Telegram

Folketinget sender syv F-16-fly mod Irak

Syv danske F-16-fly sendes i kamp mod Islamisk Stat med støtte fra 94 stemmer. EL og Uffe Elbæk stemte imod.
Telegram
2. oktober 2014 kl. 09:35

Folketinget vedtog torsdag med beslutningsforslaget B123 at sende syv F-16-fly fra Flyvestation Skrydstrup mod den voldelige islamistiske gruppe Islamisk Stat. Det skete med 94 stemmer mod 9 stemmer.

Regeringen, SF og de borgerlige partier Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance stemte for beslutningsforslaget.

- Vi bidrager allerede diplomatisk og humanitært, men nu bidrager vi også militært. Det er svær beslutning, men en rigtig beslutning, siger statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

De syv F-16-fly flyver til en base i Kuwait, oplyser forsvarsminister Nicolai Wammen (S).

Der sendes godt 140 personer sammen med de syv F-16-fly. Desuden sendes godt 20 stabspersoner til koalitionens hovedkvarter. Endelig sendes 120 personer af sted - blandt andet militære rådgivere - for at træne den irakiske hær og kurdiske pesh merga soldater.

Der er ifølge udenrigsministeren ikke tvivl om, at der er støtte i folkeretten til at udsende syv danske F-16-fly.

- Den irakiske regering har bedt om støtte, og jeg har haft en samtale med den irakiske udenrigsminister, siger Martin Lidegaard (R) efter kritik fra Enhedslistens udenrigsordfører, Christian Juhl.

De borgerlige partier fik onsdag aften udskudt andenbehandlingen af B123. De indkaldte justitsminister Karen Hækkerup (S) og udenrigsminister Martin Lidegaard i samråd torsdag morgen for at afklare, om danske jihadister kan straffes efter landssvigerparagraffen i straffeloven.

- Vi er nu, som vi hele tiden har været, enige om at stemme for regeringens forslag om at sende F-16 ned for at bekæmpe Isil, siger De Konservatives udenrigsordfører, Lars Barfoed.

- Partierne lægger til grund for vedtagelsen, at der er det fornødne grundlag for at tage paragraf 102 og 103 i anvendelse - altså landssvigerparagraffen. Det bør være strafbart, siger Lars Barfoed.

Udenrigsministeren er enig i, at danske jihadister skal straffes.

- Der er ingen tvivl om, at danskere, som tilslutter sig terrororganisationen Isil, kan og skal straffes hårdt. Det kan ske efter terrorparagraffen, som kan straffe med livstid eller efter straffelovens paragraf 102 med en lavere straf, siger udenrigsminister Martin Lidegaard (R).

/ritzau/

Opdateret 2. oktober 2014 kl. 11:05

Jeg har en kroatisk bekendt.
Han fortalte mig, at da Kroatien begik deres forbrydelser, så kunne man leje en kampvogn med besætning et par timer.
Og "besøge" sine tidligere naboer.

DNA og anden form for obduktioner

Det totale antal ofre, antallet af henrettede ofre, dødstidspunktet og årsagerne til dødsfaldene fortæller en historie, der afviger fuldstændigt fra den officielle myte.

I 2009 bestod ICTYs bevismateriale af 3.568 ligsynsrapporter, efter at den retsmedicinske undersøgelse var blevet udført af vestlige specialister, (ingen serbiske eksperter, medicinsk eller andre fik tilladelse til bevidne undersøgelsen, at afdække massegravene eller obduktionerne, selv om hele processen fandt sted i den serbiske republik i Bosnien), på de jordiske rester af mennesker indsamlet fra 13 massegrave i et område på 40-50 kilometers diameter rundt om byen Srebrenica.

Den første fejl ved denne metode, som ICTY forestod er den almindelige fejlopfattelse, at 3.568 obduktionsrapporter er det samme som 3.568 lig, hvilket på ingen måde er tilfældet, selv om domstolen behandler det som sådan.

Ved at understrege at 75% eller mere af ligrester kan betragtes som et helt lig, har man konstateret, at omkring halvdelen af det totale antal i tribunalets Srebrenica obduktionsrapporter kun er baseret på få knogler - i mange tilfælde kun en enkelt knogle eller knoglerest - hvilket ikke giver mulighed for at træffe meningsfulde retsmedicinske konklusioner.

For at kunne fastlægge med en acceptabel sikkerhed antallet af personer, der påstås at være fundet i Srebrenica massegrave, har man talt højre og venstre lårbensknogle, ud fra den hypotese, at denne knogle er en af de mest robuste skeletkomponenter, og at antallet af disse knogler derfor er en af de mest pålidelige indikatorer på antallet af individer, der rent faktisk er blevet begravet. Resultatet af disse analyser viser tilstedeværelsen af 1.919 højre og 1923 venstre ovennævnte knogler.

De senere tal på mere end 6.000 retsmedicinske obduktioner med DNA analyser lider formentlig af lignende fejlopfattelser. De angiver på intet tidspunkt, at der også må være blevet fundet jordiske rester af bosniske serbere, eller var det kun muslimer, man har fundet.

En borgerkrig eller en krig i det hele taget, i et område som omfatter Srebrenica og dets ret så omfattende omgivelser, hvor krig har fundet sted i et voldsomt omfang, i en radius som fra København til Holbæk rundt om Srebrenica, må naturnødvendigt medføre et betragteligt antal af tab af liv. ICTY angiver på intet tidspunkt, at de også må have fundet mange lig, som må have været bosniske serbere. Alt andet ville være utænkeligt. Men serbiske tab er uinteressante, forstå det, hvem der kan.

Det virker ikke troværdigt, at massemorderne i Srebrenica har været i stand til, i en krigszone, at køre tusindvis af lig mange kilometer væk fra Srebrenica og begrave dem i massegrave. Det må i givet fald har have affødt omfattende logistiske problemer, som ikke virker sandsynlig under disse omstændigheder, krigshandlinger, fjendtlige soldater i et stort omfang lige uden for døren osv.

Erling Jensen, Cand.jur.

Niels Duus Nielsen, Per Torbensen, Nic Pedersen, Niels Mosbak og Ole Nielsen anbefalede denne kommentar

godt for dig Ole. Jeg har 2 Bosniske Muslimer ansat og kender personligt en Serber. En af mine venners kone er Serber.
Alija som er en af de ansatte har fortalt mig følgende: hankom til danmark gennem røde kors ved familiesammenføring. Hans far blev reddet fra en Serbisk koncentrationslejr af en sygeplejerske fra Danmark. Sygeplejersken havde held til at finde Alija , hans søskende og mor, og fik dem sendt til danmark. Hvordan det foregik rent praktisk ved Alija ikke for han var 5 år på daværende tidspunkt.
Dette er selvfølgelig ikke et modbevis for at Muslimerne ikke begik massakrer, men det faktum at man kan påstå at grusomheder er fabrikeret af USA og dets fæller i forsøg på at dæmonisere Serberne, er simpelthen under lavmålet.
beyon reasonable doubt, er jo en sætning der benyttes i retssale bland andet. her er et link til et dokument der omhandler srebrenica massakren og en definering af hvornår der er tale om folkemord ( jeg henholder mig fortsat til massakre). Der er en række kildehenvisninger, men det er vigtigt at holde for øje at ICTY, ifølge visse personer, bygger deres dokument på falsum. Ikke desto mindre er der tale om et dokument som er en del af ICTY´s arbejde på at få de ansvarlige dømt for en forbrydelse bygget på falsum.

Peter Nielsen.
Min kroatiske bekendte er ikke muslim.
Måske kristen.
Han er styrmand.
Og arbejder i et rederi som hedder Frontline.

Peter Nielsen

Som du har kunnet læse i mine link, spurgte Dr. Karadic i retten i Haag, hvor anklageren troede at ofrene for krigshandlingerne var begravet?
Der er altså en helt berettiget tvivl om antallet af ofre, selv om journalister stadig hænger fast i de 8000 "civile".
Eftersom Bosnien havde indført generalmobilisering for alle mænd op til 60 år og man samtidig ved at der vist for 90% vedkommende var soldaterpapirer på de dræbte fra Srebrenica, er selve påstanden om, at der var tale om civile ikke korrekt.
Man ønsker fortsat at få det til at se ud som om at serberne blot slagtede løs, men fakta er og var, at kvinder, børn og personer over 60 år blev kørt ud af krigszonen. At drabet på 4000 våbenføre krigsfanger så heller ikke er i orden og en krigsforbrydelse, ændres der jo ikke ved. Men begivenheden er "solgt" af massemedier og ICTY som folkedrab og det er det enkeltpersoner dømmes for ved retten i Haag - men altså netop - enkeltpersoner - og ikke det serbiske folk.

I Vukovar fandtes der adskillige massegrave og man anslår, at der i disse grave ligger hen ved 25.000 personer - men der er tale om ofre for kamphandlinger. Så at man i området omkring Srebrenica finder massegrave er altså ikke et det samme som at man kan sætte lighedstegn mellem massegrave og ofre for forbrydelser. Det ser det imidlertid ud til at ICTY har gjort i tilfældet med Srebrenica, hvilket Dr. Karadic spørgsmål netop satte fokus på.

Per Torbensen, Torben Nielsen, Jens Høybye, Nic Pedersen, erling jensen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Nu er det ikke kun journalister der henviser til de tal, hvor meget du end ønsker det. Dr. Karadzic, hvorfor ikke benævne ham børnepsykiateren Karadzic (med bl.a. uddannelsesophold i Danmark).
Der er ikke tvivl omkring mere end 6000 ofres identitet, der er ikke tvivl om at man har gravet ligene op og flyttet dem, dersom der findes rester af lig spredt over flere grave.
Sagen mod de ansvarlige er ikke funderet på indicier men ekstremt detaljerede og velddokumenterede fund og oplysninger. Det er indiskutabelt at mere end 6000 ofre er identificeret som ofre fra massakren. Din henvisning til at tallene skulle være ukorrekte baserer du nu på at ud af de 4000 var der tale om våbenføre mænd, er heller ikke relevant. selvom du er våbenfør så var disse mænd og drenge fanger og skulle behandles derefter. Jeg er indifferent overfor andre massakrer som bruges som påskud for at så var det mindre alvorligt i Srebrenica fremhæves. Det ændrer ikke på at Srebrenica massakren var en alvorlig krigsforbrydelse og at der er tale om fanger der blev massehenrettet og at man efterfølgende flyttede ligene rundt.
Netop at ligene blev flyttet rundt synes at undslippe dit og andres blik for detaljer.
DNA beviser er så absolut et meget vigtigt grundlag for en retssag. Skulle der være den mindste tvivl om et DNA resultat ville et sådanne hurtigt kunne afvises af en dygtig dommer eller skydes ned af en dygtig advokat.
Når man benytter sig af ordene "hævet over enhver tvivl" ja så er det hævet over enhver tvivl.
At du og andre ikke anerkender fundene og forsøger at forsvare massakren hører heldigvis med til sjældenhederne. Man fornemmer næsten at der ligger en vis form for besættelse bag når I i jeres iver vil ty til næsten hvad som helst for at bagatellisere massakren, herunder lødige "eksperter" og "kilder/ artikler".
Slutteligt fremhæver du Vokovar i en sammenligning med Srebrenica og begrunder denne sammenligning med at man fandt mange ofre i massegrave her og derfor ville det ikke være usandsynligt at det samme gør sig gældende for Srebrenica. Karadzic har alle grunde til at bagatellisere Srebrenica, dels fordi han var præsident for Srbska, dels fordi han var tiltalt i Haag. Hans spørgsmål blev derfor modbevist netop gennem fund, aflytninger, vidner ( endda Serbiske vidner), og DNA analyser.
Karadzic er absolut ikke en person der bør anvendes som reference i forbindelse med Srebrenica da hans absolutte ønske måtte være at blive frikendt for sit ansvar for de forbrydelser der foregik under borgerkrigen. Han ville jo sige alt for at undgå at blive straffet. Enhver med indsigt i retssystemer vil også nikke genkendende til at selvfølgelig skal alle parter afhøres go alle parter har ret til at komme med deres udlægning, men i sidste ende er det beviserne der vejer tungest. Kan det ikke bevises så kan du ikke dømmes - så let er det, og det ved du jo også godt i din egenskab af betjent.

Peter Nielsen

Så lad mig spørge dig direkte - hvor tror du at ofrene for krigshandlingerne i Srebrenica, serbere og muslimer er begravet?

Det er også værd at bemærke, at der er forskel på "genocide" - folkemord - som jo er det Srebrenica er udråbt som, og så krigsforbrydelser.

Jeg har ingen intention om at forsvare drabene på 4000 tilfangetagne bosniske mænd - det er en forbrydelse under alle omstændigheder - men det genererer mit professionelle blik, at man tillægger en forflytning af DNA mellem forskellige grave så stor en betydning. Enhver der har efterforsket ved hjælp af DNA ved, hvor let en forurening opstår.
Og med hensyn til ICTY er det jo en sejrherrernes domstol og ikke en normal domstol i en retsstat - der er en betydelig forskel.
Og det man efterforsker er en krigsforbrydelse, hvor man skal forsøge at skelne mellem lovligt dræbte og ulovligt dræbte - fundne i massegrave. Det er naturligvis let nok hvis alle lig er bagbundne og nakkeskudt - det er bare ikke det der er tilfældet her.

Niels Duus Nielsen, Per Torbensen, Torben Nielsen, Lars R. Hansen, Nic Pedersen og erling jensen anbefalede denne kommentar

Niels, jeg skal svare dig direkte.
Der findes i hundredevis af massegrave spredt over hele det gamle Jugoslavien. Det er ikke forbudt at lave en massegrav. Det der er forbudt er at henrette en masse mennesker eller soldater man har tilfangetaget da disse skal behandles iht. genevekonventionerne. Jeg vil aldrig benægte at både Muslimer, Kroater og Serbere udførte de mest grusomme mishandlinger af tilfangetagne soldater og civile, der er simpelthen så ufattelig mange beviser herpå.
Mit argument er at Serbere udførte en massakre i Srebrenica hvor man stadig mangler at fastslå det nøjagtige antal ofre, men at antallet er imellem 7-8000 mænd og drenge. Ud af disse er der mere end 6000 der er identificeret. bl.a. ved at sammenligne DNA. Ydermere har man beviser for at man har flyttet ligene, da rester af afdøde er fundet spredt over flere grave. Til beviserne hører desuden aflytninger, vidneforklaringer ( også af Serbere), fotodokumentation af områder hvor henrettelserne fandt sted.
ICTY er ikke en sejrherres domstol, det er en FN domstol der har tiltalt både Kroatere, Muslimer og Serbere.
Anerkendelse af domstolen i Haag er altid et tema der debatteres voldsomt, men som eneste alternativ må Haag være stedet for retssager af den karaktér. Det vil være utopi at tro på en saglig og kompetent vurdering af en sag såfremt den blev afholdt i Sarajevo, Beograd eller Zagreb. Jeg tvivler også på at det ville vække begejstring hvis sagerne blev ført ved domstole i Danmark, USA, Rusland England. Dit argument for at det er en sejrherre domstol må derfor bero på at du mener at den ikke er retfærdig nok, men jeg vil da gerne høre din holdning til hvor retssagerne så skulle føres af tilstrækkelig kompetente og upartiske retsinstanser.
Din vægtning af ligenes forfatning, altså at de er bagbundne og nakkeskudt, er på sin vis med til at modsige netop tvivlerne argumentation. Der er mere end 1200 lig med disse kendetegn - lig der vel at mærke er dokumenteret bl.a. med billeder.
Dertil kommer jo de resterende identificerede lig.
Forurening af DNA: Nu ved jeg ikke noget om din ekspertise indenfor DNA, men her er lidt læsestof, hvor også fremskridtene på en overskuelig måde fremdrages:
http://www.forensicmag.com/articles/2008/10/international-impact-forensi...
http://www.dw.de/german-researchers-help-identify-srebrenica-victims-wit...

DNA som parameter for dødsårsag.

Jeg forsøger endnu en gang. The International Commission for Missing Persons (IMCP)(oprettet på Clintons iniativ og bekostet af USA) har påstået, at mere end 6.500 lig har et DNA, der viser et link til medlemmer af Srebrenicas befolkning, men dette bevismateriale KAN IKKE skelne mellem dødsfald som følge af krig eller henrettelse eller fastslå tid og sted for dødsfaldet.
Hvor svært kan det være?

Massakren har været en politisk triumf; for de bosniske muslimer, for kroaterne ( som på det tidspunkt var ved at iværksætte inden for en måned efter Srebrenica en gigantisk etnisk udrensning af Krajina af 250.000 serbere med tab, der overgår de værste tal for Srebrenica), og for USA, der nu kunne retfærdiggøre deres direkte angreb på Serbien i 1999, ( 73 dages uafbrudte NATO luftbombardementer af Serbien, og naturligvis uden den fornødne godkendelse i FNs Sikkerhedsråd), deres bygning af en kolossal militærbase i Kosovo, og iværksættelse af andre "redningsmissioner" og "humanitære interventioner" over hele kloden; Afghanistan i 2001 og de næste 13 år med katastrofale følger for landet, Irak i 2003 med samme resultat, hvor vi kun har set begyndelsen, Libyen i 2011, som kun har forårsaget det totale kaos i landet, Egypten, som gennem 40 år havde en amerikansk støttet diktator, som nu har fået en ny og igen med amerikansk helhjertede støtte.
Og nu er vi gået i gang med nøjagtigt den samme proces i Irak, nok engang.

Vestmagterne har taget fejl i alle deres hidtidige dispositioner i de sidste årtier me militære invasioner og interventioner, og derfor er de fuld af fortrøstning for, at de med fuld ret kan fortsætte den samme linje og med de samme metoder nå et helt andet resultat - skingrende vanvittigt og rablende sindssygt. En ting er bombesikker: Antallet af uskyldige, civile ofre bliver uendeligt meget mere omfattende end de værste tal for Srebrenica, som kommer til at ligne sandkasseleg for treårige.
Let's get the show on the road.

Alt dette sker naturligvis kun over for de officielle fjender; når vennerne krænker menneskerettigheder i et voldsomt omfang og begår dybt alvorlige krigsforbrydelser falder tonefaldet i Washington ned i et helt andet toneleje; Israel er altid et fremragende eksempel, som de har været det i et halvt hundrede år eller mere; et andet eksempel kunne være kroaterne og deres forbrydelser i Krajina over for en erklæret fjende, nemlig serberne.

Den politiske udnyttelse af Srebrenica har lavet den bosniske krig om til et pantomimeteater af moral mellem den pureste godhed og den grummeste ondskab, en version, som serberne ikke kan acceptere, og muslimerne ikke har noget ønske om at opgive.

Dette skisma står i vejen for en fordomsfri undersøgelse og en seriøs historisk analyse. Forsoning er udelukket grundet den moralistiske hævden, at der må skelnes skarpt mellem "aggressor" og "offer". Denne stærke skelnen eksisterer mellem NATO og Jugoslavien, eller mellem USA og Irak, hvor en overvældende overlegen militærmagt, USA, bevidst indledte en aggressionskrig (den alvorligste krigsforbrydelse if. Nürnbergtribunalets afgørelser), mod et suverænt land, der hverken angreb eller truede det - og som man hængte de ansvarlige for, hvis de da ikke havde nået at tage en giftpille.

Erling Jensen, cand.jur.

Erling Jensen, cand.jur.

Erling hvor svært kan det være for dig at fatte at DNA fortæller hvem der er død og ikke hvordan. Det tror de jeg en cand jur var i stand til at forstå. Alt andet du skriver er blot gentagelser af din lødige tilgang til realiteterne. Du gentager dig selv men din historie holder ikke vand.
Intet af det du skriver ændrer på fakta omkring massakren og din skolegårdsreference til brug for legitimeringe af massakren er tragikomisk.
Men hæng du fast i dine halmstrå så længe du vil, det ændrer ikke på din mangelfulde og virkelighedsfjerne historie. God fortæller det er du.

Peter Nielsen

"Erling hvor svært kan det være for dig at fatte at DNA fortæller hvem der er død og ikke hvordan. Det tror de jeg en cand jur var i stand til at forstå."

Denne kendsgerning har jeg, åbenbart forgæves, forsøgt at få dig til at forstå. Det er det afgørende skisma i hele debatten om antallet af ofre for massakren i Srebrenica; det er umuligt at skelne mellem ofre for krig og ofre for henrettelse med DNA undersøgelser. Hvis man finder 6.500 lig og ikke kan skelne mellem deres dødsårsag, siger det vel sig selv, at man ikke kan tælle dem med blandt de 8.000 lig, som angiveligt skulle være blevet henrettet i Srebrenica. En ukendt del af dem må naturnødvendigt være blandt ofre for gemene krigshandlinger. Det er det, hele min anke går på i den standende strid om antallet af ofre for massakren.

Ps: Jeg er dybt taknemmelighed for, at du har forstået, (omsider), at jeg har en juridisk embedseksamen; det gør mig uendeligt glad. Den giver mig bl.a. mulighed for at sætte mig ind i de indimellem komplekse sammenhænge, der er en væsentlig del af de problemstillinger, der behandles på denne blog, dog ikke således at forstå, at andre uden en akademisk grad ikke også kan sætte sig ind i de juridiske spørgsmål, der vedrører international lov og herunder utallige amerikanske krigsforbrydelser. Efter deres illegale invasion af Afghanistan henviste de til art.51 i FNs charter, der omhandler retten til selvforsvar ved angreb - det mest fordrukne sludder og vrøvl efter 9/11. Ved en anden lejlighed skal jeg give dig et kursus i Israels påberåbelse af ret til selvforsvar bl.a. ved de seneste angreb i juli og august 2014 med henvisning til palæstinensiske raketangreb. Det kan de ikke med henvisning til nogen folkeretlig lov. En besættelsesmagt har aldrig ret til selvforsvar, hvorimod et besat land altid har ret til selvforsvar. Det eneste, de kan gøre, er at ophøre med besættelsen af Gaza.

Erling Jensen, cand.jur.

Erling Jensen, cand.jur.

Per Torbensen, Niels Mosbak, Jens Høybye og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Så du mener at de dna resultater blot viser at størstedelen er faldet i hullet selv og med din juridiske embedseksamen er i stand til at tilsidesætte beviserne der kæder disse dræbte sammen med de overlevende. Din eksamen synes mig noget letkøbt. Jeg giver op...

Peter Nielsen.

Ingen tvivl om, at DNA analyser kan kæde dræbte mennesker sammen med overlevende slægtninge, men hvad du mener med, at "størstedelen er faldet i hullet selv" fatter jeg ikke, medmindre det skal forstås således, at jeg har påstået, at flertallet af de 6.500 ofre for den ene eller anden voldshandling, krig eller henrettelse, skulle være ofre for førstnævnte. Skulle jeg have fremsat en sådan påstand, må jeg beklage, for det har ikke været min hensigt. Mit gæt ville være, at det i et land, hjemsøgt af en forfærdelig borgerkrig, med op mod muligvis 100.000 dræbte, må være forbundet med astronomiske vanskeligheder at verificere dødsårsagen. Vi taler om lig, som har ligget i jorden i mange år. Om Srebrenica har fortjent at blive karakteriseret som det største folkedrab siden Anden Verdenskrig i Europa står i mine øjne stadig hen i det uvisse. Om vi nogensinde får afdækket hele historien har jeg mine stærke tvivl om.

Man merkt die Absicht und wird verstimmt, når man ser på den rolle, som USA har spillet i hele det komplekse spil om opløsningen af Jugoslavien, og som du ikke synes interesseret i at inddrage. Beviser for deres væsentlige rolle foreligger i hobetal. Det turde være åbenbart for enhver, at de havde en klar politisk interesse i at dæmonisere Serbien og Milosevic og gøre dem til den store skurk, også selv om de ikke havde nogen lod og del i massakren i Srebrenica.

Baggrundshistorien, som den blev kolporteret til resten af verden af en altfor følgagtig, ukritisk presse, for deres illegale NATO bombardementer i 1999 af Serbien er blevet godt og grundigt píllet fra hinanden - løgn fra ende til anden. Men det har været verdens erfaring med amerikanske begrundelser for alle mulige forfærdelige overgreb, invasioner og krige, og alligevel skal vi nu fæste lid til dem mht. bekæmpelse af IS i Irak og Syrien. USA har en agenda, som rækker lidt længere end Danmarks på den internationale scene - og det er aldrig for det godes skyld.

Erling Jensen, cand.jur

Erling din udlægning ad srebrenica massakren bærer præg af er ønske om at retfærdiggøre den gennem andre massakrer. Adskillige gange har du henvist til disse, du har endda senest lagt ord i min mund og skrevet at jeg har påstået at DNA kan vise dødsårsagen, hvilket jeg aldrig har gjort. Du henviser til en lødig kilde der blandt andre få forsøger at reducere antallet. Du vil ikke anerkende folkedrab som betegnelse ( jeg selv heller ikke) selvom du med din juridiske embedseksamen vel nok kan læse en vedtaget definering af hvornår of under hvilke omstændigheder man benytter denne betegnelse.
De serbiske ledere der er tiltalt og dømt for massakren ( en del er vist anket), er ansvarlige grundet noget så simpelt som et militært hiraki.
Som jurist ved du formentlig også hvordan et vidne enten accepteres eller afvises. Der er foregået så mange afhøringer her fra både anklager og forsvarer, at jeg tvivler på at din kompetence når deres juridiske evner til sokkeholderne.
Du startede med at anfægte srebrenica massakrens, men i din desparation, har du for længst mistet troværdighed. Jeg kan jo være ligeglad med din holdning, men jeg har meget lidt forståelse for din dagsorden i forbindelse med srebrenica, da du har anvendt direkte forkerte data for år skjule en løgn der åbenbart tiltaler dig og dit behov for at dæmonisere den evigt onde. Det annullerer bare ikke fakta omkring srebrenica en tøddel.

Peter Nielsen

Et par citater fra dine indlæg vedr. DNA analyser, som jeg nu i flere indlæg udtrykkeligt har understreget ikke kan bruges om bevis på dødsårsag. Så langt er vi enige.

"Men lad os tage ICTY´s DNA resultater som netop overstiger 6000 personer der nu er identificeret som en del af de forsvundne mænd og drenge fra Srebrenica. Disse DNA resultater er jo netop beviset for at de fundne ofre er dem der forsvandt fra den sikre zone. De blev fundet i massegrave og med tydelige tegn på at være blevet henrettet."

"Erling hvor svært kan det være for dig at fatte at DNA fortæller hvem der er død og ikke hvordan."

"Adskillige gange har du henvist til disse, du har endda senest lagt ord i min mund og skrevet at jeg har påstået at DNA kan vise dødsårsagen, hvilket jeg aldrig har gjort."

Et lille kursus i logisk tænkning.
Du henviser til ICTY´s DNA analyer, som er nået op på 6.000 personer. På den ene side er vi enige om, at disse analyser ikke kan bruges til at skelne mellem forskellige dødsårsager: krigshandlinger eller henrettelser. Dette er netop min pointe. Hvis de ikke er tilstrækkelige til at bevise dødsårsag, må ICTY komme om med andre beviser, og det er ikke sket indtil i dag .

Du nævner, at et vist antal, uden at angive hvor mange, er blevet fundet med tegn på at være henrettet. Det levner et stort rum for spekulationer og gætterier. Du kan ikke på den ene side fremhæve 6.000 ligfund og DNA analyser som bevis på deres tilhørsforhold til slægtninge i Srebrenica og omegn , og samtidig udelukke selve DNA analysen som bevis på dødsårsag, og trods dette bruge de 6.000 ligfund som bevis på henrettelse uden at kunne verificere dette. Jeg går ud fra, at der også må have været mennesker fra den "sikre" zone, der kunne være døde som følge af krigshandlinger. Vi taler om en borgerkrig.

Du anfører, at alle 6.000 havde tydelige tegn på at være henrettet, uden at kunne anføre, hvilke beviser, der er tale om. Det fremgår implicit af et af dine citater, at alle 6.000 fundne personer måtte være bosniske muslimer fra Srebrenica. Det virker usandsynligt. I en borgerkrig dør mennesker fra begge lejre, og jeg går ud fra, at der i disse massegrave også må have været lig af bosniske serbere. Det fremgår ikke af ICTYs materialer.

Erling Jensen, fortsat cand.jur.

Jeg har aldrig skrevet at DNA viser dødsårsagen.
Men henvisning til at de 6000 der er fundet i massegrave og bærer tydeligetagen på henrettelse, indrømmer jeg kunne være formuleret mere præcist. Det ville du kunne se i mine andre kommentarer. Der er ca 1200 der bærer rester på skeletterne af klædetof til at skjule øjnene og der er bagbundne ofre . Dertil kommer beviser for at et lig kan ligge i to grave et forhold du slet ikke inddrager. Hvorfor grave en massegrav op for at lave en ny.
Oveni de 1200 med sikre regn på henrettelser så kan du stadig ikke forklare hvorfor ubevæbnede mænd og drenge der er eftersøgt fra srebrenica er blevet identificeret i massegrave. Udover de mere end 1200 er der så lige det springende punkt med genopgravning.
Jeg påstår ikke år de 6000 er muslimer, jeg siger at de er det. Og der er beviser du ønsker bare ikke at anerkende dem.
Borgerkrig er ikke argument nok!

Peter Nielsen

"Der er ca 1200 der bærer rester på skeletterne af klædetof til at skjule øjnene og der er bagbundne ofre."

Der er unægteligt lang vej fra 1.200 til 8.000. Jeg forstår ikke, hvorfor kun 1.200 har fået bind for øjnene og ikke alle 8.000. Det burde vel være alle eller ingen, hvis intentionen har været at henrette alle 8.000. Mht. fund i flere grave har jeg svært ved, ud fra dette, at nå til den afgørende konklusion, the smoking gun om du vil, at dette er det endelige bevis for en massakre, som, med undtagelse af dig, af alle massemedier, meningsdannere og politikere er blevet karakteriseret som et folkedrab.

Der er ingen på min side af stakittet, Edward Herman og så ham den gamle, sure, bitre mand, Noam Chomsky, begge fulde af løgn, der ikke også vedgår, at der har været tale om en massakre. De ønsker som jeg, at ICTY kan fremlægge uigendrivelige beviser på, at der for det første er tale om henrettelser af 8.000 bosniske muslimer, og at begivenheden derfor kun kan karakteriseres som et folkedrab. Og så kan det vist ikke blive mere alvorligt.

"Og der er beviser du ønsker bare ikke at anerkende dem."

Jeg bøjer mig ubetinget for beviser - alt andet ville være utilstedeligt, men jeg og resten af verden er bare ikke blevet præsenteret for dem. 1.200 med bind øjnene og flere ligrester fundet i forskellige massegrave, uden tilnærmelsesvis med angivelse af antallet, er ikke tilstrækkeligt til at overbevise mig. Den holder ikke i Byretten, men uden tvivl i en domstol, som sejrherrerne har fuld hals-og håndsret over, da den er købt og betalt af dem.

"Og der er beviser du ønsker bare ikke at anerkende dem."

Så lad os da en gang for alle få dem!!!

Erling jensen, cand.jur.

Per Torbensen, Flemming Scheel Andersen og Jens Høybye anbefalede denne kommentar

Erlin Jensen,
DU bliver ved med at væve rundt i 1200 kontra op til 8000 dræbte. De 1200 er lig/ skeletter er alle beviseligt ofre for henrettelser. Du hævder at der er lang vej til ca 8000 dræbte. Estimater går på at der konservativt er forsvundet 7425 personer i forbindelse med srebrenica. Dette bygges bl.a. på krydstjekning af offentlige registre, personer der er meldt savnet og op til 5 DNA kontroller af fundne skeletrester. Skeletrester der vel at mærke i visse tilfælde findes i forskellige grave. Der er ingen logisk forklaring på hvorfor man skulle grave en legitim massegrav op for at flytte ligene. Dernæst er der vidneforklaringer fra få overlevne, og vidneforklaringer fra serbiske gerningsmænd. Transkriptioner af aflyttet radiokommunikation. Kommunikation der ikke er blevet anfægtet af de dømtes forsvarer. Læg dertil vidneforklaringer fra tiltalte og dømte serbiske militærfolk der var direkte involveret i drabene.
Transkriptionerne er efterprøvet af flere uafhængige kilder og sammenholdt med andre faktuelle omstændigheder, såsom fremskaffelse af brændstof, forflytninger af forskellige militære og paramilitære enheder. Forflytning af militære politienheder er ligeledes med til at understøtte beviser for at aktionen har fundet sted.
Tallet for identificerede ofre er over 6000 nu. Identifikationerne er alle underlagt minimum 5 DNA krydsreferencer, såvel som de er sammenholdt med tid for forsvinden, området hvor de er fundet, og endda Identifikationspapirer der også lå i gravene ( i den udstrækning disse ikke var formuldet).
DU er meget ihærdig i dine anstrengelser for at miskreditere domstolens eksistensberettigelse ved at fremture at det er en sejrherres domstol. Skulle en domstol da ikke være en sejrherres domstol, hvornår har du senest oplevet at taberen nedsætter en domstol for at dømme egne statsborgere for mulige krigsforbrydelser begået under en konflikt. Ydermere er ICTY udgjort af hhv. Serbere, Kroatere og Muslimer -et forhold der netop er vigtigt i forsøget på at opnå en form for forsoning, selvom denne ikke går alt for godt.
Jean-Rene Ruez, en fransk ekspert var en af de første der undersøgte en mulig forbrydelse i srebrenica. Ham bør du stifte nærmere bekendskab med. Hans baggrund er absolut med til at understøtte hans arbejde omkring srebrenica.
"Eksperten" Diane Johnstone som du henviser til tidligere er sammen med Edward Herman blandt de personer der har arbejdet ihærdigt for at tilvejebringe illusionen om at der ikke er foregået en massakre. Begge er støttet af Noam Chomsky som, konfronteret med de to førnævntes mangelfulde og lødige værker, nøgternt udtaler at han ikke fortryder sin støtte til dem men blot fortryder at han ikke har udtalt en stærkere støtte til dem.
Du beder om beviser. Nu er det jo ikke normalt at domstolen i Haag udleverer beviser til offentligheden i en lind strøm, men du kan jo bl.a. læse hhv. forsvarerne og anklagernes afsluttende bemærkninger og domsafsigelserne. Der refererer man jo ligeledes til den mængde af beviser der er fremlagt under retssagerne.
http://www.sense-agency.com/icty/forensic-evidence-of-srebrenica-crimes....
http://www.bosniafacts.info/modern-history/serbian-aggression/7-facts-ab...
http://books.google.dk/books?id=m-FgN-K2zBYC&pg=PA161&lpg=PA161&dq=diana...

Peter Nielsen

"Erlin Jensen,
DU bliver ved med at væve rundt i 1200 kontra op til 8000 dræbte. De 1200 er lig/ skeletter er alle beviseligt ofre for henrettelser."

1.200 ud af 8.000 udgør 15%. Det er alt og ingen overbevisende forklaringer på de manglende 6.500. Von hören sagen og diffuse redegørelser, som intet siger om manko'en. Jeg kender ikke den franske ekspert, du henviser til. Mht. forbrydelse i Srebrenica er der ingen uenighed. For jeg ved ikke hvilken gang, er det antallet vi strides om, og det virker, som om vi ikke kommer meget længere.

I alle dine indlæg har du kun haft nedladende kommentarer til mine henvisninger til USA og deres rolle i et væld af forbrydelser af et ubeskriveligt omfang, og i forbindelse med Jugoslaviens har de haft det afgørende ord. Mht. opløsningen af Jugoslavien virker det mildt sagt besynderligt, at du tror, du har opfundet den dybe tallerken, når du påstår, at jeg ikke kan bortforklare massakren i Srebrenica ved at inddrage andre forbrydelser, der ovenikøbet finder sted på samme tid og senere. Det ville være tåbeligt ikke at gøre det, især når man ser utallige beviser på, at USA har haft deres beskidte fingre nede i problemstillingen med bl.a. den etniske udrensning i Krajina, som fandt sted inden for en måned efter Srebrenica og endda kostede flere tab af menneskeliv, ligesom de inden Srebrenica havde intime samtaler med Izetbovic om en mere aktiv amerikansk/NATO militær medvirken på muslimsk side.

Srebrenica var ikke isoleret fra alt andet i selve Bosnien, som de heller ikke var det i det øvrige Jugoslavien, ligesom USAs meget anstrengte forhold til Milosevic vel ikke helt har forbigået din opmærksomhed. De dybt ulovlige NATO luftbombardementer af Serbien i 73 dage i 1999 havde alt at gøre også med Bosniens serbere og muslimer, og i dette rænkespil indgik begivenhederne i Srebrenica med stor vægt.

For et menneske som dig er der helt åbenbart ingen grænser for, hvor mange forbrydelser USA kan tillade sig at begå og stadig få din velsignelse. For dig er det helt åbenbart, at der ikke er nogen grænser for, hvor mange uskyldige lig, luftbombardementer vil koste i Danmarks og USAs forgæves bestræbelser på at udrydde IS. Som tidl. tjenstgørende officer på Karup Flyvestation kan jeg betro dig, ud fra den erfaring dette gav mig, at det er umuligt at bekæmpe en organisation som IS fra luften, uden at det også kommer til at kræve et ukendt antal uskyldige civile livet. Men for dig er ingen pris for høj - det er den ikke for mig. Det er endnu ikke lykkedes USA at bekæmpe den slags bevægelser med våbenmagt; de har det med at dø ud af sig selv.

Du fortsætter dit sproglige ordgejl om Johnstone og Herman på denne måde: "Begge er støttet af Noam Chomsky som, konfronteret med de to førnævntes mangelfulde og lødige værker, nøgternt udtaler at han ikke fortryder sin støtte til dem men blot fortryder at han ikke har udtalt en stærkere støtte til dem."

Der må være noget, du har fået forkert i halsen, eller også har du været meget forsømmelig med dit hjemmearbejde. Jeg kender den historie, du har i tankerne, men du blander tingene godt og grundigt sammen; sådan går det som regel, når man ikke har sat sig grundigt ind i sagerne. C

Chomsky blev i 2005 interviewet af en journalist, Emma Brockes, fra the Guardian, en af de mest respekterede aviser i Storbritannien. Hun stiller ham bl.a. dette spørgsmål, (i min oversættelse): Fortryder du, at du støttede dem, der siger, at Srebrenica massakren blev overdrevet?"

Hertil skulle Chomsky if. interviewet have svaret: "Min eneste fortrydelse er, at jeg ikke gjorde det stærkt nok."

Dette er den mest rendyrkede løgn go forfalskning. Længere nede i interview'et stiller hun ham et spørgsmål, der vedrører Diana Johnstone, ikke Diane, som du skriver, som har skrevet den i mine den bedste bog om Jugoslaviens opløsning. Hendes udgiver ville ikke udgive bogen, hvilket den alligevel blev på et senere tidspunkt, og det var til denne problemstilling, at Chomsky fortrød, at han ikke tidligere havde forsvaret hendes ret til at få sin bog publiceret, og ikke til spørgsmålet om Hermans og Johnstones udtalelser om massakren i Srebrenica; unægtelig en helt anden historie.

Dette svar anbringer Emma Brockes som det mest naturlige og med skummelt overlæg på en aldeles utilstedelig og uanstændig måde som svar på Chomskys holdning til massakren i Srebrenica, hvilket naturligvis fuldstændigt forvansker hans udtalelser. Sådan kan man altså også gebærde sig på the Guardian for ikke at tale om andre vestlige aviser, der har en lige så uanstændig måde at redigere deres artikler på - går den, så går den. Bare ikke i dette tilfælde.

Et par uger senere, efter flere klager fra Chomsky, trykte avisen en beklagelse i avisen med titlen: Corrections and Clarifications. Det er kun et eksempel af mange, hvor Chomskys udtalser bliver forvansket til ukendelighed. Jeg har i et tidligere indlæg på denne blog anført en lignende adfærd i en kronik, som Chomsky havde fået publiceret i Politiken, hvor de også forvanskede hans meninger og drejede dem i en helt anden retning. Jeg gjorde Chomsky opmærksom på denne uanstændige adfærd fra Politikens side. Om Politiken beklagede erindrer jeg ikke.

Han bliver til stadighed udsat for denne forargelige behandling. Du er selv inde på samme linje.
I dit indlæg henviser du til Diana Johnstones og Edward Hermans værker, som du beskriver som "mangelfulde og lødige". Jeg går ud fra, at du mener underlødige. En ting er sikker: Det er min påstand, af du på intet tidspunkt har stiftet bekendtskab med nogen af deres værker, men udelukkende lhar ænet dig op ad den primitive standard, som mine eksempler beskriver. Næste gang synes jeg, du skylder andre mennesker, at du får dine fakta bragt i bedre overensstemmelse med de sande forhold. De mennesker, du støtter dig til, når ikke de tre omtalte til sokkeholderne mht. personlig integritet, men det siger alt om dig, at du finder dem lødige.

Grunden til at Emma Brockes i første instans ønskede at interviewe Chomsky, var, at han det år var blevet udnævnt til verdens førende offentlige intellektuelle person af Prospect Magazine; Vaclav Havel blev nummer 4. Han er stadig fuld af løgn ( i dine øjne)-

Erling Jensen, cand.jur.

Jens Høybye, Niels Duus Nielsen, Per Torbensen og Niels Jespersen anbefalede denne kommentar

Erling, du har ikke ET eneste faktuelt bevis til at understøtte dine teorier, som jeg snarere vil kategorisere som fantasier.
Det er min påstand at du oprigtigt ønsker at forsvare Chomsky og jeres fælles holdninger koste hvad det vil. Dette inkluderer din manglende vilje til at indse at bevisbyrden fremlagt i Haag og de teknikker der er brugt er hævet over enhver tvivl. Jeg synes du mangler at svare mig på hvor i verden du vil mene at en mere retfærdig rettergang ville kunne finde sted...
Jeg har på foranledning af dine henvisninger valgt at se nærmere på bl.a. Diana Johnstone, Edward Herman samt Noam Chomsky ( blandt mange af dine oplysninger). Det slår mig at de ( herunder dog ikke Chomsky), er særdeles mangelfulde i de passager jeg har læst. Jeg indrømmer at jeg bestemt ikke ejer "værker" af Diana Johnstone, og kommer heller aldrig til det, men hun excellerer udi disciplinen dårligt journalistisk detektivarbejde. Jeg mener således at når man ønsker at forfatte sådan et "værk" så bør man være ekstra nidkær når det kommer til kildematerialet.
Du anerkender ikke ICTY´s etniske sammensætning ( antager jeg), da jeg fornemmer din holdning til ICTy er at de er blot et instrument for Haag, og dermed ikke upartiske.
Jean-Rene Ruez er bestemt en herre du burde have stiftet bekendtskab med. Efter min bedste overbevisning er det et tegn på at du ikke har sat dig godt nok ind i stoffet omkring srebrenica, herunder vidneforklaringer. Han er netop en meget vigtig kilde, da han var blandt de første der tog arbejdstøjet på og efterforskede omstændighederne omkring srebrenica. Du undgår også behændigt at forholde dig til de vidneforklaringer der er afgivet af personer som var med til at henrette ofrene i srebrenica - det undrer mig ikke, men jeg påpeger det dog gerne igen.
Om Noam Chomsky så var den eneste der figurerede på listen over førende intellektuelle, så gør hans holdning til Srebrenica ham stadig til et kuriøst indslag hvis udtalelser og skriverier anses som manna fra himlen af mange af hans tro følgere. Disse tro følgere er immune overfor bl.a. srebrenica, og vil hellere bruge tid på at forsvare Noam Chomsky end at sætte sig ordentligt ind i stoffet. Der er en overflod af tro følgere der netop som dig, vælger at decimere srebrenica forbrydelsen via henvisninger til andre forbrydelser. Det er et fattigt trick - rent ud sagt, og det ændrer intet på srebrenica massakren.
Du bliver ved med Krajina ( som mange andre)... Jeg er udmærket bekendt med Krajina og de grusomheder Kroaterne begik der, men forskellen på os to er at jeg ikke bruger Krajina eller nogen anden massakre, begået af muslimer eller kroater til at retfærdiggøre serbernes ugerninger i Srebrenica. Jeg forholder mig til Srebrenica, da FN her havde garanteret en sikker zone for de flygtninge der befandt sig foran de fremadstormende serbiske styrker.
Jeg forholder mig til at der gennem kvantespring inden for bla videnskaben omkring DNA analyser, er lykkedes at identificere mere end 6000 mennesker i de grave som Serberne lavede. Jeg påstår derfor også at når man krydsreferer data fra registre over indbyggere i srebrenica og andre arkiver, samtidig med at man finder beviser for at serberne har gravet flere massegrave op for at flytte ligene, så er der tale om at serberne har begået en forbrydelse og forsøgt at skjule den. Jeg forholder mig også til vidnernes udtalelser, herunder efterforskere, overlevende samt gerningsmænd. Jeg forholder mig også til at der, trods min holdning til at det ikke er et folkemord, er en klar definering af hvornår der er tale om folkemord. Jeg forholder mig også til at man jfr. Geneve konventionerne, ikke må henrettet mennesker der er tilfangetagne.
Du bruger ordet uanstændig om en fejlcitering af Chomsky i Politiken. Noam Chomsky er uanstændig i sit forsvar af en teori som er direkte i modstrid med virkeligheden omkring srebrenica.
jeg skal beklage at jeg glemte at skrive underlødig, men jeg kan se at du forstod meningen med min sætning.
Jeg ved ikke om Noam Chomsky skal behandles med foragt eller ej for hans ytringer omkring srebrenica, men at en person med hans ( i visse øjnes) kvaliteter burde nok have overvejet sine udtalelser noget bedre og måske endda sat sig ind i stoffet omrkring srebrenica inden han ytrede sig. Han er selvforskyldt i den mediestorm han kom ud i, men jeg tror ikke det er en ukendt følelse for ham. Det havde dog klædt ham at komme med en anerkendelse af srebrenica fakta efterfølgende ( det kan være at hans ego forhindrer ham i det - jeg kender ham ikke personligt, og holder ikke øje med fejlciteringer af ham og hans generelle gøren og laden).
For et menneske som dig er der åbenbart ingen grænser for hvor langt Noam Chomsky må gå i hans bestræbelser på at dæmonisere hans fjender og glorificere hans frænder - den strategi virker du til at slutte godt op omkring.
Jeg skal ikke udtale mig om Emma Brockes formål med interviewet af Noam Chomsky, men dette bør da alligevel ikke forhindre hende i at spørge ind til hans holdning til Diana Johnstone, hun har vel en ganske stor frihed som journalist eller gælder det ikke når det er Noam Chomsky man interviewer?
På falderebet vil jeg gerne delagtiggøre dig i noget: Jeg er ganske klar over at en luftkrig medfører tab af civile, men det gør din blotte holdning også. Jeg har ved selvsyn set hvor lidt FN kan udrette i en konflikt når de skal tækkes så ufattelig mange interesser, herunder USA, Rusland, Kina, England, Frankrig og alle os andre staters specielle ønsker og ambitioner. Alt imens civile ofre dør.
At foretage sig noget kan være en forbrydelse, men det kan det også være hvis man er passiv.

Peter Nielsen

Jeg har ikke det mindste imod, at en journalist som Emma Brockes stiller alle de spørgsmål, hun har lyst til, men derfra at tage et svar fra et andet spørgsmål og placere det som svar på et helt andet spørgsmål, må vel selv du kunne forstå trodser enhver anstændighedsgrænse - og alligevel. Foruden at være topmålet af frækhed, er det fuldstændigt tåbeligt.

Dine bemærkninger tyder på, at du ikke har forstået en så selvfølgelig ting; og det gælder også over for en Chomsky, som du kun har den største foragt til overs for, uden at have læst eller hørt en linje af hans værker, artikler, eller foredrag; som muligvis giver adskillige interviews dagligt, foruden de hundredvis af foredrag over hele kloden, han også tager sig tid til, formentlig flere end nogen anden. Han har endda holdt foredrag på West Point (Military Academy) for en tusindtallig skare kadetter. De viste ham, som dannede mennesker, den største respekt, i modsætning til dig, som kun henholder dig til de mest primitive udladninger fra tåbelige idioter; et menneske, der oven i købet ville finde det meget vanskeligt at sige noget godt at sige om det amerikanske militær.

Ps: Hvor går din grænse for tab af uskyldige, civile menneskeliv i den situation, som krigsliderlige danske politikere nok engang har kastet Danmark ud i? Skal de tælles i tusinder, eller titusinder, eller hundredtusinder, ja, måske millioner, før du forarges. Invasionen af Irak og bekæmpelsen af Taliban, (ikke meget ulig IS) har indtil i dag kostet 1,3 millioner uskyldige irakere livet, kastet landet ud i borgerkrig, ligesom sanktionerne fra 1991-2003 kostede op mod 1 million.

Dit verdensbillede virker ud fra dine skriblerier uhyre primitivt. Som jeg har anført flere gange er halshugning ikke en tilstrækkelig plausibel grund til at starte en ny krig på, og som kun vil gøre kaotiske livsbetingelser, takket være USA, i Irak endnu værre. En drone i hovederne på tusindvis af uskyldige pakistanere, yemeniter eller afghanere er endnu mere gruopvækkende end halshugning af 5, FEM, mennesker. Det gør indtryk på et menneske som dig, fordi du tror, at synlighed gør forholdet værre, end hvis det foregår i dølgsmål. Alvoren omkring faktiske forhold, eksempelvis drab, er uafhængig af, om man kan se det eller ej. For de millioner, der bliver slået af verdens mest avancerede krigsmaskine er det fuldstændigt ligegyldigt, om du kan se det på Youtube. Det bliver ikke mere alvorligt af den grund,. En Obama har bare med sine droner gjort sig til en større massemorder end en Anders Breivik, som "kun" slog 77 mennesker ihjel, og du synes, at han er vidunderlig. Jeg kan kun karakterisere det som et dybt utiltalende menneskesyn.

I rest my case

Erling Jensen, cand.jur, tidl.premierløjtnant i Forsvarets Efterretningstjeneste

Igen en formidabel svada men du undgår srebrenica og fakta om selvsamme med en behændighed jeg finder imponerende.
Uanset hans interviews taler og skriverier så er han stadig galt afmarcheret mht. Srebrenica men det er for svært for dig at kapere.

Peter Nielsen

"Jeg forholder mig til Srebrenica, da FN her havde garanteret en sikker zone for de flygtninge der befandt sig foran de fremadstormende serbiske styrker."

Det er helt korrekt - men der var jo også gået 2 år fra zonen blev oprettet, så de fremadstormende serbiske styrker, havde jo ikke været så fremadstormende endda.

Til gengæld bør du jo vide, at den kroatiske operation "Storm" foregik gennem en lige så FN-sikret zone, nemlig det der var kendt som sektor Nord.
Ud over at man angreb igennem den danske FN-lejr med tanks, hvorved en dansk soldat blev dræbt og adskillige såret, så foretog man etnisk udrensning af omkring 200.000 serbere ved samme lejlighed.
Men der er du underlig indifferent - og mener at Srebrenica er den værste forbrydelse, der er begået under den Jugoslaviske borgerkrig.
Numerisk set er den ikke den værste forbrydelse og tallene er ikke absolutte - uanset hvor mange savnede der er, du nævner selv 7425 - så er de ikke alle ofre for krigsforbrydelsen, da adskillige brød ud af Srebrenica og kæmpede sig vej til Tuzla.
At man har lagt hele sagen op som "folkemord" er vel nærmest en tilsnigelse, da serberne, såfremt de havde forsæt til at begå folkemord, havde dræbt alle - også kvinder, børn og gamle.

Men altså - kroaternes militære fordrivelse af den serbiske civilbefolkning i den del af Krajina, der var udlagt som FN-sikret zone under navnet Sector Nord - overgår langt den skæbne der blev muslimerne i Srebrenica til del - men da det gik ud over serberne, betød det tilsyneladende ikke så meget - og General Gotovina blev jo også løsladt af Sejrherrernes Domstol i Den Haag.

Jens Høybye, Niels Duus Nielsen, erling jensen og Nic Pedersen anbefalede denne kommentar

NIels Mosbak

Dine betragtninger er uigendrivelige eksempler på, at man skal være yderst varsom med Peter Nielsens løsagtige omgang med væsentlige principper i international ret. Gid dit indlæg bliver læst af dem, der er alvorligt bekymrede for den arv, vi er godt på vej til at efterlade til fremtidige generationer. Din henvisning til den etniske udrensning i Krajina i Kroatien en måned efter Srebrenica går lige til hjertet af nogle af mest bittert omstridte kontroverser i international lov. Det er meget stimulerende at læse din kommentar til dette alvorlige emne i alle dets forgreninger, hvilket, over for Peter Nielsen, er som at sælge sand i Sahara - en umulig og håbløs opgave. Han fatter det simpelthen ikke.

Erling Jensen, cand.jur.

Niels hvis du ville sætte dig ind i hvad jeg har ytret om krajina så har jeg intet gjort for at neglicere massakren og fordrivelsen af henved 250000 mennesker. Men jeg føler ikke et behov for at bruge en ugerning for at retfærdiggøre en anden som visse andre gør.
Den kære Erling fatter ikke stupiditeten i hans ræsonnement og det virker som om du har samme behov for at forsvare en handling med henvisning til en anden mindst lige så grusom. Jeres konspirationsiver overskygger evnen til at anerkende faktuelle forhold.
Erling din lemfældige tilgang til fakta og dine bortforklaringer er et udtryk for din urokkelige tro på dit fabrikerede ønske om at der er en skjult dagsorden som kun du og en fanatisk skare ønsker er virkelig. Dette uden hensyntagen til de beviser der er fremme og fortsat kommer frem.
De kæmpede vej mod Tuzla...javel og det var vel at mærke efter man sendte kvinder afsted fra srebrenica før man tog mænd og drenge og slog dem ihjel. Niels du har ikke styr på kronologi og fakta. Og du glemmer igen Geneve konventionerne.

Niels Duus Nielsen

Peter Nielsen, jeg kan altså ikke se, hvor Erling Jensen og/eller Niels Mosbak forsvarer en handling med henvisning til en anden handling. Tværtimod undrer de sig højlydt over, at den ene grusomme handling afstedkommer drakoniske repressalier fra "det internationale samfund", mens den anden ligeså grusomme handling forbigås i tavshed?

Du minder mig lidt om hovedpersonen i en gammel soldaterhistorie fra Oksbøl: Chefen for et haubitser-batteri havde fået lidt for meget snaps til frokost, og kom som følge deraf til at vende kortet på hovedet. Da kanonbesætningerne modtog målkoordinaterne, så de straks, at de i stedet for at skyde ind over øvelsesterrænet ville skyde ud over beboet område. De telefonerede derfor til chefen og gjorde opmærksom på fejlen, og bad om nye ordrer. Hvorefter døren til stabsvognen blev flået op, og batterichefen råbte: "Til helvede med, hvor det rammer - FYR!"

Jeg er ikke hverken nuværende eller forhenværende politibetjent, efterretningsofficer eller professionel påvirkningsagent, men jeg kan forstå på diskussionen, at det præcise antal af dræbte spille en stor rolle i disse professioner. Så jeg accepterer, at Niels og Erling går meget op i noget, som for mig er relativt underordnet. Spørgsmålet melder sig så, hvorfor du går så meget op i drabstallene? Er du nuværende eller forhenværende politi- og/eller efterretningsmand, ligesom Niels og Erling?

Du anvender Srbenica-massakren som et eksempel i en overordnet argumentation, der har til formål at mobilisere støtte til den USA-ledede og dansk-støttede bombekampagne, der p.t. foregår i Irak.

Erling og Niels ønsker at imødegå dette mobiliseringsforsøg, og fremdrager derfor Krajina som et eksempel på, hvorledes et på mange måder sammenligneligt hændelsesforløb blev ignoreret af det "internationale samfund". For derigennem at sætte spørgsmålstegn ved, om den angivelige casus belli nu også er den virkelige casus belli. Og det er et meget stærkt argument, de to herrer fremkommer med:

For hvis det virkelig forholdt sig sådan, at vi går i krig på grund af de umenneskelige halshugninger, og for at hjælpe den lokale civilbefolkning, hvorfor har vi så ikke for længst erklæret saudierne krig, da vi jo i mange år har vidst, at sådan henretter man dødsdømte i Saudi-Arabien?

Eller for at blive ved det historiske eksempel: Hvorfor blev Srebenica-massakren udslaggivende for krigens retning i eks-Jugoslavien, når den på mange måder sammenlignelige Krajina-udrensning ikke fik lignende konsekvenser?

På denne måde ender det jo med at blive dig, der bruger en ugerning - her halshugningen af fem civile vesterlændinge - til at retfærdiggøre en anden ugerning - her drabet på et endnu ukendt antal civile irakere.

Og så er det pludselig dig, der har et forklaringsproblem. Hvorfor er Srebenica relevant, når Krajina er irrelevant? Hvorfor har IS fortjent en afstraffelse, når fx Saudi-Arabien ikke har? Begge episoder har jo efter din logik krav på resolut og håndfast aktivisme i form af bombardementer - også selv om det vil betyde kolaterale skader. Fyr, og til helvede med, hvor det rammer.

Niels Mosbak, erling jensen og Jens Høybye anbefalede denne kommentar

Niels Nielsen

Nu har jeg skrevet, jeg ved ikke, hvor mange indlæg på denne blog, uden at komme nogen vegne med min argumentation over for Peter Nielsen, ja, nærmest tværtimod, og så kommer du og sætter tingene på plads med relativt få ord. Det kan ikke gøres bedre. Gid jeg havde det samme intellektuelle format - stor tak.
Jeg må vel strække våben og give Peter Nielsen ret, når han formulerer det på denne måde: "Den kære Erling fatter ikke stupiditeten i hans ræsonnement." Eller når han fortsætter med disse ord:

"Erling din lemfældige tilgang til fakta og dine bortforklaringer er et udtryk for din urokkelige tro på dit fabrikerede ønske om at der er en skjult dagsorden som kun du og en fanatisk skare ønsker er virkelig."

Erling Jensen, cand.jur.

Niels Nielsen,
at du ikke kan se dette er ikke mit problem, men vel nok snarere dit eget latente ønske. Men hvis du ville kunne du jo se at de drager Krajina ind i Srebrenica massakren flere gange ( Erling er vel oppe på en god håndfuld nu), som en undskyldning for Srebrenica. Der er også lagt megen energi i at underspille antallet af civile ofre. Dertil bør du lægge påstanden om Muslimernes voldsfremfærd som de igen vil have til at retfærdiggøre drab på civile. Jeg ved ikke med dig men fordi din nabo kører for stærkt så er det jo også stadig ulovligt for dig ( det er denne devise i ekstrem form jeg ser anvendt).
Hvad EJ´s og NM´s motiver er for IS og USAs konflikt er ikke det jeg anfægter. Der tales om Srebrenica, og her er deres motiver af helt anden karaktér. Niels Nielsen, man skulle jo næsten tro at du ikke havde fulgt med.

Jeg nævnte Srebrenica i en sammenhæng hvor FN´s manglende gennemslagskraft blev udstillet. Så kommer du Erling og anfægter antallet, motivet, og faktisk påstår at Muslimerne selv fremprovokerede angrebet. Dernæst henviser du til Krajina for at nedtone alvorligheden af Srebrenica. Du stiller spørgsmålstegn ved de tal der er frembragt af ICTY, deres metoder, domstolen i Haags sammensætning, ja jeg kan blive ved.
Så henviser du til adskillige forfattere der præsterer under lavmålet af journalistiske evner, og ja vores alle sammens Noam Chomsky og hans velsignelse af disse, hvad var det nu... nåh ja "værker".
Hvis I vil diskutere Krajina, ja så husk at spole tiden tilbage til 1991 og tag historien derfra.

Erling har ikke frembragt et eneste bevis for hans påstande for Srebrenica. Men at påstå at de beviser der så er fremlagt er nærmest fabrikerede til lejligheden det er jo flot.

Niels Mosbak, som betjent i Vukovar så var du vel også bevidst om historien fra 1991 og fremefter for netop Krajinaområdet. Jeg kan jo næsten ikke lade være med at bruge samme skønne metode som Erling. Der var foregået adskillige angreb forud for Operation Storm. Disse var udført af Krajina Serberne mod civile såvel som militære Kroatere. Resultatet var at der næsten ikke var flere kroatere tilbage i et kroatisk område ( husk at Kroatien var et selvstændigt land dengang). Nå men jeg har heldigvis ikke et behov for at underspille tallene, ej helle antallet af dømte for krigsforbrydelser begået under Operation storm. Mener at Serberne taler om ca. 1300 civile dræbte i og efter operationen. Kroaterne påstår at det er noget lavere.
Men for sidste gang:
Erling har sat en ære i at påvise at der maksimalt er tale om 1200 dræbte civile i Srebrenica massakren, dog har hans evner ikke rakt til at understøtte disse påstande andet end gennem få kilder der fagligt ikke har vist sig værende troværdige.
I modsætning til Erling vil jeg ikke strække våben, da jeg stadig vener på hans beviser for hans teorier.
Nu vil jeg så lade Erling frembringe de beviser han har for hans påstande, det er jo kun rimeligt. Sidste gang han fremførte beviser var det med henvisninger til kilder der efterfølgende har vist sig værende af tvivlsom herkomst.

Niels Nielsen, overså dit spørgsmål angående min baggrund. Hvordan kan den spille en rolle for dig? Den er militær i 90´erne.
Jeg har ikke behov for at udbrede hvor jeg var henne i perioden, men jeg har et behov for at anfægte Erling Jensens og Niels Mosbaks omgang med fakta omkring Srebrenica, som jeg har gentaget adskillige gange. Jeg spurgte ind til Niels Mosbaks erfaring fra krigen og i hvilken egenskab han var udsendt, han svarede pænt med et par historier omkring hans tur i Vukovar. Hvilket var interessant.

Sider