Politisk flertal vil forbyde Hizb ut-Tahrir

Regeringen vil nu igen sætte Rigsadvokaten til at undersøge, om foreningen Hizb ut-Tahrir kan forbydes.
25. februar 2015 kl. 22:35Opdateret 26. februar 2015 kl. 09:30

Det bør undersøges, om den omstridte islamistiske forening Hizb ut-Tahrir kan opløses ved tvang, mener et flertal i Folketinget med justitsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen.

Hun vil nu bede Rigsadvokaten undersøge mulighederne for at forbyde den islamistiske forening i Danmark, skriver Politiken torsdag.

- Min egen holdning er, at den organisation skal opløses. Og i det sekund, Rigsadvokaten mener, at der er grundlag for at få den opløst, skal det ske.

- Derfor er det afgørende, at Rigsadvokaten på baggrund af den seneste udvikling vurderer, om der nu er et grundlag for, at Hizb ut-Tahrir opløses, siger Mette Frederiksen til Politiken.

Hun understreger, at også rockergrupperinger og højreekstreme grupper løbende skal overvåges af Rigsadvokaten.

Liberal Alliance, Venstre, SF og Dansk Folkeparti bakker også op om at få Rigsadvokaten på sagen.

Hizb ut-Tahrir er forbudt i en række lande, og partiets erklærede mål er at afskaffe demokrati og indføre et islamisk kalifat.

Flere gange er Hizb ut-Tahrir blevet anklaget for at støtte voldelige metoder til fremme af politiske mål - en anklage, som partiet gentagne gange har afvist.

Men nu vil Rigsadvokaten altså blive bedt om at vurdere, om Hizb ut-Tahrirs virke strider imod blandt andet grundlovens paragraf 78, der forbyder foreninger, som "søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende".

Netop dette spørgsmål blev i 2008 undersøgt af Rigsadvokaten, der konkluderede, at det ikke er "ulovligt for en forening at have til formål at arbejde for en ordning, der - som tilfældet er med en kalifatstat - er grundlæggende forskellig fra den gældende samfundsorden".

Når Hizb ut-Tahrirs eksistensberettigelse alligevel skal undersøges igen, handler det om, at flere forhold har ændret sig siden 2008.

Hizb ut-Tahrirs talsmand, Junes Kock, afviser alle anklager over for Politiken og er uforstående over for politikernes ønske, som han kalder "et tegn på desperation og en klar falliterklæring".

- Det er kendt i hele verden, at vi er et ideologisk politisk parti, som ikke støtter vold, men kalder til tanker. Men vi er i en valgperiode, og efter de tragiske begivenheder, vi har set i forrige uge, vil man vise handlekraft, siger Junes Kock til Politiken.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Må jeg minde om det her:

" at det ikke er "ulovligt for en forening at have til formål at arbejde for en ordning, der - som tilfældet er med en kalifatstat - er grundlæggende forskellig fra den gældende samfundsorden".
citat fra artiklen.

Og hvad er det som skulle have ændret sig siden 2008? Har HTB brugt vold, eller opfordret til folk? Nej, det har de ikke! Vi er ikke BRD, Forbundsrepublikken Tyskland, som i dens forfatning har indskrevet, at organisationer som søger at vælte den eksisterende borgerlige tyske samfundsorden, ja de kan altså opløses af Forfatningsdomstolen i Karlsruhe. Hvorfor et vist fascistisk og nazistisk parti ikke er blevet det endnu, står uklart for mig....

I så fald bør, man og skal man også forbyde det danske nazistparti, da det også vil en totalt anden samfundsorden end det nuværende danske borgerlige demokrati. Og i princippet kan man så også forbyde Enhedslisten, fordi dette parti også vil en anden samfundsorden, nemlig et socialistisk samfund, i stedet for det nuværende borgerlige. Man kan så også forbyde Greenpeace eller lignende grønne organisationer m.fl.

Desuden kan Rigsadvokaten ikke bare sådan opløse en organisation. Ifølge den danske grundlovs § 78 skal en sådan organisation altid 'opløses ved dom'. Politikerne kan ikke bare beslutte sig til at opløse organisationer, som de ikke kan lide, eller hvis holdninger, som de ikke er enige med.

erik winberg, Andrei Korolovskiydvor, Ib Heinisch, Glenn Lynge Andersen, Kasper Kjær, Tue Romanow, Anne Eriksen, Peter Hansen, Rune Lund, Bo Carlsen, erik mørk thomsen, Steffen Gliese, lars abildgaard, Rasmus Knus, Rune Petersen, Janus Agerbo, Peter Jensen, Henrik Christensen, Gert Romme, Torben Nielsen, Vibeke Rasmussen, Anders Kristensen, Lars Bo Jensen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

Mig bekendt er der ikke påvist nogen som helst sammenhæng mellem Hizb-ut-Tahrir og så konkrete terrorplaner. Det er mit indtryk at Hizb-ut-Tahrir er en samling stokkonservative idioter, der har det hele i munden. Usympatiske, ja. Ulovlige, nej.

Når Mette "Hjorth" Frederiksen nu hentyder til "den seneste udvikling", så er det ikke en udvikling, der har noget at gøre med Hizb-ut-Tahrir. Det er snarere en udvikling, hvor politikerne føler en trang til at vise handlekraft mod de fæle islamister, og når hr. og fru Kakkelbord sidder hjemme i hjørnesofaen og tænker på islamisme, så er navnet Hizb-ut-Tahrir det første, der popper op. Derfor er det dem, der skal have en tur med krabasken.

Katrine Visby, Mads Kjærgård, Ib Heinisch, Glenn Lynge Andersen, Kasper Kjær, Tue Romanow, Peter Hansen, erik mørk thomsen, Steffen Gliese, lars abildgaard, Rasmus Knus, Rune Petersen, Janus Agerbo, Anders Kristensen og Lars Bo Jensen anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

Det er i øvrigt tragikomisk, at et af politikernes første modsvar mod det, de selv kalder et angreb på ytringsfriheden, er at angribe en anden politisk frihed, nemlig foreningsfriheden.

Man siger godt nok, at vi har de politikere vi har fortjent, men er vores karma virkeligt dårlig?

Paulus Petersen, erik winberg, Katrine Visby, Mads Kjærgård, Ib Heinisch, Glenn Lynge Andersen, Ole Hansen, Kasper Kjær, Tue Romanow, Peter Hansen, Bo Carlsen, Niels Duus Nielsen, Steffen Gliese, lars abildgaard, Rasmus Knus, Rune Petersen, Janus Agerbo, Peter Jensen, Henrik Christensen, Torben Nielsen, Vibeke Rasmussen, Anders Kristensen og Lars Bo Jensen anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Men bred opbakning til at rigsadvokaten undersøger sagen er der.

Lad os se hvad man finder frem til.
Måske ender det lige som sidst ?

Vibeke Rasmussen

Interessant. Landets handlekraftige(!) Justitsminister siger:

"Og i det sekund, Rigsadvokaten mener, at der er grundlag for at få den opløst, skal det ske."

Mens Grundlovens § 78, som Karsten Aaen påpeger, siger:

"Stk. 1. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.

Stk. 2. Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.

Stk. 3. Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning.

Stk. 4. Sager om opløsning af politiske foreninger skal uden særlig tilladelse kunne indbringes for rigets øverste domstol.

Stk. 5. Opløsningens retsvirkninger fastsættes nærmere ved lov."

Altså: "… at opløse ved dom" og "Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning". Hvor meget det end byder mig imod, må jeg give Junes Kock ret, i det han bliver citeret for, hvad angår regeringens reaktion.

Ib Heinisch, Tue Romanow, Anne Eriksen, Peter Hansen, Bo Carlsen, erik mørk thomsen, lars abildgaard, Rune Petersen, Janus Agerbo, Peter Jensen, Henrik Christensen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar

Det virker ikke, som om Rasmus Kongshøj eller Karsten Aaen har læst interviewet med Junes Koch i Information. Det er så her spørgsmålet, om Junes Koch har været smart nok til ikke at komme for tæt på IS og deres drømme om et kalifat, og om den forståelse for Hosseins attentat er tilstrækkelig afbalanceret til ikke at være en opfordring til vold. Det er vel det Rigsadvokaten skal afgøre, og derefter gå til en domstol med. For mig at se balancerer HUT på en knivsæg, blandt andet afhængig af, hvordan "lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende" skal fortolkes.

Torben Nielsen

Selv det mest ideelle demokrati er skrøbeligt overfor folk som har 'onde' hensigter.

Men §78 er vel en følge at det tyranni og den tanke- og ytringskontrol, der blev præsteret i enevældens sidste årtier. Tider hvor politiet var kongens bøllekorps.

Tror man virkelig, man kan stoppe et tankesæt ved at forbyde det?
- Jeg spørger bare . . .

Paulus Petersen, Rasmus Kongshøj, Tue Romanow, Peter Hansen, Bo Carlsen, Niels Duus Nielsen, Rune Petersen og Henrik Christensen anbefalede denne kommentar

"Man siger godt nok, at vi har de politikere vi har fortjent, men er vores karma virkeligt så dårlig?"

Muligvis, men stadig skal vi huske at vi som vælgere kun kan vælge politikere, som er selekteret af diverse dubiøsiteter.

"Hvor meget det end byder mig imod, må jeg give Junes Kock ret, i det han bliver citeret for, hvad angår regeringens reaktion."

Det burde da være fint at konstatere at der er meningsfællesskaber, selv i relation til mennesker, man med næsen en smule i sky kan erklære sig antipatisk indstillet til. Vær opmærksom på at magtfuldkommenheden næres af at de afmægtige strides indbyrdes, ellers fungerer systematikken ikke.

Rune Lund, Niels Duus Nielsen, lars abildgaard, Rasmus Kongshøj, Janus Agerbo og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

Hizb Ut Tahrir ønsker dannelsen af et kalifat. De er imod vestlige demokratiske værdier. De mener at terrorbombninger / selvmordsbomber er en legitim kamphandling. De er imod religionsfrihed. De har angrebet især jødedommen, men også andre religioner. De er for en klasseopdeling af samfundet hvor muslimer (Sunnier som dem selv) er højest rangerende, alle andre mister deres stemmer ifm. samfundsrelevante beslutninger og i retsafgørelser ( baseret på Koranen) skal vidnesbyrd fra andre religioner ikke tælles for lige så valide som Sunniers.
Kvinder skal fratages muligheden for at deltage i samfundet - huns skal være madmor og fødemaskine.
Alle nationer/stater udenfor deres Kalifat skal betale skat til kalifatet. Gør de ikke det vil de blive angrebet af Kalifatet.
og så lige den her:
Muslimer skal ledes i hellig krig for Allahs sag. Vi skal have ledere i den muslimske verden, som reagerer med sværdet, før de reagerer med tungen. Rædslen vil fylde Europas hjerter.
Forbyd nu det lort på lige fod med Nynazister og andre voldsforherligende foreninger.
Hvor meget imod vores principper skal en organisation være før vi vil forbyde den....?

Hizb Ut Tahrir har en overvejende del af skylden hvorfor der dannes parallel samfund i Danmark, - deres retorik er på nazi-race niveau og de vil end ikke fordømme terrorangreb begået i landet.

Men så længe de ikke opfordrer til vold mod anderledes tænkende, så må vi leve med deres udgydelser på linie med nazisterne.

Man kan dog bare ønske at de af Venstrefløjen blev behandlet som DFer og nazister fremfor som nu hvor de uhindret kan foretages deres heilende kalifat marcher ned af Nørrebrogade...

Mark Ellegaard

Opfordrer Hizb til vold eller ej? Det afhænger nok lidt af, hvordan man hører og tolker deres prædikener. I fredagsbønnen d. 17 februar, omhandlende interreligiøs dialog, afslår Omar Saad, at en sådan dialog er forenelig med Islam og dét at være muslim. Man er med andre ord kufar, skulle man indgå dialog omkring Islam og andre religioner. Han opfordrer efterfølgende til, at alle muslimer ofre sig selv, sin familie, sin ejendom i den smukke form af "”jihad fisabilillah", for at overvinde og konvertere alle ikke-muslimer. Hvis man nu koder det med, hvad Hizb normalt står for, og mener om jihad, skal man underminere sin egen intellekt for at tro, at der er tale om en fredelig demokratisk jihad, der tager sin kamp igennem dialog. En dialog han selv lige har afvist.

http://www.hizb-ut-tahrir.dk/

Rannveig, er det ikke rimeligt at betragte Hizb Ut Tahrir som én stor organisation, når de nu selv gør det? Hvis vi nu er enige med dem i at de er denne forenede organisation, så må denne organisation også have et fælles ansvar. Derfor vil det være muligt at forbyde dem på baggrund af de aktiviteter og ytringer der kommer fra deres repræsentanter i hele EU eksempelvis. Der er rigeligt at tage af, og de understøtter endnu en gang at Hizb Ut Tahrir er en organisation der opilner til jødeforfølgelse, forfølgelse af andre religioner samt at de anser terrorhandlinger for at være legitime.
Forbyd dem og hellere i dag end i morgen.

erik mørk thomsen

Først kalder de (politikerne) det, en ung mand drab, for terror, selvom det "kun" var meningsløse handlinger.
Så vil de (politikerne) give forsvaret, lov til at aflytte alle dansker, uden dommerkendelse og tanke for, at med forsvaret, er der absolut ingen kontrol, som der tros alt er med politiet.
Nu vil de bryde grundloven, ved at forbyde lovlige organisationer.
Hvad bliver det næste, de (politikerne) vil bruge en forvirret ung tåbelige handlinger til.
Man bør nok læse bogen, 1984 igen, for at se, hvilket tåbeligheder og overgreb på menneskerettighederne, de har på bedringen!

Peter Jensen, Ib Heinisch, Rune Petersen og Peter Hansen anbefalede denne kommentar
Kristian Laursen

”Hizb ut-Tahrir er forbudt i en række lande” , ja, i de fleste tilfælde diktaturstater - Hvilket yndigt selskab Mette Frederiksen og venner ønsker at mænge sig med.

Paulus Petersen, Peter Jensen, Ib Heinisch, Rune Petersen, Michael Kamp, Janus Agerbo og Peter Hansen anbefalede denne kommentar

Nu syntes jeg, myterne om izb Ut Tahrir flyver så vidt, at der er nogen her, der bør læse på lektien.

Bevægelsen har under 100 medlemmer, og desuden op til 200 tilhængere i Danmark og Sverige , men har ved en enkelt demonstration i 1990-erne tiltrukket småt 1.000 tilhørere. Og kvinder er faktisk fuldgyldige medlemmer, og ikke som der er en, der skriver, "at kvinder skal fratages muligheden for at deltage i samfundet - hun skal være madmor og fødemaskine".

Så er det korrekt, at de er imod jøder, for bevægelsen blev jo etableret i datidens Jerusalem i 1948, hvor jøderne forsøgte med magt at overtage Jerusalem, - senere er dette lykkes med ulovlige metoder. Og der er vel ingen her, der syntes, at Israels jødiske befolkning ligefrem har handlet lovligt og venligt overfor palæstinensere ind til nu.

Men lad os slå fast, at izb Ut Tahrir ikke er i en situation, hvor de er ved at overtage det danske samfund, som en anden skriver her.
Og lad os videre slå fast, at bevægelsen faktisk har været i Danmark siden 1972, uden at den egentlig er blevet større, og derfor har den kun yderst ringe tiltrækningskraft overfor andre muslimer i Danmark. Så det har meget lange udsigter, hvis de engang skulle kunne overtage samfundet.

Jeg syntes ikke umiddelbart, at deres politik er direkte tiltalende, men det skyldes, at de ønsker at foretage ændring af styret i Israel med samme magtmetoder, som Israel benytter overfor palæstinensere.

Omkring evt. magtovertagelse af det danske samfund så ser jeg ser da de højreekstreme som langt farligere. Men hvorfor gør man ikke gøre kriminalitet ulovligt, hvis det virkelig er så effektfuldt?
- Jeg spørger bare . . .

Peter Jensen, Niels Duus Nielsen, Rasmus Kongshøj, Michael Kamp og Peter Hansen anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Det store spørgsmål er kun om foreningen virker ved vold eller opildner til vold.
Gøre den det, så kan foreningen opløses ved lov.

Det samme gælder naturligvis for højrenationalistiske foreninger (Og venstreorienterede foreninger for den sags skyld)
Så al den snak om at "så bør nazisterne også forbydes", afhænger ganske simpelt af om sådanne foreninger virker ved - eller opildner til vold.

Rigsadvokaten får nu den opgave at undersøge om H-U-T muligvis overtræder loven. Menes dette, så vil der komme en retssag.
Denne undersøgelse støttes bredt i folketinget, fra venstre til højre.

Hvad er problemet ?

Carsten Hansen

Foreninger skal naturligvis ikke blindt opløses ved lov, bare fordi vi ikke kan lide deres budskab.

Derfor skal der iværksættes en undersøgelse.
Resultatet af samme kan ende som den gjorde sidst, eller der kan komme en retssag med mulig opløsning til følge.

Har folk ingen tillid til det danske retssystem og til den danske dommerstand ?
Mener folk ikke at dansk lov skal overholdes f.eks ved at foreninger der opildner til vold, skal forbydes ?.

Problemet er at det med 99 % sikkerhed får samme resultat som sidste gang HUT blev undersøgt - dvs. de kan ikke opløses ved dom, da bevisbyrden er meget stor at løfte.

HUT får derved både et martyrium og en efterfølgende lovliggørelse foræret af nogle rådvilde danske politikere.

Altså lose-lose.

Rasmus Kongshøj, erik mørk thomsen og Peter Hansen anbefalede denne kommentar
Søren Sørensen

"Hvor meget imod vores principper skal en organisation være før vi vil forbyde den....?"

Den kan da være imod lige så meget den vil så længe den ikke opererer med vold?

Det er altså lissom det tanke- og ytringsfrihed går ud på.

...

...og i øvrigt er opfordringer eller sympatitilkendegivelser til vold faktisk ikke vold.

Jeg vil da også have lov til at sige at en voldelig revolution kan være en nødvendighed for at skabe et bedre samfund. (Altså, sådan principielt...)

Ib Heinisch, Niels Duus Nielsen, Rasmus Kongshøj, erik mørk thomsen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Rasmus Knus.

Fik H-U-T et martyrium sidste gang foreningen blev kigget efter i sømmene ?.

Personligt er jeg imod en opløsning hvis foreningen ikke opildner til vold men pro hvis foreningen gør det.

Længere er den faktisk ikke !

@ Tom Sietam

”Det er så her spørgsmålet, om Junes Koch har været smart nok til ikke at komme for tæt på IS og deres drømme om et kalifat”

Der er intet der tyder på, at Junes Koch efterstræber IS' model af en terrorstat. Tværtimod vil jeg sige. Man kan være uenig med ham, hvilket jeg er, men man skal ikke forsøge at koble de to ting sammen.

”og om den forståelse for Hosseins attentat er tilstrækkelig afbalanceret til ikke at være en opfordring til vold.”

Igen er jeg uenig med Junes Koch, men dette er i mine øjne at gribe efter halmstrå.
Men fred være med det, og lad som du nævner Rigsadvokaten afgøre denne sag.
Jeg synes at vores politikere igen igen viser sig fra deres grimme side, ved at forsøge udnytte sådanne begivenheder til at fremme sig selv.

@ Peter Nielsen

”Hizb Ut Tahrir ønsker dannelsen af et kalifat.”
Ja

”De er imod vestlige demokratiske værdier.”
De er ikke imod værdier (demokratiske værdier????), men det demokratiske politiske system.

”De mener at terrorbombninger / selvmordsbomber er en legitim kamphandling.”
Der er forskel på terrorbomber og selvmordsbomber. Men giv endelig en kilde til din påstand om at de støtter terrorbombninger (som jeg går ud fra er mod civile).

”De er imod religionsfrihed.”
Nope, i det der i de klassiske islamiske tekster er plads til det man kalder himmelske religioner. Så de kan ikke være i mod noget der er tilladt.

”De har angrebet især jødedommen, men også andre religioner.”
De har angrebet jøder verbalt. Ikke godt i mine øjne.

”De er for en klasseopdeling af samfundet hvor muslimer (Sunnier som dem selv) er højest rangerende, alle andre mister deres stemmer ifm. samfundsrelevante beslutninger og i retsafgørelser ( baseret på Koranen) skal vidnesbyrd fra andre religioner ikke tælles for lige så valide som Sunniers.”
Kilde?

”Kvinder skal fratages muligheden for at deltage i samfundet - huns skal være madmor og fødemaskine.”
Kilde?

”Alle nationer/stater udenfor deres Kalifat skal betale skat til kalifatet. Gør de ikke det vil de blive angrebet af Kalifatet.”
Du har misforstået konceptet Jizya.

”og så lige den her:
Muslimer skal ledes i hellig krig for Allahs sag. Vi skal have ledere i den muslimske verden, som reagerer med sværdet, før de reagerer med tungen. Rædslen vil fylde Europas hjerter.”
Hvem siger det? Kilde?

@ Carsten Hansen

”Det store spørgsmål er kun om foreningen virker ved vold eller opildner til vold.
Gøre den det, så kan foreningen opløses ved lov.
Det samme gælder naturligvis for højrenationalistiske foreninger (Og venstreorienterede foreninger for den sags skyld)
Så al den snak om at "så bør nazisterne også forbydes", afhænger ganske simpelt af om sådanne foreninger virker ved - eller opildner til vold.
Rigsadvokaten får nu den opgave at undersøge om H-U-T muligvis overtræder loven. Menes dette, så vil der komme en retssag.
Denne undersøgelse støttes bredt i folketinget, fra venstre til højre.
Hvad er problemet ?”

Der bør ikke være noget problem som sådan, men dette lugter langt væk af dobbeltmoral, og at man vil finde en syndebuk samt stemmer til det kommende valg. Man vil gerne opløse HUT men kun ”holde øje med” de andre ekstreme foreninger. Hvorfor ikke undersøge ALLE foreninger, hvorfor denne dobbeltmoral?

Søren Sørensen

Michael Kamp
Du spørger om kilden til at islam er kvindeundertrykkende, og som udgangspunkt ikke ser kvinden som andet end nazisterne gjorde det. Nemlig som madmor, køkkenhjælp og sexslave (herunder rugekasse).

Jeg kan kun opfordre dig til at åbne øjnene og se hvordan kvinders retsstilling er i samfund der allerede nu hviler på islamiske principper.

Hvis du nu vil argumentere for at kvinden har større frihed fordi hun bliver påtvunget tilsløring, ikke må rejse på egen hånd uden et ledsagende mandligt familiemedlem, risikerer at blive dømt for "zina"* når hun bliver voldtaget, osv, osv så må jeg erkende at du ikke er til at tage seriøst.

...

* "zina" ikke acceptable seksuelle handlinger under islam.
http://en.wikipedia.org/wiki/Zina

...

PS - Når du så begynder at skelne mellem hhv terror- og selvmordsbomber så bliver det da helt grotesk. :-D

(Faktisk får det mig til oprigtigt at spørge om du faktisk slet ikke forsvarer islam, men bare troller debatten?)

Carsten Hansen

Michael Kamp.

"Der bør ikke være noget problem som sådan, men dette lugter langt væk af dobbeltmoral, og at man vil finde en syndebuk samt stemmer til det kommende valg. Man vil gerne opløse HUT men kun ”holde øje med” de andre ekstreme foreninger. Hvorfor ikke undersøge ALLE foreninger, hvorfor denne dobbeltmoral?"

Så er det måske derfor at samtlige partier går ind for undersøgelsen ?

PS: Hvor er de Konservative ?.

Alle foreninger kan fremkomme med hensigter om ændringer i samfundet. Og det gør mange.
Ad demokratisk vej kan alt teoretisk ændres. HUT kan bare gå i gang. Det er deres ret.
Hør og læs, hvad de vil. Find beviset for overtrædelse af grundloven. Det er forsøgt èn gang.
Hvad nyt er der sket siden, som kan henføres til HUT.
Vent i øvrigt med at anklage og dømme for handlinger, til de har fundet sted.
Den lille klub har ingen betydning i sig selv. Om den inspirerer andre til lovbrud, må samfundet i givet fald forholde sig til overfor lovbryderne.
Hvis de da ikke er dræbt af politiet.

Niels Duus Nielsen, Rune Petersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Nu må se hvad statsadvokaten finder frem til.

Det er helt i overensstemmelse med loven at statsadvokaten bliver pålagt en sådan opgave.

Carsten Hansen

Der er forlydender om at den formodede gerningsmand bag drabene i forrige Weekend, havde sin gang i den moske hvor H-U-T slår sine folder.

Om ovenstående er "nyt" i forhold til sidste gang H-U-T var genstand for undersøgelse, ved jeg ikke.
Blot et indspark.

Sider