FAKTA: Sådan kan man straffes for landsforræderi

Danmark skal være i krig, for at man kan dømmes for landsforræderi efter den civile eller militære straffelov.
14. januar 2015 kl. 16:10

På Christiansborg er det nu ikke længere kun de borgerlige partier, men også justitsminister Mette Frederiksen (S), som ønsker at straffe Syrien-krigere for landsforræderi. Det juridiske grundlag er dog fortsat uklart.

Både den civile og den militære straffelov indeholder bestemmelser, som måske kan bruges til at dømme personer, der kæmper imod danske soldater og interesser.

Det siger lovene:

* Straffeloven indeholder to paragraffer, paragraf 101 og 102, der kaldes landssviger- eller landsforræderparagrafferne. Det er i første omgang disse paragraffer, politikerne har rettet deres blik imod. De kan begge give op til 16 års fængsel.

* Paragraf 101 i straffeloven fastslår: "Den, som med krig, besættelse eller andre fjendtligheder for øje foretager nogen handling, hvorved bistand til fjenden forberedes, straffes med fængsel indtil 16 år."

* Paragraf 102 i straffeloven fastslår: "Den, som under krig eller besættelse yder fjenden bistand ved råd eller dåd eller til fremme af fjendtlig interesse svækker den danske stats eller dens forbundsfælles kampdygtighed, straffes med fængsel indtil 16 år."

* Også den militære straffelov indeholder en række paragraffer om forræderi, som under en "væbnet konflikt" ikke kun gælder for ansatte i militæret, men for "enhver, der gør sig skyldig i overtrædelse af denne lovs §§ 28-34 og 36-38".

* Den militære straffelovs paragraf 28 siger blandt andet, at man kan straffes med fængsel på livstid, hvis man "søger at opnå, at tropper, materiel, territorium eller infrastruktur bringes under fjendens kontrol eller ikke kommer dansk militært forsvar til nytte".

* Den militære straffelovs paragraf 29 siger blandt andet: "For spionage straffes med fængsel indtil på livstid den, der hemmeligt eller under falsk påskud tilvejebringer eller søger at tilvejebringe oplysninger på det militære forsvars operationsfelt for at meddele dem til fjenden."

* Den militære straffelovs paragraf 36 fastslår desuden, at man kan straffes med fængsel på livstid, hvis man forsætligt "bruger krigsmiddel eller fremgangsmåde", som overtræder eksempelvis reglerne for krigsførelse i Geneve-konventionen, som Danmark har tiltrådt. Det har Islamisk Stat gentagne gange gjort med blandt andet drab på civile.

Kilder: Straffeloven og den militære straffelov

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu