Telegram

Socialrådgivere: Vi drukner i asylsager

Socialrådgiverne knokler med at finde boliger til asylansøgere. Vi hører om det tredobbelte antal sager
Telegram
4. november 2014 kl. 10:10

Integrationsafdelingerne i kommunerne er ved at bukke under fra presset fra de mange mennesker, der i løbet af sensommeren og efteråret har søgt om asyl i Danmark.

Formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, siger til Ritzau, nogle kommuner oplever en tredobling i antallet af sager.

- Vi hører fra vores medlemmer, at der mangler hænder til at sagsbehandle. De kan ikke nå at indfri tidsfristerne i loven, selv om de knokler, siger Majbrit Berlau.

- Der skal laves handleplaner for hver enkelt, findes boliger, og de skal lære dansk.

Desuden skal socialrådgiverne medvirke til at beskrive asylansøgernes sociale og sundhedsmæssige tilstand.

- Vi taler om mennesker med væsentlige problemer, og alle de forhold får vi slet ikke afdækket i øjeblikket, siger Majbrit Berlau.

Tirsdag mødes Kommunernes Landsforening (KL) med integrationsminister Manu Sareen (R) og indenrigsminister Morten Østergaard (R) for at diskutere en række forslag fra kommunerne om at slække på integrationskravene.

Forud for mødet opfordrer Majbrit Berlau til, at de to parter gør sig klart, at der er to veje at gå.

- Enten skal loven lempes med de negative følger, det får for asylansøgerne, ellers må der findes penge til, at kommunerne kan hente vikarer ind. Kun på den måde kan vi sikre, at asylansøgerne får den hjælp, de har krav på.

Indtil videre har regeringen fastholdt, at loven skal overholdes, selv om kommunerne er pressede.

Det bekræfter Socialdemokraternes integrationsordfører, Mette Reissmann, efter at en undersøgelse for Ugebrevet A4 har vist, at mere end halvdelen af kommunerne bryder loven.

- De lovgivningsmæssige krav om helbredsvurderinger og integrationskontrakter og tilbud om danskundervisning - det er jo krav, som kommunerne skal overholde i dag, og det kommer de også til i fremtiden, siger Mette Reissmann.

/ritzau/

Opdateret 4. november 2014 kl. 11:05

Jamen, kommunerne bryder i forvejen loven i forhold til almindelige danskere, men det taler man ikke så højt om. Måske skulle man ansætte nogle ledige socialrådgiverne og fyre et par overordnede i stedet?

- Handleplaner.
- Finde boliger.
- Lære dansk.
- Beskrive sundhed og sociale forhold.
- Årsag til flugt.
Og sikker meget mere.
Reducer i arbejdets art og der bliver tid nok.
"Enten skal loven lempes med de negative følger, det får for asylansøgerne, ..."
Ja, de er jo flygtninge og ikke indvandrere - de skal hjem på et tidspunkt.
Dansk asylpolitik er totalt forfejlet og økonomisk set fejlprioriteret.
Hjælp dog, hvor nøden er størst og hvor flest hjælpes for de samme penge.
Hvad med danske hjemløse og studerende med boligproblemer.

- De lovgivningsmæssige krav om helbredsvurderinger og integrationskontrakter og tilbud om danskundervisning - det er jo krav, som kommunerne skal overholde i dag, og det kommer de også til i fremtiden, siger Mette Reissmann.

Ja, det er engenlig utroligt, hvad udlændinge kan ha' krav på i DK fra dag ét.
Et land som Tyrkiet
roses ofte her i debatten for deres store indsats af de mange syriske flygtninge, som er flygtet til landet. Det nævnes dog slet ikke, at disse flygtninge slet ikke kan søge om asyl i Tyrkiet,
at de betragtes som gæster, som til enhver til kan sendes ud af landet igen!
Tyrkiet, vor Nato-allierede, har nemlig kun skrevet under på at ville tage imod flygtninge fra Europa.

Kaj Spangenberg

Følg Tyrkiets eksempel og skriv under på, at Danmark kun tager imod asylansøgere fra Europa.
Jeg skriver med vilje "asylansøgere", da det viser sig, at hovedparten af de såkaldte "flygtninge", der kommer til Danmark, ikke er flygtninge i konventionernes forstand.
Hvorfor helvede tager vi så imod dem med risoko for, at vore systemer bryder sammen?
Som Leo Nygaard skriver, bør vi hjælpe, hvor nøden er størst, og hvor flest hjælpes for de samme penge. Det vil sige, at vi bedst støtter ved aktivt at opretholde lejrene i Syriens nabolande, hvilket jeg tror, at Libanon, Jordan og Tyrkiet vil takke os for.
At tillade menneskesmugling i det aktuelle omfang og modtage asylansøgere, der notorisk ikke kan være flygtninge, fordi de på vejen til Danmark har passeret lande, hvor de ikke forfølges og hvor de derfor kunne søge asyl - er det rene (danske) galimatias.
Men den danske godhedsindustri har det godt.