Organisation: Partistøtte er sort plet på dansk omdømme

Det skal frem i lyset, hvem der støtter de politiske partier, mener organisation, der kæmper mod korruption
9. marts 2015 kl. 07:05Opdateret 9. marts 2015 kl. 07:28

Danmark er kendt for at ligge helt i top, når landene med mindst korruption bliver opgjort, men reglerne for partistøtte udgør en stor sort plet på det danske omdømme.

Det mener formanden for Transparency International Danmark, Knut Gotfredsen, der nu danner fælles kor med Enhedslisten.

De revser regeringen for ikke at være gået i gang med at ændre reglerne, sådan som regeringen ellers lagde op til i regeringsgrundlaget.

Transparency International Danmark er den danske afdeling af den globale, partipolitisk uafhængige organisation Transparency International (TI), hvis overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse.

- Jeg anerkender, at vi lever i et samfund, hvor korruption er meget begrænset, men dette er en sort plet.

- Jeg synes, at vælgerne har krav på at vide, hvem der støtter de partier og kandidater, de overvejer at stemme på. Det er naivt at tro, at der ikke er en sammenhæng mellem privat partistøtte og en efterfølgende upassende indflydelse, siger Gotfredsen.

De danske regler siger, at sponsorer ikke skal opgive deres navn, hvis de giver under 20.000 kroner i støtte. Hvis de giver mere end 20.000 kroner, skal partiet oplyse sponsorens navn, men ikke beløbets størrelse i partiets officielle regnskab.

Men det bliver omgået på flere måder.

Blandt andet ved at udbetale 19.999 kroner til de enkelte medlemmers kampagne frem for store beløb til partiet, samt ved at indbetale større beløb via en såkaldt erhvervsklub, der så står som giveren af de nogle gange meget store beløb.

Transparency International Danmark ønsker et forbud mod at modtage donationer fra anonyme bidragydere, samt at det også skal angives med beløb, hvis en bidragyder støtter med mere end 20.000 kroner.

Knut Gotfredsen fortæller, at det er principper, som Danmark allerede har skrevet under på at ville inkorporere i dansk lovgivning tilbage i 2003. Men at det endnu ikke er sket.

Det er derfor Europarådet løbende har udtalt kraftig kritik af den danske indsats.

- Virksomhederne kan jo ikke stemme, men det er det, der effektivt sker. Hvis de giver en million kroner til et politisk parti, er det jo for, at partiet via en kampagne skal få folk til at stemme på partiet.

- Og at virksomhederne udelukkende gør det for at støtte den demokratiske proces uden ønsket om at få noget igen, er naivt at tro på, siger Knut Gotfredsen.

De nuværende danske regler er fra 1995, og regeringen barsler angiveligt med et forslag om nye regler inden påske.

/ritzau/

Anbefalinger

  • Robert Ørsted-Jensen
  • Gert Romme
Robert Ørsted-Jensen og Gert Romme anbefalede denne artikel

Kommentarer

Erhverslivet må gerne tage deres folk ud af folkets ting og passe deres vingummibamser andetsteds -

Kaj Spangenberg, Hanne Ribens, Torben Nielsen og Einar Carstensen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Det, ingen tør sige ligeud,
er at nogle danske politikere er købt og betalt af nogen, som har penge, men som vi ikke ved, hvem er.
Hvis dét ikke er korruption, så skal der nok en ny definition af begrebet 'korruption' til.

Det tør jeg naturligvis heller ikke sige.

Kaj Spangenberg, Mads Berg, Bjarne Andersen, Elisabeth Andersen, Rasmus Kongshøj, Roselille Pedersen, lars abildgaard, Janus Agerbo og Tue Romanow anbefalede denne kommentar
Niels Engelsted

Lise Lotte,
jeg tror, at du tager fejl. Det er ingen hemmelighed, at kammerherre Schur har været paymasteren, der mod visse modydelser i form af givtige bestyrelsesposter, har kanaliseret penge fra erhvervslivet til trængende politikere fra især Venstre. Eller at finansrådet har været generøse over for demokratiforkæmperne i Det Radikale Venstre. Eller at spekulantbankens ejer ligefrem har startet og finansieret sit eget parti befolket med forhenværende sportsstjerner og forhenværende intellektuelle. Det er lidt ligesom i Festen. Alle kender såmænd sandheden, den må bare ikke høres. For selvfølgelig sker den slags ikke i en pæn familie som Danmark.

Kaj Spangenberg, Benny Larsen, Torben Nielsen, Rasmus Kongshøj, Bent Gregersen, Roselille Pedersen, Peter Ole Kvint, Anne Eriksen, lars abildgaard, Lise Lotte Rahbek, Janus Agerbo og Gert Romme anbefalede denne kommentar

Selv om jeg er erhvervsøkonom, er Jeg ikke (mere) ligefrem liberal. Så jeg syntes, at i dette tilfælde må det, "der ikke kan stå, vælte".

Så jeg syntes, at man indtil videre skal gøre det strafbart for politikere af enhver slags, at modtage noget som helst udefra. Efter at tilstanden er blevet normaliseret, kan man begynde at overveje forudsætningerne for, hvordan man vil gøre det i fremtiden.

Samtidig syntes jeg, man igangsætte en bred debat om, på hvilket måde man kan acceptere lobbyister - både i Danmark, EU og Nato.

Lars Dahl, Simon Winther, Tommy Gundestrup Schou, Rasmus Kongshøj, Tue Romanow, Anne Eriksen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Henrik Leffers

Hvis der skal gøres noget ved korruption i DK skal der laves en undersøgelse af, hordan de politiske partier stemmer i Folketinget, og det skal så sammenlignes med hvem, der betaler til partierne. Tilsvarende den, der blev lavet i USA sidste år ( http://www.bbc.com/news/blogs-echochambers-27074746). Men det er formodentligt umuligt at lave, fordi vi ikke ved hvem der i dag betaler politikkere og politiske partier, pga. manglende lovgivning om det!

Lise Lotte Rahbek

Engelsted
Du har, som så ofte før, ret.
Ikke desto mindre vil jeg hævde, at da der ikke er gennemsigtighed i de politiske partiers sponsoraterne, kan vi (altså, de af os der er nemme at narre)
ikke gennemskue,
om der skulle stå flere og mere væmmelige sponsorer bag politikken,
end de allerede nævnte eksilerende bankdirektører og Schurformidlinger, for ikke at forglemme det altid aktive netværk af konsulentfirmaer med hele forpartiet begravet i statskassen.

Bjarne Andersen, lars abildgaard, Torben Nielsen, Rasmus Kongshøj, Tue Romanow, Roselille Pedersen, Anne Eriksen og Niels Engelsted anbefalede denne kommentar
peter fonnesbech

Demokrati er skam da noget, vi leaser, altså os , der har penge nok !

Se bare på USA, der er modellen skam fuldt udviklet.

lars abildgaard, Torben Nielsen, Rasmus Kongshøj, Roselille Pedersen og Peter Ole Kvint anbefalede denne kommentar
Peter Ole Kvint

Jeg har fået besked om at hvis jeg have politisk indflydeles, så skal jeg bare melde mig ind i et politisk parti.
Men er der virkeligt folk som tror op dette?

Anne Eriksen, Torben Nielsen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Peter Ole Kvint
Nej vel,
Jeg synes også vi skal aflyse valg. De koster bare penge og er kun til fordel for reklamebureauer og medierne.

Bjarne Falk Rangård

Ja det er meget trist der ikke er sket noget efter 2011.
At der ikek skete noget fra 2003 til 2011 siger sig selv, da kreativ partistøtte altid har været en sag for de borgerlige partier.
Men også socialdemokraterne kan åbenbart se en fordel i ikke at røre ved systemet.
Man kan godt lave en bagatelgrænse på eksempelvis kroner 2000 årligt som ikke skal offentliggøres med navns nævnelse.
Men alle bidrag skal medtages:
Direkte til partiet
Direkte til enhver kandidat fra et hvilket parti, og her summeres de årlige beløb, så der ikke gives 1999 kroner til 100 kandidater fra samme parti.
Erhvervsklubber offentliggøres alle medlemmer af klubben
Virksomheder af enhver art offentliggøres på separat liste

Udover partiet skal enhver kandidat offentliggøre alle bidrag efter samme regler som for partierne

Der betales formentlig skat af disse penge så de kan fremgå af selvangivelsen

Endelig kan man sætte spørgsmålstegn ved om den offentlige støtte for hver stemme ved valgene skal opretholdes, når nu de offentlige udgifter ikke må vokse/ skal reserveres til kerneydelserne.

Medlemsskab af et parti giver ikke nær den samme indflydelse når skjult korruption er bredt accepteret.
At politikerne ikke lader sig påvirke som de bedyrer igen og igen er at holde vælgerne for nar og må nærmest betragtes som en nedvurdering af vælgernes intelligens.

lars abildgaard, Anne Eriksen, Tommy Gundestrup Schou og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Hvis en person bliver omtalt som bidragyder til et parti, så risikerer denne måske hærværk og trusler m v - og det kan også i grelle tilfælde skade pågældendes ansættelsesforhold.

Fuld offentlig gennemsigtighed vil give politiske bøller og terrorister en fin liste over hvem, der skal trynes i nattens mulm og mørke, og så undergraves demokratiet.

Både fuld anonymitet og fuld gennemsigtighed m h t bidrag giver demokratiske problemer - er der en smart mellemløsning ?

Sabine Behrmann

Jamen, Robert Kroll, har vi ikke en omfattende terrorlovgivning, der kan beskytte bidragyderne mod den slags overgreb?

Tommy Gundestrup Schou

@Robert Kroll

Hvis man ikke med navns nævnelse vil stå ved den støtte man giver til et givent folketingsmedlem eller parti, så skulle man nok bare lade være med at donere og lade FM og/eller Parti klare sig selv.

Lidt hårdt sat op måske. Men kan ikke se hvorfor der skulle være anonymitet i den slags. :-)

Rasmus Kongshøj, Benny Larsen, Lise Lotte Rahbek og Marianne Christensen anbefalede denne kommentar

Forbyd erhvervs- og organisationsstøtte til partierne.
Lad medlemmerne som enkelt personer betale gennem kontingentet - med maksimum beløb.
Parlamentet hedder FOLKEtinget.

Rasmus Kongshøj, Mads Berg, Benny Larsen og Tue Romanow anbefalede denne kommentar
Simon Winther

Valget er meget simpelt.
Enten udstyrer vi alle politiske kandidater med ens økonomiske ressourcer til at føre politisk kampagne for, og skaber derved et demokrati af og for folket.
Eller også lade vi dem med penge styre det, og får så et demokrati af og for pengene.

Rasmus Kongshøj, Janus Agerbo, lars abildgaard, Sabine Behrmann, peter fonnesbech og Tue Romanow anbefalede denne kommentar

Kære Tommy Schou ( 14.01).

Vi har set vidner blive truet til ikke at afgive forklaring i straffesager , og derved slipper diverse bøller, forbrydere m v for straf.

Man kan også med trusler om vold skræmme folk fra at yde støtte til et parti .

Vi har hemmelig afstemning, så man kan stemme uden frygt for repressalier - alle er enige om det rigtige i denne hemmelighed, og meget få synes det er bedre med offentighed om, hvad man stemmer på i stemmeboksen.
Partistøtte kan også medføre repressalier ?

Tommy Gundestrup Schou

Hemmelig afstemning er lavet for at man ikke kan intimidere vælgerne. For så vidt så godt. Det er altså sådan for at man ikke kan påvirke vælgerne i en bestemt retning. Ser vi på økonomisk støtte til et parti kan vi også sidestille dette med forsøg på at påvirke vælgerne (gennem bedre valgkamp) og dermed er støtte faktisk en direkte metode til at påvirke vælgerne. Dermed synes jeg ikke det kan sammenlignes med en hemmelig afstemning. Jeg synes tværtimod dette er lige det modsatte og derfor synes jeg ikke det skal være muligt at støtte anonymt.

Rasmus Kongshøj, Janus Agerbo, lars abildgaard, Sabine Behrmann, Elisabeth Andersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Ole Chemnitz Larsen

Administrativ korruption er meget udbred i Danmark, svarende til overtrædelser af 2. led i Straffelovens § 155 som udgangspunkt.

Uanset stærke kræfter benægter dette faktum.

Dette viser fakta på fakta, forstået som de ansvarlige myndighedspersoners egne dokumenter.

Hvem har for eksempel underskrevet sådanne dokumenter:

Rigsadvokaten, Statsadvokaten i København, Hans Gammeltoft- Hansen i egenskab af Folketingets Ombudsmand. og tidligere departementschef Peter Loft, der synes at have førertrøjen på området, målt på antal af dokumenter, der som udgangspunkt er en overtrædelse af 2. led i Straffelovens § 155

Bjarne Falk Rangård

Man kan ikke støtte et parti mere end ved at stille op for det eller være medlem.
Er alle disse mennesker truet på liv og velfærd ??
Hvorfor skulle det så være tilfældet for private sponsorer ?
Hovedformålet må være at det er fuld gennemskueligt hvem der donerer betydende beløb, større end en bagatelgrænse og hvor meget.
Det er jo ikke ligegyldigt om et beløb større end 20000 kroner er 25000 kroner eller 5 millioner.
At tro på at medlemmer af en erhversklub eller lignende giver flere tusinde kromner uden at forvente noget til gengæld er meget naivt, så partiernes og enkeltpolitikeres besværgelser er en automatreaktion, forståelig da man ikke indrømmer direkte korruption, men ikke troværdig.