Telegram

Der er sprøjtegift i hver fjerde drikkevandsboring

Vandværkerne råber vagt i gevær over landbrugets hyppigere sprøjtning, som er fordoblet siden årtusindskiftet.
Telegram
2. april 2015 kl. 11:10

Der er stadigt sprøjtegift i hver fjerde danske drikkevandsboring.

Det viser den nye statusrapport om grundvandet fra den geologiske forskningsinstitution Geus.

Forurenet drikkevand står ifølge flere undersøgelser øverst blandt de miljøproblemer, som danskerne prioriterer højest.

Alligevel er der dog positive takter i de nye tal fra den systematiske grundvandsovervågning, som har fundet sted siden 1989.

For når det gælder sprøjtemidler i grundvandet, er det især fortidens synder, der afsløres. Som en "puls" af gift bevæger de gamle giftstoffer sig langsomt ned mod det ældste grundvand.

Til gengæld har andelen af vandværksboringer, hvor grundvandet indeholder pesticider, stabiliseret sig til omkring hver fjerde vandboring de sidste fem-ti år.

Det bekymrer vandværkernes brancheorganisation, Danva. Ikke mindst fordi landmændene i dag stik mod alle intentioner sprøjter deres marker dobbelt så ofte som for 15 år siden.

- Grundvandsrapporten viser, at det ikke går fremad. Når landmændene samtidig sprøjter deres marker tiere end tidligere, risikerer vi de kommende år igen at se en stigning til fare for grundvandet, siger konsulent i Danva Claus Vangsgård.

Gennem 1990'erne blev landmændene politisk presset til at sprøjte sjældnere, indtil det nåede et lavpunkt i 2000. Siden er den såkaldte behandlingshyppighed dog steget igen til det næsten dobbelte.

I landbrugets hovedorganisation, Landbrug & Fødevarer, er områdedirektør Niels Peter Nørring til gengæld glad over, at andelen af fund med pesticider over grænseværdien falder i det øvre grundvand.

- Det viser, at godkendelsessystemet for pesticider sammen med indsatsen mod punktkildeforurening og god sprøjteadfærd har virket. Vi har i Danmark grundvand af høj kvalitet, og det skal vi fortsætte med, siger han.

/ritzau/

Tommy Andresen

Det er da noget skidt. Fri os fra det onde - håber at de ansvarlige myndigheder tager det alvorligt. Når man tænker på sundhedsstyrelsen, kan man jo have sine tvivl. Håbet er lysegrønt!

Kirsten Kathrin, Preben Haagensen og Kim Hansen anbefalede denne kommentar
Morten Rasmussen

Jeg håber ikke at det er disse sprøjtemidler man finder i drikkevandet: http://www.greenmedinfo.com/blog/breaking-glyphosate-roundup-carcinogeni...

Herman Hansen

Lad mig gætte. Ifølge Venstre er det ikke noget problem. Vi skal bare borer nogle flere huller og problemet er løst.

Kirsten Kathrin, Tommy Andresen, Britt Kristensen, Janus Agerbo og Mette Eskelund anbefalede denne kommentar
Brian Rosberg

F, A, RV og EL havde chancen for markere sig effektivt på miljøområdet. Også den chance forpassede de. Nu skal vi igennem 4 år uden miljøpolitik overhovedet, mildest talt. Åh gud, hvor er den danske politikerstand ringe over en bred kam.

Britt Kristensen, Torben Selch, Torben Arendal og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

@Brian - Det er korrekt, at SR + SF sidder på anklagebænken for ikke at have grebet ind. Årsagerne mange, men primært, regeringens berøringsangst for at træde landbruget over tæerne. Skiftende fødevareministre har vært for svage, eller også har de ikke villet gøre noget.
Men hold EL udenfor, for partiet har presset på hele tiden for at få regeringen til at gribe ind.
Også jeg frygter for hvor galt det kan gå hvis Venstre kommer til. Så vil der ikke kun være giftrester i hver boring, men i hver tredje eller hver anden. For i Venstre er man af den opfattelse, at en smule "miljøbeskyttelse" ikke skader.

Per Hansen, Kirsten Kathrin, Britt Kristensen, Holger Madsen og Torben Arendal anbefalede denne kommentar
Torben Arendal

Hvem kan finde på at producere sprøjtemidler?

Torben Arendal

Kemi-ingeniør?

Landbruget bidrager med 2% til BNP og beskæftiger 2,5% af arbejdsstyrken. Luk svineriet og opret økologiske landbrug.

Torben Selch, Kirsten Kathrin, Tommy Andresen, Britt Kristensen, Christel Gruner-Olesen, Peter Hansen, Torben Nielsen, Anne Eriksen, Kim Hansen, lars abildgaard og Torben Arendal anbefalede denne kommentar

Ingeniøren skriver:
"Forureningsrisikoen er større i private haver end fra landbrug, fordi private ikke er uddannet til at bruge sprøjtegift og ofte overdoserer. Derudover bliver sprøjtegiften brugt i indkørsler, havegange og på flisearealer, hvor den ikke bliver nedbrudt, før den siver ned i jorden".

Michael Kongstad Nielsen

Vi må snart opgive grundvandet som drikkeligt. Så kan der komme masser af arbejdspladser til rensning og fremstilling af drikkevand, og det vil forøge vores BNP - hurra!

Majbritt Nielsen

Anne Schøtt
02. april, 2015 - 19:55
Vil det sige at der sælges virke så store mængder sprøjtegifte til private samlet set? End til landmænd.

Majbritt Nielsen

Virke skulle så være Sælges der virkelige så store mængder...

Astaturet håpper i afgten...

Majbritt:
Der står ikke noget om hvem der sælges mest til. Men vandselskaberne henter også vand fra byområder og de mener, at salg af sprøjtegifte til private bør forbydes.
http://ing.dk/artikel/vandselskaber-forbyd-sproejtegift-i-private-haver-...

Anne Schøtt, så burde sprøjtebelastningen fremvise ringe omkring storbyerne og det er ingenlunde tilfældet:
http://ing.dk/artikel/kort-her-er-jorden-mest-belastet-med-sproejtegifte...

Bill:
"Ifølge de tre vandselskaber lukker omkring 100 drikkevandsboringer om året i Danmark. Det skyldes blandt andet, at de bliver forurenet med sprøjtegift." det skriver Ingeniøren også. Jeg går ikke ud fra at du ville drikke vandet fra en af disse boringer - uanset om det kommer fra en byzone eller en landzone.

Anne ?? .....Hvor lever du henne i Verden, Anne ?

Fakta:
Haveejere anvender ca 40 tons sprøjtegift årligt.
Landmæd anvender ca. 4000 tons årligt, plus det ulovlige forbrug

Grådige landmænd pøser pesticider på jorden
Landbrugets forbrug af sprøjtemidler er vokset med 20 procent og er nu det højeste i ti år. Landmændene kører stadig oftere ud med sprøjten, viser ny statistik.
http://ing.dk/artikel/gradige-landmaend-poser-pesticider-pa-jorden-102181

Nyt pesticid siver lige ned i grundvandet
Pesticidet bifenox havner i vid udstrækning nede i grundvandet, viser ny rapport. Miljøstyrelsen vil revurdere godkendelsen, men vandværkerne kræver begrænsninger nu.
http://ing.dk/artikel/nyt-pesticid-siver-lige-ned-i-grundvandet-122789

Torben Selch, Kirsten Kathrin, Tommy Andresen, Britt Kristensen, Brian Rosberg og Torben Arendal anbefalede denne kommentar

Hmm... Får vi ellers ikke at vide, det går glimrende med den ambitiøse Sprøjtemiddelstrategi?

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/bekaempelsesmidler/sproejtemidler/spr...

Claus Jansson

Jeg har særdeles svært ved at se, at der er en eneste som tjener folkesundhedens interesser, når al snak om kvalitet og forsyningssikkerhed går op i bureaukratisk tågehorn og fuldemandssnak om "grænseværdier" og "måltal". Faktum er at vi IGEN sprøjter mere end, hvad godt er - spørgsmålet er og forbliver: hvem har det politiske mod til at gøre noget ved den stadig forværrende situation med det danske grundvand. I ved: det vi alle IKKE kan undvære - hverken mennesker eller andet levende på jord.

Brian Rosberg

Triste links du kommer med Atkins.

Jeg har en hund, der døde af at drikke regnvand på en mark sidste sommer. En 50-årig ven der døde af svineinfluenza for 2 måneder siden, hans drukkenskab fik skylden, men det var nu engang svineinfluenza, han var indlagt med, da han døde. Hans 3 efterladte velfungerende sønner kæmper lige nu en brav kamp om, at hans død skyldes influenzaen.

Jeg bor selv på landet. Og vi er seriøst bange for, når landmændene sprøjter og sprøjtestøvet står ind over vores grund. Hvert år er der punkter i vores tykke brede læhegn ud til markerne, der er fuldstændigt visnet væk, de spirer dog igen næste år.

Så det er ikke kun i grundvandet landbruget plager. :-(

Kirsten Kathrin, Tommy Andresen og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar

Bill: Jeg har skam benene solidt plantet i den sjællandske muld. Mit ærinde er altså ikke at sige, at landbruget ikke bruger store mængder sprøjtegifte. Jeg ville bare påpege, at de ikke er de eneste, der sprøjter her i andedammen. Stod det til mig blev landbrugsproduktionen lavet om til økologisk. Der kommer der også flere arbejdspladser af.
Jeg ville også ind på, at landmændene trods alt har sprøjtecertifikat. På hans/hendes marker er der flere planter i vækst, der optager plantegiften. Haveejere begår af og til den fejl at smide sprøjtegift direkte på jorden/fliserne jvf. tidligere kommentar. I KFK kan sælgerne berette om haveejere, der til en lille have bruger, hvad der svarer til en hel hektar landbrugsjord. Vandværkerne er også ude efter både landmænd og haveejere. Coop har stoppet salg af sprøjtegifte til private siden marts 2014. Holland overvejer at forbyde salg til private ved udgangen af 2015. Dansk Naturfredningsforening kører en kampagne om haveejeres brug af sprøjtegifte, hvor man bl.a. får klistermærket: Jeg sprøjter ikke i min have til at sætte på postkassen eller noget i den stil...ligesom nej tak til reklamer-skiltet. Private har også mulighed for f.eks at køre til Tyskland og hente sprøjtegifte. Så her kender vi ikke hele billedet.

Brian Rosberg:

Når der står skyer af pesticider ind over huset, hække visner og hunde dør af at drikke vandet , så behøver man hverken alkohol eller svineinfluenza til at forklare et dødsfald hos mennekser også.

Ligesom man ikke behøver lede efter poliovirusser for at finde ud af, hvorfor mange af disse børn fik børnelammelse: http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/child-crying-as-she-is-spra...

Britt Kristensen

Danmark er det land i verden, hvor der er flest kræfttilfælde, og der en støt stigende kurve. Man ved, at en stor del af tilfældene er betinget af kosten, ligesom man ved, at mænds fertilitet er støt nedadgående. Giften, som man bruger i landbruget og gartnerier, er designet til at ødelægge hormon- og nervesystemet. Det virker på insekter, og det virker selvfølgelig også på mennesker, for vi er slet ikke så forskellige. Måske derfor flere børn har problemer med indlæringen, og menneskets intelligens er faldende for første gang nogensinde.
Selvfølgelig burde landet tvangs-økologiseres. Hvis altså man kerede sig om mennesker i stedet for om ussel mammon.
Hvorfor laver vi ikke en folkebevægelse og presser politikerne til at handle på de kedelige fakta?

Kirsten Kathrin, Tommy Andresen og Claus Jensen anbefalede denne kommentar
Tommy Andresen

Tvangs-økologiseres er måske lige i overkanten. Man kunne starte med økologiske områder. Øer er oplagte at have helt giftfri, Samsø, Læsø osv. Nemt, overskueligt og sikke et produkt at kunne levere: fremstillet i et område, hvor der ikke er brugt sprøjtegifte i miles omkreds!

Tvang og tvang ?

For nogle vil det være en befrielse og som belåningen er i dag så producerer landbruget det der er mest rentabelt af hensyn til bank- og finanskapitalisterne ...så det er vel dem der skal tvinges til at nedskrive deres forventninger til landbrugets afkast, så vi kan skabe et landbrug der respekterer naturen, og ikke bank- og finanskapitalen.

Landmænd drejer nøglen om med milliardgæld
http://www.business.dk/foedevarer/landmaend-drejer-noeglen-om-med-millia...

Michael Kongstad Nielsen

Se også DN´s arbejde med sagen:
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=39967

georg christensen

Er vores vand nu også ved at være usundt?, no, ja, det kan vi nok få en "pille" til at regulere.
Vent bare lidt endnu, med ttip aftalen får vi også genmanipulerings processen med dens nye sprøjtegifte indenbords, og nye helbreds piller, eller skifergasudviklingen, hvor første betingelse er, al åben ild bør slukkes inden der åbnes for vandhanen.

Den fagre nye verden står for døren, og venter kun på at blive lukket ind. Jeg er nok blevet for gammel, måske også for uvidende til at kunne overskue nutiden, så derfor lukker jeg kun døren på klem.

Peter Günther

Uanset omfanget bør vi også have fokus på, hvor meget af sprøjmidlerne, der når frem til vores vandhanerne....det er en reel sunhedsrisiko