Telegram

Skelsættende dom: Tvangsfiksering brød menneskerettigheder

Dom tvinger psykiatrien til at være mere omhyggelig med den måde, patienter fikseres på, siger sundhedsjurist
Telegram
8. december 2014 kl. 00:40

Det kan fremover koste de psykiatriske sygehuse dyrt, hvis personalet tvangsfikserer psykiatriske patienter uden gyldig grund, skriver Jyllands-Posten.

I en opsigtvækkende dom fra Østre Landsret er Odense Universitetshospital blevet pålagt at betale en erstatning på 5000 kroner til en retspsykiatrisk patient, som i april 2013 blev ulovligt tvangsfikseret med bælte og fodremme i mere end 12 timer, mens han var tvangsindlagt med en anbringelsesdom.

I dommen henviser landsretten til nyere domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og det er første gang, at psykiatrien i Danmark bliver dømt for brud på menneskerettighederne.

Der er nu en stribe lignende erstatningssager på vej til domstolene, og dommen vil få konsekvenser for både patienter og personalet i psykiatrien, fastslår sundhedsjurist Kent Kristensen fra Syddansk Universitet.

- Dommen er skelsættende. Den udvider patienters muligheder for erstatning og tvinger nu sundhedsmyndighederne til at være mere omhyggelige med den måde, de fikserer patienterne på, siger han til Jyllands-Posten.

I 2013 blev i alt 3449 danskere tvangsfikseret med enten bælter eller remme. Tallet er rekordhøjt.

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) ser dommen som et skridt i retning af at ligestille psykisk syge med patienter med fysiske lidelser.

- Det er et skridt i retning af mindre tvang og dermed et vigtigt led i regeringens målsætning om at halvere brugen af tvang inden 2020, siger han til avisen.

Selvom ulovlig brug af tvang vil koste på den enkelte afdeling, advarer formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, ledende overlæge Thomas Middelboe, imod, at dommen fører til en ny praksis:

- Det ville være helt skævt, hvis vi skulle lade bekymringen for et erstatningskrav gå forud for hensynet til sikkerhed for patienter og personale.

/ritzau/

Opdateret 8. december 2014 kl. 07:47

Sådan har vil gjort i hundrede år, og det vil vil gøre de næste hundrede år! Siger Thomas Middelboe- Alt det moderne bras, skal ingen pådutte os...

Anne Eriksen, Rune Petersen, Michal Bagger og lars abildgaard anbefalede denne kommentar

"Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) ser dommen som et skridt i retning af at ligestille psykisk syge med patienter med fysiske lidelser."

hvorfor skal der tages skridt i retning... det er jo bare at få fingeren ud og beslutte det der egentligt bør være en selvfølge

Michael Nielsen

Thomas Middelboe: "Det ville være helt skævt, hvis vi skulle lade bekymringen for et erstatningskrav gå forud for hensynet til sikkerhed for patienter og personale"

Med andre ord opfordrer Middelboe til, at man ser bort fra dommen og fortsætter stort set som man plejer.

Det undrer mig, for på bedrepsykiatri.dk kan man læse at: "Det nationale gennembrudsprojekt om tvang, hvor knap en femtedel af de deltagende sengeafsnit opnåede en markant reduktion i anvendelsen af de mest hyppige former for tvang på mere end 50 pct. og gennemsnitligt 40 pct. har opnået en forbedring på mindst 20 pct." http://www.bedrepsykiatri.dk/vidensbank/behandling/tvang/

Hvis det er muligt, bør man så ikke kunne undgå i det mindste de værste tilfælde? Dvs. de tilfælde der fører til en dom.

Man skal tage med i betragtning, at det at blive fastspændt i sig selv er traumatisk. Det kan derfor starte en ond cirkel, hvor raseriet over at være blevet fastspændt tidligere, kan føre til at man bliver fastspændt igen osv.

Anne Eriksen, Rune Petersen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

3449 personer i 2013, det er mange - man må formode at det er antallet af indberetninger...
Men vi går nye tider i møde med erstatningskrav og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol spiller en væsentlig rolle.
I ganske få tilfælde kan det skabe tryghed for visse patienter, men det må man se bort fra og så arbejde på at ændre forholdene - også andre forhold end lige tvangsfiksering.
Det kræver mere personale, mere uddannelse og derfor - økonomi.

De samme toner lyder i andre dele af sundhedsvæsenet. Det er tydeligt, at læger (og andet personale) i det hele taget er meget fokuseret på ansvar og erstatning.
Udmærket, hvis det ikke tager overhånd og resulterer i automathandlinger og frygt for at tage ansvar i behandlingen, det vil være ærgerligt for alle parter.