Telegram

Fire ud af fem ægtepar på kontanthjælp er indvandrere

Hele 80 procent af de ægtepar, der er på kontanthjælp, er indvandrere. Det er ’en katastrofe’, siger Venstre
Telegram
19. oktober 2014 kl. 23:35

Antallet af ægtepar på kontanthjælp er i de seneste år steget markant. Og nu viser nye tal ifølge Jyllands-Posten, at gruppen af indvandrere og efterkommere i stigende grad er stærkt overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagerne.

Således var otte ud af 10 ægtepar, hvor begge modtager kontanthjælp, i juni ægtepar, hvor begge var indvandrere eller efterkommere af indvandrere.

I alt var der i juni 6084 ægtepar på kontanthjælp, der er tænkt som det sidste sociale sikkerhedsnet.

Det viser to svar fra nu tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Ifølge Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg, er tallene »en katastrofe.«

»Det var en gigantisk fejl af regeringen at rive kontanthjælpsloftet ned. Det er fuldstændig utopisk, at én i et indvandrerægtepar kan få et job til 35.000 kroner om måneden, så de får en gevinst ud af at arbejde,« siger Inger Støjberg til Jyllands-Posten.

Formanden for Folketingets Beskæftigelsesudvalg og Socialdemokraternes socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, afviser dog, at regeringens lempelser bærer ansvaret for udviklingen.

»Vi skal tænke på familiernes børn. Det er bekymrende, at de borgerlige partier vil straffe forældrene på pengepungen vel vidende, at det ikke skaffer arbejde til dem,« siger hun til avisen.

Hun peger i stedet for på mere uddannelse som en løsning.

Opdateret 20. oktober 2014 kl. 08:48

Kristoffer Larsen

De kommer jo aldrig i arbejde, medmindre man åbner op for jobs som at pakke vare i supermarkeder for kunderne med støtte fra staten. Det vil kræve en massiv indsats. Man kan bare se på de serielangtidsledige der nu mister deres dagpengeret.

Lise Lotte Rahbek

Katastrofe, javel, ja..
Hvad er det katastrofale?
Arbejdsløsheden? Etniciteten? Arbejdsmarkedets fravalg? At der findes mennesker som INDRETTER sig på at overleve på trods af at arbejdsmarkedet ikke vil have dem? At menneskene ikke indkvarteret på fattiggården endnu?

Jeg hader valgkamp.
Det stinker.

Gert Selmer Jensen, Kim Houmøller, Børge Rahbech Jensen, Carsten Mortensen, Rasmus Kongshøj, Christel Gruner-Olesen, Rune Petersen, Lars B. Jensen, Pia Qu, lars abildgaard, Gert Romme, Kurt Nielsen og Tue Romanow anbefalede denne kommentar

Det eneste, som bringer folk ud af kontanthjælp er et job...

Rasmus Kongshøj, Christel Gruner-Olesen og Gert Romme anbefalede denne kommentar

De her mennesker kommer aldrig nogen sinde i arbejde. Men det skal ikke gå ud over resten af de danskere, som har behov for kontanthjælp.

- Opret en ydelse for flygtning og send dem hjem til deres hjemland snarest muligt. Først og fremmest for deres egen skyld.

Michael Kongstad Nielsen

Det er ikke flygtninge, men indvandrere eller efterkommere af indvandrere.
Hvordan man finder frem til disse (lave) tal, kan undre, men hvorfor hænge disse ægtepar offentligt ud?
Gabestokkens tid er ikke forbi.

Børge Rahbech Jensen, Rasmus Kongshøj, Christel Gruner-Olesen, Rune Petersen og lars abildgaard anbefalede denne kommentar

Kjeld.

Og hvor foreslår du så lige at vi sender de 'etniske' danskere, der er i samme situation, hen?

Christel Gruner-Olesen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Faldt lige over denne her:
Grundlovens:
§ 75
Stk. 1.
Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.
Stk. 2.
Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som loven herom byder.

Kim Houmøller, Carsten Mortensen, Lise Lotte Rahbek og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

De skal bare spille fodbold, og få sig en million kontrakt - eller golf - tennis - lidt konkurrence - nej, nu har jeg det -

It's a crazy world - styret at de mest sindssyge fra arten

Og sporten;

Lede politikere mod borgere de ikke kan lide; 3-0

Gert Selmer Jensen, Carsten Mortensen, Rasmus Kongshøj, Michael Madsen og Gert Romme anbefalede denne kommentar

Og hvor kommer de 35.000 fra - det får man ikke - man får 8.565

Gert Selmer Jensen, Carsten Mortensen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Lars R. Hansen

Det vel den strukturelle racisme, der holder disse ægtefæller fra arbejdsmarkedet?

En vis gammel dansk talemåde siger: "Gør din pligt, og kræv din ret".

Og pligten til at skaffe borgerne job, de af pligt kan bestride, tilfalder tilfældigvis landets politikere, der hver måned hæver deres høje løn for at efterleve dette.

Og sig ikke, at der er mangel på jobs i Danmark. Når jeg en sjælden gang, højst 2-3 dage på et år, besøger det land, der gennem alle årene har modtaget mine skattepenge, ligger skidt, lort og andre Mc.Donnals-bægere sammen med øldåser og pølsepapirer tæt langs lilleput-landets uplejede veje.

Når vi desuden besøger gamle og svage familiemedlemmer på landets plejehjem (ja det kaldes de vist), mangler der hænder i en katastrofal grad. Både til den personlige pleje og til madlavning til disse ældre borgere, som man har berøvet muligheden for selv at skaffe sig føden.

Og jeg kan faktisk blive ved i det uendelige. Så sig ikke, at der ikke findes noget at gøre. Og pengene kan jo tages ved at pålægge borgerne en solidaritetsskat. I øvrigt vil lidt over 1/3 af pengene havne tilbage i statskassen i form af skatter og afgifter indenfor allerede det første år, samtidig med at den dynamiske effekt vil medvirke til at sætte gang i den indenlandske efterspørgsel efter varer og tjenester.

Men dette kræver selvfølgelig politikere, der er bare lidt interesserede i samfundets og borgernes forhold, og i øvrigt kan tænke selv sammen med deres embedsmænd i stedet for at lade sig vejlede af super-liberale konsulenter.

Kim Houmøller, Carsten Mortensen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Er det en katastofe at 6084 ægtepar er på kontanthjælp eller at 80% af dem er indvandrer...?

Kurt Nielsen, Michael Kongstad Nielsen, Rasmus Kongshøj, Christel Gruner-Olesen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Thora Hvidtfeldt Rasmussen

For bare 5-6 år siden blev der på min daværende arbejdsplads, en skole, gjort rent af "indvandrere eller efterkommere af dem". Af og til holdt de pauser sammen med lærerne. De talte ikke særlig godt dansk, men de havde et arbejde og forsørgede sig selv.
Arbejdet blev udliciteret - det udføres af unge, veluddannede østeuropæere i et et ekstremt højt tempo. De holder ikke pauser, de taler slet ikke dansk - det har de ikke tid til at lære.
Arbejdsbetingelserne er sådan, at ikke et menneske over 40 vil kunne holde til det i mere end et par måneder - de unge østeuropæere vil også være færdige, når de når den alder. Deres krop vil være nedslidt, og det vil formentlig være for sent at gøre brug af den viden, de fleste af dem har gennem deres uddannelser.
Hvem skal forsørge dem til den tid?
Og var det i grunden et smart trick at afskedige de kvinder, der tidligere havde arbejdet - så de nu kan gå på socialhjælp?

Kim Houmøller, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Carsten Mortensen og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

De er naturligvis selv ude om det. Arbejdsgiverne foretrækker racerene danskere, og alligevel holder indvandrerne stædigt fast i deres kultur, sprog og hudfarve - udelukkende for at nasse på de fyrstelige danske sociale ydelser.

Løsningen er selvfølgelig at tage kontanthjælpen fra dem, der virker for etniske til at få et arbejde. De penge man sparer derved, skal placeres i Venstres sponsorers skattely på Cayman-øerne. Det skaber nemlig vækst og arbejdspladser.

Det er god liberal politik.

Kurt Nielsen, Rasmus Knus, Kim Houmøller, Thomas Borghus og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Besynderligt, at politikere og andre kan være så forundrede og afvisende over resultatet af en helt bevidst indretning af samfundet. Det sker igen og igen og medfører evindelige lapperier.
En stamme i stenalderen havde en mere human, rationel og solidarisk adfærd.

René Arestrup

'Katastrofen' består vel i, at danske politikere - og det danske samfund som sådan - ikke har formået - eller ønsket - at lukke en gruppe mennesker ind i fællesskabet. I denne sammenhæng tror jeg desværre, at ordet 'katastrofe' bliver brugt i en politisk kontekst, der vil gøre det endnu sværere for selv samme mennesker at blive lukket ind.

Børge Rahbech Jensen

"Og hvor kommer de 35.000 fra - det får man ikke - man får 8.565"

Det skal så ganges med to grundet reglen om gensidig forsørgelse, og nogle ydelser såsom boligsikring og friplads i daginstitutioner afhænger af indkomst. Endelig skal omkostninger ved at være i beskæftigelse lægges til. Modsat får kontanthjælpsmodtagere ikke beskæftigelsesfradrag.

"Det vel den strukturelle racisme, der holder disse ægtefæller fra arbejdsmarkedet?"

Tjah, Lasse Johansen, en stor del af den strukturelle racisme, eller diskrimination i al almindelighed, er de lave forventninger, man officielt har til visse grupper. Den del opfyldes vist til fulde her:

"Det er fuldstændig utopisk, at én i et indvandrerægtepar kan få et job til 35.000 kroner om måneden, så de får en gevinst ud af at arbejde,« siger Inger Støjberg til Jyllands-Posten."

Uddybet af husets egen arbejdsledighader 23:41:

"De kommer jo aldrig i arbejde, medmindre man åbner op for jobs som at pakke vare i supermarkeder for kunderne med støtte fra staten."

Det undrer, at tallene kan være en "overraskelse" for garvede og indsigtsfulde MF'ere - mon ikke der er lidt "populisme" i forargelsen ?

Tal af denne og lignenede typer, der viser hvad diverse grupper koster samfundet bør offentliggøres løbende - hvis tallene kun beregnes og "slipper ud" en gang imellem, så får man de store og uskønne populistisk betonede reaktioner med drastiske krav om uovervejede indgreb her og nu o s v.

Den bedste vaccination mod populisme er grundig oplysning i tide, så folk er fortrolige med virkeligheden og ikke "farer ud af en tangent".

Kurt Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Robert Kroll:

Din pludselige forståelse for, at demokratiet ikke fungerer uden folkeoplysning, varmer. Vi glæder os herfra til nogle meget mere nuancerede indlæg vedrørende den politiske proces, overvågning, propaganda, politistat osv. fra dig fremover.

Men disse tal slipper ikke kun ud engang imellem, de kan løbende hentes hos Danmarks statistik. Her f. eks. til almen cirkulation fra marts sidste år, da den ny kontanthjælpsreform skulle forhandles:

Mens regeringen forsøger at få en ny reform af kontanthjælpen på plads, så viser tal fra Danmarks Statistik, at flere og flere udlændinge modtager kontanthjælp i Danmark. Og især i 2012 er udviklingen accelereret voldsomt.
Alene i 2012 er antallet af udlændinge på kontanthjælp vokset med 1.153 personer, hvilket svarer til en stigning på 31 procent.
Fra 2010 til 2011 steg antallet af udlændinge på kontanthjælp med 23 procent. Samlet set har antallet af alle på kontanthjælp haft en lavere stigningstakst, der i 2012 var på 5,1 procent.

Og her fra DR i januar i år:

Stadig flere kommer på kontanthjælp. Stigningen er især stor blandt indvandrere og deres børn. De udgør nu mere end hver fjerde modtager af kontanthjælp.

Og der er flere meldinger med jævne mellemrum. Det, der slipper ud engang imellem om et emne som dette her, er derfor kun politikernes forstilte overraskelse eller forargelse, og mediernes ukritiske rapportering af den, og det skal der nogle helt andre demokratiske spilleregler til at lave om på.

Kære Claus Jensen (KL 11.59)

Tak for din venligt mente bemærkning, men jeg er altså grundlæggende fortsat godt tilfreds med det danske demokrati, de danske nyhedsmedier, Folketinget , vores politi og domstole o s v

Jeg syntes, det var forsøget værd :-)

Robert, en af de bedste måder at lære på, er at prøve det, man tror man ved fungerer efter sin bedste fantasi - når så ens fantasi smuldrer, fordi virkeligheden overgår fantasien i negativ forstand, kommer man igennem en erkendelses proces, som kan have mange forskellige forløb - nogen vender det indad, og påtager sig skylden for andres inkompetence - andre skælder ud, men mister pusten, når de tilstrækkelig mange gange er blevet lovet bedring, men må se det hele ske igen;

Nej, Robert - det fungerer ikke -

Et eksempel fra de tusinde;

En rådgiver tolker en tekst som lyder følgende;

Det skønnes at sagens forløb bør komme klienten til gode, jeg tvivler på at der kommer noget godt ud af at fortsætte - ;

Tvivlen kommer den anklagede til gode, men rådgiveren skønnede at tvivlen kom dem til gode, og fortsatte det fjerde forløb (altså fjerde gang det samme uden at de foregående blev afsluttet grundet reformer) ;

Det kaldes at spekulere i andres skæbne - og er en i dag ganske normal kommunal proces

"Det skal lige understreges, at rådgiverne har store problemer med at læse tekster - og det er jo synd for dem - ikke - det forstyrrer arbejdsgangen, som handler om at spare"

Gert Selmer Jensen

Inger Støjberg-
Du er ikke blot en almindelig ignorant, du er simpelthen en utålelig ignorant.
Kunne du ikke forføje dig, nådigt, ud af vores åsyn, og hørevidde.!!