Danskerne har stadig mindre kontakt til flygtninge

Danmark modtager flere flygtninge og indvandrere end for 15 år siden. Alligevel kender vi færre end i 2001.
11. februar 2015 kl. 05:35

Det personlige møde og engagement er afgørende for, at integration af de flygtninge og indvandrere, der kommer til Danmark, bliver vellykket.

Det siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

For at bryde hvad han opfatter som en negativ cirkel, har Røde Kors taget initiativ til fire folkemøder, der skal være et led i en folkelig bevægelse, som skal engagere danskerne i flygtningestrømmen.

- I Røde Kors vil vi gerne genskabe kontakten og samtalen med vores folkemøder her i foråret, siger Anders Ladekarl.

En ny befolkningsundersøgelse viser nemlig, at syv ud af 10 danskere næsten ingen kontakt har med flygtninge og indvandrere i dag, og det ønsker vi heller ikke at få.

I 2001 ønskede en tredjedel af danskerne tættere kontakt, mens det i dag kun er hver femte.

Undersøgelse er lavet af Voxmeter for Røde Kors.

Generelt har vi langt mindre kontakt med flygtninge og indvandrere, end vi havde i begyndelsen af årtusindet.

I 2001 havde hver tredje af os tæt personlig kontakt med flygtninge og indvandrere. I dag er det kun godt hver femte af os, der har det samme.

- Der er alt for meget fokus på de negative konsekvenser af flygtningestrømmen og for lidt på det enkelte flygtende menneske. Det er ret tankevækkende, at vi mødes mindre, i takt med at tonen i indvandrerdebatten er blevet mere hård, siger han

- Alle vores undersøgelser viser, at når man tager en, der ikke kender Danmark, i hånden, så lykkes integrationen meget, meget bedre, end hvis man befinder sig i ghettoer eller sammen med folk, som ikke kender samfundet.

Befolkningsundersøgelsen viser også, at det kun er hver femte dansker, der ønsker, at deres kommune skal modtage flere flygtninge, mens fire ud af 10 i befolkningen ikke ønsker det.

- I Røde Kors tager vi ikke stilling til, hvor mange flygtninge der skal komme hertil. Men sandsynligheden for, at der kommer flere, er stor på grund af det enorme antal flygtninge i verden lige nu, siger Anders Ladekarl og fortsætter:

- Den eneste chance, vi har for at håndtere den udfordring, er, at vi begynder at tale mere sammen. Derfor håber jeg også, at virkelig mange vil dukke op til vores folkemøder.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Rasmus Kongshøj

Når nu medier og politikere har så travlt med at fortælle os at flygtninge kun er kommet for at nasse og begå kriminalitet, hvem kan så blive overrasket over at færre har lyst til at omgås dem?

Rune Petersen, Philip B. Johnsen, Peter Jensen, Anne Eriksen, Gert Romme og lars abildgaard anbefalede denne kommentar

Tja, Rasmus
Hvis man letter sin f... r.. og går ind på DST, vil man se at fx. palæstinænsere og somaliere har en overrepræsentation på en factor 3-4 i forhold til danskere når det gælder voldskriminalitet, og en beskæftigelse på 30-50% af den danske.
Mærkeligt nok lykkedes for polakker, kinesere og vietnamesere at have lavere kriminalitet og højere beskæftigelse end danskerne.
De gør ikke disse menneskers muligheder større at benægte det åbenlyse.

Jeg får de fleste af mine indtryk fra tyske, franske svenske, italienske samt de små og totalt uafhængige baltiske net-medier. Og jeg syntes også, at danske medier er blevet alt for sløve gennem de sidste 15 år, og i øvrigt totalt mangler kritisk, uafhængig og opsøgende journalistik.

Og man skal gøre sig det helt klart, at kritiske og uafhængige medierne absolut er afgørende for et demokratiske samfund, kan forblive demokratisk.

Men når de danske medier er blevet så slappe og afhængige af skiftende politiske strømninger, så må man spørge sig, Rasmus Kongshøj, hvem der egentlig har fordel af at forsyne medierne med disse forvredne og misvisende oplysninger.

"Når nu medier og politikere har så travlt med at fortælle os at flygtninge kun er kommet for at nasse og begå kriminalitet, hvem kan så blive overrasket over at færre har lyst til at omgås dem?"

Vi glemmer også at en flygtning før snarere var et menneske, som kunne blive en ven - men siden blev til en asylshopper, som dybest set vel egentligt mest ønsker at blive terrorist.

'Danmark modtager flere flygtninge og indvandrere end for 15 år siden.'

Så al den snak om begrænsninger i tilstrømningen, er det rene gas?

Philip B. Johnsen

Danmark er ved at udvikle sig til en udemokratisk politistat, politikkere stigmatisere åbenlyst mindretal i offentlig debat og i ulovlig lovgivning.

Med dansk statsborgerskab er alle dansker, som jeg er det og det kan ikke gradbøjes.
Jeg har som dansker ret til, at mene og leve, som jeg vil i Danmark, hvis jeg overholder loven her i landet.

Fra link.
§ 71 siger, at den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan sættes i fængsel på grund af sin politiske holdning, tro eller afstamning. Man kan heller ikke uden videre blive anholdt eller sat i fængsel. Der skal være en mistanke om, at man har overtrådt loven. Hvis man bliver anholdt, skal man stilles for en dommer, inden der er gået 24 timer.

§ 72 siger, at boligen er ukrænkelig. Det betyder, at politiet ikke bare må gå ind i ens hjem. Politiet skal først have en retskendelse. Det vil sige, at en dommer har sagt ja til det. Der er dog undtagelser. Hvis f.eks. politiet jager en forbryder, der skjuler sig i et hus, så må politiet gerne trænge ind i huset uden tilladelse. Politiet skal så straks derefter gå til en dommer og få godkendt handlingen. I paragraffen står der også, at myndighederne, f.eks. politiet, skal have en dommers tilladelse, før de må åbne borgernes breve og aflytte deres telefoner.

Grundloven kapitel 8: Borgernes rettigheder
Link: http://www.ft.dk/Demokrati/Grundloven/Hvad%20siger%20grundloven/Kapitel%...

Philip B. Johnsen:
DST opgør kriminaliten begået af udlændinge og 2G'ere fordelt efter nationalitet.
Det er naturligvis uheldigt for dem som vil dølge følgerne af den politik der føres på området, men for os andre der foretrækker at diskutere på et oplyst grundlag, er det nyttig information.

Kaj Spangenberg

På grund af forældede konventioner omkring begreberne "asyl" og "flygtninge" kan danske og vestlige myndigheder ikke skelne mellem gode og dårlige asyllanter, og det er en meget stor ulempe for det danske samfund.
Man bør gøre sig klart, at den nuværende situation ikke er en strøm af asylansøgere, men en stadigf større folkevandring mod nord fra skodlande som Syrien og det "sorte" Afrika.
Vi taler om mennesker, velan, men disse mennesker ankommer illegalt og er meget svære at indpasse i vestlige samfund som det danske.
Konklusion: Drop konventionerne og få skrevet dem om, så et land som Danmark kan tillade sig at diskriminere og erklære, at de eller de asylansøgere har en chance for asyl i Danmark; de og de har det ikke. F.eks. de grupper med meget høj kriminalitet og ingen beskæftigelse.
Men selvfølgelig skal der være plads til individuelle betragtninger. Alle somalier og alle palæstinesere skal naturligvis ikke skære over én kam.

Vibeke Rasmussen

Hmmm … Når jeg ser fx TV2-Nyheder eller – og især – TV2 Lorry, bliver jeg præsenteret for masser af eksempler på flergenerations-danskere, der vellykket 'interagerer' med både flygtninge, asylsøgere og anden-generations indvandrere. Også mange rigtig rørende, opløftende historier.

"En ny befolkningsundersøgelse viser nemlig, at syv ud af 10 danskere næsten ingen kontakt har med flygtninge og indvandrere i dag, og det ønsker vi heller ikke at få."

Kunne det tænkes, at de 'syv ud af ti' simpelthen ikke bor i nærheden af fx asylcentre? At de har rigeligt at gøre med at få egen hverdag til at hænge sammen? At de tager deres tørn ved frivilligt arbejde med andre befolkningsgrupper end lige flygtninge og indvandrere? Der kan jo være mange grunde og ikke alle behøver at bunde i negativitet over for 'fremmede'.

"Der er alt for meget fokus på de negative konsekvenser af flygtningestrømmen …"

Eller måske lidt for meget fokus på det negative syn på flergenerationsdanskere? Og hvis en femtedel "af os" har "tæt personlig kontakt med flygtninge og indvandrere", drejer det sig om en million! Det er vel egentlig ikke så ringe endda.

Philip B. Johnsen

Kaj Spangenberg
Er det ikke bare en kende forsimplet, har klimaforandringer og deres ophav, en prægning af flygtninge udviklinge de kommende år, er den rige del af verden, muligvis nødsaget til, at genoverveje tilgangen til løsningen, samt tage konsekvenserne, af egen handlinger og finde løsninger i den ånd.

Personligt for mig er mennesker ikke mindre værd, fordi problemer udfordre deres liv.

Fra "FN: Nu kommer klimaflygtningene"

"Klimaforandringer rammer skævt. Det er os i den vestlige verden, der bærer hovedansvaret for dem, mens det primært er befolkningerne i verdens fattigere egne, der må bøde for dem. Derfor har vi i Vesten et kolossalt ansvar for at løse klimakrisen, inden den kommer helt ud af kontrol, siger John Nordbo."

http://www.wwf.dk/?8141/FN-Nu-kommer-klimaflygtningene

Fra "Dansk Flygtningehjælp"

"Det har været anslået at 200 millioner mennesker vil være fordrevet pga. klimaforandringer i 2050 en seksdobling af det nuværende niveau."

http://flygtning.dk/viden-fakta/flygtninge-i-verden/

FN’s klimapanel: Verdens fødevareforsyning er i fare

http://www.information.dk/492891

Philip B. Johnsen

Nævnes kunne også danske militær magtdemonstration i lande, Danmark som følger der af, nu modtager mange flygtninge fra.

Philip B. Johnsen:

Hvad så med dem fra Marokko, Somalia, Eritrea, Pakistan, Iran, Kosovo, Bosnien, Albanien, Senegal, Nigeria, Syrien, Palæstina, Libanon - dem har Danmark ikke været i krig med?

Har du en dokumentation fra John Nordbo til hans påstande? Jeg har rejst en del i MØNA, Sydasien og Østasien, i en del år, og magen til forurening har jeg aldrig oplevet i hverken Europa eller USA. Og for hvert år bliver det værre og værre. Jeg påstår ikke, at vi i den såkaldt 'rige verden' - for man kan ikke bare sige Vesten, idet Japan og Sydkorea, for slet ikke at tale om den tidligere kommunistiske verden - har deres store andel i svineriet.

Det FN bekvemt undlader at nævne, er, at mange af de såkaldte 'klimaflygtninge' vil komme fra områder der i de sidste to-tre generationer år har haft en enorm befolkningstilvækst. I Sydasien skulle Pakistan gå fra 37 mio til 271 mio fra 1950 til 2050 - og Afghanistan fra 7 mio. til 57 mio i samme periode. Bangladesh fra 37 mio til 202 mio. Somalia fra 2 mio til 27mio.

Jeg påstår ikke at de rige landes forurening ikke har gjort situationen værre. Men jeg kan vel tænke mig, at vi har set, og stadig ser, befolkningstilvækster der ikke har en levende chance for at ville have kunnet, eller kan, brødføde sig selv, selvom der ikke havde været denne forurening.

Til slut mener jeg også, at der er en del uenighed blandt de kloge om, hvor meget der er menneskeskabt og hvor meget der er naturlige årsager. Og ja, jeg er absolut tilhænger af forureningsbekæmpelse. Og en erkendelse af, at jordens befolkning ikke fortsat kan vokse uhæmmet i de fattigste og mest ufrugtbare (andet end menneskelig formering) egne (forurening eller ej) på kloden.

Philip B. Johnsen

Ole Olsen jeg fornemmer, at du og jeg er lige bekymret for udviklingen, det er helt afgørende for, at finde løsninger på problemerne.

Klimaforandringer rammer her og der og kan være dødbringende over hele kloden, men temperaturstigninger, er ikke ligeligt fordelt.

Fra DMI link:
"De højeste temperaturstigninger i perioden har fundet sted i Afrika, Asien og det arktiske område. Området omkring Sahara, den Arabiske halvø, Østafrika, Centralasien samt Grønland og den nordligste del af Canada, er alle regioner, hvor temperaturene lå 1,2°C til 1,4°C over gennemsnittet for normalperioden fra 1961 til 1990 - og 0,7°C til 0,9°C højere end noget tidligere registreret årti."

DMI link: http://www.dmi.dk/klima/klimaet-frem-til-i-dag/globalt/

Fra link:
"FN: Tvivlen om klimaforandringer er forsvundet"

Link: http://www.b.dk/nationalt/fn-tvivlen-om-klimaforandringer-er-forsvundet

Af journalist Ebbe Sønderriis iBureauet/Dagbladet Information. August 2013.
Link: http://www.faktalink.dk/titelliste/klimapolitik/hele-faktalinket-om-klim...

Bedre indsigt i klimaændringers påvirkning af vandressourcen
Link: http://www.information.dk/164647

Philip B. Johnson:

Javel, men du forbigår helt hvad der er pointen i mit ovenstående indlæg. Nemlig, underforstået, at vi i de rige lande ikke nødvendigvis bærer hovedansvaret. Du citerede:

'Det er os i den vestlige verden, der bærer hovedansvaret for dem, mens det primært er befolkningerne i verdens fattigere egne, der må bøde for dem. Derfor har vi i Vesten et kolossalt ansvar for at løse klimakrisen...'

Det forholder sig således at 'befolkningerne i verdens fattigste lande', også er dem der har haft, og stadig, har den højeste befolkningstilvækst. Det er derfor temmelig nærliggende at de to ting har noget med hinanden at gøre, om end ikke udelukkende. Jordene i disse områder er blevet udpint og afgræsset i årtier, skove er fældet til brændsel, og ørkenerne har bredt sig, og det siger sig at det er blevet værre med stadig flere munde at mætte.

Det korte af det lange er, at jeg ikke, som een i den såkaldte rige verden, vil stigmatiseres som de hovedansvarlige for miseeren, og/eller uden protest acceptere myten om vores skyld. Grundene til problemet er noget mere nuanceret.

Philip B. Johnsen

Ole Olsen
Hvis vi tager klimaforandringerne er menneskeskabte og af den industrielle verden først og fremmest.

Fra DMI link:
"Menneskelige aktiviteter fører til drivhusgasudslip, og de vigtigste udslipskilder har - siden industrialiseringen tog fart været forbruget af fossile brændstoffer i USA, Europa og andre højtudviklede områder af verden. I de senere år har dog især udslippene fra nye vækstlande, blandt andet i Asien domineret de globale udledninger.

Den fremtidige klimaudvikling afhænger især af udviklingen i de globale udslip af drivhusgasser og andre stoffer, som påvirker klimaet."

DMI link: http://www.dmi.dk/klima/fremtidens-klima/introduktion/

Selvføleledig har du fuldstændig ret i, at der er flere faktorer, der gør sig gældende i klimaforandringerne, befolkningstilvækst er bestemt et af dem, hvor årsagen tildels er fattigdom, forårsaget af ulighed, der kan ses i forlængelse af vestens udnyttelse af verdens resurser (olie, gas og kul) gennem b.la. handel med diktatur stater, der virker undertryggerne befolkningen (ulighed) der er befolkningstilvækst fremmende.

Ansvaret for fortidens udledningssyner, er for mig personlig mindre vigtige, men det er tilgangen til løsningen ikke, det er et historisk ansvar, for kloden er kommet i problemer, ikke et personligt ansvar, men et ansvar for fremtidens udfordringer, hvor vesten totalt set, har høstet de største økonomiske gevinster, men ikke betalt omkostningerne for klimaforandringerne.

Ahmed Mannouti

Fint med al snakken om klimaforandringer etc, men hvis jeg må give mine 2 ører:

Der er mindst 4 årsager til den udvikling der er sket, hvis jeg skal gætte:

1. Ghettodannelserne. Der har været ghettoer hele tiden men tendensen har været hen imod større isolation og koncentration. Etniske danskere flytter ud og indvandrere (jeg hader udtrykket "nydanskere") flytter ind. Så færre har den daglige kontakt med over- og underboen for de ikke længere bor i samme kvarterer.

2. Ghettoerne bliver mere lukkede og selvfornyende. For 20 år siden så de fleste i fx Gellerup indimellem dansk fjernsyn. I dag har man 100 kanaler på somali, arabisk, tyrkisk, urdu osv. Man kan leve et helt liv uden at tale dansk mere end et par gange om året.

3. Folkeskolen (min kæphest) har fejlet totalt med integrationen og de der har haft dårlige oplevelser der søger næppe kontakt med indvandrere og flygtningene.

4. Polarisering. Debatten er blevet meget mere polariseret og mindre tolerant. Fra alle sider. Grøfterne har aldrig været dybere end de er nu. Mangel på hensyn - og måske endnu værre misforstående hensyn - fra alle sider hjælper heller ikke.

Løsningen? Aner det ikke. Desværre :(

Philip B. Johnsen

Ahmed Mannouti
Det er da en halv historie, hvis der kun er øje for udfordringer, men ingen for løsninger, man kunne mistænke dig for, at være lidt uinteresseret.

Ahmed Mannouti

Philip

Jeg skal gerne indrømme at jeg har givet op, og at det nok lyser lidt igennem mit indlæg. Og jeg bryder mig normalt ikke om at fremstå som pessimist, og med en dansk kone og med mange også gode minder fra mine år i Danmark så syne sjeg heller ikke selv det er helt rimeligt af mig at være så tvær. Det er bare ikke en nem løsning.

Ahmed Mannouti:

Som du rigtigt siger, har der altid været ghetto dannelser. Manglende integration og parallelsamfund ligeså - det er ikke et isoleret dansk fænomén.

Læs eksempelvis hvad grundlæggeren af det moderne Singapore, med 70% kinesere, 15% muslimer og resten 'andre', Lee Kuan Yew, har at sige om manglende integration, i et samfund der i mere end 150 år har været multi-dit-og-dat:

http://therealsingapore.com/content/lee-kuan-yew-muslim-integration-sing...

Lee, der er pragmatiker, ved med andre ord hvad han taler om, i disse sager, modsat hvad danske politikere og 'experter' gør.

Philip B. Johnsen

Ole Olsen mener du det virkelig?
Der er da intet, som en menneske race ekspert eller det, han i virkeligheden er eksperter i, eksperter i ikke eksisterende menneske racer, altså eksperter i 'ingenting'.

Sociale menneskelige problemer er virkelighedens udfordringer, aldrig menneske racer og ikke religioner, er sålænge religioner ikke udøves med tvang, over andre mennesker og de udøvende, ikke bryder landets love, er religionsfrihed beskyttet af, de samme frihedsrettigheder, der beskytter ytringsfrihed, af ikke mindst historisk set, meget gode grunde.

Ahmed Mannouti

Ole Olsen

Det er bestemt ikke et rent dansk fænomen. Men jeg ser det heller ikke som et entydigt negativt fænomen - at kunne opleve "ufortyndede" kulturkoncentrationer og de muligheder det også giver er et gode. New York, London og mange andre storbyer har spænende og velfungerede "ghettoer".

Problemerne opstår når (som der har været en tendens til i en række af de danske ghettoer) man ser en isolation.

Ahmed Mannouti:

'Problemerne opstår når (som der har været en tendens til i en række af de danske ghettoer) man ser en isolation.'

Spørgsmålet er, hvem der foretager 'isolationen'? Jeg køber ganske enkelt ikke, begrundet med personlig erfaring, at det i Danmark skyldes det danske samfund, hvilket man desværre ofte og fejlagtigt hører, omend det ikke er noget du påstår ovenfor.

Ellers kan jeg referere til mit link ovenfor om Singapore.

Kaj Spangenberg

Philip B. Johnsen@ Læs lige mit indlæg en gang til. Jeg skelner ikke mellem MENNESKER, men erkender at mennesker har forskellige udgangspunkter gennem de kulturer, de er vokset op med - den ene ikke dårlige end den anden. Men kanske de er uforenelige?
Det er her, min pointe gemmer sig: Ethvert land skal have ret til at skelne mellem hvilken gruppe af mennesker, det ønsker at modtage som asyllanter og måske flygtninge.
Som det er nu ender vi i multikulturelle samfund. Og som Angela Merkel allerede har bemærjet det for længst: De har ikke været nogen succes (frit citeret).

Ahmed Mannouti

Ole Olsen

Jeg skriver ikke og mener ikke at det er "det danske samfund" generelt. Der er mange årsager til ghettodannelse og til den art det antager. Samfundet er kun en af mange påvirkninger.