Telegram

Folketinget sender syv F-16-fly mod Irak

Syv danske F-16-fly sendes i kamp mod Islamisk Stat med støtte fra 94 stemmer. EL og Uffe Elbæk stemte imod.
Telegram
2. oktober 2014 kl. 09:35

Folketinget vedtog torsdag med beslutningsforslaget B123 at sende syv F-16-fly fra Flyvestation Skrydstrup mod den voldelige islamistiske gruppe Islamisk Stat. Det skete med 94 stemmer mod 9 stemmer.

Regeringen, SF og de borgerlige partier Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance stemte for beslutningsforslaget.

- Vi bidrager allerede diplomatisk og humanitært, men nu bidrager vi også militært. Det er svær beslutning, men en rigtig beslutning, siger statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

De syv F-16-fly flyver til en base i Kuwait, oplyser forsvarsminister Nicolai Wammen (S).

Der sendes godt 140 personer sammen med de syv F-16-fly. Desuden sendes godt 20 stabspersoner til koalitionens hovedkvarter. Endelig sendes 120 personer af sted - blandt andet militære rådgivere - for at træne den irakiske hær og kurdiske pesh merga soldater.

Der er ifølge udenrigsministeren ikke tvivl om, at der er støtte i folkeretten til at udsende syv danske F-16-fly.

- Den irakiske regering har bedt om støtte, og jeg har haft en samtale med den irakiske udenrigsminister, siger Martin Lidegaard (R) efter kritik fra Enhedslistens udenrigsordfører, Christian Juhl.

De borgerlige partier fik onsdag aften udskudt andenbehandlingen af B123. De indkaldte justitsminister Karen Hækkerup (S) og udenrigsminister Martin Lidegaard i samråd torsdag morgen for at afklare, om danske jihadister kan straffes efter landssvigerparagraffen i straffeloven.

- Vi er nu, som vi hele tiden har været, enige om at stemme for regeringens forslag om at sende F-16 ned for at bekæmpe Isil, siger De Konservatives udenrigsordfører, Lars Barfoed.

- Partierne lægger til grund for vedtagelsen, at der er det fornødne grundlag for at tage paragraf 102 og 103 i anvendelse - altså landssvigerparagraffen. Det bør være strafbart, siger Lars Barfoed.

Udenrigsministeren er enig i, at danske jihadister skal straffes.

- Der er ingen tvivl om, at danskere, som tilslutter sig terrororganisationen Isil, kan og skal straffes hårdt. Det kan ske efter terrorparagraffen, som kan straffe med livstid eller efter straffelovens paragraf 102 med en lavere straf, siger udenrigsminister Martin Lidegaard (R).

/ritzau/

Opdateret 2. oktober 2014 kl. 11:05

Flemming Scheel Andersen

Peter Nielsen

Måske er der bare ikke så mange der tænder på nedslagtningerne mere??
Når de nu alligevel bare fører til et resultat der er værre end det man bekæmper??

Det ser da ud til at det lykkes at få lidt realiteter fremfor blodtørst fremført, og det er da positivt.

Jamen hvad er dit alternativ da? Skal vi blot vente og se tiden an? Det har vi jo også gode erfaringer med.

Flemming Scheel Andersen

Læs

Peter Nielsen

Vedr. din interesse for Frankrig som kolonimagt, var de som Storbritannien på fallittens rand efter Anden Verdenskrig, og havde ikke den ringeste mulighed for opretholde tidligere tiders status som kolonimagt. Og da USA hader folkelige, nationaltsindede bevægelser skal overtage kontrollen med deres eget land og dets ressourcer, dækkede de hovedparten af Frankrigs forgæves anstrengelser for at dreje uret tilbage til de vidunderlige tider som undertrykkende kolonimagt før Anden Verdenskrig. Helt nøjagtigt dækkede USA 78,54 % af regningen.

Som sædvanligt gjorde de regning uden vært, når et folk får nok. I 1954 fik Frankrig det afgørende spark ud af Indokina, hvorefter USA tog over, men det var først i 1975, at denne ulyksalige krig blev bragt til ophør. For fordomsfrie mennesker er resultatet alt for velkendt - over 4 millioner dræbte indokinesere og ingen amerikansk præsident er blevet holdt ansvarlig for kolossale krigsforbrydelser.

Mht. alternative løsningsmodeller på problemet med international terrorisme, som den praktiseres af IS, kan jeg anvise den vigtigste - afhold dig fra selv at deltage i den. Det vil komme som et chok for dig, at USA er verdens førende udøver af terrorisme. Beviser for dette er uomtvistelige. Det er da også det eneste land på kloden, af 196 medlemmer af FN, som er blevet dømt for international terrorisme. Det skete i 1986, da de ved den Internationale Domstol i Haag blev dømt for at have mineret en af Nicaraguas havne.

Med alt dette in mente, kunne det være interessant at få at vide, hvor dine grænser går mht. drab på uskyldige mennesker. Du er voldsomt forarget over IS og deres forbrydelser og gør dig til bannerfører for luftbombardementer, som uvægerligt vil medføre tab af mange uskyldige menneskers liv. At sammenligne deres forbrydelser med det mønster af ufattelige forbrydelser, med millioner af ofre, som USA igennem århundreder har gjort sig skyldig i, vil være topmålet af galimatias og skingrende vanvittigt. Hverken du eller Jørn Boye lukker aldrig op for godteposen og indvier os "naive sjæle" i jeres grænser for forkastelig, strafværdig adfærd. Så sent som forleden dag havde Obama den formastelige frækhed at understrege, at rå magt var utilstedelig, og at små nationer ikke skulle udsættes for at blive rendt over ende af store magter. Har man hørt mage. I 238 år har man kunnet følge et mønster af lige netop denne virksomhed, begået af verdens eneste supermagt, og alligevel har manden den arrogante frækhed at fremhæve USA som verdens ypperste repræsentant for demokratisk sindelag.

Det vækker formentlig ikke hverken din eller Boyes undren, at det internationale samfund i disse år opretter den ene straffedomstol over krigsforbrydelser og grove krænkelser af menneskerettigheder, (Cambodia, Bosnien og Rwanda springer i øjnene), men aldrig USA, selv om deres forbrydelser får de andres til at ligne sandkasseleg for treårige.

Erling Jensen, Cand.jur.

Per Torbensen, Stig Bøg, Niels Duus Nielsen, Nic Pedersen, lars abildgaard, Flemming Scheel Andersen, Niels Mosbak, Holger Madsen og Inger Hansen anbefalede denne kommentar

Jørn Boye
Helt i orden.
Vi er åbenbart kollegaer.
Din baggrund ligner min.
Men da de store containerskibe kom frem standsede jeg til søs og tog yderligere en uddannelse.
Men kalder mig fortsat maskinmester.

Helt enig med Erling Jensen.
USA vil for fremtidens historikere fremstå som den værste krigsforbrydernation som nogensinde har eksisteret.
Erling Jensen burde også have nævnt USA's uhyggelige forbrydelser i Indonesien.
Mit firma havde kontor i Indonesien.
Mange af de ansatte var kinesere.
En morgen da vi mødte på kontoret stod alle kinesernes hoveder pænt placeret på deres borde.
USA's raske drenge havde været på spil.

Min grænse går ved pacifister som sidder på deres hænder i stedet for at gøre noget Erling cand jur

Peter Nielsen:
"Det er nemt at sidde på bagsmækken og agere intellektuelt bedrevidene uden egentlig at tage stilling til om hvilke alternativer man så skal benytte sig af"

Det er endnu nemmere helt uden nogen form for eftertænksomhed og omtanke at bakke op en hver krig som USA starter.
Som Danmark deltager i.

Per Torbensen, Niels Mosbak, Niels Duus Nielsen, Holger Madsen og erling jensen anbefalede denne kommentar

Et enigt FN Sikkerhedsråd pålægger alle lande i FN, i Resolution 2170, den 15. august 2014, og i FN Resolution 2178, den 24. spetmber 2014, at støtte inddæmning og afvæbning af ISIS/ISIL, Al Nusra og andre Al Qaeda relaterede oprørsgrupper, som nu hærger i Irak og i Syrien – ved at forbyde flow af støtte til disse oprørsgrupper i alle FN lande - finansiering, bevæbning, træning, rekruttering, gennemrejse:

I 2011 ankom en stor gruppe Al Qaeda relaterede libyske oprørere fra Benghazi til den jordanske by, Al-Mafraq, for at være med til at støtte oprør i Syrien, og der blev transporteret tonsvis af våben fra Libyen til oprør i Syrien i 2011. I 2012 var der samlet 20.000 bevæbnede fremmede jihad oprørere i Al-Mafraq i Jordan, hovedsageligt fra Libyen, som skulle støtte oprør i Syrien, fortæller den undersøgende journalist Christoph Lehmann, den 4. februar 2014, i The US Independent. (US weapons for Syria mercenaries arrive in Al-Marfraq)

Senere har denne Al Qaeda relaterede oprørsgruppe, som opererer både i Irak og i Syrien, rekrutteret flere tusinde jihad oprørere fra mange lande i Europa og i Mellemøsten, fortæller en tabel i en artikel i The Economist den 30. august 2014 (European jihadists. It ain’t half hot here, mum)

Nye jihad oprørere modtages i tyrkiske lufthavne og køres til sikre huse i tyrkiske lufthavnsbyer, herfra køres de med busser over den syriske grænse på steder, anvist af det tyrkiske militær, uden syrisk grænsebevogtning. Nye jihad oprørere forsynes i Tyrkiet med våben først og fremmest betalt af Qatar og Saudiarabien, fortæller den undersøgende journalist, Patrick Cockburn, The Independent, den 24. august 2014. (An obvious first step – close the jihadis highway)

Jihad oprørere i Syrien og i Irak får militær træning i lejre i Jordan og i Tyrkiet, fortæller journalisten, David S. Cloud, i Los Angeles Times den 21. juni 2013. Og den 26. maj 2014 fortæller journalisten, M. Ali, i en dokumentarudsendelse i Frontline Washington, om US støttet træning af jihad oprørere i Qatar. (Syrian rebels describe US backed training in Qatar)

Journalisterne CJ Chivers og Eric Schmitt fortæller i New York Times den 24. marts 2013, at Hugh Griffith, fra Stockholm International Peace Institute, har sporet fly lastet med våben lande i Tyrkiske lufthavne – med ialt 3.500 tons våben (efter et konservativt skøn) hovedsagelig fra Qatar og fra Saudi Arabien, men også fra Jordan og fra Kroatien - til fordeling blandt jihad oprørere i Syrien og i Irak. (Arms airlift to Syria rebels expands, with aid from CIA)

Den irakisk kurdiske leder, Masoud Barzani, fortæller den 10. august i The Washington Post, at ISIS/ISIL/IS har stjålet mange nye militære køretøjer og nye våben fra de irakiske sikkerhedsstyrker i Nordirak.

FN’s Sikkerhedsråd har den 15. august 2014 og videre den 24. september 2014 - enstemmigt vedtaget FN Resolutionerne 2170 og 2178, som fordømmer støtte til ISIS/ISIL, Al Nusra og andre Al Qaeda relaterede oprørsgrupper, som hærger i Irak og i Syrien. Alle FN medlemslande pålægges at hjælpe med at inddæmme disse oprørsgrupper, ved at inddæmme flow af støtte til disse grupper – i alle FN lande - finansiering, rekruttering, udrustning, træning, gennemrejse.

Både Iraks og Syriens regeringer støtter FN Resolutionerne 2170 og 2178. Begge lande ønsker at medvirke til aftaler om praktisk implementering af inddæmning af ISIS/ISIL og andre Al Qaeda oprørsgrupper i Irak og i Syrien, på måder beskrevet i FN Resolutionerne 2170 og 2178.

Niels Mosbak, erling jensen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Og siden 2011 har diplomatiet fejlet...
Lad mig lige minde om at såfremt USA ikke blandede sig talte vi jo nok tysk i dag og endda måske russisk. Friheden til jeres vores mangfoldige ytringer eksisterede ikke. Sådanne ytringer var ukendte indtil faldet af Sovjet. Ja jeg bakker op omkring krigen mod IS og om den USA ledede koalition mod IS. Og denne indbefatter bomber og måske soldater, sådan må det så være i kampen om frihed for et område der lemlæstes og folkeslag der fordrives.

Flemming Scheel Andersen

Mere skræmmende end IS er den fordummende forherligelse af krig og nedslagtning til at løse problemer med. Det er og bliver kun forværrende, primitivt og opgivende over for opgaven at skaffe fred, som vi alle godt ved kun kan skaffes ved dialog

Per Torbensen, Niels Mosbak og erling jensen anbefalede denne kommentar

Ole Nielsen

Du har fuldstændigt ret mht. Indonesien og USAs aktive medvirken. Mht. fremtidig historieskrivning kan jeg have min store tvivl. De har gennem mere end 200 år, straffrit, kunnet opføre sig som en rasende hanelefant i en porcelænsbutik. Den amerikanske historieprofessor David Stannard har skrevet en meget lærerig bog, som han kaldte "The American Holocaust", om hvide amerikaneres udryddelse af millioner af den oprindelige befolkning i Nordamerika. I 1900 var der ca. 250.000 tilbage. Dette var kun begyndelsen på en uendelig lang række af rædselskabinetter, udtænkt og implementeret af skiftende amerikanske regeringer.

Hvad angår Indonesien er der ikke tale om den mindste afvigelse fra det sædvanlige mønster i amerikansk udenrigspolitik. I 1967 tog en af Sukarnos generaler, Suharto, magten ved et blodigt kup, som kostede mellem op mod 1 million livet. Dette kup kunne kun sættes i værk, fordi USA aktivt, militært og politisk, støttede Suharto. Danskere, der tager til Bali, vil uafvidende nyde et tropeparadis oven på grave af tusindvis af døde mennesker, slået ihjel af en af USAs nære allierede, (og med amerikansk militært isenkram) velvilligt stillet til råde for dem af den amerikanske regering.

I 1975 var USA på banen igen i dette "paradis". Suharto havde udtænkt planer om at invadere og overtage magten på den lille ø, Østtimor, som året før var blevet selvstændig fra hollandsk overherredømme. Ud for øen rummede havet store olieressourcer, som Suharto havde sat næsen op efter. Dagen før invasionen sagde han goddag og farvel til Gerald Ford og Henry Kissinger, og det fremgik med al tydelighed, at USA havde givet ham grønt lys til invasionen, ud over de sædvanlige militære forsyninger til at gennemføre en nærmest fuldstændig nedslagtning af en tredjedel af befolkningen på ca. 700.000 indbyggere; det største folkedrab siden Anden Verdenskrig, målt i forhold til befolkningens størrelse.

Peter Nielsen:

Mht. dine grænser for moralsk stillingtagen til de emner, vi debatterer på denne blog, havde jeg forventet, at du havde vist mod og mandshjerte og lødigt havde fortalt os, hvad du mener om de eksempler på amerikansk "velgerninger", jeg har fremdraget. Når man giver udtryk for holdninger om dette eller hint, er det uomgængeligt at skelne mellem bløde og hårde data. Du ville med rette kunne bebrejde mig, hvis jeg kun fremsatte tomme, intetsigende påstande om amerikanske forbrydelser mod menneskeheden uden at kunne verificere dem med fakta, tal, statistikker og vidnesudsagn osv. I dine indlæg bruger du kun bløde data, uden at underbygge en eneste af dem med fakta. Det er for sølle.

Det giver jeg ikke to potter pis for, if you pardon my French. Kom ind i kampen og vis os, at du ikke kun er til mundsvejr og øregas. Vis os, at du tør udfordre bestående vedtagelser og gå nye veje i søgen efter oplysning og viden; vis, at du har evnen til at tænke selvstændige tanker og modet til at forfølge en idé, især når den går på tværs af dominerende opfattelser.
Det er den frie forsknings adelsmærke. Der er mange mennesker, der påstår, at de tænker, når alt hvad de gør, er at flytte rundt på deres fordomme.

Krig har aldrig afgjort, hvem der havde ret - kun hvem, der var tilbage.
En dag ud i fremtiden vil de afholde en krig - og ingen vil komme.
Det er forbudt at slå ihjel; derfor straffes alle mordere, medmindre de dræber i stort antal og til lyden af trompeter.

Erling Jensen, cand.jur.

Inger Hansen, Per Torbensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

"Lad mig lige minde om at såfremt USA ikke blandede sig talte vi jo nok tysk i dag og endda måske russisk."

Tja, nu er der så til gengæld en del, der taler (dårligt) engelsk!

Erling din forkærlighed for anti USA og anti Israel er åbenlys for enhver. Du har derimod en stor glæde i Noam Chomsky, som adskillige gange er blevet taget i faktuelle løgne og fordrejninger af historiske fakta. Men lad os sætte USA nedslagtning af indianere i forhold til Stalin, Mao, pol pot, osmannerne riget, den saudisk kongefamilie, Fidel Castro.
En meget vigtig amerikansk velgerning er bla at sikre hele vores del af verden mod sovjetisk overtagelse efter 2 verdenskrig. Vi var ikke selv i stand til at stå imod. Det synes jeg er en ganske fin en f slagsen. Men du taler jo russisk så du kunne jo sikkert begå dig på den anden side af muren som Sovjet opførte for at beskytte deres folk.

Nic det står dig vel frit for at lade være med at tale engelsk og slå over i arabisk hvis det giver dig tilfredsstillelse.

Erling jeg savner også DIN løsning til IS og deres vold mod lokale. Jeg giver ikke fem potter pis for den måde du undlader at tage konkret stilling til noget men i stedet klynger dig til anti USA og anti Israel klynkekoret der ikke en eneste gang har bragt noget produktivt til bordet. Bortset fra jeres evige sang om at USA og Israel hellere skulle ophøre med at eksistere.
Hvad vil du foreslå i kampen mod IS Erling...? Kom nu med noget konkret ud delagtiggør os i din evige visdom. Jeg har sagt hævd jeg synes der skal gøres

Ole Nielsen

Du har ret hvad angår vor uddannelse og baggrund, men vi har åbenbart draget vidt forskellige konklusioner af vore erfaringer, måske også fordi jeg har haft et stort samarbejde med US navy i Napoli (jeg var clearet af US navy), og havde et glimrende samarbejde med :"American burea of shipping."

Det ragnarok IS skaber omkring sig er resultat af Vestens + Israels politik i Mellemøsten og helt i overensstemmelse med den lagte plan...

Flemming Scheel Andersen

Peter Nielsen

Du har jo masser, masser af løsningsforslag du ikke har kunnet fordøje indtil nu, så hvad vil du dog med flere??
Det eneste der står i hovedet på dig er blodtørst, den skal du have slukket.
Men lad dog være med at søge godkendelse til at pleje den primitive holdning her.
Men måske er du bange for at debatten dør ud, hvis ingen modsiger fornuften??
Er det dit virkelige ærinde??

Bjarne Bisgaard Jensen, Inger Hansen, Per Torbensen, Niels Duus Nielsen og erling jensen anbefalede denne kommentar

Bill du må længere ud med den der plade. Flemming der er ikke kommet et eneste forslag der giver et konkret alternativ til at stoppe IS da man jo har brugt diplomati siden starten. Jeg vil gerne vide hvad du og dine fæller ellers gemmer i sækken med gode alternativer.
Jeg mener skam stadig at IS bør udslettes med våben da snak har vist sig nyttesløs. Tror også en del kurdere og andre truede folk i Irak og Syrien er enige om at diplomaterne har haft deres chance i spotlight længe nok. Vi kan desværre ikke spørge så mange i Raqqa og dem på hegnet siger jo ikke noget mere

Peter Nielsen

Tillad mig at citere George Orwell, som han meget klogt formulerede det for snart mange år siden:
Krig er fred.
Frihed er slaveri
Uvidenhed er styrke.

Meget kloge betragtninger, og i mine øjne den virkelighed, vi befinder os i.

Du efterlyser mine svar på de problemer, som IS, Islamisk Stat, forårsager. Tillad mig at citere mig selv fra et tidligere indlæg:
"Mht. alternative løsningsmodeller på problemet med international terrorisme, som den praktiseres af IS, kan jeg anvise den vigtigste: afhold dig fra selv at deltage i den. Det vil komme som et chok for dig, at USA er verdens førende udøver af terrorisme. Beviser for dette er uomtvistelige. Det er da også det eneste land på kloden, af 196 medlemmer af FN, som er blevet dømt for international terrorisme. Det skete i 1986, da de ved den Internationale Domstol i Haag blev dømt for at have mineret en af Nicaraguas havne".

Man ville med største lethed kunne finde tusindvis af eksempler, hvor de med lige så stor ret ville kunne anklages for international terrorisme.

Du undgår, ikke særligt behændigt eller elegant, at komme ind på dine grænser for moralsk adfærd. Hvor mange lig skal der på bordet som følge af amerikanske og israelske bomber, før du forarges? Ikke et ord. Det må du kunne gøre bedre.

I et af dine indlæg har du flg. kommentar til min virksomhed: "men i stedet klynger dig til anti USA og anti Israel klynkekoret der ikke en eneste gang har bragt noget produktivt til bordet. Bortset fra jeres evige sang om at USA og Israel hellere skulle ophøre med at eksistere".

En værre gang sludder og vrøvl for ikke at bruge mere alvorlige adjektiver om mit forhold til USA og Israel. Jeg har aldrig gjort mig til talsmand for, at disse to lande "hellere skulle ophøre med at eksistere".
Israel er et land for verdens jøder, men ikke for de 750.000 palæstinensere, som de med terror smed ud i 1948. Det finder jeg forkasteligt. Ang. jøder er jeg en stor fan af Noam Chomsky, amerikansk jøde og denne verdens absolut førende kritiker af både USA, hans fædreland, og Israel. Hverken hans nationalitet eller etniske baggrund er på intet tidspunkt i hans lange liv kommet til at stå i vejen for en fuldstændigt fordomsfri, unbiased, indstilling til de forbrydelser begge lande gør og har gjort sig skyldig i. Da han er jøde, kan hans modstandere, herunder åbenbart dig, ikke karakterisere ham som antisemit. Han må nøjes med betegnelsen "selvhadende jøde". Han er et ualmindeligt smukt menneske. Du beskylder ham for at han "adskillige gange er blevet taget i faktuelle løgne og fordrejninger af historiske fakta". Da det er alvorlige anklager, vil jeg sætte pris på, at du angiver dine kilder. Jeg er dog meget overbevist, at det er du ude af stand til. Det er ikke andet end von hören sagen eller på bramfrit dansk: lokumsrygter.

Du fortsætter med dine tirader!!!
"Men lad os sætte USAs nedslagtning af indianere i forhold til Stalin, Mao, pol pot, osmannerne riget, den saudisk kongefamilie, Fidel Castro".

Ang. nedslagtning af indianere anslås tallet til at skulle tælles i millioner, muligvis 10. Mht. Stalin har en amerikansk historieprofessor, Timothy Snyder, Princeton, i sin bog, Bloodlands, reduceret følgerne af Stalins rædselsvælde med adskillige millioner. Robert Conquest må siges at være hovedkilden til tallet 22 millioner, som jeg selv brugte i mange år, indtil jeg stiftede bekendtskab med Snyders tal. Han sætter det til mellem 6 og 8 millioner, en ganske betragtelig reduktion, men stadig et uhyrligt stort tal. Hvor meget man kan stole på hans vurderinger skal jeg lade være usagt.

Mht. Mao anklages han for at have stået bag hungerkatastrofen i Kina fra 1958, som angiveligt kostede 30 millioner kinesere livet. Jeg er ikke sikker på, at den holder vand. Adskillige historikere, kinesiske og udenlandske har stillet store, relevante spørgsmålstegn ved denne fortolkning af kinesisk historie. Jeg kan anbefale bogen, "Was Mao Really a Monster?. En samling af essays af ovennævnte eksperter.

Amartya Sen, indisk økonomiprofessor og Nobelprismodtager har skrevet en bog, hvori han sammenligner Kina og Indien. I modsætning til Kina har Indien aldrig haft så voldsomme hungerkatastrofer som Kina i historisk tid har været hjemsøgt af. Han fremhæver de store fremskridt Kina, også under Mao, har gjort for at eliminere sultkatastrofer, og anfører, at det demokratiske Indien sml. med det totalitære Kina har en overdødelighed på 4 millioner om året. Det indebærer, at Indien i løbet af 8 år har en overdødelighed, der er større end følgerne af hungerkatastrofen i 1958. Trods dette foretrækker han at bo i Indien. Formentlig fordi han ikke regner med at være at finde blandt de 4 millioner, som hvert år dør i større antal i Indien end i Kina.

Mht. Pol Pot sætter man tallet for hans virksomhed til 1,7 millioner; dette er blevet den "eviggyldige sandhed". I virkeligheden burde tallet sættes til 300.000; også et tal, der gør ham til et monster, ligesom tilfældet er med adskillige amerikanske præsidenter. Med det eksisterende intellektuelle debatklima i vestlige massemedier og hos en vis Peter Nielsen vil en sådan beskrivelse aldrig komme på tale.

Ang. USA og min antiamerikanske holdning har jeg uden tvivl den største samling af Frank Sinatra plader og cd'er i kongeriget, ligesom jeg er en stor beundrer af den mangfoldighed inden for kultur, som USA har beriget verden med. Det sker da også, at jeg indimellem nyder en amerikansk film eller tv-serie - det sker sådan ca. hver dag.

Erling Jensen, cand.jur.

Inger Hansen, Flemming Scheel Andersen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Peter Nielsen
I mit seneste indlæg med diverse sammenligninger mellem USA og andre lande burde jeg have husket at citere Johan Galtung, højt respekteret norsk freds-og konfliktforsker. Han udtalte for få år siden, at USA siden Anden Verdenskrig har været ansvarlig for drab på 20 millioner mennesker. Hvis vi fæster lid til Timothy Snyder, amerikansk historieprofessor på Princeton, som if. hans forskning er nået frem til, at Stalin "kun" har været ansvarlig for drab på mellem 6 og 8 millioner, burde det unægtelig sætte vores hidtidige historieskrivning i et helt andet perspektiv. Jeg forventer ikke, at du rokker dig en tøddel.
Dine holdninger er for altid skrevet i cement.

Erling Jensen, cand.jur.

Inger Hansen, Flemming Scheel Andersen og Stig Bøg anbefalede denne kommentar

Jørn Boye.
Dit samarbejde med ABS giver jeg ikke så meget for.
Jeg kender et stort antal af deres inspektører fra Korea og Kina.
Fede, overvægtige og underbetalte yankeer.
Slet uddannede.
Jeg har selv været ansat i DNV og Germannisher Lloyds.
Jeg har også været i søværnet.
Noget nødtvunget.
Som værnepligtig tvangsindskrevet officer.

GL skulle der vel have stået.

Erling Jensen:

Du har miskalkuleret! Du skulle have samlet på Dean Martin-plader i stedet.

Flemming Scheel Andersen og erling jensen anbefalede denne kommentar

Erling du higer efter at find halmstrå der bekræfter dit ønske om at de nævnte despoter jeg remsede op ikke var så slemme endda...Jeg kan nok gøre det samme med de 20 mio dræbte som USA hævdes at stå bag. Der findes dog en masse i formation omkring anarkisten og lingvistik professorens usandheder. Dem kan du sikkert finde lige så let som dine andre Fakta du læner dig op ad. Hvis du skal bruge hjælp såssig til og jeg skal give dig et link til en af siderne.
Nu er det også IS vi taler om og ikke Stalin og myrderierne af indianere, armeniere eller intellektuelle under pol pot

Peter Nielsen.
Dit indlæg virker meget usammenhængende.
Hvor mange mennesker USA har myrdet er svært at sige.
USA giver sig jo ikke selv af med at tælle de mennesker som de myrder.
Eftersom det jo er undermennesker fra diverse ulande.
Drone snigmorderen Obama sover heller ikke dårligt om natten på grund af hans mordofre.

Per Torbensen, Flemming Scheel Andersen og erling jensen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Peter Nielsen, jeg trænger til din hjælp. Vær så venlig at give mig et link til en af de sider, der har information om anarkisten og lingvistens usandheder. Tak.

Jeg noterede mig, at den krigsparate Peter Nielsen, lagde navn til følgende udsagn:

"Og denne indbefatter bomber og måske soldater, sådan må det så være i kampen om frihed for et område der lemlæstes og folkeslag der fordrives."

Er det således at Peter Nielsen hermed mener, at næste mål på listen over lande der har gjort sig skyldig i nævnte forudsætninger, er Israel, hvor den oprindelige palæstinensiske med magt blev fordrevet, og hvor det tiloversblevne territorium til den endnu eksisterende del af befolkningen der ikke er jøder til stadighed indskrænkes med magt?

Eller er Peter Nielsens tirader blot en gang "feel good", der dækker over et dybtfølt had til muslimer?

Inger Hansen, Niels Duus Nielsen og erling jensen anbefalede denne kommentar

Sider