Telegram

Hver dag forsøger 20 mennesker selvmord

Mennesker, der har forsøgt at begå selvmord, er i stor risiko for at forsøge igen. En terapeut kan hjælpe.
Telegram
24. november 2014 kl. 07:15

* Hver dag forsøger cirka 20 personer selvmord. To personer gennemfører selvmordet og dør.

* Antallet af selvmordsforsøg er cirka 30 procent højere end antallet af personer, der forsøger. Det vil sige, at nogle personer gentager deres selvmordsforsøg en eller flere gange.

* Risikoen for at gentage et selvmordsforsøg er størst inden for det første år.

* En undersøgelse blandt 5678 personer, der har forsøgt selvmord, viser, at risikoen for et nyt forsøg eller et fuldbyrdet selvmord falder med 30 procent med samtaleterapi.

* Behandlingen er korttidsterapeutisk og består som regel af seks til 10 samtaler.

* Det er første gang, at forskere har påvist, at selvmordsforsøg og selvmord kan forebygges med terapi.

Kilde: Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København