der bygget stenmure og stentårne og stenkirker. Og de skriftlige kilder ville fortælle om hvordan folk blev tvangs kristnet. Og de krum-væggede huse er nordiske, og moderne på den tid.

Peter Ole Kvint: Hvis den tyskromerske kejser var indblandet, så var der bygget stenmure og stentårne og stenkirker. Og de skriftlige kilder ville fortælle om hvordan folk blev tvangs kristnet. Og de krum-væggede huse er nordiske, og moderne på den tid.
.
En helt ubegrundet antagelse. Kejseren var hurtigt ude af landet igen, formentlig så snart han havde fået udbetalt tributten, som hans håndlangere havde indkrævet.
.
Det er aldrig blevet bevist at huse var krumryggede, eller overhovedet var huse. Kun at stolperne var "crook", hvilket blot kan betyde, at iøvrigt helt almindelige lige vægge, enten ikke er bærende, eller blot bærer en svalegang.

Peter Ole Kvint:"Hvis den tyskromerske kejser var indblandet, så var der bygget stenmure og stentårne og stenkirker. Og de skriftlige kilder ville fortælle om hvordan folk blev tvangs kristnet."
.
Ja, Adam af Bremen skrev også at Harald Blåtand blev tvangskristnet af Otto den 1.
efterat have tabt et slag.

Heimskringla siger dog at Harald Blåtand sammen med jarl Haakon, blev kristnet af Otto II.

Sune Olsen: "Som nævnt før, så er det faktisk langt sandsynligere, idet vi har viden om at dette har været normal praksis i Danmark i århundreder før (og efter), samt at vi ikke har nogen tegn på en invasion og besættelse sydfra i denne periode. Snarere tværtimod, vi har tegn på dansk ekspansion og en væsentlig konsolidering af den danske kongemagt."
.
Du er dårligt informeret. Haralds tabte til romerne/tyskerne ved Danevirke in 974, hvorved tyskerne besatte danske landområder, og Harald tabte Norge. Tyskerne blev først drevet ud af Danmark i 983 af Haralds soldater i en alliance med Obodriterne.

Michael Kongstad Nielsen

Det er skønt med sådan et fund, der ikke kan være andet end dansk. Romerne spillede vist ingen rolle mere, og tyskerne havde nok i deres egne interne stridigheder mellem byer og konger.
Artiklen skriver: "Vikingetiden deler vi med andre lande, men trelleborgene er unikke for Danmark".
Ja, mon ikke det skyldes den særlige danske geomorfologi, lavland med meget vandkontakt. Det krævede særlige forsvarsanlæg, som ikke var nødvendige nord for skovene i Småland.

Tyskerne og romerne er præcis det samme. Den hellige romrske Kejser Otto I havde sin hovedstad i Rom.
påstanden om at tyskerne havde nok i deres egne interne stridigheder mellem byer og konger, er i modstrid med kilderne. Danmark var besat af Kejser Otto og Markgreve Billungs tropper i perioden 974 til 983. Præcis de år vikingeborgene blev bygget.
Fra wikipedia-artiklen om Otto II:
"In summer 974, Harald rebelled against Otto II With the support of Norwegian troops, Harald was able to cross the Danish border into Germany, defeating the German forces stationed in the north. Otto II attacked Harald's forces, but the joint Danish-Norwegian army repelled the German army. In autumn, however, when the Norwegian allies sailed north to return to Norway, Otto II was able to counter Harald's advances at the Danevirke. As a result of this victory, Otto II officially annexed Denmark into the Empire and exiled Harald to Norway."

Michael Kongstad Nielsen

Jesper Hansen, dine henvisninger understøtter vel bare, at de danske vikinger havde brug for at forvare sig i trelleborge, når germanerne, der havde nedlagt det vestromerske rige, sprællede omkring Dannevirke.

Kongen var sendt i eksil i norge seks år før borgene blev påbegyndt. Markgreve Billung havde masser af tid til at opføre sine tyske tolder/tribut-borge. Men bare to år efter at borgene var færdige, måtte markgreven tage sydpå igen og forsvare sit nordtyske grevskab mod obodritterne.
.
Borgen er iøvrigt ikke ny. Den er beskrevet allerede i 1875. Den ligger ved den nordlige bred af Køge å, lige øst for Gl.Vellingegård, på salbyvej 91, mellem gården og sydmotorvejen Dens "rigtige" navn er Borgerring. Der er netop opslået en wikiartikel med koordinater:
http://da.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%B8_Borgring